SolverStatistics-takaken-Microban

From Sokoban Wiki

Jump to: navigation, search

Sokoban Solver Statistics - Takaken - Microban

Program
Sokoban Automatic Solver Ver7.2.2 (JAN/2008) by Ken'ichiro Takahashi (Takaken)
RAM for solver
1500 MiB
Computer
Intel(R) Core(TM) i5 6600K @ 4.70 GHz, 32 GiB RAM
Solving method
Default settings
Time limit
600 seconds = 10 minutes


Sokoban Solver Statistics - Takaken - Microban
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1    33    8         yes  
2    16    3         yes  
3    41    13    1    yes  
4    41    11         yes  
5    31    6         yes  
6    111    29         yes  
7    32    6         yes  
8    117    34         yes  
9    30    10         yes  
10    91    21         yes  
11    80    16         yes  
12    56    13         yes  
13    53    23    1    yes  
14    55    10         yes  
15    43    12         yes  
16    112    41    1    yes  
17    31    9         yes  
18    77    15         yes  
19    41    20    1    yes  
20    50    16         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
21    17    5         yes  
22    49    15    1    yes  
23    56    10         yes  
24    35    9         yes  
25    33    7         yes  
26    54    14         yes  
27    58    14         yes  
28    33    9         yes  
29    108    22         yes  
30    21    5         yes  
31    23    6         yes  
32    36    9         yes  
33    53    10         yes  
34    55    14         yes  
35    95    37    1    yes  
36    180    63         yes  
37    71    23         yes  
38    37    8    1    yes  
39    89    27         yes  
40    37    9         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
41    59    15    1    yes  
42    48    17         yes  
43    64    22         yes  
44    1    1         yes  
45    53    11         yes  
46    47    8         yes  
47    83    22         yes  
48    67    14         yes  
49    98    23         yes  
50    84    21         yes  
51    34    8    1    yes  
52    37    10         yes  
53    41    12         yes  
54    100    32    1    yes  
55    64    27         yes  
56    37    10         yes  
57    62    23    1    yes  
58    44    11         yes  
59    185    50         yes  
60    343    56         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
61    106    23         yes  
62    72    30         yes  
63    105    50         yes  
64    95    30         yes  
65    164    41         yes  
66    109    31         yes  
67    59    12         yes  
68    102    30         yes  
69    142    39         yes  
70    78    26    1    yes  
71    162    25         yes  
72    117    40         yes  
73    106    25    1    yes  
74    133    34         yes  
75    100    34         yes  
76    201    56         yes  
77    207    55         yes  
78    151    33         yes  
79    86    22         yes  
80    145    44         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
81    46    12         yes  
82    54    16         yes  
83    189    47    1    yes  
84    259    76         yes  
85    157    51         yes  
86    131    29    1    yes  
87    165    55         yes  
88    235    63         yes  
89    171    39         yes  
90    78    20         yes  
91    50    14         yes  
92    148    48         yes  
93    155    52         yes  
94    91    33         yes  
95    79    16         yes  
96    94    39    1    yes  
97    180    41         yes  
98    291    112         yes  
99    393    137         yes  
100    183    52         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
101    79    15         yes  
102    170    44         yes  
103    53    12         yes  
104    99    29         yes  
105    85    26         yes  
106    339    70    1    yes  
107    42    10         yes  
108    252    70         yes  
109    261    66    1    yes  
110    65    14         yes  
111    218    77         yes  
112    279    98         yes  
113    188    51         yes  
114    285    60         yes  
115    161    29         yes  
116    92    18    1    yes  
117    270    65         yes  
118    196    50         yes  
119    149    18         yes  
120    253    66         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
121    149    49         yes  
122    261    90    1    yes  
123    362    103         yes  
124    303    43         yes  
125    141    38    1    yes  
126    134    25         yes  
127    136    32         yes  
128    100    27         yes  
129    134    28         yes  
130    110    38         yes  
131    80    31         yes  
132    163    39         yes  
133    155    41         yes  
134    274    82         yes  
135    155    38    1    yes  
136    152    25         yes  
137    191    52         yes  
138    237    64    1    yes  
139    374    114         yes  
140    340    82         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
141    153    54         yes  
142    84    22    1    yes  
143    236    69         yes  
144    308    74         yes  
145    293    74         yes  
146    159    28    1    yes  
147    184    54         yes  
148    236    55    1    yes  
149    94    35         yes  
150    197    53         yes  
151    149    52         yes  
152    263    45         yes  
153    1033    372    7    yes  
154    429    2    1    yes  
155    282    175         yes  
Solved    21008    5750    34    155   level-websites
(
 (sokobano . "http://sokobano.de/results/display.php?set={set}&lvl={index}")
)
/level-websites

level-webpages
(
 (1 9999 sokobano (set microban) (index))
)
/level-webpages

Personal tools