SolverStatistics-jsoko-DavidWSkinner-SasquatchV

From Sokoban Wiki

Jump to: navigation, search

JSoko version 1.37

RAM
1500MiB (program started with java -Xmx1450m -jar JSokoApplication.jar)
Computer
Samsung Aura Dillen Core 2 Duo T9300 (2,5 GHz), 3 GiB RAM
Solving method
"any solution"
Time limit
600 seconds

Results:

Level:  1 Title: ; 1                    | Moves: 144 | Pushes: 41  | Time:  0,2s | Status: solved.
Solution:
rddlUruLuuuulldRurDDDDrruLdlUUUruLdlluurDrddddrddlUlluuRDldRRluRRuLuuulldRurDDDrdLdlluuRlddrruUUUruLdlluurDrddddddrUluurDlLuruuulldRurDDDrdLddrU

Level:  2 Title: ; 2                    | Moves: 127 | Pushes: 22  | Time:  0,1s | Status: solved.
Solution:
ldRRdddrruuuLLLrddddllluurRllddrrruUdrruuullDurrdddlldlUrrruuulldDLdRuuulDDrddllluuRRllddrrruUddlUdlluurRuurrrdddLruuulllulldRR

Level:  3 Title: ; 3                    | Moves: 202 | Pushes: 41  | Time:  0,1s | Status: solved.
Solution:
LLUUddrruLdlUrUULLLullddrUluRdrruuurrdDDllllddrdRRuUddlluluurruuurrdddLLLrrdddllululuurRdrUlllddrUluRdrrrddrrdLuluulllddrdrdrUUdlluluurrrrDullllddrdrruUruLLLrrdddllululuurDrrrdddrruLdlUUruLLuLrdrruuullD

Level:  4 Title: ; 4                    | Moves: 278 | Pushes: 46  | Time:  0,5s | Status: solved.
Solution:
uuuuulDrddddldlluluuruuRRurDDDDuuulllddlddrdrruLuLuuurrrdddrdLLruuuulllddllUluurDlddrUdrruurrrddlUdrddldllURllURuuurRurDllldLDlluRdrruurrddrddLruuluurDDDuuullldddddrruRldlluuulluRdrdddrruruuuulllDDuurrddrddldllulUdrdrruruuuulllddLddrRlluuulluurDlddRluurDrrdDldRuuulDDuulldRRurDD

Level:  5 Title: ; 5                    | Moves: 414 | Pushes: 103  | Time: 11,2s | Status: solved.
Solution:
LUdrRUdlluRuLullDDDDDlddrUUUUdddrruUUdddrrrruuuLrdddlllluuurRluululldDDDDuuRluuurrdrddrDLuuululldddrRlluuurrdrdDuulDuulldRurDllddddlddrUUUUUddddrrrrUdrruuuuruulDlLLLullDDDDDuuuuurrdrddrUlululldRlddrRllddlddrUUUUdddrrrruUUdddrruuuUddddlluuuLuuLulldDDDDuurRDRUllluuurrdDuulldddrRllddlddrUUUUdddrrrrrruuuLrdddllllUdlluuurruuulldRurDDullDDDDlddrUUUUUddddrrrrrruuuuruulDlLLLullDDDDDuuuuRurDllddddlddrUUUUUddddrrrrrruuuU

Level:  6 Title: ; 6                    | Moves: 509 | Pushes: 85  | Time:  5,4s | Status: solved.
Solution:
dllluurUdlddrrruruurDrruuuulldDDldRRlldddrruLUlldRdrruLuluuruuurrdddrddlUlLuuuurrddDrdLuuuulldddddddlUlllluurDldRRRRdrruLLLLrrruuuuuulllDlDDDuuururrrrrddddLruuuullllldldddlddRRRRluRdlllluuruuururrrdddlDRRluuuullldldddlddrrrrUddrruLdlUrUUUUddddlluRdlllluuruuururrrrrdddrddlUllulDDldRlllluuruuururrrrrddDrdLLruuuullllldldddlddrrruruuruUddldddlllluuruuururrRllldlddrUddllddrrruruuruuulllDDlddlddrUUUdddrruruuruuullldlDDDlddrrrrdrruLLLLruruuruuulllddlddlddRRRRlllluuruurrUluRddllddrUUddllddrUUUdddrrrdrruLLLLdlUUU

Level:  7 Title: ; 7                    | Moves: 496 | Pushes: 123  | Time:  3,5s | Status: solved.
Solution:
ullllllllddrURurrdLLLdlluRuRRdrruLLdrrddlUruulDurrrdLLulldLrurrrrrrdLrddlUruulDrddlUUruulDDrddlUUruulDDulldlddrUURllulldldlluurRdrRurDllluRdrrrddllUdrruulLLulllddrrUruLddlluuRlddrruruLddlluuRlddrruruLruuruulDDDDldRRddrruuLuLrdrrurrdLLLddlluURuRldllldlluRRRRlUUUdddrddrruULLLLuruuruulDDDDldRRddrruuLuLrdrddlluRuulDlluRdldlluuRRdrUUUddllldRurrdLulldRurrdLulldRurrdLrrrddlUruuLLrrdrrrrddlUUlllulldldlluurRdrRurDllluRdrruLLdldlluurRRdrruLLdrrrrrruulDrdLLLLulldRRRllddrrULdlUruulldldlluRRluRRuuruulDDD

Level:  8 Title: ; 8                    | Moves: 516 | Pushes: 63  | Time:  3,1s | Status: solved.
Solution:
rrdddldllllllluluuUluRRRRdddlUULulldRdddrdrrrrrrruruuullulldLLuLDrrrurrdrrdddldllllllluluuuuRlddddrdrrrrrrruruuullulldlllLrrrrurrdrrdddldllllllluluuUrrrrrurrdLrrrdddldllllllluluuurrrddrUlullldddrdrrrrrrruruuullddlUUruulDDrddlUUruulDrddlUruulDrddlUruulDDrrrdddldllllllluluuurrruRRlldllldddrdrrrrrrruruuulluLLrdrrrdddldllllllluluuurrruRRlDlllldddrdrrrrrrruruuulllLulldddlUruLrurrdLulDlddrrULuurDrrrrrdddldllllllluluuuRuRRRllldlluRRdldddrdrrrrrrruruuullllllLrddlUdrrUUrrruulDrdLLrrddlUruLrrrdddldllllllluluuuuruuruulDDD

Level:  9 Title: ; 9                    | Moves: 348 | Pushes: 60  | Time:  6,5s | Status: solved.
Solution:
rrddddddRlddrrrruulLrrddlllluuRlddrrrruulLrrddlllluuRDuluuurrrrDulldRullldRDuurrdLurrrdLLulllddrUdlddrUdlddrUrrruuUdddlllluurDldRuuluurDDDuuuluurDDDuurrdLulldRurrdLullddrUrurrrdLulldRurrdLulldlluuuullllddddlDulldRullldRDuurrdLullddrUrurrrdLulldldlddrUrrrUUruLLrdLrddlllluurRRllDuluurDDrrurrdLLLruLrrruuuurrrrdddddddrUdlddrUluuuurrurrdLLrrddlLrrddlL

Level: 10 Title: ; 10                   | Moves: 220 | Pushes: 33  | Time:  0,1s | Status: solved.
Solution:
luuurrrrDulldRullldRlddrUUluururrrrrdrdddlddldllllUluuurUrrdLullddrUrurrrdLulldldlddrUrrrUULLrrddlllluuRDuluRddlddrdrrrruruuruuululllllDDlddrDuluurDlddrrrruuluLrdrruLLdrddlllluuuururrrrrdrdddlddldllllUluuurUdRRurrdLLLruL

Level: 11 Title: ; 11                   | Moves: 211 | Pushes: 29  | Time:  0,3s | Status: solved.
Solution:
rrruuuUruLLLdRRddddlllluuuuuururrrrrrdrdddldldddldllllUluRluuuuRUrrdLurrrrdLLulllldddRluuurrrrdddlLrruuulllldddRDuluuurrdRullldRDuurrdLullddrUrurrrdLulldldlddrUluurrurrdddlLrruuulldlldddddrUluuuurrurrdLLrrddddlL

Level: 12 Title: ; 12                   | Moves: 272 | Pushes: 59  | Time:  1,4s | Status: solved.
Solution:
lDDuurrrdLddDrddlLrruulDuuuuullddRluurrdDDDlDuUddlluRUddlddrUluururrdrdLrddlULrruulDrddlUruulDrddlUruulDuulldRDrruLuuuulldDRluurrdLulldRRurrdLLddrddlUlUdrruUluurDldDrddlUlldRRurrdLulldlddrUluurDlddrUluurrruUdddrddlULrruullluRdrUdrddllUdrruulDuulldRurDuluuulldRurDDDuuurrdL

Level: 13 Title: ; 13                   | Moves: 166 | Pushes: 24  | Time:  0,2s | Status: solved.
Solution:
dddrrUUrRurruuullDurrdddllUddllddlluuuruRldldddrruurrdLulUluurDldldRRllddrrUrruuuLrdrruLLrruullDurrdddllddrUUruuulldDDrddllldlluuuruurRlldddlddrrurrruuruuullDDuurrddL

Level: 14 Title: ; 14                   | Moves: 137 | Pushes: 18  | Time:  0,5s | Status: solved.
Solution:
rUdllDurrurDllldlluluulllddrdrdrdrrrUUlluluurDullllddrdrdrdrrruulURRRlldddlllulululuurrdrdRdrrurrurrdLLLrrrrddrrruululululllDDrdrrddlUruL

Level: 15 Title: ; 15                   | Moves: 364 | Pushes: 70  | Time:  2,0s | Status: solved.
Solution:
rrUdlllllluuurrrrdrDululllldddrrDulluuurrrrdrdrdrrdddlllluUddrrrruuullululullllddddRdRUluluuurrrrdrdrdrrdddlllluuLuLrdrddrrrruuullulululldDuullddddrRlluuuurrddLruulldDuurrrrdrdrdrrdddlluURuruLuLrdddlddrruUllLULULLuullddRRuurrDRDDlDRRddrruuLuuuLrddLrdrddlluUlluULLuullddRRuurrDDrRurDlDDrrddllUUllUULLuurrDullddrRuullllddRRuurrddLLrrddrrddllUUUUlluurrDDDuuullllddRRR

Level: 16 Title: ; 16                   | Moves: 792 | Pushes: 140  | Time:  2,6s | Status: solved.
Solution:
luUlulldRRRddrruULuUdLLrrdrddlluUruurDDllluuRlddlluuRlddrrrruLrrrrdLLurrrrdLulldRulllldddrrUUddlluuurRlldRurDrrurrdLLLLulldRurRRdlLulldddrrUUddlluuurRlldRlllluurDldRRRuLruLdrrruLdldddrruULrddlluUrrrruuLuullDDRDDuRdlllddrrUUllluuRRllddrrrrrrruuLrddllllllluurruurrdDLLrDDllddrrUUrrrruulLLuullddDuuurrddrrrddllllddlluuluuRlddrddrruurrrruullluulldDllddlluuRRdLdrrddrruuLULLrrdrrrrruullluulldDuurrddrrrddllllddlluUrrrrrruullluullddRRlDDllddrrUUllluuRRDullddrddrruuLuullddRluurruurrddLruulldDllddrddrruuLrrrrruulLLrrrddlllllUUddrrrrruullluullDurrddrrrddllllluLrdrddlluUrrrrrruullluulldDRRlllDDrrddllUUrrrUUlluurrDullddrDrdLuuluurrdDlddrrrruulLrrddllURdllluRluluurrdDlddrrruuLLuullddRddrrruulLrrddlllddlluuRlddrruUrrruulluullddlDDrrrURdlllluuruurrdDrddllddllUUrrrruuluullddRDDuRdlllddrrUUruUlluurrDD

Level: 17 Title: ; 17                   | Moves: 456 | Pushes: 82  | Time:  4,2s | Status: solved.
Solution:
uuLrddrrUdllddRluullDurrrruLdllldlllUdrrrurrddrUluRllldRRlllllulluurrDrruRRDuuuuRuurrddLddDLLdLddlllUlluurrDrRRddrruUdddrdddLddlluuRuuUruuLrrUdlddrUluurrrrrDrrddllUlldLLdddLruuurruLdldddlddlluuRuuuRRluuurrrrrDulllDurrrdrrddllUlldLLdddLddlluuRuuuUllllUdrrrrruurrdDuullddlllllulluurrDrrrRuuuuRuurrddLddrDDrrrDrrddllUlllLddddLddlluuRuuuullllUlluurrDrrrruuuuRuurrddLddDrdrrrDrrddllUlllUUddlddddLddlluuRuuuuRuRldlllllUlluurrDrrrruuuuRuurrddLdddDrrrrDrrddllUlllL

Level: 18 Title: ; 18                   | Moves: 556 | Pushes: 116  | Time:  7,4s | Status: solved.
Solution:
uuuuuulldRurDDRdDlddrUluluUruulldRdrrdrruLLdDlddrUluluuuurrDulldddRRDulluuuruulDrdrdDrrddLLrruulluuruLLuurDlddrruLdlUdrddrrddllUlluuluRRurrdLdDuuuuulDlDDlluRdrRUrrdLddrrddllUlluUluuRRllddrRDRlulluurrDrruLLdLdlUdrdrrUdlluururrdLddlluuRlddrrddrruuLrddlluUlluurDuurrdLulDlddddRRuuUdddlluuuururrdLddddlluuuuRlddddrddrUUlluuuururrdLLrddrrddLruullLDDuurrrddlLrruulluulDlluRRuruulDlDDldRulluRdrrUrrdLddrrddllUllUUluuRRllddrRDRlulluurrDLrrruLLdlddrrUdlluururrdLddlluuRurrdLddlluuRlddrrddrruuLrddlluUlluurDldRRluuuruulDlDDrUllldRdRluurrdLurrrdLulldddrrddrruuLLUUruL

Level: 19 Title: ; 19                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,0s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 20 Title: ; 20                   | Moves: 997 | Pushes: 102  | Time:  2,3s | Status: solved.
Solution:
lullllluulluurrrrrrdDDrdLLLrruullllddRluurrrrddlLrruullllddRluurrrrddrdrruuLuuuululllllllldlddddldlllddrrUruuruuuururrrrrrrrdrddddrddlluluulllldddLUUrurrrruullllllddRRRRlllluurrrrrrddddrdrruuluuuululllllllldlddddlddldlluurRdrrrRdrUUruulluurrrrrrddddrdrruuluuuululllllllldlddddlDldRRRRllluuruuuururrrrrrrrdrddddrddllulldlLuluurrRllllluurrrrrrdDDRlullllddlUrurrrruullllllddRRRRlllluurrrrrrdddrddrruuLuuuululllllllldlddddlddrrrdrUUrrdrruRldlluluurrRllllluurrrrrrdDDullllddlUrurrrruullllllddRRRRllddrdrruLLdLLLLLLulllddrrUruuruuuururrrrrrrrdrddddLrrddllULLLdllluuuluurrrrrrddDuuullllllddrdddrrrurRldlllluuurrrRllllluurrrrrrdDDulllldlddlllluuruuuururrrrrrrrdrddddLrrddllUdrruuluuuululllllllldlddddlddrrrrrUdllllluuruuuururrrrrrrrdrddddrddlluLUUllllldddllllldlluurRdrrrrruuurrrrrddrdrruuluuuululllllllldlddddlDldRRRRdrUUdrrruLdlllllluuruuuururrrrrrrrdrddddrddllulLruulllllluurrrrrrDDDRddrruuLuuuululllllllldlddddlddrrrrrrrruRldlllluUddrrrruruuuullllllddRRRRRllllluurrrrrrdDDullllldddrruRdllluRRlluurDldR

Level: 21 Title: ; 21                   | Moves: 1231 | Pushes: 139  | Time: 314,3s | Status: solved.
Solution:
rdddddlllululllllddDldRurrddlUluuuurrrrrdrdrrruuuuulldllluulllllddRRRRRRRurrrdddddlllululllllUdrrrrrdrdrrruuuuullldlluulllllddRRRRlllddrrrrrdrdrrruuuuullldlLuulllllddrrrRlllddrrrrrdrdrrruuuuullldlLuulllllddrrrRlllddrrrrrdrdrrruuuuullldlLuulllllddrrrRlllddrrrrrdrdrrruuuuullldlLuulllllddrrrRlllddrrrrrdrdrrruuuuullldlLrrdrUllluulllllddrddrrrrrdrdrrruuuuulLulDrdLurrrdddddlllulullllluuluurrrrrddRluulllllddrddrrrrrdrdrrruuuuullddlUruulDrrrdddddlllulullllluuluurrrrrddrRurrrdddddlllululldRulllluuluurrrrrddrrurrrdddddlllLdlUUdrruLuLLrrddrrrruuuuullldlluulllllddrddrRRllluuluurrrrrddrrurrrdddddllluluLLrrddrrrruuuuullldlluulllllddrddrRlluuluurrrrrddrrurrrdddddlllululDrddlUrrrrruuuuullldlluulllllddrddrrRdRdrrrrruuuuulllddrUluRRldllluulllllddrddrrrdrdrruLuLLrDrdrrrruuuuruulDlldllluulllllddrrrRRRlllllddrRRdrruLLdrrdrrrruuuUddddlllldlUruulldRdrrrrruuuuruulDllddlUllllllddddddrruLdlUUUUUdrRRdrdrrrrruuuUddddllluLuLLLLrrrrddlUruLLdrdrrrrruuuuruulDlldllluulllllddRRRlldDDDDldRurrddlUruLdlUUUUUdrRRdrruLLLLrrdrdrrrrruuuUruulDlldllluulllllddRRldDDDDldRurrddlUluuuurrrdrdrrrrruuuUruLdddddlllulullllluuluurrrrrddrrruRldllluulllllddrddddddrruLdlUUUUUdrrrdrdrrrrruuuuruulDlldllluulllllddRluurrrrrddrrruulDrdLLrurrrrrrrddlUdrddlUllluUruLLLulDrdL

Level: 22 Title: ; 22                   | Moves: 1282 | Pushes: 195  | Time:  7,6s | Status: solved.
Solution:
ulullldDDDuulLulDrrruurrrdrddlULLLuurrrDrddlUllluurrrDrdLuulllddrRRdrruLLuulllddrRRdrruLLuulllddrRRdrruLLuulllddrRRlllddlddrURRRddldllllulldlluuuruuuRurrdRRllulldldddlddRluuruuururrdrrdDrdrrdrruLLddldllllulLdlluuuruuururrdrruurrrddlLLddrdRRddldllllulldlluuuruuururrdRlulldldddldddrrurrdrrrruruulluluUrrruulllDDDullulldRRllldddldddrrurrdrrrruruulldllulluUddrrdrrurrddldllllulldlluuuruuururrdLdddrrdrrurrddldllllulldlluuuruuuRldddldddrrurrdrrrruruullLLrUUUrrruulllDDDDrdrrddldllllulldlluuuruuururrdRlulldldddldddrrurrdrrrruruulluluUrrruulllDDllulldldddldddrrurrdrrrruruullulUUUdllulldRRllldddldddrrurrdrrrruruulluluuLLrrrrrdrruLLLLrruullulldRdDllulldldddldddrrurrdrrrruruullulUUrrruulLrrddlllllulldRRRRRRRdrruLLLLLddrdrrddldllllulldlluuuruuurrrRRRRRlllddrdrrdrruLLddldllllulldlluuuruuurrrrrddrdRRdrruLLddldllllulldlluuuruuurrrrrddrdRRddldllllulldlluRUUUUluRRurrdrrddrdrrddldllllulLdlUUUddrrrdrrrruruulluluullulldldDDuuururrdrrrrruullulldRDDDurrruulLrrddlllllulldRRllldddlddrrrrdrrrruruulldlluRRlUUULLrrrrruullulldRDDDDrdLuuurrruulLulDrrrddlllUdllulldldddlddrrrrdrrrruruuLrdrruLLddldllllulllluuruuururrdrrrrrdrruLLLLrruullulldRdDDDuurrruulLulDrrrddlllUdllulldRRRRRRRlllllllldddlddrUUUUluRRurrdrrrrrdrruLLLLrruullulldRdDDurrruulLulDrrrddlllUdllulldRRRRRRRdrruLLLLrruullulldRdDrrruulLulD

Level: 23 Title: ; 23                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,0s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 24 Title: ; 24                   | Moves: 1216 | Pushes: 144  | Time: 317,6s | Status: solved.
Solution:
ddllLrrruuuullullldddddRRRllluuuuurrdrddlUruullldddddrrUdlluuuuurrrdrrdrrrrdddllUUddrruuulLullddddRRuuuLulllullldddddrrrRRuuUdddllllluuuuurrrdrRdrruuuulllllDurrrrrddddlluuRlddrruUlldlluRRdddddllllluuuuurRRddlUruLdrrrddddllluUUdddlluRdrUdrrruuurrdddLLLLLullddrUrrrruuurrrrdddLLuuullulluluurrrrrDDDDrrdddlluUddrruuulLuuuulllllddrdrruRldlluluurrrrrdDDDuulldlluRRdddddllllluuuuuRRRluurrrrrddddrrdddlluUddLLLLLrrruuuulluluurrrrrdddDrrdddlllluuuuuRldddddrrrruuulluUddLrrrdddlllluuUrruullDurrddrrdddlluUddrruuulLuulldlluRRllluurrrrrDDDDrrdddlllluuUdddrrrruuullLruuuulllllddrrrRDLrrUllllluurrrrrDulllllddrrrdrrdrrdddlllluuURldddrrrruuulLrrdddlllluuuRuulllluurrrrrdDllllddlUUrrrrddldddllluUUruulllddddRluuuurrrrrrddldddlllUllddrUluuuuurrrddlUrurrrddldddllllluuuuurRRRlllldddddrruUUruulDrddlUruulDrddlddrrruuuruuruulllllDurrrrrddlddldddllluuruuurRlldddlddrrrrrrruuulLUUddrrdddlluUddllllluuruuurrDLulDrrrrDrrdddlllluuUdddrrrruuullulLrrdLrrrdddlluUddrruuulLdddllllllluuuuurRlldddddrrrrrrruuuullulLLuurrrrrDDDDulluRdrUddrrdddlluUUdddlluuURldddllllluuuuuRldddddrrrrruuuruullldlUrrrrddldddrrrruuulLdddllllluurUdlddlluuuuurrrDurrDLulllldddddrrrrruuUdddllllluuuuurrrrdRddddrruuuLrdddlluuUdddllllluuuuurrdRullldddddrruurUdlUdddlluRdrU

Level: 25 Title: ; 25                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,0s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 26 Title: ; 26                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,0s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 27 Title: ; 27                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 616,1s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 28 Title: ; 28                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,0s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 29 Title: ; 29                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 325,0s | Status: not solved. Too less memory accessible.
Solution:

Level: 30 Title: ; 30                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,0s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 31 Title: ; 31                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,1s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 32 Title: ; 32                   | Moves: 268 | Pushes: 56  | Time:  8,9s | Status: solved.
Solution:
LdlUrrRurDllluUddrrdDuulldDuurrddLruulldldRuurrurrruLuulldDRddllluuRRllddrrUdlldllldRddrrUULulDururrrddLLLulldRururrrddllLrrrrUluurDlddrUrrdLulldRurrdLddllUUllluurrrDDuulluulDDulluRuurrDDLddrUdrrddlllUUUddlldRururrrddllddllUdrruurrurrdddllUUllUdrrRllluluurDDurrurDDulD

Level: 33 Title: ; 33                   | Moves: 471 | Pushes: 66  | Time:  0,9s | Status: solved.
Solution:
lllluurDldRRRurrdLrrrruuuulllllllDDlddrUluururrrrrrrddlDrdLLrrddlUruuuuullllllldldddddddrrrrrrrUruuuuuuullllldLurrrdLurrrrdddddddldllllllluurUdlddrrrrrrruruuuuuuulDLrrddlUdrddlUUddrddlUUdddlluRdrUdlllluRdlllURlluurDuluurDDldddrruLdlUUUrDlddrUdrrruLdrrruLrrruulDrdLuuruuuuulldRurDDDDDuulUdrddlddrUluUruuuulllldRullldRurrrrrddddlddrUddldlllllluluuruuluuRlddrddldddrrrrruRdllllluluuruuluururrrrrrrddlDuruullllllldlddrddldddrrruRdllluRlluurDuuuluurDDuuurrdLurrrdLurrrDLrrddlU

Level: 34 Title: ; 34                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,2s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 35 Title: ; 35                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,1s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 36 Title: ; 36                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,0s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 37 Title: ; 37                   | Moves: 632 | Pushes: 104  | Time: 23,0s | Status: solved.
Solution:
lldLulDurrrrrrrdddrrrdddddddllldddllllllluuullluuuuurUluRddldddddrrrdddrruLdlluRdrrrrrrruuurrruuuuulUruulDrddlUruulDrdddddddllldddlluRdrruLdllllllluuurrUUddllllluurDldRRRdddrruLdlUdrrrrrrruuullUUUdlllddLLDurruurrrddrrdddlllllllluRdrrrrruRdrUdllllllluuurruurrrddrrDulluulllddlldddrrrrrrrruLuulluuuLuurDDDlllddlldddrruLdlUdrrrrrrruuurrruulDrddlUruuuuuuulllllDDllldDDuRdrUlluurrruurrrrrdddddddllluuLLLulldRurrUUdddrrdddddlluRdrUUUrrruulDrdLuuruuuuulllddLLLrdddrrDDuullulldRRuuulDrddlluluuRDrrurruuuuulldRurDDDllDDDlllddrrrUUUrrUUddlldddllUdrruuuLdrdLuurrruullDDldddlluRluuRRRllDurruurrrrrddlUruLLLddLLLdlluRRRuuRRllddldllddrrruUUdddllU

Level: 38 Title: ; 38                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,0s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 39 Title: ; 39                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,0s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 40 Title: ; 40                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,0s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 41 Title: ; 41                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,1s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 42 Title: ; 42                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 343,7s | Status: not solved. Too less memory accessible.
Solution:

Level: 43 Title: ; 43                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 253,1s | Status: not solved.
Solution:

Level: 44 Title: ; 44                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,0s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 45 Title: ; 45                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,1s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 46 Title: ; 46                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,0s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 47 Title: ; 47                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,9s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 48 Title: ; 48                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time:  9,2s | Status: not solved.
Solution:

Level: 49 Title: ; 49                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 600,1s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:

Level: 50 Title: ; 50                   | Moves:  0 | Pushes:  0  | Time: 601,9s | Status: not solved. Time exceeded.
Solution:


 50 levels processed. 
 25 levels solved.
 25 levels not solved. 

Moves: 12305, Pushes: 1961, Time: 14262s
Personal tools