SolverStatistics-takaken-SvenEgevad1911

From Sokoban Wiki

Jump to: navigation, search

Sokoban Solver Statistics - Takaken - Sven

Program
Sokoban Automatic Solver Ver7.2.2 (JAN/2008) by Ken'ichiro Takahashi (Takaken)
RAM for solver
1500 MiB
Computer
Intel(R) Core(TM) i5 6600K @ 4.70 GHz, 32 GiB RAM
Solving method
Default settings
Time limit
600 seconds = 10 minutes


Sokoban Solver Statistics - Takaken - Sven
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1    1266    146    15    yes  
2    1907    890    4    yes  
3    653    147    83    yes  
4    563    118    3    yes  
5    547    103    4    yes  
6    1389    460    2    yes  
7                   no  
8    1040    279         yes  
9    444    41         yes  
10                   no  
11    1932    572    39    yes  
12                   no  
13    1371    433    1    yes  
14    2016    594    1    yes  
15                   no  
16                   no  
17    1818    429    1    yes  
18    1490    518    5    yes  
19    2600    742    2    yes  
20    2006    126         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
21    2327    457    259    yes  
22    966    220         yes  
23                   no  
24                   no  
25    457    87    2    yes  
26    270    28         yes  
27    257    50         yes  
28    238    54    1    yes  
29    258    57         yes  
30                   no  
31    2314    691         yes  
32    300    18         yes  
33    704    91    1    yes  
34    1152    402    3    yes  
35    188    21         yes  
36    343    52    1    yes  
37    918    198         yes  
38    234    52         yes  
39    1108    153    4    yes  
40    884    54         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
41    132    15         yes  
42                   no  
43    660    238    2    yes  
44    55    10         yes  
45    1537    442    1    yes  
46    961    208    3    yes  
47    3261    494         yes  
48    317    84    2    yes  
49    809    317    2    yes  
50    240    45    2    yes  
51    69    7         yes  
52    325    98    1    yes  
53    163    44    2    yes  
54    188    48         yes  
55    368    134    32    yes  
56    92    24    221    yes  
57    399    36         yes  
58    878    104    10    yes  
59    388    50    5    yes  
60    276    34         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
61    776    162    222    yes  
62    590    110    155    yes  
63    524    104    310    yes  
64    508    88    1    yes  
65    319    68    1    yes  
66    209    46    4    yes  
67    99    28    1    yes  
68    107    28         yes  
69    123    28         yes  
70    177    38         yes  
71    90    30         yes  
72    91    30         yes  
73    91    18    1    yes  
74    213    56    3    yes  
75    45    10         yes  
76    43    7         yes  
77    39    9         yes  
78    43    15         yes  
79    103    20    1    yes  
80    116    52         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
81    381    64    22    yes  
82                   no  
83    187    30         yes  
84    291    28    43    yes  
85    305    64    2    yes  
86    403    32         yes  
87    129    22         yes  
88    150    24         yes  
89    178    30    1    yes  
90    210    34    1    yes  
91    179    28    1    yes  
92    157    28         yes  
93    201    51    1    yes  
94    255    55    1    yes  
95    222    55    1    yes  
96    197    40    83    yes  
97                   no  
98    131    34    1    yes  
99    120    32    23    yes  
100    164    35         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
101    433    89         yes  
102    548    93         yes  
103    685    95    11    yes  
104    479    107    24    yes  
105    423    119    2    yes  
106    861    166    45    yes  
107    1015    153    5    yes  
108    606    125    18    yes  
109    493    87    12    yes  
110    717    109    11    yes  
111    563    88    6    yes  
112    845    180    18    yes  
113    565    127         yes  
114    738    124         yes  
115    455    87    7    yes  
116    590    89    7    yes  
117    450    70    10    yes  
118    706    118    3    yes  
119    122    18    1    yes  
120    121    21         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
121    310    26         yes  
122    127    25         yes  
123    292    26         yes  
124    139    27    1    yes  
125    298    36         yes  
126    440    78    3    yes  
127    362    28         yes  
128    232    37         yes  
129    272    26         yes  
130    170    26         yes  
131    136    34         yes  
132    230    44    1    yes  
133    236    42    1    yes  
134    154    20    1    yes  
135    110    22    1    yes  
136    84    22         yes  
137    204    38    2    yes  
138    314    46    3    yes  
139                   no  
140                   no  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
141    906    255    1    yes  
142    378    70    2    yes  
143    748    130    8    yes  
144                   no  
145    732    276    1    yes  
146                   no  
147    290    46    14    yes  
148    370    56    12    yes  
149    142    20         yes  
150    582    88    15    yes  
151    558    102    2    yes  
152    693    215    1    yes  
153    426    58    8    yes  
154    584    88    8    yes  
155    1008    104    18    yes  
156                   no  
157    66    10         yes  
158    1384    172    52    yes  
159    176    28    137    yes  
160    1984    216    43    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
161    1694    192    87    yes  
162    154    20    2    yes  
163    264    42    3    yes  
164                   no  
165                   no  
166    968    138    51    yes  
167    1376    140    95    yes  
168    934    216    12    yes  
169                   no  
170                   no  
171    923    161    23    yes  
172    905    226    16    yes  
173                   no  
174    121    26         yes  
175                   no  
176                   no  
177    2733    1128    14    yes  
178                   no  
179    40    4         yes  
180    45    6    1    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
181    127    14    1    yes  
182    187    36    2    yes  
183    541    104    150    yes  
184    146    45    1    yes  
185    152    55         yes  
186    116    37         yes  
187    788    140    6    yes  
188                   no  
189    387    114    6    yes  
190    40    8         yes  
191    142    16    1    yes  
192    390    46    1    yes  
193    154    35         yes  
194    200    42         yes  
195    168    60         yes  
196                   no  
197                   no  
198                   no  
199                   no  
200                   no  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
201    509    159    1    yes  
202    1150    337    23    yes  
203    258    54    127    yes  
204                   no  
205                   no  
206                   no  
207                   no  
208                   no  
209                   no  
210    109    25    1    yes  
211                   no  
212    140    22    6    yes  
213                   no  
214                   no  
215                   no  
216                   no  
217                   no  
218                   no  
219                   no  
220                   no  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
221                   no  
222                   no  
223                   no  
224                   no  
225                   no  
226                   no  
227                   no  
228                   no  
229    600    118    19    yes  
230    645    216    1    yes  
231                   no  
232                   no  
233                   no  
234    1579    589    3    yes  
235                   no  
236    490    89    40    yes  
237    505    82    5    yes  
238    930    145    2    yes  
239    833    247    13    yes  
240    1311    391    19    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
241    515    138         yes  
242    443    146         yes  
243    900    121    2    yes  
244    629    126    1    yes  
245    129    30    6    yes  
246    298    36    7    yes  
247    590    66    1    yes  
248    79    24         yes  
249                   no  
250    840    156    347    yes  
251    178    58    1    yes  
252    55    10         yes  
253    55    14         yes  
254    51    12    1    yes  
255    43    12         yes  
256    142    26         yes  
257    402    70    1    yes  
258    214    22    1    yes  
259    357    100    1    yes  
260    187    48         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
261    207    37    1    yes  
262    37    14         yes  
263    25    8         yes  
264    37    12    1    yes  
265    45    12         yes  
266    57    18         yes  
267    572    183    1    yes  
268                   no  
269    97    27         yes  
270                   no  
271                   no  
272                   no  
273                   no  
274                   no  
275    125    18         yes  
276    77    14         yes  
277    178    28    4    yes  
278                   no  
279                   no  
280    1223    334    70    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
281    614    124    2    yes  
282    222    42    1    yes  
283                   no  
284    330    77         yes  
285    744    145    4    yes  
286    279    65    2    yes  
287                   no  
288    510    46    1    yes  
289    1076    222         yes  
290    327    109    1    yes  
291    1831    639    21    yes  
292                   no  
293                   no  
294    69    25         yes  
295                   no  
296    395    126    4    yes  
297    715    174    98    yes  
298    48    8         yes  
299    1492    430    14    yes  
300    761    204    38    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
301                   no  
302    103    13         yes  
303    106    14         yes  
304    425    48    5    yes  
305    279    30    144    yes  
306    111    21    9    yes  
307    648    65    9    yes  
308    304    48    6    yes  
309    163    37    1    yes  
310    227    47    11    yes  
311    580    84    2    yes  
312    628    74    2    yes  
313    447    62    11    yes  
314    110    30         yes  
315    60    17         yes  
316    126    35         yes  
317    113    24         yes  
318    209    58         yes  
319    337    99         yes  
320    465    141    1    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
321    120    20         yes  
322    116    17         yes  
323    86    13         yes  
324    161    24         yes  
325    254    36    1    yes  
326    696    124    98    yes  
327                   no  
328    212    38    2    yes  
329    286    82         yes  
330    90    18         yes  
331    244    35    1    yes  
332    83    22    1    yes  
333    225    38    7    yes  
334    234    42    1    yes  
335    232    55         yes  
336    83    25         yes  
337    152    33    1    yes  
338    125    21    1    yes  
339    140    18    1    yes  
340    2626    286    321    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
341    693    97    92    yes  
342    187    36    1    yes  
343                   no  
344    106    16         yes  
345    991    154    9    yes  
346    39    10         yes  
347    363    48    10    yes  
348    122    34         yes  
349    170    32         yes  
350    60    14         yes  
351    58    14         yes  
352    105    32         yes  
353    188    25    1    yes  
354    129    24    1    yes  
355    52    14         yes  
356    114    23         yes  
357    215    38    1    yes  
358    168    44         yes  
359    81    25         yes  
360    51    20         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
361    51    20         yes  
362    70    21         yes  
363    299    55         yes  
364    71    17         yes  
365    152    40         yes  
366    86    44         yes  
367    131    50         yes  
368    200    58         yes  
369    131    32    1    yes  
370    131    32         yes  
371    111    29         yes  
372    111    29    1    yes  
373    125    30         yes  
374    201    35         yes  
375    201    35         yes  
376    147    38    1    yes  
377    160    42         yes  
378    195    41         yes  
379    91    27         yes  
380    135    31         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
381    98    36         yes  
382    98    28         yes  
383    87    30         yes  
384    91    34         yes  
385    79    24         yes  
386    203    26         yes  
387    157    27         yes  
388    216    44         yes  
389    248    39    1    yes  
390    232    32         yes  
391    236    32         yes  
392    232    31         yes  
393    216    31    1    yes  
394    152    28         yes  
395    71    23         yes  
396    183    29         yes  
397    109    28    1    yes  
398    194    51         yes  
399    192    38    1    yes  
400    189    40    1    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
401    127    32         yes  
402    165    37         yes  
403    183    39         yes  
404    181    39         yes  
405    61    20         yes  
406    61    17         yes  
407    27    10         yes  
408    67    17         yes  
409    39    15         yes  
410    66    17    1    yes  
411    59    17         yes  
412    35    15         yes  
413    69    20    1    yes  
414    74    23         yes  
415    74    23         yes  
416    76    21    1    yes  
417    86    25         yes  
418    67    19         yes  
419    44    15         yes  
420    64    16         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
421    50    16         yes  
422    43    13         yes  
423    71    20         yes  
424    80    19         yes  
425    66    19         yes  
426    43    14         yes  
427    45    14    1    yes  
428    30    9         yes  
429    42    9         yes  
430    43    10    1    yes  
431    180    36         yes  
432    180    46         yes  
433    216    50         yes  
434    214    48         yes  
435    178    48         yes  
436    121    20         yes  
437    150    28         yes  
438    180    42         yes  
439    138    28         yes  
440    216    38         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
441    273    66    1    yes  
442    313    76    1    yes  
443    267    60    1    yes  
444    287    70    1    yes  
445    277    67    1    yes  
446    227    47    1    yes  
447    167    28         yes  
448    89    30         yes  
449    89    30         yes  
450    110    33         yes  
451    95    27         yes  
452    88    27         yes  
453    75    27         yes  
454    44    10         yes  
455    51    9         yes  
456    180    55         yes  
457    65    25         yes  
458    152    31         yes  
459    158    35         yes  
460    69    20         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
461    51    17         yes  
462    90    23    1    yes  
463    98    23         yes  
464    197    35         yes  
465    202    35         yes  
466    249    37    1    yes  
467    220    37         yes  
468    165    30    1    yes  
469    195    28    1    yes  
470    82    20    1    yes  
471    1048    220    1    yes  
472    491    102    1    yes  
473    94    31    1    yes  
474    94    31         yes  
475    102    29         yes  
476    60    18         yes  
477    61    22         yes  
478    76    21         yes  
479    70    21         yes  
480    75    23    1    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
481    168    26    1    yes  
482    171    26    1    yes  
483    161    26    2    yes  
484    171    26    2    yes  
485    109    30    1    yes  
486    119    32         yes  
487    98    28         yes  
488    97    26         yes  
489    104    22         yes  
490    101    18         yes  
491    109    35    2    yes  
492    87    37         yes  
493    162    37         yes  
494    153    37         yes  
495    194    36    1    yes  
496    185    38    1    yes  
497    179    38    1    yes  
498    235    52         yes  
499    87    29         yes  
500    87    32         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
501    73    27         yes  
502    103    38         yes  
503    87    32         yes  
504    81    31         yes  
505    132    47         yes  
506    154    47         yes  
507    236    68         yes  
508    159    49         yes  
509    158    53         yes  
510    74    26         yes  
511    129    36         yes  
512    310    64         yes  
513    217    66    1    yes  
514    270    66    1    yes  
515    198    65         yes  
516    403    115         yes  
517    76    30         yes  
518    96    29         yes  
519    189    58    1    yes  
520    240    78    1    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
521    267    88    3    yes  
522    261    68         yes  
523    166    62         yes  
524    167    28         yes  
525    161    44    1    yes  
526    289    70         yes  
527    259    63    1    yes  
528    165    43         yes  
529    123    41         yes  
530    225    61    1    yes  
531    205    55         yes  
532    207    49         yes  
533    141    42         yes  
534    137    45         yes  
535    105    32         yes  
536    97    31         yes  
537    197    50         yes  
538    212    54         yes  
539    123    36         yes  
540    223    71         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
541    161    32         yes  
542    209    48    1    yes  
543    211    40         yes  
544    241    46         yes  
545    203    30         yes  
546    185    36         yes  
547    161    27    1    yes  
548    207    26         yes  
549    182    30         yes  
550    151    27         yes  
551    168    34    1    yes  
552    165    30         yes  
553    173    30         yes  
554    118    16         yes  
555    97    17    1    yes  
556    138    30    1    yes  
557    148    30         yes  
558    99    20         yes  
559    337    76         yes  
560    241    84    281    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
561    370    72         yes  
562    304    78         yes  
563    271    75    1    yes  
564    301    64    1    yes  
565    164    34         yes  
566    295    72         yes  
567    420    132    1    yes  
568    351    112         yes  
569    171    46         yes  
570    164    26         yes  
571    116    24         yes  
572    79    18    1    yes  
573    45    10         yes  
574    62    14         yes  
575    70    12    1    yes  
576    257    62         yes  
577    201    58         yes  
578    207    56    1    yes  
579    142    58         yes  
580    140    40         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
581    148    42    1    yes  
582    99    24         yes  
583    175    32         yes  
584    122    24    1    yes  
585    111    30         yes  
586    152    30         yes  
587    99    26         yes  
588    100    30         yes  
589    125    29         yes  
590    129    25    1    yes  
591    147    30         yes  
592    153    38         yes  
593    175    32         yes  
594    167    44         yes  
595    171    47         yes  
596    122    36         yes  
597    190    44    1    yes  
598    216    50    2    yes  
599    148    40         yes  
600    185    46         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
601    165    46         yes  
602    106    28         yes  
603    133    28         yes  
604    153    32         yes  
605    139    38         yes  
606    159    34         yes  
607    171    33         yes  
608    191    28         yes  
609    191    44         yes  
610    148    26         yes  
611    135    24         yes  
612    117    14    1    yes  
613    99    45         yes  
614    39    10         yes  
615    53    14         yes  
616    143    23         yes  
617    176    20         yes  
618    186    32         yes  
619    209    28         yes  
620    96    18         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
621    108    20         yes  
622    153    26         yes  
623    108    28         yes  
624    53    15         yes  
625    71    22         yes  
626    81    24         yes  
627    167    45         yes  
628    135    30         yes  
629    83    28         yes  
630    91    25         yes  
631    93    19         yes  
632    142    32         yes  
633    108    30         yes  
634    144    32         yes  
635    103    30         yes  
636    185    51         yes  
637    63    16         yes  
638    106    24         yes  
639    141    34         yes  
640    425    98         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
641    37    8         yes  
642    212    32         yes  
643    231    36         yes  
644    702    126    1    yes  
645    318    77    3    yes  
646    45    11         yes  
647    28    9         yes  
648    93    17         yes  
649    151    29         yes  
650    107    23         yes  
651    73    17         yes  
652    72    18         yes  
653    94    20         yes  
654    101    25         yes  
655    156    30         yes  
656    167    35         yes  
657    198    40         yes  
658    249    45         yes  
659    116    22         yes  
660    127    23    1    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
661    138    24         yes  
662    114    15         yes  
663    93    15    1    yes  
664    106    20         yes  
665    133    19         yes  
666    142    22    1    yes  
667    323    45         yes  
668    102    24         yes  
669    98    18         yes  
670    173    33         yes  
671    335    80    1    yes  
672    119    31         yes  
673    118    19         yes  
674    119    29         yes  
675    77    25         yes  
676    105    45         yes  
677    165    25         yes  
678    71    20         yes  
679    141    39         yes  
680    125    46         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
681    111    28         yes  
682    107    28    1    yes  
683    95    23         yes  
684    87    17         yes  
685    92    18         yes  
686    80    22         yes  
687                   no  
688    54    16         yes  
689                   no  
690                   no  
691                   no  
692    160    30         yes  
693    209    25         yes  
694    230    34         yes  
695    175    29         yes  
696    95    22         yes  
697    89    26         yes  
698    105    28         yes  
699    107    28         yes  
700    127    28         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
701    151    30         yes  
702    118    32         yes  
703    113    32         yes  
704    149    33         yes  
705    82    27         yes  
706    74    25         yes  
707    76    25         yes  
708    85    23    1    yes  
709    85    23         yes  
710    87    26         yes  
711    87    26    1    yes  
712    135    29         yes  
713    61    21         yes  
714    105    31    1    yes  
715    81    26         yes  
716    99    32         yes  
717    163    37         yes  
718    147    41         yes  
719    96    33         yes  
720    128    31    1    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
721    142    44         yes  
722    106    26         yes  
723    167    34         yes  
724    126    30    1    yes  
725    88    29         yes  
726    65    24         yes  
727    61    24         yes  
728    104    30         yes  
729    88    29         yes  
730    77    31    1    yes  
731    128    40         yes  
732    154    40         yes  
733    97    26    1    yes  
734    129    31         yes  
735    103    24         yes  
736    124    28    1    yes  
737    85    24         yes  
738    80    24         yes  
739    81    25         yes  
740    58    23         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
741    131    41         yes  
742    71    13         yes  
743    67    24         yes  
744                   no  
745    188    41    1    yes  
746    123    43    1    yes  
747    128    43         yes  
748    97    26         yes  
749    151    38    1    yes  
750    133    38         yes  
751    87    28         yes  
752    92    32    1    yes  
753    76    22         yes  
754    68    27         yes  
755    81    35    1    yes  
756    62    31         yes  
757    86    26         yes  
758    63    25         yes  
759    90    24         yes  
760    125    46         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
761    104    34         yes  
762    92    26         yes  
763    55    24         yes  
764    83    24         yes  
765    90    37         yes  
766    117    37    1    yes  
767    96    24         yes  
768    107    29         yes  
769    141    48    1    yes  
770    142    50         yes  
771    154    51         yes  
772    173    56    1    yes  
773    116    43         yes  
774    185    73         yes  
775    78    23    1    yes  
776    83    24         yes  
777    183    46         yes  
778    123    36    1    yes  
779    200    55    1    yes  
780    117    23         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
781    180    48    1    yes  
782    127    40         yes  
783    190    45         yes  
784    64    20    1    yes  
785    90    22    1    yes  
786    130    24         yes  
787    155    37         yes  
788    101    24         yes  
789    92    20         yes  
790    67    14         yes  
791    62    19    1    yes  
792    60    17         yes  
793    143    35         yes  
794    77    23    1    yes  
795    113    32         yes  
796    101    27         yes  
797    66    19    1    yes  
798    143    40         yes  
799    145    44         yes  
800    179    50    1    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
801    144    47         yes  
802    160    47         yes  
803    118    30         yes  
804    492    105    1    yes  
805    284    80         yes  
806    296    94         yes  
807    493    108         yes  
808    284    66         yes  
809    434    80         yes  
810    330    58         yes  
811    197    34         yes  
812    149    24         yes  
813    147    27         yes  
814    197    33         yes  
815    122    34    1    yes  
816    165    30         yes  
817    137    26         yes  
818    102    19         yes  
819    150    22         yes  
820    74    22         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
821                   no  
822    924    84    56    yes  
823                   no  
824    3189    727    26    yes  
825                   no  
826    569    128    43    yes  
827    882    144    236    yes  
828                   no  
829                   no  
830    617    106    5    yes  
831    393    84    5    yes  
832    879    164    44    yes  
833    255    40    2    yes  
834    180    34    1    yes  
835    161    24         yes  
836    120    18         yes  
837                   no  
838    384    93    3    yes  
839    503    124    3    yes  
840    1191    201    7    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
841    567    146    1    yes  
842    1723    642    86    yes  
843    1525    556    20    yes  
844    1939    355    7    yes  
845    232    44         yes  
846    165    40         yes  
847    276    60    4    yes  
848    177    42    6    yes  
849    93    20         yes  
850    559    86    7    yes  
851    340    66    2    yes  
852    271    64    1    yes  
853    138    34         yes  
854    140    44         yes  
855    486    102    2    yes  
856    603    140    26    yes  
857    264    58    1    yes  
858    268    51    2    yes  
859    710    114    13    yes  
860    735    162    5    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
861                   no  
862    1618    286    223    yes  
863    970    238    88    yes  
864    367    62         yes  
865    1060    218    154    yes  
866    226    42    19    yes  
867                   no  
868    128    30         yes  
869    116    40         yes  
870    130    27         yes  
871    1025    274    20    yes  
872    75    16         yes  
873    71    16         yes  
874                   no  
875    101    20    1    yes  
876    49    12         yes  
877    48    10         yes  
878    492    131    152    yes  
879    2565    1070    46    yes  
880                   no  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
881                   no  
882    319    128         yes  
883    321    128         yes  
884    72    13    1    yes  
885    76    13    1    yes  
886    542    63    2    yes  
887                   no  
888    856    77    30    yes  
889    1050    119    133    yes  
890    140    31         yes  
891    229    28    1    yes  
892    970    125    8    yes  
893    336    57    1    yes  
894    77    24    1    yes  
895    524    108    116    yes  
896    578    130    3    yes  
897    337    83    1    yes  
898    219    64    5    yes  
899                   no  
900    309    46    233    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
901    380    54    263    yes  
902    136    34    1    yes  
903    322    50    10    yes  
904    70    21    3    yes  
905    866    170    580    yes  
906    119    40    1    yes  
907    174    54    1    yes  
908    206    52    6    yes  
909    128    22         yes  
910                   no  
911    484    44    1    yes  
912    198    56         yes  
913    282    68    2    yes  
914    379    64         yes  
915    250    42    2    yes  
916    305    70    1    yes  
917    160    30         yes  
918    282    38    1    yes  
919    324    72    4    yes  
920                   no  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
921                   no  
922    588    130    130    yes  
923                   no  
924    158    34    1    yes  
925    214    64    16    yes  
926    192    31         yes  
927    552    126    12    yes  
928    107    23         yes  
929    101    23         yes  
930    766    308    1    yes  
931    271    53    1    yes  
932    1238    234    3    yes  
933    324    60         yes  
934    131    28         yes  
935    210    54         yes  
936    120    30         yes  
937    171    38         yes  
938    120    26         yes  
939    140    20         yes  
940    113    25    1    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
941    203    40    13    yes  
942    336    84    33    yes  
943    306    58    22    yes  
944    334    53    97    yes  
945    345    118    1    yes  
946    225    38    1    yes  
947                   no  
948    1874    292    77    yes  
949    1117    148    19    yes  
950    188    30    1    yes  
951    491    118    3    yes  
952    32    11    1    yes  
953    256    60    56    yes  
954    205    36    1    yes  
955    282    67         yes  
956    252    47    1    yes  
957    400    53    20    yes  
958    608    123    144    yes  
959    449    123    80    yes  
960    422    153         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
961    452    140    2    yes  
962    236    50    1    yes  
963    292    54         yes  
964    800    100    83    yes  
965                   no  
966                   no  
967    678    161         yes  
968    186    28         yes  
969    189    40         yes  
970    124    24    1    yes  
971    241    48         yes  
972    185    41         yes  
973    261    50         yes  
974    315    56    1    yes  
975    355    84    2    yes  
976    331    80    2    yes  
977    2109    284    53    yes  
978                   no  
979                   no  
980    491    136    17    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
981    340    82    7    yes  
982    323    44         yes  
983    281    42    1    yes  
984                   no  
985                   no  
986                   no  
987    422    144    18    yes  
988    159    37         yes  
989    388    89    4    yes  
990    432    74    1    yes  
991    458    88    73    yes  
992                   no  
993                   no  
994    140    46         yes  
995    306    98    4    yes  
996    154    49         yes  
997    378    94    2    yes  
998    384    122    1    yes  
999    343    104    21    yes  
1000    474    150    63    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1001                   no  
1002    1043    366    47    yes  
1003    358    113    2    yes  
1004    182    23         yes  
1005    198    31    1    yes  
1006    578    104    53    yes  
1007    164    29         yes  
1008    82    18         yes  
1009    98    31         yes  
1010    178    46         yes  
1011    133    46         yes  
1012    147    52         yes  
1013    195    47         yes  
1014                   no  
1015                   no  
1016    2148    482    444    yes  
1017                   no  
1018                   no  
1019    1000    172    10    yes  
1020    259    53         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1021                   no  
1022    80    18         yes  
1023                   no  
1024    117    30         yes  
1025    210    51         yes  
1026    289    115    2    yes  
1027    121    28         yes  
1028    419    102    10    yes  
1029                   no  
1030    213    46         yes  
1031                   no  
1032    752    154    10    yes  
1033    780    112    4    yes  
1034    338    71    1    yes  
1035                   no  
1036                   no  
1037    393    110    4    yes  
1038    558    36    1    yes  
1039    1286    407    14    yes  
1040                   no  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1041                   no  
1042                   no  
1043                   no  
1044    816    254    6    yes  
1045    230    66         yes  
1046    362    84    3    yes  
1047    648    98    2    yes  
1048                   no  
1049                   no  
1050    440    161         yes  
1051    264    45    1    yes  
1052    269    60    1    yes  
1053    322    106    5    yes  
1054    82    20         yes  
1055    963    260    3    yes  
1056    111    25         yes  
1057    526    84    3    yes  
1058                   no  
1059    550    125         yes  
1060    1629    287    5    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1061    1471    289    7    yes  
1062    924    211         yes  
1063    272    59    1    yes  
1064                   no  
1065    343    80    8    yes  
1066    657    160    207    yes  
1067    299    96    4    yes  
1068    432    94    4    yes  
1069    82    14         yes  
1070    444    78    1    yes  
1071    852    180    19    yes  
1072                   no  
1073    198    42         yes  
1074    186    31    1    yes  
1075    285    56    1    yes  
1076    768    108    4    yes  
1077    873    120    5    yes  
1078    601    92    20    yes  
1079    871    168    5    yes  
1080                   no  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1081    197    36    55    yes  
1082    369    62    8    yes  
1083    748    164    1    yes  
1084    274    38         yes  
1085    204    26         yes  
1086    286    54    2    yes  
1087                   no  
1088    222    37    1    yes  
1089                   no  
1090    599    144    12    yes  
1091    313    84    6    yes  
1092    333    72    5    yes  
1093    273    64         yes  
1094    427    88    5    yes  
1095    447    88    2    yes  
1096    437    96    2    yes  
1097    251    64    1    yes  
1098    210    78    3    yes  
1099    245    88    51    yes  
1100    167    28         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1101    438    93    26    yes  
1102    285    48    21    yes  
1103    246    61         yes  
1104    215    61    1    yes  
1105    172    53         yes  
1106    167    42         yes  
1107    597    138    3    yes  
1108                   no  
1109                   no  
1110                   no  
1111    859    307    1    yes  
1112                   no  
1113    141    50    3    yes  
1114                   no  
1115    244    53         yes  
1116    167    34         yes  
1117    209    34    1    yes  
1118    210    35    1    yes  
1119    158    32         yes  
1120    396    93    1    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1121    349    80    3    yes  
1122                   no  
1123                   no  
1124    355    67    8    yes  
1125                   no  
1126    213    39    1    yes  
1127    214    54    1    yes  
1128    833    157    80    yes  
1129    593    163         yes  
1130    549    203         yes  
1131    804    171    80    yes  
1132    436    88    1    yes  
1133    394    82    4    yes  
1134                   no  
1135    231    38    497    yes  
1136    176    23         yes  
1137                   no  
1138    303    53         yes  
1139                   no  
1140    54    17         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1141    282    62    2    yes  
1142    85    15         yes  
1143                   no  
1144                   no  
1145                   no  
1146                   no  
1147                   no  
1148    260    34    2    yes  
1149    588    84    1    yes  
1150                   no  
1151                   no  
1152    419    88         yes  
1153                   no  
1154    942    169    36    yes  
1155                   no  
1156    124    33    1    yes  
1157    228    75    1    yes  
1158    293    63    1    yes  
1159    615    111    7    yes  
1160    557    119    59    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1161    252    102    1    yes  
1162    659    240    13    yes  
1163    55    15         yes  
1164    160    34         yes  
1165    703    154    217    yes  
1166    510    106    84    yes  
1167    74    21    1    yes  
1168    669    85    225    yes  
1169    21    7         yes  
1170    40    11         yes  
1171    50    15         yes  
1172                   no  
1173    706    130    4    yes  
1174    555    89    8    yes  
1175    423    81    1    yes  
1176                   no  
1177    75    14         yes  
1178    635    112    15    yes  
1179    108    21         yes  
1180    281    62         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1181    97    26         yes  
1182    216    39         yes  
1183    294    53    1    yes  
1184    373    85         yes  
1185    677    165    21    yes  
1186    107    14         yes  
1187    1560    284    263    yes  
1188    214    31         yes  
1189    340    54    1    yes  
1190    165    52         yes  
1191    188    19         yes  
1192    51    11    1    yes  
1193    601    70    2    yes  
1194    658    52    79    yes  
1195    336    35    1    yes  
1196                   no  
1197    882    128    2    yes  
1198    960    168    1    yes  
1199    354    79         yes  
1200                   no  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1201    73    18         yes  
1202    461    88    20    yes  
1203    121    28         yes  
1204    186    39         yes  
1205    325    58         yes  
1206    154    40    1    yes  
1207    161    50         yes  
1208    613    104    10    yes  
1209    692    102    147    yes  
1210    584    98    1    yes  
1211                   no  
1212    532    133    19    yes  
1213    353    62         yes  
1214    2535    558    89    yes  
1215    946    138    4    yes  
1216    1484    134    97    yes  
1217                   no  
1218                   no  
1219    466    82    20    yes  
1220    189    41    1    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1221    846    146    355    yes  
1222    130    32         yes  
1223    125    44    1    yes  
1224    87    18         yes  
1225    298    56    8    yes  
1226                   no  
1227    409    65    5    yes  
1228                   no  
1229    285    32    2    yes  
1230    138    28         yes  
1231    335    95    1    yes  
1232    311    92         yes  
1233    515    102         yes  
1234    1219    298    324    yes  
1235                   no  
1236                   no  
1237    112    15         yes  
1238    148    32    1    yes  
1239    348    86    36    yes  
1240    263    49    1    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1241    151    47         yes  
1242                   no  
1243    205    55         yes  
1244                   no  
1245                   no  
1246                   no  
1247    783    128    52    yes  
1248    673    106    4    yes  
1249                   no  
1250    927    120    84    yes  
1251    1571    202    32    yes  
1252                   no  
1253                   no  
1254                   no  
1255    939    180    1    yes  
1256    912    178    2    yes  
1257                   no  
1258    100    23         yes  
1259    198    45         yes  
1260    180    51         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1261    192    53         yes  
1262    348    97    2    yes  
1263    154    40    1    yes  
1264    444    116    2    yes  
1265    254    70    1    yes  
1266    318    77         yes  
1267    888    97    144    yes  
1268    493    148    1    yes  
1269    270    82    1    yes  
1270    273    59         yes  
1271    646    152    59    yes  
1272                   no  
1273    1505    488         yes  
1274    125    28         yes  
1275    464    78    8    yes  
1276    836    302    8    yes  
1277    230    60         yes  
1278    245    67    1    yes  
1279    1052    184    233    yes  
1280    370    100         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1281    329    89    1    yes  
1282    251    43         yes  
1283    680    224    36    yes  
1284    933    295    30    yes  
1285    483    120    1    yes  
1286    174    46         yes  
1287    709    186    2    yes  
1288                   no  
1289    324    77         yes  
1290    256    65    1    yes  
1291                   no  
1292    421    105    3    yes  
1293    210    28    1    yes  
1294    906    154    185    yes  
1295    437    110    3    yes  
1296    286    81    5    yes  
1297                   no  
1298                   no  
1299    312    64    1    yes  
1300    495    151    1    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1301    429    63         yes  
1302                   no  
1303    233    56    2    yes  
1304                   no  
1305                   no  
1306    795    162    2    yes  
1307    1096    222    211    yes  
1308    365    75    2    yes  
1309    647    145    2    yes  
1310                   no  
1311    564    156    5    yes  
1312    228    74         yes  
1313    231    71         yes  
1314                   no  
1315    934    236    15    yes  
1316    316    76    2    yes  
1317    255    48         yes  
1318                   no  
1319    316    50         yes  
1320                   no  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1321                   no  
1322    142    24    1    yes  
1323                   no  
1324    508    104    3    yes  
1325                   no  
1326    254    48    10    yes  
1327                   no  
1328                   no  
1329                   no  
1330                   no  
1331                   no  
1332                   no  
1333    421    127    2    yes  
1334                   no  
1335    367    61    226    yes  
1336    912    182    33    yes  
1337    348    66         yes  
1338    231    52         yes  
1339    671    130    33    yes  
1340    475    76    1    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1341                   no  
1342                   no  
1343    683    141    3    yes  
1344    1511    130    64    yes  
1345                   no  
1346    96    28         yes  
1347    918    208    74    yes  
1348                   no  
1349    470    104    1    yes  
1350    1042    230    45    yes  
1351    171    56         yes  
1352    362    136    2    yes  
1353    479    118    8    yes  
1354    484    84         yes  
1355    440    87         yes  
1356    257    76         yes  
1357    771    153    231    yes  
1358                   no  
1359    227    57    69    yes  
1360    259    50    2    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1361    626    100    3    yes  
1362    1933    304    13    yes  
1363    439    158    25    yes  
1364    589    81    7    yes  
1365    389    104         yes  
1366                   no  
1367                   no  
1368    1086    120    3    yes  
1369    322    65         yes  
1370    1316    250    77    yes  
1371    483    64    3    yes  
1372    290    77    1    yes  
1373    545    162    8    yes  
1374    214    23         yes  
1375    411    43         yes  
1376    432    86    2    yes  
1377    649    182    40    yes  
1378    298    82    1    yes  
1379    1280    327    166    yes  
1380    267    84    1    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1381                   no  
1382                   no  
1383    1071    296    110    yes  
1384    465    86         yes  
1385                   no  
1386    114    19         yes  
1387    848    136    4    yes  
1388    227    38    1    yes  
1389    446    154    20    yes  
1390    617    118    26    yes  
1391    168    24    1    yes  
1392                   no  
1393                   no  
1394                   no  
1395                   no  
1396    192    43         yes  
1397    318    69    1    yes  
1398                   no  
1399    2365    600    171    yes  
1400    119    28         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1401    565    96    29    yes  
1402    66    16         yes  
1403    592    116    20    yes  
1404                   no  
1405                   no  
1406    321    71    1    yes  
1407    905    107    50    yes  
1408    1004    156    47    yes  
1409    1060    188    164    yes  
1410    607    88    50    yes  
1411                   no  
1412    155    26         yes  
1413    228    33         yes  
1414    734    116    54    yes  
1415                   no  
1416                   no  
1417                   no  
1418                   no  
1419    916    189    10    yes  
1420                   no  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1421    763    140    24    yes  
1422    166    25         yes  
1423    227    60    1    yes  
1424                   no  
1425    1054    265    28    yes  
1426                   no  
1427    50    10         yes  
1428    537    42    4    yes  
1429    402    53    1    yes  
1430    404    104    4    yes  
1431    255    57         yes  
1432    109    38    1    yes  
1433    132    37         yes  
1434                   no  
1435                   no  
1436    929    208    1    yes  
1437    389    144    7    yes  
1438    150    42         yes  
1439    160    34         yes  
1440    156    33         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1441    199    33         yes  
1442    943    168    22    yes  
1443    524    104    1    yes  
1444    215    39    3    yes  
1445    289    66         yes  
1446    776    168    4    yes  
1447    604    88    8    yes  
1448    204    48         yes  
1449                   no  
1450    159    45         yes  
1451    329    103    1    yes  
1452    650    109         yes  
1453                   no  
1454    444    116    49    yes  
1455    211    43         yes  
1456    191    35    1    yes  
1457                   no  
1458    751    107    17    yes  
1459                   no  
1460    210    58         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1461    329    48    6    yes  
1462                   no  
1463    571    192    4    yes  
1464    339    110    1    yes  
1465    983    215    27    yes  
1466    320    86    1    yes  
1467    272    45    1    yes  
1468                   no  
1469    471    109    8    yes  
1470                   no  
1471    255    53         yes  
1472                   no  
1473    365    111    36    yes  
1474    356    82    10    yes  
1475    165    38    1    yes  
1476    974    195    76    yes  
1477    997    281    5    yes  
1478    120    34    1    yes  
1479    415    106    1    yes  
1480                   no  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1481    176    30         yes  
1482    318    40    4    yes  
1483    102    16         yes  
1484    171    27         yes  
1485    109    27    1    yes  
1486    1238    162    9    yes  
1487    381    76    1    yes  
1488    536    120    3    yes  
1489    1096    194    186    yes  
1490    388    104    105    yes  
1491    2095    664    304    yes  
1492    314    98    3    yes  
1493    280    64         yes  
1494    211    74    1    yes  
1495    236    62         yes  
1496    169    54         yes  
1497    687    196    49    yes  
1498    156    38         yes  
1499    238    70    1    yes  
1500    110    31         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1501    558    90    9    yes  
1502    419    86    11    yes  
1503    411    52         yes  
1504    299    58    1    yes  
1505    245    40    1    yes  
1506                   no  
1507                   no  
1508                   no  
1509                   no  
1510                   no  
1511    556    120    2    yes  
1512    108    20         yes  
1513                   no  
1514    794    112    2    yes  
1515    1175    294    7    yes  
1516    331    76    20    yes  
1517    477    101    4    yes  
1518    226    36         yes  
1519    543    90    1    yes  
1520    435    106    4    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1521    363    80    3    yes  
1522    462    96    24    yes  
1523    458    68    4    yes  
1524    72    16    1    yes  
1525    217    28         yes  
1526    118    31         yes  
1527    290    62    8    yes  
1528    343    58    20    yes  
1529    108    24         yes  
1530                   no  
1531    436    50    8    yes  
1532    369    56    1    yes  
1533    1448    206    93    yes  
1534    339    74    1    yes  
1535    155    28         yes  
1536    399    91    2    yes  
1537    469    76    2    yes  
1538    384    77         yes  
1539    429    75    1    yes  
1540    235    43         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1541    400    45         yes  
1542    416    92    25    yes  
1543    215    39    1    yes  
1544    144    24         yes  
1545    152    28         yes  
1546    478    46    1    yes  
1547    583    79    11    yes  
1548    184    62         yes  
1549    128    45    1    yes  
1550    313    56         yes  
1551    370    84    3    yes  
1552    241    25         yes  
1553    253    34    1    yes  
1554    425    80         yes  
1555    381    74    26    yes  
1556                   no  
1557    512    74    16    yes  
1558    239    54         yes  
1559    87    16         yes  
1560                   no  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1561    1175    311    2    yes  
1562    375    90         yes  
1563    427    81    5    yes  
1564    218    66         yes  
1565    282    60    3    yes  
1566                   no  
1567    485    161    1    yes  
1568    150    37         yes  
1569    274    50         yes  
1570    408    116    14    yes  
1571    122    18         yes  
1572    922    202    56    yes  
1573    974    168    11    yes  
1574    848    341    16    yes  
1575    153    36         yes  
1576    96    30    1    yes  
1577    49    16         yes  
1578    137    42         yes  
1579    222    43         yes  
1580    205    48    1    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1581    157    34         yes  
1582    232    58         yes  
1583    1738    376    108    yes  
1584                   no  
1585    113    27         yes  
1586    112    11         yes  
1587    582    68    15    yes  
1588    492    58    2    yes  
1589                   no  
1590    278    26         yes  
1591    134    24         yes  
1592    250    80    1    yes  
1593    851    264         yes  
1594    122    32         yes  
1595    473    133    1    yes  
1596    738    134    1    yes  
1597    815    229    99    yes  
1598    723    197    2    yes  
1599    141    39         yes  
1600    74    16         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1601    58    14         yes  
1602                   no  
1603    233    56         yes  
1604                   no  
1605    1781    408    22    yes  
1606    176    46         yes  
1607    2665    1100    49    yes  
1608    943    178    1    yes  
1609    749    173    2    yes  
1610    327    75    9    yes  
1611    533    110    1    yes  
1612    879    156    6    yes  
1613    125    36         yes  
1614    376    44    3    yes  
1615    217    43    3    yes  
1616    482    109    5    yes  
1617    394    80    1    yes  
1618    127    30         yes  
1619    922    125    1    yes  
1620    1909    422    14    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1621    1617    235    5    yes  
1622    407    50    1    yes  
1623                   no  
1624                   no  
1625    352    82    1    yes  
1626                   no  
1627    388    76    1    yes  
1628    280    50         yes  
1629    631    129    1    yes  
1630    671    136    2    yes  
1631    82    13         yes  
1632    54    12         yes  
1633    94    20         yes  
1634    139    22         yes  
1635    612    144    2    yes  
1636    91    16         yes  
1637    377    125         yes  
1638    580    152         yes  
1639    885    238    4    yes  
1640    102    16         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1641    82    14    1    yes  
1642    246    43         yes  
1643    603    82    2    yes  
1644    303    42         yes  
1645    196    38         yes  
1646    103    20         yes  
1647    249    42    1    yes  
1648    165    41         yes  
1649    151    41         yes  
1650    81    20         yes  
1651    59    20         yes  
1652    161    30         yes  
1653    271    64    1    yes  
1654    86    12         yes  
1655    453    105    1    yes  
1656    254    46    1    yes  
1657    108    12         yes  
1658    261    57    1    yes  
1659    141    19    1    yes  
1660    112    22         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1661    279    63         yes  
1662    442    75    3    yes  
1663    89    22         yes  
1664    158    40    1    yes  
1665    150    41    1    yes  
1666    452    94    1    yes  
1667    197    41         yes  
1668    840    141         yes  
1669    1001    156    8    yes  
1670    364    119         yes  
1671    108    30         yes  
1672    143    26         yes  
1673    274    34         yes  
1674                   no  
1675    474    90    5    yes  
1676    1957    294    20    yes  
1677    450    116    2    yes  
1678                   no  
1679    353    77         yes  
1680    215    72    1    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1681    140    30         yes  
1682    115    25         yes  
1683    397    68    1    yes  
1684    789    128    10    yes  
1685    398    56    3    yes  
1686    121    39    1    yes  
1687    264    42    1    yes  
1688    380    41    1    yes  
1689    243    30         yes  
1690                   no  
1691    438    58    15    yes  
1692    503    80    1    yes  
1693    207    38         yes  
1694    439    77         yes  
1695    103    32         yes  
1696    682    108    1    yes  
1697    96    20         yes  
1698    472    134    2    yes  
1699    248    67    5    yes  
1700    468    146         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1701    151    41    1    yes  
1702    315    70    1    yes  
1703    376    54    5    yes  
1704    230    53    1    yes  
1705    2550    595    4    yes  
1706    146    33         yes  
1707    331    66    1    yes  
1708    223    56    1    yes  
1709    247    29    1    yes  
1710    342    56    1    yes  
1711                   no  
1712    203    34    1    yes  
1713    70    17         yes  
1714    163    49         yes  
1715    551    112    1    yes  
1716    220    44         yes  
1717    395    99    11    yes  
1718    206    35         yes  
1719    2453    205    22    yes  
1720                   no  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1721                   no  
1722                   no  
1723                   no  
1724    76    17         yes  
1725    439    62    2    yes  
1726    458    98         yes  
1727    742    262    1    yes  
1728    86    18         yes  
1729    605    230    3    yes  
1730    137    30    1    yes  
1731    574    111    1    yes  
1732    58    12         yes  
1733    152    32         yes  
1734    102    12         yes  
1735    263    62    1    yes  
1736    186    32         yes  
1737    263    82    1    yes  
1738    343    40         yes  
1739    379    129         yes  
1740    964    161         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1741    242    66    1    yes  
1742    509    109         yes  
1743    624    265         yes  
1744    62    20         yes  
1745    191    35         yes  
1746    33    11         yes  
1747    50    17         yes  
1748    89    21         yes  
1749    187    54         yes  
1750    216    24         yes  
1751    228    34         yes  
1752    90    24    1    yes  
1753    78    27         yes  
1754    426    96    1    yes  
1755    60    10         yes  
1756    403    80         yes  
1757    552    102    1    yes  
1758    184    40    1    yes  
1759    440    108    7    yes  
1760    654    80    19    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1761    117    22         yes  
1762    133    35         yes  
1763    148    18         yes  
1764    139    14         yes  
1765    269    37         yes  
1766    279    106         yes  
1767                   no  
1768    84    19         yes  
1769    73    18    1    yes  
1770    139    20         yes  
1771    82    14         yes  
1772    29    12    1    yes  
1773    284    44    1    yes  
1774    381    114    1    yes  
1775    158    31    1    yes  
1776    95    22         yes  
1777    519    83    8    yes  
1778    102    22         yes  
1779    145    34    1    yes  
1780    74    22         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1781    252    40         yes  
1782    194    33    2    yes  
1783    194    46         yes  
1784    105    22         yes  
1785    401    94    1    yes  
1786    87    23    1    yes  
1787    87    16         yes  
1788    172    21         yes  
1789                   no  
1790    774    137    2    yes  
1791    269    46         yes  
1792    91    29         yes  
1793    490    97         yes  
1794    99    26    1    yes  
1795    79    23         yes  
1796    188    62         yes  
1797    162    34    2    yes  
1798    93    14         yes  
1799    143    19         yes  
1800    130    27    3    yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1801    47    11         yes  
1802    106    10         yes  
1803    81    18    1    yes  
1804    101    13         yes  
1805    79    25         yes  
1806    147    39    1    yes  
1807    141    33         yes  
1808    85    20         yes  
1809    165    53    1    yes  
1810    95    28         yes  
1811    292    99         yes  
1812    71    25    1    yes  
1813    32    9         yes  
1814    41    14         yes  
1815    85    30         yes  
1816    85    22         yes  
1817    128    15         yes  
1818    219    58    1    yes  
1819    136    41    3    yes  
1820    159    34         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1821    220    48         yes  
1822    55    26    1    yes  
1823    212    58         yes  
1824    115    21         yes  
1825    261    52         yes  
1826    234    45    1    yes  
1827    257    44         yes  
1828    56    12         yes  
1829    127    32         yes  
1830    662    164    1    yes  
1831    337    111         yes  
1832    209    52    1    yes  
1833    126    25         yes  
1834    347    86         yes  
1835    681    170         yes  
1836    243    104         yes  
1837    50    16         yes  
1838    216    32         yes  
1839    120    24         yes  
1840    216    30         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1841    466    82    1    yes  
1842    373    77         yes  
1843    278    72    1    yes  
1844    157    42         yes  
1845    340    78    1    yes  
1846    685    180    27    yes  
1847    289    42    2    yes  
1848    415    95    1    yes  
1849    281    69    1    yes  
1850    295    67    1    yes  
1851    291    88         yes  
1852    245    84         yes  
1853    353    64         yes  
1854    54    14    1    yes  
1855    273    50    6    yes  
1856    190    62         yes  
1857                   no  
1858    262    34    18    yes  
1859    216    52    5    yes  
1860    235    52         yes  
Level    Moves    Pushes    Time (sec)    Solved   
1861    201    70    1    yes  
1862    137    38         yes  
1863    86    16         yes  
1864    541    124         yes  
1865    244    45         yes  
1866    432    116    3    yes  
1867    76    20         yes  
1868                   no  
1869    266    30         yes  
1870    94    18    1    yes  
1871    55    9         yes  
1872    357    46    1    yes  
1873    287    46         yes  
1874    449    63         yes  
1875    179    58         yes  
1876    372    78    1    yes  
1877    201    53         yes  
1878    197    55         yes  
1879    231    48    2    yes  
188