SolverStatistics-jsoko-DavidWSkinner-SasquatchVI

From Sokoban Wiki

Jump to: navigation, search

JSoko version 1.37

RAM
1500MiB (program started with java -Xmx1450m -jar JSokoApplication.jar)
Computer
Samsung Aura Dillen Core 2 Duo T9300 (2,5 GHz), 3 GiB RAM
Solving method
"any solution"
Time limit
600 seconds

Results:

Level:  1 Title: ; 1                    | Moves: 780 | Pushes: 142  | Time:  7,2s | Status: solved.
Solution:
lulllulllluululldlddrRRlllddrdrruruUlllluururrdrDDllllddrdrrurUUlllluururrdrDDrrrrdrruLLLLLLrrrrruulDDrddlUUruulDDrddlUUruulDDlllluululldlddrrRRRRRRurDrddlUUluurDDrddlUUluurDDrddlUUluurDDrddlUUluurDDllllluululldDldRRluuurrdrddLruululldddlddrUluuururrdrddlDLruruulullddldddrdrrUrUUlULrdrddldlluluuuururrDrDDlDlUrruulDuulldlddddrdrrUdlluluuuururrddrdrrrrrrddllUUruulDDrrddllUUruulDDrrddllUUlllluululldlddddrdrrurULUdddlluluuuururrdDDDuRRRRRddrruuLLLLLLdlUruululldlddddrdrrUdlluluuRRlluururrdrddLruululldlddrUdlddrUluurDlddrdrruruulLrruulDrdddldlluluuurRdRRRRRRlllluulullDurrdrddddlUddlluluuRDRluluururrdrddddldllUluurUrDllddrdrruruuuulullDlddddrUddrruruuLDLUrruululldlddddrdrrUdlluluuRUdlddrdrruruulLrruulDrdddldlluluuurRlldddrdrruruuuulullDurrdrddrrrrddrruuLLLLrrruulDrdLLrddrUruLL

Level:  2 Title: ; 2                    | Moves: 192 | Pushes: 25  | Time:  0,1s | Status: solved.
Solution:
ululluurrDulldddrrrrrruruulllDDuurrrddldlLdllululuurrdRlulldddrrdrrurruruulllDurrrddldllLLrrrruruullldDuurrrddldlLuuurrDLLdddlluUddrrurrUruLLulDrrddlldlluulluurrDRRllulldddRuluurrdrrDuurrdLulD

Level:  3 Title: ; 3                    | Moves: 306 | Pushes: 38  | Time:  0,3s | Status: solved.
Solution:
ulLullddrDuluulldRurrrdrrddlLUdrruululllldllddrdrrURlddrUluLUddrrrUrruulullllldlddRdrruRRdlllluluururrrrrdrddLruulullllldlddrdrrurRluLddlluRdrruLdlluluururrrDurrdLulllldlddrdrrurrUddlllluluururrDDDuuulldRllddrRUrRdLrddlUlluluururrrDDDuuullldlddrdrrdrUllluluururrrrrdLulllldlddrdrrrruUddlllluluururrrrrdrddL

Level:  4 Title: ; 4                    | Moves: 173 | Pushes: 52  | Time:  0,3s | Status: solved.
Solution:
dldlULuLulldRururDRDRdrruLdldlUUdlULulldRururDDrdrruLruulDLrrddllUlLulldRRRllddrURRRlllluurDrdrrUrrdLulLLLrdrRuruulDDlllulldRururDRddlUruLdrrruLdlddrUUruulDrdrdLLdlUluuRDldR

Level:  5 Title: ; 5                    | Moves: 263 | Pushes: 50  | Time:  0,2s | Status: solved.
Solution:
rddrruruuuLLulDDDuurrrdddldllUUddrruruuulllDDlluulldldddRRdrUUUlLulDrrrddllUdrruulLuurrDDllddlluRdrUUrrrrrRdrUlllllllddrrUdlluurRRRRRddllUdrruulLLLrruurrDDllddrrUdlluuuurrrrdLulllddlluullDlDururrddddlluUddrruuLrddlllluRdrrruurrddrrurULddlluuuurrDDuullddRluurrrrdL

Level:  6 Title: ; 6                    | Moves: 315 | Pushes: 58  | Time:  0,3s | Status: solved.
Solution:
uLLuulldDLdlLrrurRRRddllUdrruuluullddldRuuurrddLrrddllUlUdrdrruulLdlluRRdllllUlldRRRRurrdLLrrdrruuLLdlluRlLLrrdrrdrruuluullDDldRuuurrddLruulldDllldlluRRRRRuulllDurrrddllLuurrrrrddLLLrrrrddllUdrruuluullddldRuuullldddRRuruurrddLLrrrddllUdrruulLruullllldddrrRllluuurrrrrddrddllUdrrurruLdldllulURdlllluuurrrDullldddlluR

Level:  7 Title: ; 7                    | Moves: 557 | Pushes: 134  | Time:  2,6s | Status: solved.
Solution:
luLrdrruLLrUUllldlddrRRllluurDldRuuurrrddlLrruuruulDDllldlddrdrUrurUdldllluururrRRRRdrruLdlUUUUUUdllluurruurrddLLLrrddllluluurDrrrddddddlllllldDuurrrddrdLuuulllddRddlUluururrrdddLLuRdrUUUruulDDllldldRRdrruUddlluluurrRRRRdrruLdlUUUUUUdlllluurrruurrddLLrddlllluurRRuurrddLLLLullddrUluRdddrrrrddddllldddlluRdrUUUruulDrdLddllluurRRRRRdrruLdlUUUUUUdlllluurrruurrddLLLLrrrddlllluluurDrrrrddllllUdrrrrddddllldddlldlUluRRRdrUUUruulDDlllddrrrUdllluurrRRRRdrruLdlUUUUUlllluluurDrDulldRdRRlluurrrrDDDDDDuuuuuullllddrrRllluurrrrdDDuuulllDldRRRlluurrrdDuulllluurDDDldRRR

Level:  8 Title: ; 8                    | Moves: 410 | Pushes: 34  | Time:  0,3s | Status: solved.
Solution:
llllddddrRRdrUlllluuuurrrrrrrrddddlLLdlluuulDrddrrurrruuuullllllllddddrRurDllluuuurrrrrrrrddddllluuLrddrrruuuullllDurrrrddddlllddlllUdrrururrruuuullllllllddddrRddrruruuurDldddllluulluuuurrrrrrrrddddlLulDrrruuuullllllllddddrrddrrrrUdlllluulluuuurrrrrrrrddddlLulLrrdddlllluuuRRDDuulldddrRlluulluuuurrrrdDrrddLUdrrruuuullllllllddddrrurRlldddrruUrrddLruullLrrrrruuuullllddDldRuuuurrrrddddlluLrdrruuuullllllllddddrR

Level:  9 Title: ; 9                    | Moves: 252 | Pushes: 62  | Time:  7,8s | Status: solved.
Solution:
rrruruuulllDDDldRuuuurrrdddldLLrrdrdrddlUUdlLLdlluRRRlUUUrruruuulldldDDDDuuulldRRRluuuurrrdddlDllddlddrUUUUrruruuulldldDldRuuuurrrdddldLLrrurRurrdLLDDDlddrUUUUUddddlLLulldRRRluluuuuuurrrddRdrruLdldddlDlluluuuuurRurDllldddrruRldllulldRRRluuurrrDRDLrrruL

Level: 10 Title: ; 10                   | Moves: 982 | Pushes: 219  | Time: 10,0s | Status: solved.
Solution:
uuLLdlluRRdrrdddLurrrdLullllUdrrruullulldRRlddrrruuuLLdlddddlddrUUUUrrdLulDDuurrrrdLLrrrrdrruLLLLuluuulldRurDrrDDldRRlullUdrruulLulldRRddrruuLLrruruulDDDDullulldRurRdrUllldRlllluRRdrrddlllUdrrruullulldRRlddrrruuuLLdlddddlddrUUUUrrdLulDDuurrrrdLLrrrrdrruLLLLuluuurrddDldRRluuuulllldRurDlllluRRdrrurrdddlllllUdrrrrruuulldllulldRRlddrrrrruuullLLrrrrruulDDDulllldlddrrrrrUUUdddlllllddlddrUUUUrrdLulDDuurrrrdLLurrruuulldDuurrddddllluRuuulldRurDDuurrddddllUdrruuuulldlllluRRdrrurrddddllulllUdrrdrrruuuulldllulldRRlddrrdrrrrdrruLLLLruuuullLLdlddddlddrUUUUrrdRRRRllllLulDDurrrrrrdrruLLLLruLLLdRRRRluuuulldDuurrddddllluRuuulldRurDDuurrdLulDlllluRRdrruLLdlluRRdrrrrdddllllluUddrrrrruuullllulldRRRRurrddddrdrruLLLLLLrrruuuulldllldddRRRRRRlllllldlddrUUUUUddrrrrruuuulldllulldRRRlldddrrrrrrdrruLLLLLLLrrrruuuullLLdlluRdddDDlddrUUUUdrrrrruuuullldllDDDDuuuurrurrrruulDDDDDuuullldlldddrrrrRRlllllluuuuRRRRlldlldddrrrrruuuUddddllllldlddrUUUUUddrrrrruuuulllllldRurrrrrruulDrdLLLLLrrrrddddrdrruLLLLLLL

Level: 11 Title: ; 11                   | Moves: 722 | Pushes: 164  | Time: 23,3s | Status: solved.
Solution:
ddDRRRRdrruuullDDlllluuulldddRRRRRUdllddlUUUUddlluuuururrddLLulDDurrdddllUUUluRdrUdrruululDrrddllUUruulDDrrddllUUddrdddrrruruulDlDurrdLdLLdlUUUddlluuuururrddLdddlluuuRuurrddLLulldRururrddlLulDDurrdddllUUUdddrrrrruulDrdLLdlUlluuurrdDDrruurrrrdLLLulDrdLLLrrurrrrddlUruLLrdLuullddRRurrddldlUUlluurDldRuurrdLrrddlUruulldDrddlUUlluurrDDrruLdlUruLddlluuRurDllddlluuulldddRRRRRRlluurrrdrddlUruulDullDldRuurrdLrrddlUruLulllddlddlUUUUddlluuuruurrddLdddlluuuluRddddrruuuLrruullDlDDuururrddldddllUdrruuuLulldRururrddldddrrrRlluurDldRuurrdLLrrrddlUruLullddRluurrdrddlUruulDrdLLLLLdlUrrrrruLdrddlUUlllllluUURuurrddLdDDlluuuluRddddrruuuLrruullDlDDuururrddlLulDrrdddrrrrruullDurrddlLLLLLrrrruulDrdLLLuuuluuruulDDDurrddlLrdddrruurrDrdLLLL

Level: 12 Title: ; 12                   | Moves: 413 | Pushes: 80  | Time:  1,3s | Status: solved.
Solution:
uUddrruruulDuruulDrddlUruulDrddlUdrddllluuRRurDlllddrrrUdllUdrruLdlluRdrruLuuruulDDDDrdLLLLLLrrrrrurUUdddllluuRRurDlddrUluurDlddlllluuRRddllldlluRuuRuurrrDDlLddLruLUdddlluRdrUruullDurrddldlUrruullDRdrrrrruuLLLruulllDDuurrrddrrddllURdlllldlluRuuruurrrdDrddlllLdlUrrrrruuluulllddDuuurrrddrddlllLdlluRRuuuurrrddrddllLLrrrruullLrruullldDrrrrddllUdrruuluulllddrRdRlulluurrrdDlddllUUdRdldlluRdrUruullDRddlUruurrruulllDD

Level: 13 Title: ; 13                   | Moves: 391 | Pushes: 91  | Time: 11,1s | Status: solved.
Solution:
ruuulldRDrddlluRuuullldRRurrDulllllluurDldRRllddlluRdrUUruulDlDurrdrdrruLruuluurDldDLruurRllddrUluRddddlUUUruulDrddlUddrrrdLulldlUlLrrrrrddddrruLdlUUUruLdLrrDlddrruLdlUruulDrddlluRuulUluurDldldRRlullluurDldRRdrrUdllullddlluRdrUUruulDlDurrdrdrrurrdLulLuLruruulDrdDlddRRurDulLuuuurrrddlULrruulDrdLullldDrdddllUlLrrdrrrdddrruLdlUUUruLdrDlddrruLdlUUUlllulluurDldRlddlluRdrUUruulDlDRddlluRdrUUluR

Level: 14 Title: ; 14                   | Moves: 835 | Pushes: 233  | Time:  2,3s | Status: solved.
Solution:
ldddrdddrdddrddrrrruuuuuullUluRddrrddddddlllluuuluuuluullluRdrruruulldDrdLrdddlluRdrUUUlulldRRuuurrddLruulldDrDDDrdLrdddlluRdrUUUruLdlUUULrddlldRRurDDDldRurrdLLuuuuluululldRRuuurrddLruulldDrDDDrdLrdddrdddlluRdrUUUruLdlUUUruLdlUUULrdddrddlldRRurDDDldRRRulluuuluuullldRRurDDDldRurDDDldRRuluuuluuuluululldRRuuurrddLruulldDrDDDldRurDDDldRurDDDrdLuuuuluuuluuulldRurDDDldRurDDDrdLrddrrrruuuuuuuRdllluRluurDlddrDDuuluurDDrddlUruruLLulldRdRluurDrDDDDDDDrrddllUdrruulLLLLdlUUUruLdlUUUruLdlUUUluuurrddLruulldDldRurDDDrdLulldRurrdLrdddrddrrrruuuuuuulldRurDDDDDDDrrddllUdrruulLLLLdlUUUruLdlUUUruLdlUUUluuurrddLruulldDrdLrdddrdddrddrrrruuuuuurrruLLLdlluurDldRurDDDDDDDrrddllUdrruulLLLLdlUUUruLdlUUUruLdlUUUluuurrddLdlUdrddlldRRurrdLuluuullldRurrdddrddddrddrrrruulUUUruulldRurDDDDDDDlllllldRRuuuullldRRurDDDuuuluuulldRurDDDuuuluuulldRurDDDuuuruullDD

Level: 15 Title: ; 15                   | Moves: 1424 | Pushes: 204  | Time: 136,6s | Status: solved.
Solution:
rrrrururuLulluuuulululDlddlllldldldRdrrddddrdrdrUlluluuuulluuururrrrRDuluurDurrdLLulDDDrUluRurrdLulDlddrUluurrdrrddddrrdddldllllLUdrddlUrurrrruruuulluulUruLulllddrRlluurDldlldLurrrdLuruurrrdrddddrrdddldllllddllluluuuurruUddllddddrdrrururrrruruuulluuuululldldlllddDDDuuuuurrruurrrdrddddrrdddldllllddllluluUUdddrdrrururrrruruuulluuuululldldllldddDlluuuRlddRluururrrruurrrdrddlLrruululldlddRluuurrrdrddlLDurrddDLurrrdLrddldlluUUdLrddrruruuulluulldRDrrdrddldlluuUUrUUddlddddllulLrrdddllluluuRRUdllddrdrrururruuuurrdLulDrrrddldlluUddrruUruLdddlluuRlddrruUruulDrddldlluurRuullDurrddddlllluRdlddllluluurrRlllddrdrrururuuRDldRuuuurrddddLruuuulldddldRuuuurrddddLruuuulldddldRllddllluluurrrRdddllluUluRdddrruruulLrrdddllluuluRRldddrruruuLrdddllluuuRldddrruLdlUluurrDDrddlUluluurrdDrddlUluRdrruurruuuuruulluUluurDrdLulldddRluuurrdrrDululllddlllldDrRURDllllddrUluurRdrruLdDLdlluRdrDDuululuurRdrruLruruurrddLruulldRddLLuRdrUdlldllLdlluRurDlddrUluururDRRurrdLLuruurDldlLrddldLUddlluRluuruRldldddrrddrrddllUdrdrrruurruuuuruUddrddLruuluulUlLdlluRdrUluurDlddrUluurrrDrDulullldddldllLdlluRurDlddrUluururDRRurrdLulLdlluRdrddLUddlluRdrUlluurDlddrUluurDlddrruruuRdldldlluuurRldlddrrururuurrdLuuurDldlLDlldlddrrurUdldlluuuruRRldldlddrruUdddDrruLdlUUUruLddddrrddllUdrruuullDrrddllUdrruuullDrrdddrruuuLLulldRurDulluurDllluRluururrDulldldddrrddrrrrdddllullUdrrUddrruLrurruUrruullDurrdrrdLdldLruruuulllUlUlluLruurrrdLDuulldRurrdrdLDuuulldlddrURlluurD

Level: 16 Title: ; 16                   | Moves: 1663 | Pushes: 266  | Time: 158,9s | Status: solved.
Solution:
uRlddLruuLDlDlddrrrrrUUrruuluullllllLUdrrrrrrdrdrddllddrRDullllllluuluurRddlddrrrrruurruuluullllllluluurDldldRRRRDDllddrddrrrrrrrdrddlUruruLLLLuurruulLrrddllUUruulllLLLLUluurDldldRRRRddllddrddrrrRRRRDulllddrUUUUrruullDDDDlddrUUUUrruullDDDDlddrUUUUddrrdrddlUruruLLLLuurruuluulllLLLLUdrrddllddrddrrrRRRRDulluurruuluulllluulDDrrrrrddrddllddrrdrruLdlLulldRuuurruuluulllllllulldRurRdrruLdrrrrrddrddllddrRllllllluuluurrUUruulDDrrrrrddrddllddllllluuluurrUUddllddrddrrrrrrrdrruLdlLullddrUUdrrruLLdrrddlUruulldRurDlllluRllllluuluurruulLrrrrrrrddrddllDDldRRluuurruuluullllllluluurDldldRRRRRlllUdrrruulDrdLuLLrrdddllddrddrrrrruurruullDDDDuuuuruullLLulDrrrrrddlddddllllluuluurrUUruulDDrrrrrddlddddllllluuluurrUUruulDDrrrrrddlddddllllluuluurrUUruulDDrrrrrddlddddllllluuluurrUUddllddrddrrrrddrUUllllluuluurruurrrrrddlddDDlddrUUUUrruullDDDDlddrUUllllluuluurruurrrrrddlddDDlddrUUllllluuluurruurrrrrddlddDDlddrUUllllluuluurruurrrrrddlddDDlddrUUllllluuluurruurrrrrddlddDDlddrUUllllluuluurruurrrrrddlddDDlddrUUllllluuluurruurrrrrddlddDDlddrUlulllluuluurruurrrrrddldddDuuuLLdRRuurrddLruuluulllllddllddrrRRlllluurrDullddrRuuuurrrrrddldlluLLddlluuRlddrddrrrrruUrruullLrrrddllddllllluuruRRluLddlluuRlddrddrrrrruurruuluullllldDuurrrrrddllLrrruulllllddRRlluurrrrrddlDLLullllddrddrrrrruUrruuluulllluulDDDurrrrrddrddllddllllluuluurRuuulldlluRdrRurDllluRRlluurDlddrruLdlUdrrrruLLdrrrrrrddrddllddllllluuluurrUUruulDrdLddllddrrUUUUruulDDrrrrrddrddllddllllluuruuUUruulDDrrrrrddrddllddllllluuruuUUruulDDrrrrrddrddllddllllluuruuUUruulDDDDllddrrUUUUrrrrrddlDlldLLuullddRddrrrrruULulLruRddrddllllluuluurrRddRululllddrRUruLddlluuRlddrrurrruLdlldlddrrrrruurruulLruullllldDuuruulDDrrrrrddrddllddlddrUU

Level: 17 Title: ; 17                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,0s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 18 Title: ; 18                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,0s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 19 Title: ; 19                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,0s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 20 Title: ; 20                   | Moves: 725 | Pushes: 132  | Time:  4,6s | Status: solved.
Solution:
UULullddddddrrrrruruuuulLrrdddddllllluluuuuurrdRlullddddddrrrrruruulUdrdddllllluluurDlddrrrrruUddlluRdlllluuuuuurrdLulDDurrrddLrDRddrruuLruulLrruullDurrddddddlllllluurRDullddrRuuurURuurrddLruullLLdlluRRdDrRRDrdddlluLrdrruuululldDlUdllUdrrururrdrddLruululuurrdDldDrddlUULUluRdlldRRlllluRUddrruLdllddrrUdlluurRurrdLulDuruLuulldDuurrddrruurrddLLdlluuullddRluurrdRDrddlUUrrruullLrDDlddrUluRdllUlluurRllddrrddllddrrUUruullluurrDullddrDRdrruLLdddRRlllluuRlddrrrrUUdrrdLLuuluurDulLrruurrddLLdlluRRdllDuuuullddRluurrdDrddlUdllddrrURRdrruLruULDrddllLuuuRuuurrdDLruulldDlddddrrruulUdrddllluuuuruurrddLddrddllluuuuRldRldddrrruulLulDrrrddllUUluurDldRddrruuLrddlluUluurDldRuuuurrddLruulldDlddrUUrruullDDlddrUllDllddrRUdlluurRurrdLrddrruuL

Level: 21 Title: ; 21                   | Moves: 589 | Pushes: 118  | Time:  2,0s | Status: solved.
Solution:
uuulDlDurrdddllUrruullDurrdddllUrUruulDrddlUddrrrruLuLrddlluluRdRdldlddrUrUdlluuurrDlDuulllldRurrdLulldRdRluurrdrdLurrrruLdlluuuulDDrddrruuLrddlluUdRulluurDDrddllUUdddddrUrUUUdlDuluurDrdrruLuLrddldlluuuRdRllllddRRRluLurrrdLdlddrUrUdlluluurrrDulllddrdrrUdlluluurrrDlDlddrUluluurrdDuuuuulDlDDDurUluRddrddlUlulldRdRluururrdddLuruulldlddRluururrddlLrrrrruLuLrddlluRdlllulldRururDrruLdlluururDDullddrUluRddllddrUluRurrrddlLLrrdLddrUrUUUdlDulluurrDulldlldRdRRlluururrdrddLLuLrdrrurruLuLLdRddlluluuRldlldRdRRuLulldRururDrrddLLrruullllddRRlluurrrruLdlluururDDullddrUdllddrrULuurrrdddLruuulllddrRUL

Level: 22 Title: ; 22                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,1s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 23 Title: ; 23                   | Moves: 208 | Pushes: 36  | Time:  0,4s | Status: solved.
Solution:
drrruulDLdlluRuuurrDDuulldddllllddrURurrdLdddllUUddrruuuuruuulldRDrddlUddddlluuluuuuRRllddddrddrrrruLdllluuluuuurrurrDurrddrddddLruuuuluulllldllddRDuluurrurrdLurrrddrddLLLrrUdlluUdlUdLrrdDuuRdldlULrruulDldRRR

Level: 24 Title: ; 24                   | Moves: 1150 | Pushes: 266  | Time: 21,8s | Status: solved.
Solution:
uLuulldRurrDrDrruLdrddlUdDuuLLdRlldRddlUlUlluurUdlddrrdrruuuUddddllulluurDldRldRuuuuRuurrDDLrrddllULrRdrUdldddrrULdlluUruulDDuuruuulldDRdrrrruulLDurrddlLdlluRluRlluurrDrrrddlLdlluRluluurrdrrrddlLUddlluuluurrdRddrruuLDrddLUdDuulLdRulUlluurrDDrddllUdrruuluullddRdRdrUllullDlddrURUrrdLdLruulDllddrUluRRurrddlLullddrUrrruLdllluuRDuuRuurrdDLdLruruLdddrUrrruulLDurrddlLdlluuuRldddrrurruulDlddlluRluuullDRurrdRdrruLdrddLUddLddllUURuRlulDDuulDlluRURlddrruLulDuruurrdDLruulldDrddlUluRuurrddLdlluRddrrUlllldRRllddrUUrurrdLuluuurrdDuulldddrdrrUrruulDLddlluRddlLruurUrrrddLUruLdddLddllUURuRldlddrruUluulDulDllddrRUdlluurRurrdLrdLrrddllUllluurRDullddrUruurrdLrdrddlluLulldRuluuRDuuruurrDDLddrdrrUdlluluLrdrUUdddrddlUrururuulDLDDulluRdlDRddlUruuullDllddrRUdlluurRurrdLrdLrddlUruuuuRlddddlllluurRDullddrUruurrdLrdddrrULdlluLulldRuluuRDuuRuurrDDLddrUUdlLrdrrUrrdLDLruulldRdrUdlddlluURlddrruUluurDrdLuullDrrrruLLrruulDDldlluRdrdddlluURuullDllddrURRluurrdLuurRlddldllluuRDuuRuurrDDLdLrdrUUddldddrruLUluurDrDulldRddlUruuullDllddrRUdlluurRurrdLrdLrddlUdrrrULdllullluurRDullddrUruurrdLrrUrrdLDLruulldRurruulDrdLLdlluRuRlddrdddlluLulldRuluuRDuuRuurrDDLdLrdrUdrdddlluURuulD

Level: 25 Title: ; 25                   | Moves: 241 | Pushes: 46  | Time:  1,7s | Status: solved.
Solution:
dlDRddlllulUddrrrUUddlluluRuuluuurRDrrurrdrDuullldllllddrUluRddddddrruuruulULrdrddddllluuuuluuurrRDrRurrdLulLdlLulldRlddrddddrruuLrruulDrdddllluluUruUluurDldDuuurrRdrRurrdLulLrrdrdLddrdddlLruULrruUluurDldDuuuulldDRlLddrUluuLulldRlddrURlluurD

Level: 26 Title: ; 26                   | Moves: 366 | Pushes: 66  | Time:  1,6s | Status: solved.
Solution:
lDurrrdLddrUdllLrruuulldDRdrrurrddlUlldRlllDuruulDrddllluuuRldddrrruulUdrdrrdLddrUUluurrrddLLddlllURUddrruurruullllDurrrrddllddlluUddrruurruullllDDuurrrrddllUdrruulLdlluRRddrruuLLdlldRuluullldddrRRllluuRDuurrdLrdLuullddRluurrdrdLdddrUdrruLLrrUrruullDDulDuruuLrddlluluRddrruuLuullDDuurrddrddlllUdrrruuluulldDuurrddrddllldRddrrUULrrruullDlluRuuulldRurDlldllddRRUrUdrdL

Level: 27 Title: ; 27                   | Moves: 192 | Pushes: 32  | Time:  0,2s | Status: solved.
Solution:
uuuuuululldLurrrdLdLrurrddlUluulllllddrDuluurDlddrrDulldddrdrrrrrruulUlUdrdrddlluUddlllluRdrrrrUruulDlddllluUdlluuurrDDRRRllluulldRurDllddrUddrrULdrrruLdrrruLdlllluURllluurrDulluuurrrdLDuulldR

Level: 28 Title: ; 28                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,0s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 29 Title: ; 29                   | Moves: 303 | Pushes: 100  | Time:  7,6s | Status: solved.
Solution:
UdLrRDrdLLrurrrdLulldldldlUUdrrururruLdldldlluRURuuRurDDuuluurDlddrdrddLruululuurDullDDulldlluRRRRlldRDDDuuuururrdLLrdLLLrddrUUllulldRdRluurDrrddlUruLLrdddlddrUUdrUUdRRUrrdLLuLUUUruulDDDDulllulldRRRdRDRRdrruLLLUUUddllDDlddrUUURRRluuLLLrrruruulDDDlddrUlulDDDuuululldRdRluurDrrddlUdrrrdrruLLLulldRldlddrUU

Level: 30 Title: ; 30                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,2s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 31 Title: ; 31                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,0s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 32 Title: ; 32                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,0s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 33 Title: ; 33                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,0s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 34 Title: ; 34                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,0s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 35 Title: ; 35                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,1s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 36 Title: ; 36                   | Moves: 1778 | Pushes: 150  | Time: 12,7s | Status: solved.
Solution:
uUlLuurRlulllddRluurrrurrdrrdDlDllddlUlDrrrRlluurrururrdddlDurrddlddlLuLrdrddllulLuUlUdrddrddllullulluuuluuruuruurrdrrDuluurrdrrdrrdddrddlddlluluulluUrruruullullddrDRluluurrdrrddLrurrdddrddlddlluluuULLdrrddrdrruuruuluuulldlDururrdddldLDururrddlddllUdrruuruuluuulldldlddRluururuullullddrdRlululllddlddrRlllddrrUdlluuruurrDullddlddrrurUdldlluuruurrDullddlddrrurUdldlluuruurrDullddlddrrurUdldlluuruurrDrDululuurrdrrdrddlUruUlluurrDrrdrrdddrddlddlluluuluuuUlluurrDrrdrrdddrddlddlluluuluuuUlluurrDrrdrrdddrddlddlluluuluuuUllulllddrdrdRlulullddlddrdddrrdrrdrruuluuluULuulullddlddrruRlddlddrrdrrdrruuluuluuLuulullddlddrruRlddlddrrdrrdrruuluuluuLuulullddlddrruRlddlddrrdrrdrruuluuluuLuulullddlddrruRldlluuruuruurrdrrrddlLrruullulllddrdRluluurrdrrrddlLDurrddrddrdrddllulluuluUrrrddDrrddllUlluulLrrddrddllullulluurRRdRlullulluuruuruurrdrrrddddlldDllllddrrUruLddlluuRRdddrrdrrurrruululuulllddLLrruurruullDDrrrddrdrddllldllulluuurrUdldlddrrdrrurrruululuuluulldDrrrddrdrddllldllulluuurrUdldldlluuuluuruurrdRlullddlddrdddrruurrrRUUddllldlddrrdrrurrruuluLrdrruuruulldLrurrddlddllululuRddrdrruuruulldLDururrddlddllUdrruuruulldlDururrddlddlddllullULulldRlddrrdrruuluLuuRlddrdrdrrruuruuruulldldlLrrururrddlddlddllulluluuRDllldddrrdrruulUluurDllldddrrdrrurrruuruuruulldldRuurrddLruuluuulldLdlDurururrddlLrdrrddlddlddllldllullulluuuluuruuruurrdrrDRdRldLruuullulllddrdrdRlululuurrdrrdrddLUruulDuluurrDullddlDlllddlddrrurUdldlluuruurrDullddlddrrurUrUUlluurrDullddlddlddrrururuUlluurrrurrdrrdrrdddldldlLrrururrddlddlddllldllulluuurrdDuullddlluuRuururuulluurrrurrdrrdrrdddldldllURdrRuurrddLruuluuullullullddrdrdDlUruUlluurrDulldlllddrrddRluulluurrrurrdrrdrrdddrddlddlddllullluuuULuuRDululluurrrurrdrrdrrdddrddlddlddllldllUdrrurrruuruuruuluuulldLdlLrruruullullddrDRddLUruUlluurrDulldlllddrrddRluulluurrD

Level: 37 Title: ; 37                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,0s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 38 Title: ; 38                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,0s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 39 Title: ; 39                   | Moves: 886 | Pushes: 148  | Time:  2,8s | Status: solved.
Solution:
uuuulluUrrRRRlluuUUUddllLLLrrdDDDDrrddllUdrruulUluRddrddlluUddlluRdrrruullDurrddlLulldRururrddlLuuruulDDuuuuullddlluuRlddrruRurDDDuuulLrrrrruulluurrDullddrDrdLLLrruuluurrdDuulluurDldddrruuLrddlluUruulDrdrddlluUddrddrUUdddddrruurrddLruulldLdlUUUddrrurrddlLuuuurDldddrruuLrddlluUruulDrdrddlluUruulDrdrddlluUruulDrdrddlluUdlldRRulluullldlluRRdddrRRllluulldlluuRRlluurDldddrruuLrddlluUrrdrruLLdrrddrddlUUrrruuulLLrrrdddllddrddllUUrrrrdLulllddrrUdlluurRdrruLdldlluurRluulDDuurrrurrdLLuuullldDDuuurrrddrrurrddLLuurrrrdLulllddrrUdlluurRlldlldRRulluullldddrddlUUrRRllddrddllUUruulDrdrddlluUddrrddlUruuullddRluurrdDurruLdldlddrUlululldRururuulDurrrurrdLLurrurrddLLrrddlUruuullddRluurrdDuuluulDrdrdrruLdldlddrUlululldRuluuluurDDuulluurrDDlllluRdrrruullDurrddlLuurrrrdLulllddrrUdlluurRlldlldRururuulDrdrdrruLdldlddrUdllldlluRRdlldlluuRRddlllluRdrrruullDurrddlLrrddlUruuullddRlulldRururuulDrdrdrruL

Level: 40 Title: ; 40                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,6s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 41 Title: ; 41                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,0s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 42 Title: ; 42                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,3s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 43 Title: ; 43                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,4s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 44 Title: ; 44                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,2s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 45 Title: ; 45                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,1s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 46 Title: ; 46                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,0s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 47 Title: ; 47                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 609,1s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 48 Title: ; 48                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,2s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 49 Title: ; 49                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,1s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 50 Title: ; 50                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,2s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

 50 levels processed. 
 26 levels solved.
 24 levels not solved.
Personal tools