SolverStatistics-takaken-ThinkingRabbit-Revenge

From Sokoban Wiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Matthias Meger (Talk | contribs)
(Detail results Revenge for Takaken)
Newer edit →

Revision as of 09:36, 7 April 2019

Program
Sokoban Automatic Solver Ver7.2.2 (JAN/2008) by Ken'ichiro Takahashi (Takaken)
RAM
1500 MiB
Computer
Lenovo ThinkPad P50, Processor is Intel(R) Core(TM) I7-6820HQ CPU @ 2.70 GHz, 2712 Mhz, 4 Cores. 8 Logical processors., 32 GiB RAM
Solving method
Default settings
Time limit
600 seconds = 10 minutes
# Sokoban Automatic Solver Ver7.2.2 (JAN/2008) by Takaken
# Options: TimeLimit=600sec / Memory=1500MB / BeginEnd=On
# LevelSetName = revenge_306.xsb (2019/03/27 00:45:14 Start)
  1 [17*11(10)] OK  1sec 282moves 97pushes uullDulDurrrddlUruLLdlLLLLruuuLLUllDDulldddrrrRRRRRRRurrddlUruLdllllluuullullddDuulldddrRRRRRRRRRRdrUlllllddlllllUUlluuurrdDuulldddrRRRRRRRRRRlllllllllllulldRRRRRRRRRRRRlllluuullLulDDDuulldddrRRRRRRRRllluuulluluulDDDDDuulldddrRRRRRRRlluuulluluurDDldldddrrrruuulLLulDDDuulldddrRRRRRR
  2 [ 7* 5( 5)] OK  0sec  24moves 10pushes ulLLrrrddlLLrURurDllLuRR
  3 [ 8* 7( 4)] OK  0sec 103moves 14pushes ddllllluuuurrrdRlulllddddrrrrruuUlldDuuulllddddrrRRlllluuRRllddrrruUllluurrDullddddrrruuLLruulldDDurruR
  4 [18*14(19)] OK  2sec 321moves 96pushes llluurrUURRurrDLulDDurDuuruuluLrdrdddllllddlldlluuURRRDuRRRurruululuullulldRurDDDDuuurrddrdrddllddrUluRdrUdllllllllddlluuRRlluuururrdLdDDllddrrUUUUUruLddddRRuLUlDrdLuuuurDDlddrruLdlUrrdRRRRdrUluRdlllllllddlluuRRRRRRRRurDrruLdllllllllddlUluRRRRRRRRRllllllllluuuRRurDDDldRRRRRllllllluRRlluurrrdDldRRRRlluluullllulldRRRRRurD
  5 [13*12(17)] OK  0sec 355moves 131pushes ddRRRurrddlUUllLdlUrrrrrddDrDDDlDldRRRRRlllluRRRdrUUluRdddlllllllluRRRRRRRdrUluRdlllllllluurDldRRRRRRRdrUUdlllulLLdlluurDldRRRRRRRdrUlllulllluluUUUluRRRRdrddrdddlluRdllluluuuurrrrddrdDDDldRRRulluuuulDDDldRRRRRlllulllluRRRurDDldRRdrUUdlluullluRRurDDDldRRdrUlluuuululDDDDDldRRRRuluuuuluullldRRurDDDDDldRRRRlluuuulullDDDDldRRRRRluullllluuRRdrUUUddddllUUUUluR
  6 [ 9* 7( 7)] OK  0sec  41moves 15pushes UluUluRRRRlDLLddrdrruruuLrddlUddlluRRllUU
  7 [ 9* 6( 3)] OK  0sec  80moves 13pushes luuullddRluurrrrdddllUdrruuurrddLruullllllddrrdrrUUdrruulLLLDRurrrddlldllUlluuRR
  8 [ 9* 7( 3)] OK  0sec  97moves 22pushes dRuullllddrRUdlluurRdrrdLLurrurrddLLulluRRllllddRdrUUdlluurRdrrdLLrrrruuLulDrrddllluluRlllddRdrUU
  9 [ 7* 7( 5)] OK  0sec  61moves 16pushes lldRurDulllDlddRdrrUUddlluRdrUllluurrDDuLuurrrdLulDlddrrUUruL
 10 [ 7* 7( 5)] OK  0sec  69moves 14pushes ddlLLrrrddlllluUrrrruulllDurrrddddlllluuRRRDrdLuuUruLddlllddrUluRuulD
 11 [ 9* 8( 5)] OK  0sec 109moves 18pushes drdrdddllURllLdlluuurruurrddDuuullddlldddrrurRlldlluRRlluurDDldRuuuruurrddddLLrruuuullddlluRdrUluRddldlddrUUU
 12 [10* 9( 7)] OK  0sec 132moves 40pushes dLdDDlLLuUULdlUrrdddrrruuuLLLLrrrrdddrrddllLLLUUUUddrrruuullLdlUrdddddrrrUdrruulLLLrrddllluUUUddrrruuullLddddlldRRRRRRllllulluRdrUUU
 13 [14* 8( 7)] OK  0sec 141moves 73pushes lLLLLLLLLulldRRRRRRRRRddllUdrruulLLLLLLulldRRRRRRRRlddlUruLLLLLulldRRRRRRRddllUruLLLLulldRRRRRRddllUruLLLulldRRRRRddlddrUUruLdlUrrrdrruLLLdlU
 14 [ 8* 8( 2)] OK  0sec 140moves 22pushes uulluururrDDlddrrruuuLrdddllluurDldRullluururrDrrdddLLulllddrrUruLLrddlluUrrrdrruuullDDuurrdddlLulllddrrUruuuulldlDDDuuururrdddLLruruulldldD
 15 [10* 7( 6)] OK  0sec 137moves 30pushes lllldLurruRdrruulDrdLLdLLulllddrUluRRuRRRdrruulDlddllLuurrrrrddLLuullldlluRRRRRddrruLruulDlllldllddrUluRurrrrrrddllLLLrrrrruulllllldlddrU
 16 [12* 7(10)] OK  0sec 171moves 37pushes ruuurrrddddLLrruulUruLLrddLruulDlDurrdLrrddllULLLuuulllDlddrdRRlluluururrrdddrrURurrdLLdllluuullldlddrURUdlluRuRRllddrRlluurrDrDulullddrRllddrrURRlldlluuuurrdrDululldRRldR
 17 [11* 7(15)] OK  1sec 128moves 46pushes uLrddLruulDlLLuuRDldRRluRdllddRUUluRddllLrdLurruulDrddlluRRdrUluRullLDlluRRRRurDDlllllddRRRRuuullluRRRddddllUUluRRRdddlllUluRRRR
 18 [10*13( 9)] OK  0sec 107moves 36pushes lUdrrUdlluRuLrUUluurDDuuUUrrdLulluurDldRlDDrddlUUUUlldRurruulDrdDrruLdlDlddrUUddDDlddrUUddrruLLdlUdlluRRdrU
 19 [12*12( 4)] OK  0sec 115moves 42pushes ulUUluRdrruulDldddrRRurDlddrruLdlUruLLLdDDrdLullddrUluRdrUUUlLLdlUruulldRurDldRRRUUUluRRurrdLdLruulDlDDDuuurrdLulDD
 20 [11*12(10)] OK  1sec 368moves 55pushes UUUUUrurrruulullDurrdrddlllLdlluurDldRRdddddllURdrUUUUUlullldddrrDulluuurrrdrdddddllluRuulluuuuururrrrrrdrddlllLdlluurDllldddrrdRlddrruUUUUdddllulluuuuururrrrrrdrdddddlldLLLrrrurruuuuululllllldldddddrrDulluuurrrRddddddrUluuuuulllluururrrrrrdrdddddlldLdlUUUUdddllulluuuuururrDDuurrdLulDulldldddddrrdrrddlUrurrurruuuuululllllldldddddrrdRdrUUUddrddrruLLdlUUUdddllluRRdrUU
 21 [15*10( 9)] OK  1sec 332moves 39pushes ldldllluuururrdLDDrrurrdrrdrddlllulldllluuRlluuuRurDDDuulldddldRuuuurrddrrurrdrrdrddlllulldlllUluuuururrrurrdrdRDDllulldlluullddddrdrrrurrdrrruuLullulldRRRllllluuurrurrdrrddDlllllluullddddrdrrrurrdrrruuruuuLrdddrdLuuuululllulldldlllddddrdrrrurrdrrrUruuuululllLDDrdLLrrrruUruLLLulDDDldRuuurrrrdrddddldlllulldllluluuuurrddRluuurRurDDD
 22 [ 7* 7( 5)] OK  0sec  54moves 13pushes dLdlUrruuLullDRDDrruuLrddlluUllddRluurrrrdLulllddrUluR
 23 [13* 7(10)] OK  0sec 227moves 46pushes RuRldlLuLrdrrururrDrddLdlUrruululldRDDuulldllulullDldRuurrdrddLUrrrurrddrruuLulldldRllldldllUluurDRRRRRururrdLrrddllULLrrdrruulullDRlldLrurrddrruuLrddlluUlldlLLLLrrrrrdRluurrrrdLulllddrUluRdlllllluurrDullddrRddllUdrUruuulldRurD
 24 [11*13( 9)] OK  0sec 128moves 38pushes llUdrrUdlluluuRlddrdrruLuLrRlluurDDrddllUdrruuluurDldDuuuUUlluuRurrdLDDDDDDuuuuuuurrrdLLulDDDDDDuuuuurrddLruulldDDDuulluuRurDDDD
 25 [12*10(11)] OK  0sec 199moves 64pushes RRRRuRlddRluururrDLdDlluRdrUUrrddLruulldRllluRdlllllDlddRURUdlluRuRRRRRRllllllddrUluRRRRRllllddldddrrUruuLLullddrUluRdrUluRRRRlllddrrddlUruLLullddrUluRdrUluRRRllddrdLrddlluUUluRdrUluRRlddrdddlUUUUluR
 26 [ 9* 8(13)] OK  0sec 162moves 32pushes lUUluRRRlldddrrUdlluuuruurDldldddrrrUdllluRluuruullDurrddldlluRRdddlUruulldRuuurrrrrDulllllddddrrdrruLLLdlUUluRuulDrdddrrrrdrUdllllllUruuuurrdLulDDuurrrrrdLLLLulD
 27 [10* 8( 7)] OK  0sec 120moves 26pushes LdLLdlddrrrrruUUdrruLUddlddllllluururrurRuRDDullldlldlddrrrrruuRurDulullldllulDDDuurrrdLLurrurrrddlddRluuUUlldlluRRRRdrU
 28 [ 9* 9(13)] OK  0sec 100moves 12pushes uuuuuulldLurrrddlDuruulldldRuulllldddRdlddrrrruLrUddlllluuuurRlddRllddrrrrrruLdllllUluuuuurDurrrrrdL
 29 [ 9* 9(17)] OK  0sec 203moves 47pushes RuulLdldddrddrrrRuruLruUUddddldlllluulDrdrrrruuruulLrrdddldlllluurDldRuulluuururrdLdDuuurrrDrddddlLLLdlUluuRDldRRRRllluuluuRDDDuuuurrrrdrdLuulldLulDDuurrrrdLLullddrUluRdrrrrdddlUUruLLLLdlluRRRRlldllddrUU
 30 [ 9*10(13)] OK  0sec 122moves 34pushes lUlUdrrUrUrruululLdLrurrdrddlUdldldlluRURUUdRUdldlddrdrUlluuruulDDDldRdrruLrrUdllUUddrruLUlluurrDDlldldRdrruLdlUUUrruullDD
 31 [ 9* 9( 9)] OK  0sec 195moves 48pushes luRlUlluurDldRRluuRuurrdDuullddlddrddlUUluurrDDlddrruLuuuuurrddLruulldDrrrrddlUruLLuurDDDuuulllddRRurrddlUruLdlllllddrUluRRRRlluurrrdrddlUllllddrddlUUUluRRRluurrrDrddlULLLuurrrDrdLLLrruullDurrdLL
 32 [ 7* 9(11)] OK  1sec  71moves 22pushes rdDDDulDlUlDuuUluurDDDDldRuuulDDDurrrruuLLrrddllluluurDDldRuurrrddlUruL
 33 [10*10(10)] OK  0sec 182moves 65pushes uullDDldlLLdlUUUUdddrrurrruuLullDDDrdLLdlUUUddrruuuurrdLulDDDrdLLdlUUdrruuurDDrdLLLdlUrrrdLLurrrDrddlUUUluuurrddLdlUUUluRdrrrrddLLLLdlUUUrddrddrUluRuurrddLLLLulDrdLLrrrrdrUruLLLdlUUU
 34 [10* 9(12)] OK  2sec 413moves 124pushes drRurDDDDDllUlLLUlluurRRRRRurDDDuulllllllddrrdrrrddlUruLrdrrUUUluurDDDuullldRDDDldRuuuuulllllddrrdRRllulluurrrrrddDDulUUruLLLDRurDDDllUdrruuurrrdLLulDrddlllulluuRRRRRdrruulDldlDrdLuuurrrdLLulDullllddrUluRRRRRdrruulDlllllddrdddlluRdrUUdlUUluurDDDuuurrrrdddlDuruuurrddDuuulldllLullddrdrUUruLrrrdddlUruLurrrddLruulldDDldRuurruLLulDDDuuulldRRRRurDDullllldlluRRRRurDDDuulllddddlUUUluRRRRurDDullllluRRRRRdrruulDDrdLLulD
 35 [ 7* 8( 4)] OK  0sec 163moves 24pushes RluurrrdddddlluURUruulllddRdddrruUUdllullddRluurrdrrddllUdrruuuLrdddllulluuruurrrDulllddlddrrdrruuluUruLLrdddrddllulluurRllddrrdrruulUUruLdddrUUddddlluUdlluurRdrUU
 36 [ 9*19(16)] OK  1sec 658moves 264pushes uuuuUlUdrrUdllulUluuuuurrdRdLdRuuullldddddrdrdrruLUUUluurDDDDDDDDDDDDDDldRRRuuuuuululuuuuuuuuullldddddrdRdrUUUUluurDDDDDDDDDDDDDDrdLLLuuuuuururuuulluRdrUUUluurDDDDDDDDDDDDDDldRRuuuuuuuluuuuuulDDldRurDDDDDDDDDDrdLLuuuuuuuruuuuuuuuurrrddddlLLulDDldRurDDDDDDDDDDldRuuuuuuuuuurUluuuuurrrddddlLdlluurDDDDDDDDDDDrdLulDuuuuuuruuuuurrrdLLulDDDDDDDDDDldRRuuuuuuluuuullluRRurDDDDDDDDDDDrdLLuuuuuuruuuuurrruulLLulDDDDldRurDDDDDDDDDDuuuuuuuuuuuuurDDDrdLulDDDDDDDDDldRuuuuuuuuuuullluRRurDDDDDDDDDDDrdLulDuuuuuruuuuurrruLLulDDDDDDDDDDDDuuuuuuuuuuuuuurDDDDDrdLulDDDDDDDDldRuuuuuuuuuuullluRRurDDDDDDDDDDDrdLulDuuuuruuuuuuurrruLLulDDDDDDDDDDDDDuuuuuuuuuuullluRRurDDDDDDDDDDDD
 37 [11*10( 9)] OK  0sec 197moves 36pushes rUdldllluurrDrdLurrurrddrddllllUUluRdddrrrruullLrrrddlllluUluullddRRRddrrrruulDrdLLruuuullLLddrRRllluurrrrdDDrdLuuuulllDldRRRlluurrrdDDulllllluuRRRRlddrrrrruuuulullllllDDuurrrrrrdrddddlllllllluuRRR
 38 [ 9* 9( 9)] OK  0sec 164moves 41pushes ruuuLLdlllluuuurrDDDuuullddddrRlluuRlddrruUrrdrrdddllUUddrruLruuuLLLLrrrdDuulllddRRlllluuuurrDDDuuullddRluurrdDrrrrddLLrrddllUdrUUUruLLLLuullddRRRluulDldRRllddrUluR
 39 [10*10( 7)] OK  0sec 179moves 38pushes ullllldRurrrrddllUdrruulLLruuuruulDDDDDuuuulllddDDldRuuuuurrrddddlLrruuuullldddDuurUluRRlddlddrrruuuruulDDDuullddlddrrrrrddllUdrruulLLrUUUruulDDDDDrrddlUruLLuuuullddllluRdrruulDDD
 40 [15*12( 7)] OK  0sec 584moves 217pushes luluRRRllddrdddddlluuRlddrruUlUUUdddldRuuurrrrdddlUUruLLLulDDDuurrrrdddddlUUUrdrrrddlUruLLLulDuruullllddrUluRRRurDDDldRRRurDldRRRdrUUUUUruLLrdddddlllullluuulllddllddrrUUUluRRRurDDDldRRRurDldRRRdrUUUUluurrdLLrddddlllullluuulllddlldRdrUUUluRRRurDDDldRRRurDldRRRdrUUUUluurrdLulDrdLrdddlllullluuulllulUluurDDDDDDldRdrUUUluRRRurDDDldRRRurDldRRRdrUUUUluurrdLulDrddddlllulllulUruLLLulDDDldRdrUUUluRRRurDDDldRRRurDldRRRdrUUUUUluRdddlUUrddddlllulllddlUUUUruLLLulDDDldRdrUUUluRRRurDDDldRRRurDldRRRdrUUUUluRddddlllullluuurruuullLLLrrrrrdddlllllululuurDDDDDDldRdrUUUluRRRurDDDldRRRurDldRRRdrUUUUU
 41 [13* 9(17)] OK  0sec 140moves 32pushes rdddddrruuRRUULLLrrrddllddlluRluuUrrrrRRllddllLrrruulllldDrddlluRuuurrDurrddlLuullluurrrDDrrrrddddllUUddrruuurruLLLLLLuulllddrRRuullDldRddRR
 42 [12*10( 8)] OK  1sec 183moves 46pushes uRRRurrddlUruLruurrDrDrdLLLrruulullddlddrUUddldddllUURlddrruUUruulDllllddRUluRRRRurDrrruulullDurrdrddlllllllddRddrruuUUrrrruulDrdLLLLddddlluuluurRRlllddrRlddrruUllUluRRlddrrdLdlUUUluR
 43 [12*11(10)] OK  0sec 171moves 47pushes uuuuurrrurrdLLrddddldldLdlUUUUUUluRdddlUUrddddlluluuRRdrUUdddddrruLdlUUUUdddddlUruuuulllddrdRdrUUUddddllUlUUUluRRlddddrruruulUdrddlLdlUUUluRRlddrdrrrrruruulDLLLddrrrUruLLL
 44 [15*14(12)] OK  3sec 615moves 159pushes dddddldlLLdlUUluRurDDldRRRdrUluRRlddrruUrdRRdrUUruLulDDrdLLLdlUruLLLdllluuuuurRRurDDDDldddrruuLulDDldRRluurrrdddlUruulluuuulldRurDDDldddrrruulLulDDurrrddllLdlUruLLLdlUruulldRdrrrrurrrdrruuuuulLLulDDDDldddrrruulLulDDurrrddllLdlUruLLLdlUUdrrrruuruuurrdLulDDDldddrrruulLulDDurrrddllLdlUruLruuruuullluRRurDDDDDldddrrruulLulDDldRRRlluuuruuurrruLLulDDDDDuuurrrrdddddllulLulDDlddrUUUddrrdrUllluuruuuulllldddDlddrUluluRddrRRllluuuruurrrrddddlDuruuuuuuuulDDDDldRurDDDuuullllddldddrrrruRRluuuuuuuurDDDDrdLulDDDuuullllddldddrrrruRldlddrUUlllluuuruururruulDDldRRurDDDDuuullllddrdLDldRRRllulluRurDDldRRluuuuururuurrrrDDrdLLulDDD
 45 [13*13( 9)] OK  0sec 437moves 67pushes urrurrdLdLruurrrdDDldlldllddllluuluurDDDuurrrdddlldlluRRluuurrrdrruLLrrrurruuulldldlDDldRurrurrrdLLLLrurruuulldldldDldddrrrurrUdlldllluuurrrurrrdLddlldlllLLdlluRRRRuuurrrurrdddlldlLdlUUdrrrurruuulldlllLLrrrrrurrdddlldlllllluuluurDDDuurrrrrrurrdddlldllllldlluRRRlluuurrrrrrurrdddlldlldlUrrrurruuuuuullllDDDuuurrrrdddlldlLLLrruuuurruulDDrdLulDDDuuurrrrdddlldlLLruuuuururrDlddldlddrrurruuuLLLulDDDDuuurrrrdddlldlLrrurrdLLurruuulldlllldRurDD
 46 [10* 8( 8)] OK  0sec 264moves 64pushes LLLLulDDurrrrrDrruuullllDurrrrdddllulLLdlluurDDurrrrdrrddllllUUddrrrruullulLLdlluurDldRurrdddrrULrdrruuuuullllddrrDrrddllllUUdrdrrruullulLLLdlUrrrdLLrrdrdrrULLdlUUdrruulLLLrrrrddrruLdllluurrDrdLLdlUUdrruulLLdlUrruurrDDDrdLLdlUUdrruulLLruurrrrdLulDDDrdLLdlUUdrruulL
 47 [11* 8(12)] OK  2sec 257moves 42pushes dLLdlluLLdlluuurrrrrrrDrddLLuRurDulullllllldddddrrrrrrrUUluRuullllllldddrruLdlddrrrrrrruuuuullllllldDDuuurDlddrruLdlUrrrrdRlulldRulluurrrrrrddlLLLLrrrrruulllllldDldRuuurrDullddrRRRlluurrrrdddddllllUUUlluurrDullddrRdddllUUluRdddlUruuuulDrddddrrrrUdrruuuuullD
 48 [ 9* 9(17)] OK  2sec 295moves 49pushes lddDrdrrruuuuuullllllddddddrRRRluluuurrddLruulldDrddllluuuuuurrrrrrddLLrUdlddlddllluuuuuurrrrRddlddlluuRRddlddllluuRRlluuuurrrrrdrdddddLLLLLrrrrruuuuululllllddddrruurrddDldRRllllUdrruruuullddDldRulluuuuurrDDDDuurrdddlLuuuuulldRlddddRRuuurrdddLruuuUruLLLLrrrrdrddddLdlUUUUdRlulldLrurUdlddRluurrdD
 49 [15* 7( 8)] OK  0sec 136moves 36pushes lllDurrDurrDRddlUUruLLLdRurrddlUrddrruruulDLLddrrUruLddlluuuLLdRululllddRRRllllLulldRRRRuurrrddlLLrddrUluluurrrddLddllUrruruulDulldRRurD
 50 [ 9* 9( 9)] OK  1sec  94moves 19pushes ldDllddrRddrruULDurrruulLuullddRDDuuluurrdLdddrrruulLulDrrrddllUUluurDldlllddrRRllluurrDuruulD
 51 [15*15(25)] OK  6sec 313moves 48pushes DrrdDuulllDurrDulldlDururrrdrdDuulullldldlldDrRdRlulDuluurDldRdrrdDllUUUluurDldldRRddrrrRuULUdrddlUUddllluRRdrUrdddlUUruLdlldRurrddlUruuurRdLLddllulululuuururrurrrdrddDurrdLuluulullldldldlddrdrdrdrruurrrULdllddllulululuuururrurrrdrddDDrdLLruuuuulullldldldlddrdrdrdrruUrruuurrdLddldLururuuluulullldldldlddrdrdrdrrU
 52 [28*17(25)] OK  3sec 510moves 85pushes uuuuuuuuuuuurrrrrrdRulllllllddddddrrrrrruLrRdllllllluuuuuurrrrdRullldRurrddLruulllllddddrUdlddrUluurrDulluuurrrrrrrddDlDurrRdRRRRRRRllllllluuRRRRRRRllllllDDuuuulllllddldRRRRRdrUUdlllldlddrruUluRRRdLulldlddrruUluRuLruulldDldRuuullllldddrrdrRurDrrddllUUUdllluRdrrrrrruuLrddllllllullluuurrrrrrrdDDurrddlLLrddllllUdlluluuuuurrdDuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrddlllllLLLLLLLLLLrddllddlllllluluuuuurrrrrrrdDDuuullllllldRurrrrrrrrDurrrrrrrrrrrrrrddlllllllllllllLLruulllllllldlddddrdrrrrrrrrUUUdddrrrrrrrrrrrrrruulllllLLLLLLLL
 53 [11*11(24)] Ok 28sec 190moves 55pushes rrDurrDulllDurrrdLdDuuulldRulllllDDlDDuurrrDDuulluulDDDurrDulldRDuurrddLDuruulDDuuluurrrrrrrdLddDrdDLUruLdddllUUddrrdrUUUluuuuullllDDDuuulDDDuuurrrdRurDDDDDrddlUUUUddddlluuRlddrruUUdlldRdrUU
 54 [11*11( 9)] OK  7sec 444moves 140pushes lDDrrddllUUdRdrUdlldlluuRRurDrdrruuUluurDDDuulLLLLdlluRRRRRRlllDDrdLddlluuUdddrruuuuullldRRlddddrddlUUUUUUddddrruurrdddLLullddrUluRdrrruuulldRurDrrDrdLLLLLLuluuRRurDldRRulllluururDDullddrRllddrdrUUUdddldlUUrrurUdlddrrrruuLLrrddllUdlluuulluururrrrdrdDDDrdLLLLLullddrUluRdrUUddrrrruuuuulullldllddrRRllluururrrrurDDDDDDrdLLLLLullddrUluRdrUUddrrrruuuuuulllldllddrRlluuluRRRRRRurDDDDDDrdLLLLLullddrUluRdrUUdllUUUUluRRRRRRurDDDDDDrdLLLLLullddrUluRdrU
 55 [18*11(15)] OK 41sec 3122moves 547pushes uuluUUUruulDLLdLLuLLdLLuLLLLdlddRRRRRRRRRRRRRuUruLddddddlluRdrUUUUUruulDDDDDDrdLuuullllllllllllluururrrrdrrurrdrruRldllulldllulllldlddrrrrrrrrrrrrruuruulDDDDuuulldllulldllulldLurrrdrrurrdrrurrdddllllllllllllDDuuluuRurrdRullldlddrrrrrrrrrrrrrDDrddlUUUUddlldRuruullllllllllllluuluRdddrddlddrURRuRRdLrRRuRRdRRurruulllllllllllldDlddrUrRurrdrrurrdrrurruullllllllllllluurRurrdLulLdlddrrrrrrrrrrrrrddlldllulldllLrrrurrdrrurruullllllllllllluururrrrRllllldlddrrrrrrrrrrrrrddlldllullLLdlLrrurrrrdrrurruullllllllllllluururrrrrdrRurRlldllullllldlddrrrrrrrrrrrrrddlldllulldlllluRRdrrurrdrrurruulllllllllllldDlddrURRurrdrrurrdrrurruullllllllllllluururrrrrdLulllldlddrrrrrrrrrrrrrddlldllulldllLLrrrrurrdrrurruullllllllllllluururrrrrdrrurrdLulLdllulllldlddrrrrrrrrrrrrrddlldllullLrrrdrrurruullllllllllllluururrrrdrrurrrRlllldllulllldlddrdDlddrURRurRdrrurrdrrurruulllllllllllldDuurrrrrrrrrrrrddlldllulldllLrrrurrdrrurruullllllllllllddlddrUrRurrdLrrruLrrrdrrurruulllllllllllldDlddrUUdrRurRdrruLLrrrrdrrurruullllllllllllluururrrrdrrRRllllulllldlddrrrrrrrrrrrrrUUruulDLLLLdllllulllldlddrDDlddrUUUddrruRRdrrurrdrrurruuuUruulDlllldllllulllldlddRRRRRRRRRRRllllllllllluururrrrdrruRRdllllulllldlddrdddrrurrdLLLrrrrrurrdrrurruuuUruulDlldLLulldRlllulldRurRdrruLrdRlllLrrurrRldllllulllldlddrddlddrUUUddrrrrrrurrdrrurrrddlUruLdLruuuuUruulDlLLLdllllulllldlddRRRRRRRRRRllllllllldddrrrrrrurrdLLLLulldlluuuluururrrrdrrrrurrrrDDDDDrddlUUUUUUruLddddddlLLLrruRdrUUUUUruulDDDDDDrdLulldllulldllulldlluuuluururrrrdrrrrurrRllldllllulllldlddrdddrrurrdrrurrdrrurruuuuruulDDDDDDlldllulldllLLLrrrrrurrdrrurruuuuulllldllllulllldlddrddlddrUUUddrrrrrrurrdrrurruuuuulllldllllulllldlddRRRRRRRRRlllllllldddrrrrrrurrdLLLLLLLrrrrrrrrrurruuuuulllldllllulllldlddrddlddrUUUddrrrrrrrrrrurruuuuulllldllllulllldlddRRRRRRRRllllllldddrrrrrrrrrrurrrddlUruLdLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrruuuuuulllldllllulllldlddrddlddrUUUddrrrrrrrrrrrruuuuuulllldllllulllldlddRRRRRRRllllllluururrrrdrruRRRRRllldllllulllldlddrdddrrrrrrrrrrrruuuuuruulDDDDDDrdLLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrruuuuuulllldllllulllldlddrddlddrUUUddrrrrrrrrrrrruuuuuulllldllllulllldlddRRRRRRlllllluururrrrRRRRRRRllllllllllldlddrdddrrrrrrrrrrrruuuuuruulDDDDDDrdLLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrruuuuuulllllllllllldlddrddlddrUUUddrrrrrrrrrrrruuuuuulllllllllllldlddRRRRRllllluuluRRRRRRRRRRRRRllllllllllldlddrdddrrrrrrrrrrrruuuuuruulDDDDDDrdLLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrruuuuuulllllllllllldlddrddlddrUUUddrrrrrrrrrrrruuuuuulllllllllllldlddRRRRlllluuurrrdLLurrrrrrrrrrrrddddddlllllllllllluuuluUluRRRRRRRRRRRRRllllllllldlllddrdddrrrrrrrrrrrruuuuuruulDDDDDDrdLLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrruuuuuulllllllllldlllddrddlddrUUUddrrrrrrrrrrrruuuuuulllllllllldlllddRRRllluuurrrrrdLLLLurrrrrrrrrrrrddddddlllllllllllluuuluUluRRRRRRRRRRRRRllldlllllllllddrdddrrrrrrrrrrrruuuuuruulDDDDDDrdLLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrruuuuuulllldlllllllllddrddlddrUUUddrrrrrrrrrrrruuuuuulllldlllllllllddRRldddrrrrrrrrrruRdrUUUUUruulDDDDDDrdLLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrurruuuuulllldlllllllllddrddlddrUUUddrrrrrrrrrrurruuuuulllldlllllllllddRdddrrrrrrurrRRRdrUUUUUruulDDDDDDrdLLLLLLLLLLLLrrrrrurrrrrruuuuulllldlllllllllddrddlddrUUUddrrrrrrurrrrrruuuuulldLLLLLLLLLLulDDuurrrrrrrrrrrrrddddddlllllllluRRRRRRRdrUUUUUruulDDD
 56 [17*12(14)] OK  0sec 646moves 135pushes dlldllulLuuullllLdRurDDrddlUUUluRRRRurDldRlddLLdlUUUluRRRurDrdLulllllUlldRRRRRRurrddlUruLdlllllulluurrrruRRurrdDrdLLrurruurDrdLLLdlddllllllulluurrrrurrurrdDDlddrUluRuuulldlldllDDldRRRRRllddrdrruuUUruuuulldllddLulDDldRRRRRllddrdrruuruulDDullllluurDldRRRRllluuururrurrddddddlUlllddrdrrUdlluluuluuuruulDDDDldRRRRllluuuurrrurrdLLLLulDDDDldRRRlddrdrrrrdrrurruuluurDllluRUUlllullllddlddrddrdrrrrdrruuUUUUddddddllulllluluuluuuurrrrrdrruurrddLLLrrdddddddllulllluluuluuuurrrrrDDDDuuurruurDrdLLLrrdddddddllulllluluuluuuurrrrrDDDuurrrdddrruLdlUUUruLulDrdLLrrdddddddllulllluluuluuuurrrrrDDurrrddddddrruruLLrddlluUUUUUruLulDrdLLrrdddddddllulllluluuluuuurrrrrD
 57 [17*11(24)] X 600sec
 58 [20*14(19)] OK  1sec 1145moves 384pushes lLddlluRUrrrDDDDllddrrURRRdrUrrrruuluRUUUUruuLLdRRRRRurDDDDDDDuuuuuullllullLLLLLulldRRRRRRRurDldRRRRurDDDDDDDuuuuuullldldddrruLdlUUUruulldRRRRurDDDDDDrdLuuuuuulllulllllllllddlUruulldRRRRRRRRRurDldRRRRRurDDDDDDuuuuullllulllllllllllllddrUluRRRRRRRRRRRurDldRRRRurDDDDDDuuuuulllulllllllllllldRRdrUluRRRRRRRRurDldRRRRRurDDDDDuuuullllullllllllldllldDDlddrUUUUUluRRRRRRRRRRRurDldRRRRurDDDDDuuuullldldddddddllllllllUUUUruLLLrrdddddrrrrrrrruuuuuuuuulllllllldlllddDlddrUUUUUluRRRRRRRRRRRurDldRRRRRurDDDDuuulllldlddrrddLuuluuuulllllllldllldddrrrdddddrrrrrrrruuUUUUUruulldRRRRurDDDDuuullldlddddddrUUUruLdlUUUruulldRRRRRurDDDuullllullllllllldllldddddrUluuuuurrrrrrrrrrrdddddddddlllllllluuuuulLdlUUUUluRRRRRRRRRRRurDldRRRRurDDDuullldlddlDllulluluUddrdrrdrruruuuulllllLulldRRRRRRRurDldRRRRRurDDulllldldddddlUruuuuuulllllldddrdrrdrRdrUUUUruulldRRRRurDDulllulllllddLdlUUdrruulLulldRRRRRRRurDldRRRRRurDlllldldddlllulUUUdlluurRRRRurDldRRRRurDllldldddllluUruLdlUUdlluurRRRRurDldRRRRurrdLulDllulllllddddldDrdrUUUUruLdlUUdlluurRRRRurDldRRRRRllldldddddddllllUUruuullddRdrUUUUruLdlUUdlluurRRRRurDldRRRRlldldddllldllldRurrurrrddddlllluUluRdrUUUUruLdlUUdlluurRRRRurDldRRR
 59 [16*15(11)] OK 18sec 1239moves 283pushes ullllldddddrruLdlUUUUUUdrruulLulDrrrddrrrrrdLLulllddrrUruLLLLLdddlllluurDullluurDldRuuuurururuulDlDlDDDDlddrdrrrdrruuurrrruruuuullllulLLdLdLdlddlddrdrrrdrrddlUruuuurrrruruuuullllullldldldlddlddrdrrrdRdrUUUUUdrruuullldRRurDDullddrRRRdrUUUUUruLLrdddddllllldddllulldRRRdrUUUUUdrruuullldRRurDDullddrRRRRllllldddllldRRdrUUUUUUdrruuullldRRurDDullddrRRRdrUUUUUruulDDDDDldlllldddllullluluuruururururrrdrRRlllullldldldlddlddrdrrrdrruuurrrruruuuruulDDDDuuullllullldldldlddlddrdrrrdrruuurrrruRldlllldddlluluLrdrdrruuurrrrdrUUUUUruulDllllullldldldlddrDDrdrdrruuurrrrrdrruLdlluurDllllldddllululuullddRdRUrDldRRRdrUUUUUdrruuullldRRurDDullddrRRRlllldddllulullluurrDDldRurDldRRRdrUUUUUdrruuullldRRurDDDrrddllUdrruulLrrdRluuruuUruLLrddddlddrUrrdLLuUUUUruulDDDDDDllluulldddddllululuuluururururrrdrRRlllullldldldlddrddrdrdrruuuuurrddrruruuuruulDDDDDuuuullllullldldldlddDldRurDldRurDldRRRdrUUUUUddddllululuuluururururrrdrrrrddddldlluulLrrddddrrURULrUUUUruulDDDDDldLrddlluUUdrruruuuullllullldldldlddrddrdrdrruuuuuurrrdLddrrdrUrrdLLulllddrrUruLLrddlluUUdrrrUUUUruulDDDDDlddrruLLLrddlluUrrururDlddrruLLLLruruuuullllulllulDlDlDDDDDldRurDldRurDldRRRdrUUUUUddddllululuuluuuururrdLdLruulDlDDDDDldRurDldRurDldRRRdrUUUUdddllululuuluuuurrdLulDDDDDldRurDldRurDldRRRdrUUU
 60 [15*12(14)] OK  0sec 520moves 179pushes uruuLDuruulDllullDLLLulDDDDDldRurDDuuluuulDullddrRurDDldRurDldRurDrrrddlUruLLLLuuluuuurrrurrrdLLLLLulDDDDDldRRdrrrrrUUllDurrddlLLLrruurDrdLLLruuullUUruLLulDDDDlddrruLdlUruLuuurrrrrrrrrrddllUdrruulLLLLLLLulDDDDlddrruLdlUUUruurrrrrrrddrUruLLLLLLLLulDDDDlddrruLdlUruuuurrdddrrdrrrrUUUruLLLLLLLLulDDDDDldRuuulDDuuruurrrrrdLLurrrrrddddllllulluUruLLulDDDDldRuuuulDDDuullddRluurrurrrrrrddRRurrddlUUruLLLLLLLLulDDDDDuuuurrdddrrdrrUdrruuuulllddRRurrddlUUruLLLLLLLLulDDDDuuurrdddrrdrddddrUUUUUdrruuuulllddRRurrddlUUruLLLLLLLLulDDD
 61 [14*15(16)] OK  1sec 434moves 125pushes urrrrrddlldllddrURRRRurDldRRlulllluurruullldllldddddrdrrUUluRRRRRurDldRulllllluRddddlluluuuuuurrrrrrddllDldRRRRurDDldRdDDrrUUlluuulllluurruullldDrddlluRuuurrDrdLuullddddrrrrurrruuulldLLdlUruLLLulDldRurDDDldRRRRRdrUluRdllllluuuurrddLruulldDDldRRRRRdrUllllluurDldRRRdrUllluururrrurrdLLLLulDrdLLruulldDDldRRRRdrruLLrrdddddLUUUUruLrdddrrdLdlUUUUddlllDRurrddlUUUruLdddlllddrdrrUUUUUUddddddrUUUUUdddddllluRRdrUUUUdddllUUluRdrUUddllldRRdrUUU
 62 [15*15(15)] OK  0sec 1070moves 257pushes lddllddddlddrUUUUUUUUluRdrUUrddrrddrrurrrdLdddlddllldllULrdrrurrruuruuuulldlluullddllddddlddrUUUUUUUUluRRdrUUddddlldddddrrdrruLLLrrrrrruuruuuulldlluullddllddddlddrUUUUUUUUluRdrUdldddddddrrrruullDurrddlLLrrrrrruuruuuulldlluullddllddddlddrUUUUUUUUluRRdrUdrrddrrurrddddllDrdLLLLLLrrrrruurruuuulldlluullddllddddlddrUUUUUUUUUUdddddddddrruurrRurDDrdLLLLLLruurrrrrruuuulldlluullddllddddlddrUUUUUUUUUrrdrrddrDDrdddlluuRurDDrdLLLLLLruurrruuuluullddllddddlddrUUUUUUluurDurrddlLdddddrruuruRdrrrruuuulldldDldRurDDrdLLLLLLruururruuluullddllddddlddrUUUUUUUluRRurDrrddrrurrdddLLrruuulldldDldRurDDrdLLLLLLruururruuluullllddddddlddrUUUUUUUUluRRdrrrddrddrrrrrdLLLulDDrdLLLLLLruururruuluullllddddddlddrUUUUUUUUluRdrrrrddrrRurDDDrdLLulDDrdLLLLLLruururruuluullllddddddlddrUUUUUUUddddddrruururruuluulllLdlUrrrrrddrrrDDrdLulDDrdLLLLLLruururruuluullllddddddlddrUUUUUUUddddddrruururruuluulllLddrrUdlldddddrruururruuluulLrrddrddrdddddrUUUluurrdLulDDrdLLLLLLruururruuluullddllddddlddrUUUUUUUUdddddddrrrrrrrdrruUUruLLulDrdLulDDrdLLLLLLruururruuluullddllddddlddrUUUUUUUdrruurrdLrdrdddlddlllluuuuurrU
 63 [16*15(12)] OK  0sec 634moves 249pushes uuuullllDurruulllllddrddrRRdrUUrrdddddlLdRdrUUUUUUluRRRdrUdrruulLulDrdLLLLrdddddddddlUUUUluRdrUUUUluRRRdrUdrruulLulDrdLLLulDDrdLLrrddllLLDlluRRRRRdrUUUUluRRRdrUdrruulLulDrdLLLulDDrdLrddlllldRRRdrUUUUUluRRRdrUdrruulLulDrdLLLulDDrdddddddllUUUluRRdrUUUUluRRRdrUdrruulLulDrdLLLulDrdLLLLLLdlUluRdrrrrrrrddddddlllUUluRRRdrUUUUluRRRdrUdrruulLulDrdLLLulDrdLLLLLLdlUrrrrrrrddddllllllddrUUluRRRRRdrUUUUluRRRdrUdrruulLulDrdLLLulDrdLLLLLLrrrrrrddddllllldRRRRdrUUUUUUluRRRdrUdrruulLulDrdLLLdlUrddddddllllldRRRRdrUUUUUUUUdddddddlllldRRRdrUUUUUUUUluRRRdrUdrruulLulDrdLLLdddddddlllllldRRRRRdrUUUUUUUUlllllldlluRRRRRRlllllluurrDullddrRRRRllluulDldRRRR
 64 [14*14(12)] OK  1sec 395moves 99pushes uuRlluurrDDurRRRdrUluRdrruuuulDrdddlllllllulldRRRRRRurDrruuulllllUUUluurDDDuuurrddrrrrrddddddLLLLulDrrruLLrruulDrdLuullllUUUluurDDDDldRRRRllluuuuurrddrrrrrddddddlluuuulDDulllluuuuurrdddLruuullddDDldRRRRllluurrurrrrrddddddlluuuulDlllluurruLruulldDDDldRRRRRurDDullllluuurruLulDDDDldRRRRRurDllllluuurrrrrrrddddddllllllllldlddrrrUUddllluuurrRRRRRlllllldRllddrrruUluRRRRllldddlUUluRRRRlldddllUUluRRRR
 65 [20*18(21)] OK  4sec 2665moves 589pushes uurrrdrrDullullldddlddddrrurrruuuRRRdrUUUUUUUdrruuullldRlllluRuurrrrrrdrddddddLLullddrUUluuuulLrrrrdddddrruuuuuululllllldDldRRRurDDDDrdLdlUrrrrdddLLLLLulullullldddlddddrrurrruuuRRRdrUUUruLrrrdddDDDlddrUUUUUUUddllluuuuuuuullluurrrrrrdrddddddLLLdlUUUUUdddrruuuulLLLrrrrdddddrruuuuuululllllldDrrrrrdddddrddddddlluRdrUUUUUddllluuuuuuuullluurrrrrrdrddddddLLLdlUUUUUdddrruuuulLLrddddddddllllddddrruuLUluRRRdrUUUUUUUUluRddddrrdrruuuuuulullllllddRdrrdddddddlllllUUrrddddrddlluUUruuullddRRRRRRRlluuurrrddDDDlddrUUUUUUddllluuuuuuulluluurrrrrrdrddddddLLullddrUluRdrUUUUddddldlddlllddldllldlluuuuuruurruurrdDuullddRllldddldddRRRRllluluuuruurrrdddrrddrddllUUUddlllluluuuruurrrdddRRRRRRRlluuurrrddDDDlddrUUUUUUddllluuuuuuulluluurrrrrrdrddddddLLullddrUluRdrUUUdddldlddlllddldllllullluRdrrdrrrruuuluuullldddlDDldRRRRRllluluuuruurrrdddrrddrddllUUUddlllluluuuruurrrdddRRRRRRRlluuurrrddDDDlddrUUUUUUddllluuuuuuulluluurrrrrrdrddddddLLullddrUluRdrUUddldlddllllluuulllddrUdldlddrdrruulUluuuulldlldldRRRRllluurrurrddDldddrdrruuluLulDDlddrruLdlUrrdrrrruuuluuulLdldlllluurrurrDDDldddrdrruuluLulDDDldRRRRRluululuuurrrdddrrddrddllUUUddlluululuuurrrdddRRRRRRRlluuurrrddDDDlddrUUUUUUddllluuuuuuulluluurrrrrrdrddddddLLullddrUluRdrUdldlddlllddldlluuluUUdddrddrruuuluuulLddllllluurrurrDDDrdLulDDDldRRRRRluuluuuurrdddrrddrddllUUUddlluuluuuurrdddRRRRRRRlluuurrrddDDDlddrUUUUUUddllluuuuuuulluluurrrrrrdrddddddLLullddrUluRddlddlllddldllllullluRdrrdrruulullDDldRRRRRluuluuuurrdddrrddrddllUUUddlluuluuuurrdddRRRRRRRlluuurrrddDDDlddrUUUUUUddllluuuuuuulluluurrrrrrdrddddddLLrdddllluurUdlddllllluuulllulldlluluurDDDDldRRRRdrruulDrdLulDDDldRRRRRluuluuuurrdddrrddrddllUUUddlluuluuuurrdddRRRRRRRlluuurrrddDDDlddrUUUUUUddllluuuuuuulluluurrrrrrdrddddddLLrdddlllllllluuulllulldlDldRRRdrruulDrdLulDDDldRRRRRluuluuuurrdddrrddrddllUUUddlluuluuuurrdddRRRRRRRlluuuuuuulluluurrrrrrdrddddddlddDDDlddrUUUUUUddllluuuuuuulluluurrrrrrdrddddddLruuuuuulullllllddldRRuluurrrrrrdrddddddldddlllllllluuullluluulDLrrdrdddllluululuurDDDDldRRRRdrruulDrdLulDDDldRRRRRluuluuuurrdddrrddrddllUUUddlluuluuuurrdddRRRRdrUUUUUUUUdddddddllllluuuluuluLLulDrdLLrrdrdddllluululuurDDDDldRRRRdrruulDrdLulDDDldRRRRRluuluuuurrdddrrddrddllUUUddlluuluuuurrdddRRRRdrUUUUUUUddddddllllluuuluuruLLLLulDrdLLrrdrdddllluululuurDDDDldRRRRdrruulDrdLulDDDldRRRRRluuluuuurrdddrrddrddllUUUddlluuluuuurrdddRRRRdrUUUUUUdddddllllluuullddlllluurUruLLrddlluluurDDDDldRRRRdrruulDrdLulDDDldRRRRRluuluuuurrdddrrddrddllUUUddlluuluuuurrdddRRRRdrUUUUUddddlluluLrddlluUrUUruLLullllddrdrruUruLLLLulDrdLLrddlluluurDDDDldRRRRdrruulDrdLulDDDldRRRRRluuluuuuruurrdddrddddrddllUUUruuullddRRRRdrUUUUdddllululuLLLruuulllddrDDDrdLulDDDldRRRRRluuluuuurrrdrddddrddllUUUruuullddRRRRdrUUU
 66 [13*13(14)] OK  1sec 613moves 164pushes llluLuullluuururrrrrrrrdddddLLUUUUddddrruuuuulLLdlluurDldRddRdrUUUddddrruuuuulLLLulldRurDrrrrddddLdlUUUUdddrruuuulLLLLLullddldddrrrddrdrrrrUUruLdlUUUUdddrruuuulLLLrrddddrddddLuruuullDDuuuruuullullllddldddrrrddrdrRRdrUUUruLdlUUUUddddlddlluluullluuuruurrrrdrRllulldRRullllddldddrrrddrRdrrruullDldRRdrUUUluRdrUUUUddddllldllluurDDldRRRRdrUUUluRdrUUUdddlddllllddrUluRRRdrUUUluRdrUUddldddlLullddrUluRRRdrUUUruLdlUUUUddddldlluulllddRRurDldRRRRdrUUUluRdrUdldddllldllUUruuulllddrRurDldRRRRdrUUUruLdlUUUdddldlluulllluuuruRRRllldldddldRurrrddllUluRRurDDullddrRurDldRRRRdrUUUluRdlldllllldlUruulldRurDldRRRurDldRRRRdrUUdlluurR
 67 [13*13(14)] OK  3sec 775moves 184pushes lldllldDldlddrrurUdldlluururuurrrurrdLLuuurDlddrruLdlUruuluurDDDDuulllluRRRdllllluRRdlddldRRuluurrrrrddlUruLLLLulldRRRRlllddrdddldlddrrururruUUUruuLLLLulDDurrrrrddlddddlldldlluururuuuLuurrrrrddlddlDrdLuuruuruulllllddrdddRRdrUllluuuluurrrrrddlUruLLLLulDDurrruLLrrrurDDldddDlddrUUUUUUruLLrddddddlllldlddrrurUdldlluururRRdrUUUUddddrrrdrruLLLLLLuuruurrrrDDDuuuluurDDlllUUluurDDlllluRRdrruulDrdLLulldlluRRdRRurrdLLLLulldRurRRdrruulDrdLLrDDDDlddrUUUUdddlllldlddrrurUdldlluururRRdrUdrrrdrruLLLLLLrrrrruuUUluurDDDDDuuuuuluurDDDDlllldDlddrUlllldlddrrurUdldlluururRddlUluRdrrrrrrdrruLLLLLLLdldlluururuulUrdddldlddrrururrrrrruuUUUUddllllUUruulDrdLddrrrrddddlllllldlUUUUdddrrruUUUUUruulDrdDldddddrrrruuuullLrrrddddlllluuuUrrruuuurDDDDDDDuuullllddddrrrdrruLLLLLLLrUruuurrdLurrrddddlllluuU
 68 [17*16(12)] OK  5sec 1273moves 337pushes RurrddlUUUdllluurrurrdLLrddddddrrdRRRRlllullldRRullllulululldRdRdRRRRdrruLdlUUUUUUdrddrrruuuulllLddddddlllluluurDrDulldRdRRRRdrruLdlUUUUruLLrddddlllluurDldRRRRdrruLdlUUUUUUUruLdddrrUdlluurRRlddlddrrruuuruulDDDDuuullddlddlddllulululuuuuuururDrdLLulDDDDDDldRurDldRurDldRRRRdrruLdlUUUruulldRurDldRRluuruurrdddrddlUUUUruLLLddlddlddllulululuuuuuurrrrrrruurrdLulDrdLLLLLLulDrdLulDDDDDDldRurDldRurDldRRRRdrruLdlUUUUUUdddddllulululuuuuuurrrrrrrurrrrurrdLLLLLulDrdLLLLLLulDrdLulDDDDDDldRurDldRurDldRRRRdrruLdlUUUUUddddllulululuuuuuurrrrrrrurrrrrddrddlddrddlddldllLrrruruuruuluuUUUdddddrddlddldlllulllllulululuuuuuurrrrrrrurrrrurrdLLLLLulDrdLLLLLLulDrdLulDDDDDDldRurDldRurDldRRRlulululuuuuuurrrrrrrurrrrrddddddrddlddldlllulldlUUUruulldRdrrRllluurruurrdddrddlUUUUdddllllddrrrdrrruruuUUUUUUUdddddddddldlllulllllulululuuuuuurrrrrrrurrrrurrdLLLLLulDrdLLLLLLulDrdLulDDDDDDldRurDldRurDldRRRlulululuuuuuurrrrrrrurrrrrddddddddddldlllulldlUUUUdrrrruuuruulDllddlLddrUdlddrrrdrrrurrddlUUUUUUUUUUUddddddddddllllulllllulululuuuuuurrrrrrrurrrrurrdLLLLLulDrdLLLLLLulDrdLulDDDDDDldRurDldRurDldRRRlulululuuuuuurrrrrrrurrrrrdddddddddddllllulldlUUUUdddrdRRRRRurrddlUUUUUUUUUUUddddddddddllllulllllulululuuuuuurrrrrrrurrrrurrdLLLLLulDrdLLLLLLulDrdLulDDDDDDldRurDldRurDldRRRRdrruLdlUUUrrrruuUruulDDDDrdLLL
 69 [17*17(10)] OK  6sec 982moves 287pushes lDDlddllllllllDuruulDDrrrrrrrruuluulLLulDDDDuuurrrrddrddllllLLLulldRRRRRRlluuuurrrrddrddddllllllldlluRRRRlllUUluRurDldRRRRluuuurrrrddrdRRRdrruLLLrrUUUUUUUUruulDDDDDDDDuuuuuuuLLulldRRlDDrddlUUdLLulldRRlDDrdLrddrdRRRdrruLLLrrUUUUUUUUruulDDDDDDDDuuuuuuuLLulldRRlDDrddlUUdLLulDDDrddlUUrdddrdRRRllulluulLLulDDDDuuurrrrddrddddlllLLLLdlUUUruulDDrrRlllDurrruuuurrrrddrddddllllllldlluRRluurrruuuurrrrddrrdrrdrruLLLLulDDDrdLLLLrrruuurrrrUUUUUUUUruulDDDDDDDDDuuuuuuuuLLulldRRlDDrdLLLulldRDDrddlUUrdddrddddlllLrrrruuurrrdrruLLLLulDDDrdLLLLrrruuurrrruuuuuuuuuLLulldRRldddlLulldRRlDDrdLLLulDDDDuuurrrrddrrdrrruuuuuuuuuLLulDDDrddlULLulDDDrdddrruurRlldddrrruuUUUUUUruulDDDDDDDDDuullldddrrdrruLLLLulDDDrdLLLrruuuuluuuluurrrUUddlllddrdddrruurrruuuuuullulldRRRlldddlllddrdddrruurrruuuuuruulDDDDDDDDDuullldddrrdrruLLLLulDDDrdLLruuuululUUUdrdddrruurrruuuuuullldddllulldRRRllddrdddrruurrruuuuuulllddrddlUUUddlllddrdddrruurrruuuuuullulldRRRlldddlllddrdddrruurrruuuuuruulDDDDDDDDDuullldddrrdrruLLLLulDDDrdL
 70 [21*19(27)] OK 27sec 1871moves 471pushes dDlllLddddddrdrrdrruuurururUrRdRRdrruulDrdLuuuuuuUUUlluuurrdDDDDDDDldRurDDDuuuuuuluurrrdddLdlluurDldRuuluulldllDDDldRRRRdrUUruLLrdddddllluUddrrruuuuuuuulldllddddRRRdrUUruLddllldRRurrddlUruLLdlUlluuuuluulldddddRRlluuuuurrddrddDldRRRRdrruulDDDrdLLruullldllUUruuuuluulldddddrRlluuuuurrddrddDldRRRRdrruulDDDrdLuuuuuuuuuurDldddrdrruuulLulDDDDDDldRurDDuulllllulllddRluurrrdrddllUUdlluurRlluuuuurrddrddDldRRRRRurDDuuuuluulluuRurDDDDDDDDrdLLulllullluuRRurDDDldRRRRdrruulDrdLuuuuuullulDrdLLdllluuurrdDuulldddrRurDDDldRRRRllluuuururrrddddDDDDuuulllddlldlddlldddllulluluuuuuurrrdRRRRluurrrdrddllUUdlluurRlluurrrdDldRRRRllluuuururrrddddDDDuullllldlllluuuRldddrruurrruulllDDDuulldddrRRluurrrdrddllUUdlluurRlluurrrdDldRRRRllluuuururrrddddDDulllluuullluuRurDDullddrRurDDDldRRRRRdrUUluRuluulldlldlllullDDDDldRRRRluurrrdrddllUUdlluurRlluurrrdDldRRRRllluuuururrrddrddddlUUUUUUruulDrdLdddddllllldllllullllulluurrrrRurDDDDldRRRRluurrrdrddllUUdlluurRlluurrrdDldRRRRllluuuuruururrddddrddddlUUUUUUUdLrdddddlllluuuurrUdlldllldllddllllulUluRRRRRurDDDDldRRRRluurrrdrddllUUdlluurRlluurrrdDldRRRRRdrUUdlllllldllllulllldlUUUluRRRRRurDDDDldRRRRluurrrdrddllUUdlluurRlluurrrdDldRRRRllluuuururrrddddrddlUUUUUUdddddlllddlldlddlllulDrrdddllulluluurDRRRRdddllullUdrrdrruuulllLdlUUUUUluRRRRdrrruuulldDldRRRRluurrrdrddllUUdlluurRlluurrrdDldRRRRRurDuluurDuluurrrdddLruuullldddddlllddlldlddLLLLLLdlUUUUUluRRRRdrrruuulldDldRRRRluurrrdrddllUUdlluurRlluurrrdDldRRRRllluuuururrrddddDlllddlldlddddLdlUUdrruulLLLLLdlUUUUUluRRRRdrrruuulldDldRRRRluurrrdrddllUUdlluurRlluurrrdDldRRRRRlllddlldlddddldllluUddrruuulLLLdlUUUUUluRRRRdrrruuulldDldRRRRluurrrdrddllUUdlluurRlluurrrdDldRRRRllddlldlddlldLrddlluUruLLLdlUUUUUluRRRRdrrruuulldDldRRRRluurrrdrddllUUdlluurRlluurrrdDldRRRllldllllullllddrDDlddrdrruulLdlUUUUUluRRRRdrrruuulldDldRRRRluurrrdrddllUUdlluurRlluurrrdDldRRluuuururrrruuLDDDDDuuuuuulldRurDDDDDuuuullDldRRluurrdDD
 71 [17*16(18)] X 457sec
 72 [25*14(19)] OK 17sec 1275moves 511pushes urrrurrrrdddlDDrUluRRRlluulDDuuuruulDDrdddrrDrrUUddlluRllluuulllluurDldRRRurDDDldRuuulDulluuluurDldddddrUluRRRdrUdddlUUruLLLulDrdLLLLLLLulDDurrrrrrrurrruuruulDDDDrddlUruLLLulDrdLLLLLLLdlUUrrrrrdrrurrrrdddddlUUUUruLLLulDrdLLLLLLulDDurrrrrrurrrrdddddddlUUUUUUruLLLulDrdLLLLLLLulDrrrrrrrurrrrdddRRdrrULLLLdlUUUruLLLulDrdLLLLLLdlUruLrrrrdrrurrruurDDDDldRRRdrruLLLLdlUUUruLLLulDrdLLLLLLdlUUrrrrdrrdddrUUUluRRRurDDDldRRRdrruLLLLdlUUUruLLLulDrdLLLLLulDDurrrrruuuurDDldRRRurDDDldRRRdrruLLLLdlUUUruLLLulDrdLLLLLLulDrrrrrrdddddrUUUUUluRRRurDDDldRRRdrruLLLLdlUUUruLLLulDrdLLLLLdlUruLrrrdrrurrrrdddrrrdddlUUruLLLdlUUUruLLLulDrdLLLLLdlUUrrrdrrurrrrdddrrruUUUluurDDDDDDrdLdlUruLLLdlUUUruLLLulDrdLLLLulDDurrrrurrrrdddrrruulDrdLLLdlUUUruLLLulDrdLLLLLulDrrrrrurrrrdddrruuruulDDDrdLLLdlUUUruLLLulDrdLLLLdlUruLrrdrrurrrrdddrruurRRRdrUluRRRurrdLLLLulDrdLLLLulDDrdLLLdlUUUruLLLulDrdLLLLLLLrrrrrrurrrrdddrrrrUluRRRdrUluRRRurrdLLLLulDrdLLLLulDDrdLLLdlUUUruLLLulDrdLLLLLLrrrrrurrrrdddrruuuuurrDDldRRRdrUluRRRurrdLLLLulDrdLLLLulDDrdLLLdlUUUruLLLulDrdLLLLLrrrrurrrrdddrruurrrrurrrrrddllUdrruulLLLulDrdLLLLulDDrdLLLdlUUUruLLLulDrdLLLullddrUrrrurrrrdddrruurrrrurrrddrUruLLLLulDrdLLLLulDDrdLLLdlUUUruLLLulDrdLLLLruulldDrruLrdrrurrrrdddrrrdddrUUUUluRRRdrUluRRRurrdLLLLulDrdLLLLulDDrdLLLdlUUUruLLLulDrdLLLL
 73 [22*14(13)] OK  6sec 1438moves 425pushes ullllllddddddddrrrruuUUruLdddrUdlddlllluuuuuuuurrrrrrrrddddrDLurrrDLdDuuullddRluRuluuuullllllllddddddddrrrruuurrRlldlddlllluuuuuuuurrrrrrrrddddrddlUUUUUruLLLLLLLLulDDDDDDDDuuuuuuurrrrrrrrdddddllldlddlllLLLLLullddrUUluRdrrrdrrrrrruuuuurDldRRRlldlddlllluuuuuuuurrrrrrrrddddrddlUUUUUruLLLLLLLLulDDDDDDDDuuuuuuurrrrrrrrdddddllldlddlllLLLLLullddrUluRRdrUrdrrrrrruuuuuulldRurDDDDDuurrrruuuuullllllllddddddddrrrRuuurrrrurrrdLLdlUUUUUruLLLLLLLLulDDDDDDDDuuuuuuurrrrrrrrdddddllldlddlllLLLLLullddrUUUluRRRllddrrrdrrrrrruuurrrrrrrrdDLUruLLLdlUUUUUruLLLLLLLLulDDDDDDDDuuuuuuurrrrrrrrdddddllldlddlllLLLLLullddrUluRRRdrUdrrrrrruuurrrrrdRurrddlUruLLLdlUUUUUruLLLLLLLLulDDDDDDDDuuuuuuurrrrrrrrdddddllldlddlllLLLLLullddrUluRRRdrrrrrrruuurrrrrrrrddrdddllUUUUruLLLdlUUUUUruLLLLLLLLulDDDDDDDDuuuuuuurrrrrrrrdddddllldlddlllLLLLLullddrUluRRdrrrrrrrruuurrrrrrrdddLUUUruLLdlUUUUruLLLLLLLLulDDDDDDDDuuuuuuurrrrrrrrdddddllldlddlllLLLLLullddrUUUUluRRRdllddrdrrrrrrrruuurrrrrrrdddddlUruuullldRurrdddllUUUUruLdlUUUUruLLLLLLLLulDDDDDDDDuuuuuuurrrrrrrrdddddllldlddlllLLLLLullddrUUUluRRlddrdrrrrrrrruuurrrrrrrdddLdlUUUUruLdlUUUUruLLLLLLLLulDDDDDDDDuuuuuuurrrrrrrrdddddllldlddlllLLLLLullddrUUUdrdrrrrrrrruuurrrrrrrrddrdLLLdlUUUUruLdlUUUUruLLLLLLLLulDDDDDDDDuuuuuuurrrrrrrrdddddllldlddlllLLLLLullddrUrrrrrrrrruuurrrrrrrrddrddLdlUUUUruLLLdlUUUUUruLLLLLLLLulDDDDDDDDuuuuuuurrrrrrrrdddddllldlddlllLLLLLuUlluurrDDlluRurDldlddRRRRRRRRlluuuuuuuurrrrrrrrddddrddddrUUruLLLLLLulDDD
 74 [18*18(39)] OK 12sec 1420moves 477pushes lllllldlLDDuuullllllldddddddddddddddrrrrruLrdrruLrdrruLUUUUluRRdrUUUUddlUUllluRdrddddddddrdrruuulLrrdddlluluUUUUUUruLdlUrddddddddrUddrruuulLdlUUUUUUruLLdlUrrdddddddddlluRdrUUUUUUUUruLLLdlUrrrdddddddddlllluRRRdrUUUUUUUUluRRddddlddLDrddlluRdrUUUUUUUUluRddddddlLDrddlluRRdrUUUUUluRRurDldlddrrrRuuuuruLLLLdlUrrrrUUUrrruulllDDDDrdLLLLLLulDDldRRRdrUluRurrruuurrrdddddddlLrrddddlllluuurUUUUruLLLLLLulDDldRRRRuurrrddddrrrddlUruLLrrddddlllluuurUUUUruLLLLLLulDDldRRRdrUdlddrrrrurrdLLLLLdlUUUluluurrdDldRddrrrdddrruUruLLLLLdlUUUluRdddrrrdRlddrruUUruLdlUUUUruLLLLLLullddrUluRdrrrrrruuuuuruulllldddRRurDDDDrdLLLLLLrddlluluurDDDldRuuurrrrrruuuullluullddRRRRurDDDDrdLLLLLLrddlluUrrrrrruuuullluuulllldddRRRRRRurDDDDrdLLLLLLLdlUrrrddddddddlllllllluuuuuuuurRUrUdldllddrRlluurruruLddllddrrURRRurDDulllldlluRRRRRurDldRulllldllddrrUUluRRRlldddllddddrrrrurruurruuuuulllDDulllddrUluRRRurDlllddldllddrrUUUUluRRRlddldddllddrrrrurruurruuuuulllDllddlddrrRRRRRRRdrUUUUUruLLLLLLLdlllddDldRRRRRdrUUUUdddlllllullldRRRRRRRdrUUUdddddllllllUUluRRRRRRdrUUdrrrruuuuuuuuulllllllulldRRRRRRRRurDDDDDDDDDrdLLLLdlUrrrruuuuuuuuullllllluRluurrdDldRRRRRurDDDDrdLLLLLLrrrrruuuullluulDldRRRRurDDDDrdLLLLLrrrruuuullluuulllDDldRRRRRRurDDDDrdLLLLrrrdddddllllllllllddRRRRRRdrUUluRRRdrUUUUUruLLLrrdddddllllllllluuuulUUrDDDDDldRRRRRRRRRdrUUUUUruLLruuuulllllllllDDDDDDDDldRRRRRRRRRdrUUUUUruLuuuullluuulllllllllddrddRluuluurrrrrdddllDDDDldRRRlluuuulDDDldRRRlullluuRRurDDDldR
 75 [32*20(59)] OK 49sec 3837moves1586pushes llllllllldllulldldddddllllldllldlddrddDDDrdLLLLLLLurrrrruuuuuuurDDDDDDDrdLLLLLLurrrruuuuuuuurrrrdddRurDDDuuulluuuulDrdLLLulDDDDDDDDrdLLLLLLrrrrruuurrrrrruuurrdLullluullldddddrrrrruUruLLLdlUUruLLLulDDDDDDDDDldRRRRRRulllluuuuuuuurrurrrdLLLLLulDDDDDDDDDrdLLLLurrruuurrrrrruuulUluurrdLLLLLulDDDDDDDDrdLLLLLrrrruuuuuuuuuuuullddRRurDDDDDDDDDDDldRRRRullluuurrrrruuurrrrdLLLulluulllldddddrrrrruUruLLLdlUUruLLLulDDDDDDDDrddlluRRRRRRlllluuuuuuuuuullluRurDDDDDDDDDDDDrdLLLurruuuuullllllddrUluRRRRRRurDDDDDlddrruLLLLLrrruuurrrrrruuurruUruLLLLLulDrdLLLulDDDDDDDDDldRRRRulluuurrrrruuurruuLLLLLLLulDDDDDDDDrddlluRRRRRllluuurrrrruuurUruLLLLLLLulDDDDDDDDDrdLLuruuuuuuuurrrurrruRRurDDrdLLLLLLLLLulDDDDDDDDrdLLLrruuuuuuuurrruurRRRRurDDrdLLLLLLLLLulDDDDDDDDDldRRRuluuuuulllllldddrruLdlUUluRRRRRRurDDDDDldRRRlluuuuuuuuuuuuuuuulldRurDDDDDDDDDDDDDDDDrdLLuuuuuuuuuuuuuruuuulllldRRRurDDDDDDDDDDDDDDDlddrruLLLruuuuuuuurrrrrrrrrrrruuurrdLulDDrdLLLLLLLLLLLLdlUUUluRurDDDDDDDDDDDDldRuuuuuuuuuuuuuuuuulllllldRRRRRurDDDDDDDldRRRurrdLLLLulDDDDDDDDDuuuuuuuurrruurrrrruruuuurrrdLLulDDDDDDrdLLLLLLLLLdlUUUluRurDDDDDDDDDDDldRRluuuuuuuurrrrrrrrrrruuurrrrdLLLulDDrdLLLLLLLLLLLLulDDDDDDDDrdLuuuuuuuuuuuuruuullllllddrdddlUUUUluRRRRRRurDDDDDDDDDDDDDDDDuuuuuuuurruurrrrruruuuulllllldddrruUddlluuurRRRRurDDDDDDDrdLLLLLLLLLdlUUUluRurDDDDDDDDDDDldRuuuuuuuurruurrrrruruuuulldLullldddrruUddlluuurRRRRurDDDDDDDrdLLLLLLLLLulDDDDDDDDuuuuuuurrruurrrrruruuurrrrrurrdLLLLLLulDDDDDDrdLLLLLLLLLdlUUUluRurDDDDDDDDDDDuuuuuuurruurrrrruruuuulldllddrUUluRRRurDDDDDDDrdLLLLLLLLLulDDDDDDDuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrdddlluUddrruuulLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLdlUUUluRurDDDDDDDDDDuuuuuurruurrrrruruuuulllllldRRRdrUluRRurDDDDDDDrdLLLLLLLLLulDDDDDDuuuuurrruurrrrruruuurrrrrurrrrdLLLLLLLLulDDDDDDrdLLLLLLLLLdlUUUluRurDDDDDDDDDuuuuurruurrrrruruuuullddldllUUluRRRRRurDDDDDDDrdLLLLLLLLLdlUUUluRurDDDDDDDDldRRRRllluuuuuuuuuuuulllllldddddlddrUUUUUUluRRRRRRurDDDDDDDDDDDDldRRRlluuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruuLruulldDDurrddlLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLdlUUUluRurDDDDDDDDldRRluuuuurrrrrrrrrrrrrrrrdddddllluRRdrUUUUruLLLLLLLLLLLLLLLLLdlUUUluRurDDDDDDDDldRuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrruurruLulDDDurrddlLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLulDDDDDuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrdddddllllluuurrrDullldddrruRRdrUUUUruLLLLLLLLLLLLLLLLLdlUUUluRurDDDDDDDDuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrdddrddlUUUUddrruuulLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLulDDDDuuurrruurrrrruruuurrrrrurrrrrrdLLLLLLLLLLulDDDDDDrdLLLLLLLLLdlUUUluRurDDDDDDDuuurrrrrrrrrrrrrrrrdddddllllluRRRRdrUUUUruLLLLLLLLLLLLLLLLLulDDDuurrrrrrrrrrrrrrrrrddddlluulDullddrRRRdrUUUUruLLLLLLLLLLLLLLLLLdlUUUluRurDDDDDDuuuuuuuuullllllddddddddrruLdlUUUUUUUluRRRRRRurDDDDDDDldRRRRurDDDldRurDDuuruurrrrrrrrrrddddlluullDldRRRRdrUUUUruLLLLLLLLLLLLLLLLLdlUUUluRurDDDDDurrrrrrrrrrrrrrrrrrrdddddddrUUUruLdlUUUddrruuulLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLdlUUUluRurDDDDrruurrrrruruuurrrrrurrrrrrrrrdLLLLLLLLLLLLLulDDDDDDrdLLLLLLLLLulDDurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrdddddrdLLdlUUUUUUddrruuulLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLulDrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrdddddrddddlllUUUUUUUUddrruuulLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrrrrrrrrrrdddddlDrdddllllluurrrRurrrrdddllluUUUUUUUddrruuulLLLLLLLLLLLLLLLLLulDDDuurrrrrrrrrrrrrrrrrdddddddddlUdlllluurrrRdrUUUUUUUddrruuulLLLLLLLLLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrrrrrrrrrdddddddddrUUUUUruLdlUUUddrruuulLLLLLLLLLLLLLLLLLulDDurrrrrrrrrrrrrrdddddllllllllldddrrdrrUUUluRdrUluRRRRdrUUUUruLLLLLLLLLLLLLulDDDuurrrrrrrrrrrrrrrrdddddddddllUdllluurrRRdrUUUUUUUddrruuulLLLLLLLLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrrrrrrrrrrdddddrdddLLdlUUUUUUUUddrruuulLLLLLLLLLLLLLLLLulDDurrrrrrrrrrrrrdddddllllllllldRRRlllddrrdrruuUluRdrUluRRRRdrUUUUruLLLLLLLLLLLLulDDDuurrrrrrrrrrrrdddddlllldldddlluUUluRRRdrUluRRRRdrUUUUruLLLLLLLLLLulDDDrdLulDuruurrrrrrrrrrdddddlllldllldRlddrruUUluRdrUluRRRRdrUUUUruLLLLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrrrrdddddlllldldddlUUUluRRdrUluRRRRdrUUUUruLLLLLLLLLLLLulDDurrrrrrrrrrrrrrrdddddddddlllUdlluurRRRdrUUUUUUUddrruuulLLLLLLLLLLLLLLLulDrrrrrrrrrrrrrrrdddddddllllldRRRRdrUUUUUUUUddrruuulLLLLLLLLLLLLLLLL
 76 [21*19(43)] OK  7sec 1529moves 573pushes RuurrddDrdrdrdrUUUluRRRdrUUUddlllluuuurrrdRdddlluLdlluurDldRRRRdrUUUUdddllulUUluRRldddrdrruuulUlldddrRRdrUluulLullddrUluRdrUUddlddrUUUrdrdLLLdlUUrrddddddRdrruLdlUUUUUUluRddddddllddddldlllluuluururRRRdrUUUUUUruLLrdddddddddlUUluRdrUUUUUUUUrrdddddddrrurrdLLLdlUUUUUUUddddddlllllldRRRdrUUUUUUUluRdrUddddddldddllUUluRRdrUUUUUruLLrdddddllululDDldRRRRdrUUUUUluRRRRddlddrrrrrdLLLLrrrrrdddldlllluluuUUUUUruLLLLrdddddllllllddrrUUluRRRRdrUUUluRRRRdlddlldlllldRRRdrUUUUUUluRRRddddllddlllldRRRdrUUUUUUruLLrdddddddldlUUUUluRRdrUUUUruLdddddlllllldRRRRRdrUUUUUluRRRdddllddddldllUUUUluRRRdrUUUruLdddllulullluRluurrdDDDrddlluRRRRRRRdrruLdlUUluRddllddddldlllUUUUluRRRRdrUUruLddllulululluRurDDDDDldRRRRdrUUUUUUruulldRurDDDDlddllulullldlluRRRurDDDldRRRRdrUUUUUUruulldRurDDDldddllululllllluluurrdRRRurDDDDDldRRRRdrUUUUUUruulldRurDDlddddllululllllluRRRRurDDDDldRRRRdrUUUUUUruulldRurDldddddllululuuuululDDDDldRRurDDDldRRRRdrUUUUUUUruLddddddllululuulllluRRRurDDDDDDldRRRRdrUUUUUUUUddddddllulululllllluRRRRRurDDDDDldRRRRdrUUUUUUddddrruuuuulLdddddllululuuuulululldRurDDDDDldRRurDDDldRRRRdrUUUUUUUdddddllululuuuulullDDDDldRRRurDDrddlluRRRRRRRdrruLdlUUUUUddddlluuuuurRdddddllllululuuuululllDDDDldRRRRurDDrddlluRRRRRRRdrruLdlUUUUUUdddddrrdDLurrrrrdddldlllluluUUruLLLLLLdlUUrrdrrrrddddrUUUruLLLLdlluRdrUUUddrrrrrrdDLLLdlUUruLLLdlluRdrUUdrrrrrdddLLdlUUUruLLLdlluRdrUrrrdddddrUUUUruLLdlUUUddrrrrrdrdLLLLLdlUUUUdrrdddddrUUUUruLLLdlUrrrrrdrdddlUUruLLLLLdlUruLLLLLulDldRRRurrrrrrrrdddLLLLdlUUUruLLLLLulDDDldRRRuuurrrrrrdddddrUUUUruLLLLLLLLdlluRRRRllddrUluRddlddrUUU
 77 [27*16(14)] OK 66sec 2746moves1293pushes lDDRRRdrUlllDDuLurrrrdRRDrUdlDDrddlUUUUruLLLulDDDDrddlUUUUUruLLLdlUUUUUUUluRRRdlddddlddrrrrdrrrdRRUrDulUUUruulDDDDDrdLLLulDDDrddlUUUUruLLLulDDDDrddlUUUUUruLLLdlUUUUUUruulldRRRlddddlddrrrrdrrrdrrurRRUrruuuullddDuuurrddddlDuruuuulldddDrdLLLdlUUUUruulDDDDDrdLLLulDDDrddlUUUUruLLLulDDDDrddlUUUUUruLLLdlUUUUUUUluRRdddddlddrrrrdrrrdrrurrrrDDrddlUUUUluuuuurrddddLruuuulldddDrdLLLdlUUUUruulDDDDDrdLLLulDDDrddlUUUUruLLLulDDDDrddlUUUUUruLLLdlUUUUUUruulldRRddddlddrrrrdrrrdrrrDDlddrUUUUluRRRurDDDrddlUUUUluuuuurrddddLruuuulldddDrdLLLdlUUUUruulDDDDDrdLLLulDDDrddlUUUUruLLLulDDDDrddlUUUUUruLLLdlUUUUUUruulldRurDDDlddddrrrrdrrrUUUluurDDDDDldRRRurDDDlddrUUUUluRRRurDDDrddlUUUUluuuuurrddddLruuuulldddDrdLLLdlUUUUruulDDDDDrdLLLulDDDrddlUUUUruLLLulDDDDrddlUUUUUruLLLdlUUUUUUruulldRurDlddddddrrrrUUluurDDDDldRRRdrUUUUluurDDDDDldRRRurDDDlddrUUUUluRRRurDDDrddlUUUUluuuuurrddddLruuuulldddDrdLLLdlUUUUruulDDDDDrdLLLulDDDrddlUUUUruLLLulDDDDrddlUUUUUruLLLdlUUUUUUUruLdddrUUddlddddrddDDlddrUUUUUluRRRdrUUUluurDDDDldRRRdrUUUUluurDDDDDldRRRurDDDlddrUUUUluRRRurDDDrddlUUUUluuuuurrddddLruuuulldddDrdLLLdlUUUUruulDDDDDrdLLLulDDDrddlUUUUruLLLulDDDDrddlUUUUUruLLLdlUUUUUUruLddddrUUUdddldddLLDlUrdDDlddrUUUUluRRRurDDDDlddrUUUUUluRRRdrUUUluurDDDDldRRRdrUUUUluurDDDDDldRRRurDDDlddrUUUUluRRRurDDDrddlUUUUluuuuurrddddLruuuulldddDrdLLLdlUUUUruulDDDDDrdLLLulDDDrddlUUUUruLLLulDDDDrddlUUUUUruLLLdlUUUUUUUdddddddlldlLLUlDurUUUluurDDDDDldRRRurDDDlddrUUUUluRRRurDDDDlddrUUUUUluRRRdrUUUluurDDDDldRRRdrUUUUluurDDDDDldRRRurDDDlddrUUUUluRRRurDDDrddlUUUUluuuuurrddddLruuuulldddDrdLLLdlUUUUruulDDDDDrdLLLulDDDrddlUUUUruLLLulDDDDrddlUUUUUruLLLdlUUUUUUddddddlldlllulLLUlluuuurrddDuuullddddrDuluuuurrdddDldRRRdrUUUUluurDDDDDldRRRurDDDlddrUUUUluRRRurDDDDlddrUUUUUluRRRdrUUUluurDDDDldRRRdrUUUUluurDDDDDldRRRurDDDlddrUUUUluRRRurDDDrddlUUUUluuuuurrddddLruuuulldddDrdLLLdlUUUUruulDDDDDrdLLLulDDDrddlUUUUruLLLulDDDDrddlUUUUUruLLLdlUUUUUdddddlldlllullllDDDrddlUUUUUruuuuullddddRluuuurrdddDldRRRdrUUUUluurDDDDDldRRRurDDDlddrUUUUluRRRurDDDDlddrUUUUUluRRRdrUUUluurDDDDldRRRdrUUUUluurDDDDDldRRRurDDDlddrUUUUluRRRurDDDrddlUUUUluuuuurrddddLruuuulldddDrdLLLdlUUUUruulDDDDDrdLLLulDDDrddlUUUUruLLLulDDDDrddlUUUUUruLLLdlUUUUddddlldllllDDrddlUUUUruLLLulDDDDrddlUUUUUruuuuullddddRluuuurrdddDldRRRdrUUUUluurDDDDDldRRRurDDDlddrUUUUluRRRurDDDDlddrUUUUUluRRRdrUUUluurDDDDldRRRdrUUUUluurDDDDDldRRRurDDDlddrUUUUluRRRurDDDrddlUUUUluuuuurrddddLruuuulldddDrdLLLdlUUUUruulDDDDDrdLLLulDDDrddlUUUUruLLLulDDDDrddlUUUUUruLLLdlUUUdddlllUUUruulDDDDDrdLLLulDDDrddlUUUUruLLLulDDDDrddlUUUUUruuuuullddddRluuuurrdddDldRRRdrUUUUluurDDDDDldRRRurDDDlddrUUUUluRRRurDDDDlddrUUUUUluRRRdrUUUluurDDDDldRRRdrUUUUluurDDDDDldRRRurDDDlddrUUUUluRRRurDDDrddlUUUUluuuuurrddddLruuuulldddDrdLLLdlUUUUruulDDDDDrdLLLulDDDrddlUUUUruLLLulDDDDrddlUUUUUruLLLdlUU
 78 [21*19(41)] X 600sec
 79 [30*19(70)] - 
 80 [32*19( 1)] OK  0sec 330moves 100pushes RRRRRRRurDDuurrdddlLLruulldDDullddrdrruLLLLruulldDDurrrdddlluLLulDDurrrdrddllluLLrrdddlllluurUUUUUUdrrdrruuululldLLLdlUUdrruulLLLulDDDDuuurrrdddlddddlluluuRRdrrruullDDDurrddlLLruuulllddrDDDlddrUluRRRRRluururrddlDDulllddrrRRRRdrUUdlllluuurrrdRRRRRRlluurrrdDDldRRRRRlddrruUUruuullddRluurrdDldRRRllldddrrurruUUdlluluurrdRRRRurDDDDDDD
 81 [32*20( 1)] OK  0sec 189moves 72pushes rUUUUUUUluurDldRRRRRdrUUUUUUluuuurrdddLdlUUUdlluluurrdRRRRRRRRRRRRlddrrurrruulllDDDDDDldddrruuLulDDDrdddlluuRurDDullddrRRRlddrruUUUUUUdlluluuurrddRRRlldddrruruUUUUdlluluurrdRRRRRRllddrrruUU
 82 [32*20( 1)] OK  0sec 300moves 90pushes uuuululllllllllluuruulDDDDDDDDDrrrdrddlllulUluRRluuurrddrddlUUUddlluuurRRRRllluurrrrdDldRRRRRlllluuurrrrdrdDDldRurDDDDrdddlllluurrRRRRdrUUUUUUruulullddrRdrUluRdrUUdlluurRRRRlldlddrrruruUUdlluurRRdrrruuulldDldRRluuurrddDDDDDldRurDDrdLLLLLdlUlluurrDDDDDDDuuulldllddrrdrRRdrUUUddlluuurRRRlluuurrrrddlDDD
 83 [32*20( 1)] OK  0sec 537moves 118pushes lulldllluuruurrrdDrdddlluuRlddrruUluRRRRlddrdrruulUluuurrrddlLdlUUUdddlllluuluuuurrddrrRRdrrrrrrdrrdrruuuululllllllldDldRRRRurrdLulDDDDldRRRdrUUUruuullddRluurrdDldRRlullulllluluurrrrrrrrdrdddDDDDDDDDDuuuuuuuullddlllldldlllldddlddrrrrrrrrrrrdrruLLLLLLLLLLLLLdlluRdrUUdlllluuuuurrurrrddddLLLLrrrddlllluUUluluurrdrdLLdlUUdrruulLdllluurrDrdLLdlUUdrruulLLLLruurruuuuulldddlldddDDDDurrdrddlluLLrrdddlluluUUUUUUUUUUUrurrrrrrrrrruullllllllllllddRRRRRRRRRRRllllllllllluurrrrrrrrrrrrdDDDDuuurrddrrrddddlllluuLLrrdddldllluuruUluurDDDurrrdddldllluuR
 84 [32*20( 1)] OK  0sec 275moves 80pushes ulldlldlldddlddlllllddldddllllldlldlldlllllldRdrUUUUUdlluurRRuurrrdddllUUluRRRdrUUUUUluRRRRRuuurrrrddddlllUluuurrddLdlUUluRRRRurDDDDldRurDDDDldddrruuLulDDDldRurDDullldddrruRRurDldRRluurrdDldRRRuuruuurrrrrrddddddllllllUUUUUluuurrddLdlUUluRRlddrruUUUdlluluurrdRdrUUUluRRRRdrUUU
 85 [10* 8( 4)] OK  0sec  48moves 13pushes urrrdrRuLLdlUdddrUUluRllldRurruulDrddrruLrrrdLLL
 86 [10* 8( 8)] OK  0sec 130moves 36pushes lluuUrRdRRUdllLrrrurrdLLLLulllddrURRuuulDrdRRlluurDRddrruuLLLulldRdRluurDlddllluuRRurDlllddrrUdlluurRurrdLrrrrddlUdlLLrUdrrddlUruL
 87 [15*16(16)] OK  1sec 820moves 261pushes ruuuuruLdddddlluuuuRUUUUUrrdrrddlUruLdlUUUUUluRdddddrrurrdLLLdlUUUUruLdlUrrdrrDDrdLLLdlUUluRdddlldddlddddrruuuUruLdlUUluRRRRdrUruLLdlUUUluurrdLulDDrdddlldddldlluRRRlddddrruuuUruLdlUUluRRRRdrUruLLdlUUUluurrdLulDrddddllddrdddrrruuLLrrddllluUruLdlUUluRRRRdrUruLLdlUUUUUdddddllddrdddrUdrruulLdlUruLdlUUUUddddldddlUUluRRRurrddlUruLdlUUluRRRRdrUruLLdlUUUddrruruullulldRRlddddlldddlddRlddrruUUUruLdlUUluRRRRdrUruLLdlUUUdddlllluuuuurrrrrdLddddlldddlddlllUluRRRRRurrddlUruLdlUUluRRRRdrUruLLdlUUUUruLLLLrrrddddrruruuLrddddllllldddldddRdrUUUUruLdlUUluRRRRdrUruLLdlUUUUddddlllluuuururrRllldlluRRRldlddddrrddrrdddrdLullddrUUUUruLdlUUluRRRRdrUruLLdlUUUUddddlldddlllllluururDDullddrRRRRRurrddlUruLdlUUluRRRRdrUruLLdlUUUdddlldddlluLdllluurrDullddrRRRRRurrddlUruLdlUUluRRRRdrUruLLdlUUddlldddllullulDldRRRRRRurrddlUruLdlUUluRRRRdrUruLLdlU
 88 [19*13(18)] OK 100sec 1659moves 427pushes dlllldllluulllLdLLuRRRRRurDDDldRuuulllldlddrUUluRllullddRRRurDuRRRdrUUluurrdLulDDrdLLLrrrddrrrdddrUluRRlluurrrdDlldllldlUUluRRRllddrrrurrruulllDDulllddrrRuullluulllLdlluRRRRRurDDDDuuulllluLLruurDDlddllluuRRdrRRRRdrUUluurrdLulDDrdLLLrrrddrrrddllUluRRlddrrurrruulllDllddrrdrUllluurrDullddrRuRlullluulllLdlluRRRRRurDDDldRuuulllldlddrUUluRRRRdrUUluurrdLulDDrdLLLLLdllluurrDullddrRurruurDldRRRdrUUUluRdrUluRRRllddlddllllddrUluRRRdrUUUluRdrUluRddlddllluullDldRRRRRdrUUluRRlddlllddllUluRRRRRdrUUluurrdLulDDDDullullllldRRRRRRRdrUUluurrdLulDrddlllulllluRRurDDldRRRRdrUUUruulDrdLdddddlUruullldlllldRRdrUUluRRRRDrddlUUrUUUruulDDDDDlddrUrrrddllUdrruulLLdlUrUUUUruulDDDDDDldRurrrddllUdrruulLrrurrrddLLrruullldllddrrdrUlllulUUUUUruulDDDDDDldRurrrDRddlUlldlUUUrrrDrdLLLUdrruulLrrurrrddLLrruullldDullddrRurrrrrddllUdrruulLLLrruullldllddrrUdllulluRRlUUUUruulDDDDDDrddrrurrruuruulUUllluLrdrrrddrddlddllldlluuluuuuuuurDrrdrrrrruullDDlllulllddddddrddrrdrUluRRRuulllDDrdLuuLrurrrruulUUrruullDDllluurDllllddrUdlddddRddRRlluuluuuuuuurDlddddddrddrrurrrddrruuLrddlluUllluurrrDDllldlluLrddlUUruLrddrruuLrddlluluuuuuuurrrdRulllldddddddrdrrdrUluuurrrddlLrruullldDrdLLruuurrrruullllUUruulDDullldddddddddrUluuuuuurUdlddddddrrrurrrrrddllUdrruulLLLrruullldDrdLLLdlUUUUUUUruLuurDlddddddddrrrurrrddrUruLLLLrruullldDrdLLruuurrrruullllUUruulDDulllddddddddRRRuuurrrruullllUUruLLLulDDDDDDDDuuuuuuurrrdddrrrUULLulDrrrrruullDurrddlLddlllUUruLLLulDDDDuuurrrrdRRuurrddLruulldDlllddrrUdlluurRRuurrddLLLLrddlluUruLLLulDDDuurrrrdrruurDrdLLLLrddlluUruLLLulDDurrrrdrddrUUruulDrdLLLrddlluUruLLLulDrrrrdrrddrddlddllldlldlUUUddrrrdrUluuurrrddlLrruullldDrdLLLdlUUdrrruuurrDrdLLruulldDrdLLLdlUrrruuurrrruulllluL
 89 [15*18(16)] X 180sec
 90 [17*17(20)] OK 43sec 2223moves 692pushes llddrrdRRllddrddLuuuuulluurrDDDDurrdrdddrrUUddlluuurRurDllllulldlUruuullddRluurrdDldRuuulDDullLulldRRRRlluuulDDurrDldRuululuurDDDuurrruulDrdLLLulDDrdrddlUUUdrdrrrddlUruLLLrrrddddlUUrddDrddlUrdRRuuurrdddLLuuurruulDrddddlluuuRurDDullluRlLLuuulllululuRRRdrUluRRRRRRldlddrdrruruuuulDlllllldlllddrddlUUUdrdrrrddlUruLLLrrrddddlUUrrdrrdrruLLLLrrddddrrUUUruLLrrdrrddLLUdrruulLdlUruLdlldddrrUUddlluuurRurDDldRuullllulullddrDrddlUUrddddlUUUlllddrRlluurrrrdddlUUdllluurrDullddrRurrRRuuurrdddLLuuulululldRldDDDrruuLUdrddRRuuurrdddLLLLLrrruRdllluululuuruulllululuRRRdrUluRRRRRRRurDDDuullldlddrdrrrruLuuullllllldlllddrddlUUUdrdrrrddlddrUluUruLLLrrdddrUdddrddrruuuluLullddrUddrddlUUrddddlUUUlllddrRlluurrrrdddlUUdllluurrDullddrRurrrruuulullldDDDrruuLrddrruuurrrddLLruulldDrdLuuurruulDrdddlluuRurDDullluRlllluuullululuRRRdrUluRRRRRRRurDDDDrdLLLrruuuullldlddddrUluuuullldlllddrddlUUUdrdrrddlUruLLrrdddrruLdlUrrdrrdrruLLLLulldRulluurrDLullululuRRRdrUluRRRRRRRurDDDDrdLLLLdlUUUddrrrruuuullllldRullldlllddrddlUUUdrdrrddddDrrddllUUUUUddllulUUruulDDuuuluRRRdrUluRRRRRRRurDDDDrdLLLLdlUUUddrrrruuuullllllldlllddrdrrDDDDDrrddllUUUUUUruLLLdlUUUdrdrrdddrDldddrruuLrddlluUUUUUruLLLrrrdDDDldddrruuLrddlluUUUUddllulldRRRRurDldddrruuLrddlluUUdddrUruLuuuuulllululuRRRdrUluRRRRRRRurDDDDrdLLLLdlUUdrrrruuuullllllldlllddrddlUUUluRRRdrUluRRRRRRRurDDDDrdLLLLdlUrrrruuuullllllldlllddrdrrrddlUruLLLdlUUUdrdrrrddddlUUUruLLLrrrddddddlUruLLLulldRRRRdrUUUluullululuRRRdrUluRRRRRRRurDDDDrdLLLLrrruuuullllllldlllddrddlUUUluRRRdrUluRRRRRRRurDDDDrdLLLrruuuullllllldlllddrdrrddddllulUUUUUluRRRdrUluRRRRRRRurDDDDrdLLruuuullllllldllldddlldRurrrrddddlluluUUUUluRRRdrUluRRRRRRRurDDDDrdLuuuullllllldllldlDrddlluRdrUUUluRRRdrUluRRRRRRRurDDDDuuullllllldlllddrdrrddlUruLLdlUUUluRRRdrUluRRRRRRRurDDDuullllllldlllddrdrrrDDDDDrdLdlUUUUUUruLLLdlUUUluRRRdrUluRRRRRRRurDDullllllldlllddrdrrrdddRRdrruLLLLdlUUUruLLLdlUUUluRRRdrUluRRRRRRRurDllllllldlllddrdrrrdddddrddddlUUUUUUruLdlUUruLLLdlUUUluRRRdrUluRRRRRRRlllllldlllddrdrrrddrdrrddddLLdlUUUUUruLdlUUruLLLdlUUUluRRRdrUluRRRRRRllllldlllddrdrrddddddllddrRurrddlUUUUUUruLdlUUruLLLdlUUUluRRRdrUluRRRRRlllldlllddrdrrrddrdrrdddrdrUUUruLLLLLLdlUUUruLLLdlUUUluRRRdrUluRRRRllldlllddrdrrrddrdrrrrrdrrddLLLLdlUUUruLLLLdlUUUruLLLdlUUUluRRRdrUluRRR
 91 [16*15(18)] OK  4sec 921moves 332pushes lluluuuurRRlldldddddlllluuruurRllddlddrrururuUlllddRRlluurrrdDDrdLLLLdlUrrurrrrruuuRuUllllDDDDDrdLLulDrdLLuruurruuuurrruuRDldlluuRDldRllluRdrruulDrdLulDDDDDDrdLLulDrdLuuurruuuuurrrrDLLLulDDDDDDrdLLLLruurruuuuurrrruLddlldldddrdrruuurUUdrruLLLLLulDDDDDDrdLLulDuurruuuuurrrurDldRdrruLLLLLulDDDDDDrdLLLuurruuuurrrrrrruulDrdLLLLLLulDDDDDDrdLulDurrrruuururrdrdrruLLdlUUUruulDrdLLLLLLulDDDDDDrdLLurrrruuurRRdrruLdlUUUruulDrdLLLLLLulDDDDDDrdLuuuuuurrrrrrrDlddrruLdlUUruLLLLLLulDDDDDrdLLuruuuurrrrrrrrDlddrruLLdlUUruLLLLLLulDDDDDldRurDrruuurrrdddrUUUUruLLLLLLLulDDDDDDuuuuurrrrrruurrDDDDrdLLdlUUUruLLLLLLulDDDDulllddrrdrruLLruuuurrrrrruuLuuRRurDDDDDDDrdLLdlUUUruLLLLLLulDDDDuuurrrrddldddlllluRuuuuurrruRRRRlluurrrdDDDDDrdLLdlUUUruLLLLLLulDDDDDldRRRlluuulllddRluurrruuuruRRRRRRlluurrrdDDDDDrdLLdlUUUruLLLLLLulDDDDDuuuurrrrddlddrddlUllLuuuuuururruRdrrrruulllDurrrddllLLulDDrdLLLulDDDDDuuuurrrrddldDrdLLruuuruuuuururDDDrdLLLLLLulDDDD
 92 [19*12(12)] OK  1sec 827moves 188pushes RRdrUUUUrrrrddLLLdlUrrrrurrddlUUruLLLLLururrruullulldRDDrddlluRurrruulLulDDDDurrrddllLrrddllluUruuuulllulDrddLLLuuRRRRRurDDDDurrrddddlllluuRRRdrUUruLLruullllllddlUruulldRRRRurDDDDuuurrrddddddlllluuRRRdrruulDDrdLLuulllddrRRuulluuuulllddllUluRRRRRurDDDDuuurrrdddddldllluuRRRdrruulDrdLullllddrrrUdllluurrRlluuuullldlllllddrUluRRRRdrUluRRRurDDDDuuurrrdrddddlldllluuRldddlllldllluRdrrurrrurrrrurrdLLLLrrurruuuulullllllddlllllllldddrrrrdddrrurrrrUUdrrrurruulDDrdLLLLrruuruuuullllllddlllllllldddrrrrdddrrurrrrUdlllldlluuururrdLLLLLLdlUUUddrrrrdddrrurrrurrrruuruuuullllllddlllllllulldRRRRdrUluRRRRdrUluRRRurDDDDuuurrrddddddlllldllllUddlluuururrdLLLLLLdlUUUddrrrrrrddrrrurrrruuruuuullllllddlllllllulldRRRRdrUluRRRRdrUluRRRurDDDuurrrddddddlllldllllLdlUUdrruulLLLLdlUUUddrrrrrrddrrrurrrruuruuuullllllddlllllllulldRRRRdrUluRRRRdrUluRRRurDD
 93 [16*12(14)] OK  0sec 425moves 118pushes dlluululuRRRRRRdrUUUluurDDDDldRRRullllllllddrddrrrrUUUdddlllluuluurrrrRdrUUUluurDDDDldRRlldddlluuRlddrruUUdddlllluuluurrrrRdrUUUluurDDDDldRurrrurrdLuluLLulDDDuulllllDurrrrrddlddddlllluuluuRRRRRRRluuuullDrrdddllllluurrRRurDDulllllddrrrrRllllllddrUluRRRRRddllLrddlluUUluRRRllddrrddrUruLLLrddlluUUluRRlddrrrrdRRdrruLLLLdlUluRdrUUdlllluuuuruRRRurDDrrrdrrddddLLLLLLLdlUruLLrddlluUUluRlluRdrddrrrrdrrrrrruuuullullllllllDDDldRRRRdrU
 94 [17*14(13)] OK 228sec 971moves 260pushes rruulLUUUdddrruLrdddlllluuRRRurDDullllddrrrRRdrUlululllluuurrdDuulldddrRRurDDullllddrrrRurDrruLdlluulllluuRurDDullddrRRurDDullllddrrrRRRlluuulluuruuLLLLulDrrrrDDDDullddrRRurDDullllddrrrRuuulluulllllddrUluRRRRdrUruulllllDDrrrrddrrddddRRRRRuurrddLLLLLuurDldRulLLuullllddrrRRuRlddRUrrdLulluuulluuruulDDDDullddrRRurDDullllddrrrRRRlluuulluulllllddddrRlluuuurrrrrddrrdddllllUUUUruruullllddrRRdrUUrdRRRdrruLLLLLLdlluRdrUrrrrrrurrddLLLdlUruLLLLLdlluRRRuuLDDDDullddrRRurDDDrrdrRRllUlllllllullluurUluRRRRdrUruulDDDDullddrRRurDDullllddrrrRuuulluuuuLLLulDDDlddrUluRRRRdrUruulDDDDullddrRRuluurRRRdrruLLLLLLLLLrrruulllldDrrrrrrrrrrdrDDDuuululllllldddllddrrrrRRlllllluurrurrDDullllddrrrRRluuulluuuullulluurrDDldlddrrrruulLLulDDurrrrdddddlldllluuuuRRRRRurrdLulDDDullddrRRurDDullllddrrrRuuulluurrrrrrdrdddrrddLLLLrrrruullDurrddlLLruuuuululllllllllllddrUluRRRRRurrdLulDDDullddrRRurDDuulluuuulluurDldllddrrrruuLLLulDDDlddrUluRRRRRurrdLulDDDullddrRRurDulluuuururDDldRRRdrruLLLLLulDDDullddrRR
 95 [19*11(12)] OK  0sec 665moves 210pushes luluuulllddddRRdrUUUUUruLddddrdrRRRRuUlDrdLLLLLullddrUUUUruLLrrrrddddrrrRdrUUURRRuulllulDlDDDuuurrrrrddlllddlLLLLLLullddrUUUUluRdrUrrddddrrrrruuLrrrruullllldDDurrddlLLLLLLullddrUUUUluRRRldlddrdrruuuUddddrruuruurDldddrruuLulDDurrddlLLLLLLullddrUUUUluRRdlddrdrrrruuruurrDurrrddllLLulDDurrddlLLLLLLullddrUUUUruLdddrdrruuuuLrddddlluluuuuuurrrdDrdLddddrruuruurrrrDrdLLLLulDDurrddlLLLLLLullddrUUUUUdddrdrrrruurrrrrddrruruLLLLLLulDDurrddlLLLLLLullddrUUUUddrdrrrruurrrrrrrruLLulDrdLLLLulDDurrddlLLLLLLullddrUUUdrdrrrruurrrrrurrruLLLLLulDDrdLulDDurrddlLLLLLLullddrUUrdrrrruuruurrrrrrruulDDDrdLLLLLLulDDurrddlLLLLLLullddrUrrrrruuruurrrruRdrruulDDDrdLLLLLLulDDurrddlLLLLLLLdlU
 96 [14*14(11)] OK  3sec 956moves 270pushes LuuruurrUluuurrddLLdlUdlllUUddrrruruulllulldRRRRRRRurDDrdLLLruulldDrdLLLruruullllddddddddRluuuuuuuurrrrddddlddldLdlUUUUUUUddddddrruruuuuruulllulldRRRRRRRurDDrdLLLruulldDrdLLrrddLuuuuulllldddddddrrurUUUdddldlddrUrrddrruuLLLLdlUluuuuuuuurrrrdddddldlDLdlUUUUUUUddddddrruruuuruuulllulldRRRRRRRurDDrdLLLruulldDrdLddldldldRRRddrruuLLLLdlUruLdlUUUUUUUddddddrruruuruuuulllulldRRRRRRRurDDrdLLLruulldDDrddlluRdldlddrrddrUruLLLLdlUruLdlUUUUUUUddddddrruruuruuuulllulldRRRRRRRurDDrdLLLruulldDDuuulllldddddddrrururrUdlldlddrrrrdrruruulllDDuurrrddldlLLdlUruLLLdlUruLdlUUUUUUUddddddrrururUUUrruullDDuulllulldRRRRRRRurDDrdLLuullddRlDDlddlddrrrururrrdLLulDDurrddlLLdlUruLLLdlUruLdlUUUUUUUddddddrruruuruuuulllulldRRRRRRRurDrdLulllddddlddlddrrrururrrruulDDrdLLLulDDurrddlLLdlUruLLLdlUruLdlUUUUUUUddddddrruruurrdLulDuruuuurrrddLLrruullldDDDrdLurUluuurrrddlLrruullldDDrdLuuuurrDrdLLruulllllulldRRRRRRRurDDrdLLuulllllldddddddrrdrrrururuRdrruulDDrdLLLulDDurrddlLLdlUruLLLdlUluRdrU
 97 [16*12(12)] OK  0sec 496moves 157pushes rrdrrurrdLLLrdddldllluuruuurDrruruullllllldlDDuururrrrrrrdddlllulllddlLuuuruuurDldRRRRRRurDDDrdLLLLrrdddldllluuruUrrruruullllllldldddrruurRllddlluuuruulDullDRRRRRRRRRurDDDrdLulDlllullddlluuUruulldRRRRRRRRurDDullllllldldddrruurrdrrrrruLdllllulldLdlUUUruulldRRRRRRRRurDDDrdLLLLrrruuullllllldlddrrurrDDuulldlluLUruulldRRRRRRRRRurDDDrdLLruuulllllllllllDRRdrUluRRRRRRRRurDllllllldldddLUUUluRRRRRRRRRlllllldlddllUUluRRRRRRRRRllllldllllldRRRdrUUluRRRRRRlllldldddldlUUUUluRRRRRRRllldldlllldRRRdrUUUluRRRR
 98 [22*18(27)] OK  9sec 3226moves1289pushes uuluuuuuuuulldRurDDDDDDDDrdLLdlUUUUUluurrdLLulDDDrrdrrdrdddrrrrdrruRUUUrRuullullUUlluullLLulldRurDDDDDDDDrdLLdlUUUUUluurrdLLulDDuurrrruurrrrddrrUULLLLLLulldRurDDDDDDDDrdLLdlUUUUUluurrdLLulDurrrruurrrrddddDDlddRUUUUUUUdrruulLLLLLulldRurDDDDDDDDrdLLdlUUUUUluurrdLLurrruurrrrrrddrrurrdLLLLLruulldDDDDDlddrUUUUUUUdrruulLLLLLulldRurDDDDDDDDrdLLdlUUUUUluurrdLulDDuurrruurrrrdddddddrrdLuluuuuuuullldlddddddrdddrrrrUUruLddddrruruuurruullulluullddddlddRUUUUUUUdrruulLLLLLulldRurDDDDDDDDrdLLdlUUUUUUruLLrrrdddddrdddrrrruUruLdlUUUUUUUdrruulLLLLLulldRurDDDDDDDDrdLLdlUUUUUluurrdLulDurrruurrrrrrddddrrdrrdddRRdrruLUUUrruullDlUUUUlullllulDDDullddrRRRurrdLLLLLruulldDDDDDlddrUUUUUUUdrruulLLLLLulldRurDDDDDDDDrdLLLdlUruuuuuurruurrrrrrurrrrrdrruLLLLLLulDDDullddrRRRurrdLLLLLruulldDDDDDlddrUUUUUUUdrruulLLLLLulldRurDDDDDDDDrdLLdlUUUUUddrruuulLurruurrrrrrurrrrrrddddrruLdlUUUruLLLLLLulDDDullddrRRRurrdLLLLLruulldDDDDDlddrUUUUUUUdrruulLLLLLulldRurDDDDDDDDrdLLdlUUUUUUruLrruurrrrrrddrrurrRurDDrddlUUUUruLLLLLLulDDDuurrrrrddldlllLLruulldDDDDDlddrUUUUUUUdrruulLLLLLulldRurDDDDDDDDrdLLdlUUUUUUruruurrrrrrurrrrrrdddrrdrddlUruLLdlUUUUruLLLLLLulDDDuurrrrrddldlllLLruulldDDDDDlddrUUUUUUUdrruulLLLLLulldRurDDDDDDDDrdLLdlUUUUUddrrdrdddrrrrdrruruuurrdrRdrruLuuUUUruLdlUUUruLLLLLLulDDDuurrrrrddldlllLLruulldDDDDDlddrUUUUUUUdrruulLLLLLulldRurDDDDDDDDrdLLdlUUUUdrrdrdddrrrrdrruruuurrdrRdrUUUUUUruLdlUUUruLLLLLLulDDDuurrrrrddldlllLLruulldDDDDDlddrUUUUUUUdrruulLLLLLulldRurDDDDDDDDrdLLdlUUUrrdrdddrrrrdrruruuurrurDldRRdrUUUUUUruLdlUUUruLLLLLLulDDDuurrrrrddldlllLLruulldDDDDDlddrUUUUUUUdrruulLLLLLulldRurDDDDDDDDrdLLdlUUrrrdddrrrrdrruruuurrrdrdddlluUUruulullulluulldddddrddddrruruuurRurDldRRdrUUUUUUruLdlUUUruLLLLLLulDDDuurrrrrddldlllLLruulldDDDDDlddrUUUUUUUdrruulLLLLLulldRurDDDDDDDDrdLLLrrrddrrrrdrrurRluuurrrdrdddllUUUddlluuurRurDldRRdrUUUUUUruLdlUUUruLLLLLLulDDDuurrrrrddldlllLLruulldDDDDDlddrUUUUUUUdrruulLLLLLulldRurDDDDDDDDrdLLdlUruuruuuuuurrrrrrddddrrdDDDDuuuuulluulldddddrddddrruRRluuurrrdrdddllUUUddlluuurRurDldRRdrUUUUUUruLdlUUUruLLLLLLulDDDuurrrrrddldlllLLruulldDDDDDlddrUUUUUUUdrruulLLLLLulldRurDDDDDDDDrdLdlUUrrdddrrrrdrrurrruRlddrruUluRdrUUUUUUruLdlUUUruLLLLLLulDDDuurrrrrddldlllLLruulldDDDDDlddrUUUUUUUdrruulLLLLLulldRurDDDDDDDDDrdLLLrrrdrrrrdrruruuuuRurDldRurDldRRdrUUUUUUruLdlUUUruLLLLLLulDDDuurrrrrddldlllLLruulldDDDDDlddrUUUUUUUdrruulLLLLLulldRurDDDDDDDDrdLLrrddrrrrdrrrdrdrrUruuullddRdrUUUluRdrUUUUUUruLdlUUUruLLLLLLulDDDuurrrrrddldlllLLruulldDDDDDlddrUUUUUUUdrruulLLLLLulldRurDDDDDDDDrdLdlUruuuuuuuurrrrrrdddddRurDDDDDDrrdrddllulUluRRlddrdrruulUUUruulldRurDldRRdrUUUUUUruLdlUUUruLLLLLLulDDDuurrrrrddldlllLLruulldDDDDDlddrUUUUUUUdrruulLLLLLulldRurDDDDDDDDDrdLLrrdrrrrdrrurrruurrruuuullDDDldRRdrUUUUUUruLdlUUUruLLLLLLulDDDuurrrrrddldlllLLruulldDDDDDlddrUUUUUUUdrruulLLLLLulldRurDDDDDDDDrdLrddrrrrdrruruuuurrrRlddrruUUUUruLdlUUUruLLLLLLulDDDuurrrrrddldlllLLruulldDDDDDlddrUUUUUUUdrruulLLLLLulldRurDDDDDDDDDrdLrdrrrrdrruruuuurrrrUUUUUUruLLLLLLulDDDuurrrrrddldlllLLruulldDDDDDlddrUUUUUUUdrruulLLLLLulldRurDDDDDDDDDrddrrrrdrruruuuuurrrrrrrdLLLLdlUluRRdrUUUUUUruLLLLLLulDDDuurrrrrddldlllLLruulldDDDDDlddrUUUUUUUdrruulLLLLLulldRurDDDDDDDDrdddrrrrdrrurrruurrrrUUUUruLLdlUUUUruLLLLLLulDDDuurrrrrddldlllLLruulldDDDDDlddrUUUUUUUdrruulLLLLLulldRurDDDDDDD
 99 [18*17(29)] OK  4sec 1426moves 560pushes uUlulLDLLLLulDrdLLLulDDDDDDuuuuurrrurrrddrUluRRurrdLLLLLLdlUruLLulDDDDDDldRRRululuurrurrrrddrUluRurrdLLLLLLdlUruLLulDDDDDDDDuuuuurrurrrrrrrrddlLUdrruulLLLLLLdlUruLLulDDDDDDDldRuuuuurrurrrrrrddddDllddrrUUUUUUdrruulLLLLLLulDrdLLLulDDDDDuuuurrrurrrrrrdddddllulUUUruLLLdlUruLLulDDDDDDldRRuuluurrurrrrrrddLLrrdddlluluUUruLLLdlUruLLulDDDDDldRRRluluurrurrrddddrddlUUUUUruLLLdlUruLLulDDDDDDDuuuurrurrrrrrddddLLdlUUUUruLLLdlUruLLulDDDDDDldRuuuurrurrrrrrddddddrruuLLLLdlUUUUruLLLulDrdLLLulDDDDuuurrrurrrddddrdddrUUruLLdlUUUUruLLLdlUruLLulDDDDDldRRuluurrurrrrrurrurDDllllluRRRdrruulDrdLLLLLLLdlUruLLulDDDDDDuuurrurrrurrrruuuLulldlDDDrdLLLdlUruLLulDDDDDldRuuurrurrrurrrrurrDldllddrrUUluurrdLulDrdLLLLLLLulDrdLLLulDDDuurrrurrrurrrrrrrDLLLLLLLLLdlUruLLulDDDDDuurrurrrrrrrrddrUluurrdLLLLLLLLLdlUruLLulDDDDldRuurrurrruuuururrRllldRRurDDDDrdLLLLLLLulDrdLLLulDDurrrurrrrrrrrrrrDLLdlUruLLLLLLLLdlUruLLulDDDDurrurrrrrrddddrrrruUUruLLLLLLLLLLulDrdLLLulDrrrurrrrrrrrrrrdrdLLLLLLLLrrddllluUUruLLLdlUruLLLulDrrrrdrrurrrrrrrUUrDDDlddrruLLLdlUruLLLLLLLLdlUruLLulDDDrrurrrurrrrurrrurUUruulDDDDDDDlddrruLLLdlUruLLLLLLLLulDrdLLLrrurrrurrrrurrruruuLDDDDrdLLLLLLLLLLdlUruLLulDrrrdrrurrrrurrruulLLulldRurDDDDrdLLLLLLLulDrdLLrurrruuuurrrrrrruruulDDDDDDrdLLLLLLLLLLulDDurrruuuururrruRRRurDrdLulDDDDDrdLLLLLLLLLLulDrdLurrruuuuruurRRRRRurDrdLulDDDDDrdLLLLLLLLLLdlUruulldRurDDDurruuuuruurrrrDurrddlLulDDDDrdLLLLLLLdlUruulldRurDDrruuuurrrrrrruLLulDDDDDrdLLLLLLLulD
 100 [18*18(21)] OK  6sec 2318moves 771pushes dddddddddrrrrrrrdrrrrrruuuuuuuuuuuuuuulllDDrDDldldldLLDllUlldddrdrDDlddrruLLLLdlUUUUUUUUUUUUUUluRRddddddlddddddddrrrururDlddrruLLLLLdlUUUUUUUUUUUUUUruLLrddddddddddddddrrrururrDlddrruLLLLLLdlUUUUUUUUUUUUUluRRdddddlddddddddrrrururrrDulllululuuurrdrrrddRdrUrrdddllLLLLulDrdLLLLdlUUUUUUUUUUUUUruLLrdddddddddddddrrrrrrdrUluullululuuurrdrrrddrrrrdddlllLLLulDrdLLLLdlUUUUUUUUUUUUUUluRddddddddddddddrrrurrrrrrrruuulldDuurrdddlLLLLLulDrdLLLLdlUUUUUUUUUUUUUruLdlUrdddddddddddddrrrurrrrrruuurruullDDDDuurrdddlLLLLLulDrdLLLLdlUUUUUUUUUUUUluRRddddlddddddddrrrurrrrrruuulllUrdrrdddllulllululuuurrdrRurDDldRRdrUrruullDDDDuurrdddlLLLLLulDrdLLLLdlUUUUUUUUUUUUruLLrddddddddddddrrrurrrrrruuullllUrrdrrdddllulllululuuurrdRRurDDldRRdrUrruullDDDDuurrdddlLLLLLulDrdLLLLdlUUUUUUUUUUUUUluRdddddddddddddrrruruululuuurrRuuuluuRRdrddLruulullddrDDDldRRdrdrrdddllddrrrrrruuuuuuuuuuuuuuulllddrddldldldlDDldRRdrUrruullDDDDuurrdddlLLLLLulDrdLLLLdlUUUUUUUUUUUUruLdlUrddddddddddddrrrurrrrrruuulluuururuLLLruulullddrDDDldRRluuurrrddlDDldRRdrUrruullDDDDuurrdddlLLLLLulDrdLLLLdlUUUUUUUUUUUUUUdddddddddddddrrruruululuuuruRdrdrruruulllDDldRRluuurrrddlDDldRRdrUrruullDDDDuurrdddlLLLLLulDrdLLLLdlUUUUUUUUUUUluRRdddlddddddddrrruruululuuururruulDDldRurDldRRluuurrrddlDDldRRdrUrruullDDDDuurrdddlLLLLLulDrdLLLLdlUUUUUUUUUUUruLLrdddddddddddrrrurrrrrruuulluuuLdlluurDldRRurDDldRRdrUrruullDDDDuurrdddlLLLLLulDrdLLLLdlUUUUUUUUUUUUluRddddddddddddrrruruululuuurururrrrrrurDuuulDDrdLLLLLLulDDldRurDldRRurDDldRRdrUrruullDDDDuurrdddlLLLLLulDrdLLLLdlUUUUUUUUUUUruLdlUrdddddddddddrrrrrrrdrrrrrruuuuuuuuuuuuLLulDDrdLLLLLLulDDldRurDldRRurDDldRRdrUrruullDDDDuurrdddlLLLLLulDrdLLLLdlUUUUUUUUUUUUUddddddddddddrrrurrrrrruuuuururUUUluuuurrrdddlLulDDrdLLLLLLulDDldRurDldRRurDDldRRdrUrruullDDDDuurrdddlLLLLLulDrdLLLLdlUUUUUUUUUUUluRdddddddddddrrruruululuuurururrruuruRldlddrrruurrruuullldDDDrdLLLLLLulDDldRurDldRRurDDldRRdrUrruullDDDDuurrdddlLLLLLulDrdLLLLdlUUUUUUUUUUruLdlUrddddddddddrrruruululuuururuuuurrRRRldlddrrruurrruuullldDDDrdLLLLLLulDDldRurDldRRurDDldRRdrUrruullDDDDuurrdddlLLLLLulDrdLLLLdlUUUUUUUUUUUUdddddddddddrrrurrrrrruuuuururuuuuuluulllDDDDuurrrdddllLLLulDDldRurDldRRurDDldRRdrUrruullDDDDuurrdddlLLLLLulDrdLLLLdlUUUUUUUUUUUddddddddddrrruruululuuururuuuurrruullDurrdddddlluluuRRluurrdDDDuurrrdddllLLLulDDldRurDldRRurDDldRRdrUrruullDDDDuurrdddlLLLLLulDrdLLLLdlUUUUUUUUUU
 101 [30*20(43)] OK 32sec 4664moves1446pushes llllllldddddrdddlllllllluUruUllllllllUUlllldddddDDDuuRRRRdrUluRRRurDDDDrdLLdlUluuullllllluuuuuuuurrDDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRRRdrUluRRRurDDDDrdLLdlluuuullllluuuuuuuurrrrDurrddlLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRRRdrUluRRRurDDDDrdLuuuullldllllluuuuuurrrrddrrUdlluuuurrrrrrrddllllLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRRRdrUluRRRurDldRurDDDuuulllldllllluuuuuurrrrrrddrrUdlluuuurrrrrddllLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRRRdrUluRRRurDldRurDDuulllldllllluuuuuurrrrrrrrddrUlulluurrrrrddlLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRRRdrUluRRRurDldRurDulllldllllluuuuuurrrrrrrrrddrUlullluurrrrrddLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRRRdrUluRRRRllldllllluuuuuurrrrrrrrrrddrUUruulDrdLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRRRdrUluRRRurDldRullldllllluuuuuurrrrrrrrrrrddrddlUUUUruulDrdLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRRRdrUluRRRurDDDDuuullldllllluuuuuurrrrrrrrrrrddddddrruLdlUUUUUUruulDrdLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRRRdrUluRRRurDDDuullldllllluuuuuurrrrrrrrrrrrDDDDlddrruLdlUUUUUruLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRRRdrUluRRRurDDullldllllluuuuuurrrrrrrrrrrrdddddrdrruLLLdlUUUUUruLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRRRdrUluRRRurDllldllllluuuuuurrrrrrrrrrrrdddddrdDDrddlUUUUruLLdlUUUUUruLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRRRdrUUluRRRdlldllllluuuuuurrrrrrrrrrrrdddddrddddddddddlluRdrUUUUUUUUUruLLdlUUUUUruLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRRRdrUluRRurDlldllllluuuuuurrrrrrrrrrrrdddddrddddddddddlllluRRRdrUUUUUUUUUruLLdlUUUUUruLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRRRdrUluRRRlldllllluuuuuurrrrrrrrrrrrdddddrddddddddddlllllluRRRRRdrUUUUUUUUUruLLdlUUUUUruLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRRRdrUUluRRdldllllluuuuuurrrrrrrrrrrrdddddrddddddddddlllllllluRRRRRRRdrUUUUUUUUUruLLdlUUUUUruLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRRRdrUluRRldllllluuuuuurrrrrrrrrrrrdddddrddddddddddlllllllllluRRRRRRRRRdrUUUUUUUUUruLLdlUUUUUruLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRRRdrUUluRddllllluuuuuurrrrrrrrrrrrdddddrddddddddddlllllllllllluRRRRRRRRRRRdrUUUUUUUUUruLLdlUUUUUruLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRurDDDDldRRRRRlluuuullllluuuuuurrrrrrrrrrrrdddddrddddddddddlllllllllllllluRRRRRRRRRRRRRdrUUUUUUUUUruLLdlUUUUUruLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRRRdrUluRdllllluuuuuurrrrrrrrrrrrdddddrdddddddddllllllllllllluuuuUUUUlluuuuuuurrdddddDuuuuuulldddddddrRRRRRdrUUdddddllddlLruuuuuulluuuuuurrrrrrrrrrrrdddddrdddddddddllllllllllllluUUUUUUdddddrruuuuuulLuuuuuuulldddddddRRRRurDDDDldRRRRlllddlllddrrrrrrrrrrrrruullllllLLLLLLrrrrrrrrrrrrddllllllllllllluUUUUUUdddddrruuuuuulLuuuuuuulldddddddRRRRRRurDldRdddllddrrrDurrrrrrrddllllllLLLLLLdlUUUUUUUUdddddrruuuuuulLuuuuuuulldddddddRRRRurDDDDldRRRllddrrrrrrrrrrdddrruLLLLLLLLLLLLLLdlUUUUUUUUdddddrruuuuuulLuuuuuuulldddddddRRRRRRdrUddddllddrrrrrrrrrruuuuuurrrruLLLLLdlUUUUUruLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRRdrUUddldddddrrrrrrrrrruuuuuurrrrrruLLLLLLLdlUUUUUruLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRRurDldRurDDulldddddrrrrrrrrrruuuuuuurrrrrruuluuuuulllldDLLLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRRurDldRurDullllluuuuuurrrrrrrrrrrrrruurrddLLLLLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRurDDDDldRRluuuullluuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrdddlluUddrruuulLLLLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRRurDldRulllluuuuuurrrrrrrrrrrrrruurDrdLLLLLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRRdrUlllluuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrdLrddlluUruLLLLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRdrUUdllluuuuuurrrrrrrrrrrrrrdddrUUruLLLLLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRurDldRullluuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrddLLLdlUUruLLLLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRurDDDDldRuuuullluuuuuurrrrrrrrrrrrrruurrrrrrrddlLLLLLLLLLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRlddddddrruuuuuUUdlluuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrdLLLLLdlUruLLLLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRRRlllluuuuuurrrrrrrrrrrrrruurrrrrrDrdLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRRddddddrrrrrrrrrruuuuuuurrrrrruurUUruLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRurDDDDDuuuullluuuuuurrrrrrrrrrrrrruurrrrrrrrrrrddddlLLLulllddrrUUruLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRlddddddrruuuuuruulDDulluuuuuurrrrrrrrrrrrrruurrrrrrrrrddrDrdLLLLulllddrrUUruLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRdrUddddlddrUUUUddddrrrrrrrrrrddrrruuuuuurrrrrrrruuuUUruLLLLulllddrrUUruLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRRdDuulluuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrdrddRurDDDrddlUUUUruLLLLulllddrrUUruLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRRlddddddrruuruuluUddrddlUUrddddrrrrrrrrrruuuuuuurrrrrruurRRRurDDDrddlUUUUruLLLLdlUUruLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLrrruulllldDDDDDDuuuuuulldddddddrRR
 102 [13*13( 8)] OK  1sec 321moves 43pushes uUUdddlLLrrrdDDuuuuuurrrDDDDuLrrrdddddllluurUUddlddrrruuuuulLuuulllddddddRluuuuuurrrdddddlDuruuuurruuulllllDDDurrrddddddllluuullluuuRRRRllluullldddddRRRluuurrruurrrrrdddlldddddllllllUUUlluuuuurrrdddlDuuruullldddddrRddlldddrrrrrUUUdrruruurrdddddlllUdrrruuuuulldddLLLddllllluuurrrdRlullldddrrrrruUrruruuuuuLLrrdrruuullllldD
 103 [ 9* 7( 9)] OK  0sec  96moves 16pushes lldDuulDrdrrrddlllllluurRuurrrDLullddllddrrrrUUUruLddddrruLdlUdlllluurrDullddrRuuuulDrdddlluRdrU
 104 [ 9* 9( 4)] OK  1sec 125moves 22pushes luLrdrruruLLLdlUUllddRRurrrddllUluRRuuluulldDuurrddrddldllluuRuuurrddrruLdddldllluuruRRlDuluurrDrDLuulldddlddrrrurUdlddrruruL
 105 [20*13(13)] OK  1sec 749moves 214pushes llLulLddlLulLulLddlddllluluuuuurruullDDDDrdLddrdrrruuluRUUUruLLulDrdLLruulldDDDDDldddrruuLrddlluUrrdrrruuuurrrddLLrruullldDDuuuuullldddlddrdrddrrruuLLLdllluurrDrdLLdlUUdrrurrruurUdrruulLdlUUUruLLulDrdLLruulldDldRurDDuurrrddrrrdLLdlUUUUruLLulDrdLLruulldDldRurDurrrddrrrdrruLLLLdlUUUruLLulDrdLLruulldDldRurrrrddrrrrrddLLLLuuluulllldddddrdrrruUUUUUruLLulDrdLLLulDrrrrrddrrrrrddrruurrddLLLLLLLLulDDuuuuulllldddddrdrddrrruuLLLrruuuuuulllldddddrDrdLurrruurrrrrrrrrurrrdLLLLLLLLLLLuuluulllldddddrdrrruUUUUUruLLulDrdLLruulldDDDDDuuuurrrrddrrrrrddrruuLLLLLLdlUUUruLLulDrdLLruulldDDDDuuurrrrddddddllddllluRdrUUrrruurrrrrrUruLLLLLLdlUUUruLLulDrdLLruulldDDDuurrrrddrrrrrrrrrdLLLLLLLLdlUUUUruLLulDrdLLruulldDDurrrrddrrrrrrrrrdrruLLLLLLLLLLdlUUUruLLulDrdLLruulldD
 106 [15*16(18)] OK  1sec 1357moves 370pushes uuuuulllllDurrrrrdddddrrddddddrrrUdllluuuuuulluuuuurrrrdDDDDDDDDDrdLLLuuuuulldddddlllluUUUUUUUUUluRRRRRdddddrrddddddrruuuuuuuuuuullLulDDDDDDrdLLulDDDuurrrrdddddLLuuuuuuuuuuulllldddddddddddrrRdrUUUUUUluRRdrUUUddddddddlllllluulluuuuuuRlddddddrruuuuuUUUluRRRRRdddddrrddddddrruuuuuuuuuuullLulDDDDDDrdLLulDDuuuuuuulldlDrdddddddlluuuuuuRlddddddrruuuuuUUUluRRRRRdddddrrddddddrruuuuuuuuuuullLulDDDDDuuuulldddddrRRdrUUdlluuuuurrrrddrrddddddLruuuuuulldddddDDDrdLLLLLuuuuuuuuuuulllldddddddddddrrRdrUUUUUddddrruuuuulLLulDrrrrdddddrrurUluuuuuuurrddddddLruuuuuulldddddDDDrdLLLLLuuuuuuuuuuulllldddddddddddrrRdrUUUUUUluRRdrUlluuuuurrrrrDldddddddrruuuuuuLrddddddlluuuuuUUruLLLLulDDDDDuuuulldddddrdrruLLdlUUUUdddrrddddddlllllUruuuuuuullddddddRluuuuuurrdddddDDldRRRRdrUUUUUUruLLdlUUUddrrrrddddddrruuurruLdlUUUUUUUruLLLLulDDDDDDrrddddddlluuuuUruLLdlUUdrruuuuurrrrrddrddddLdlUUUUUUruLLLLulDDDDDDrrddddddlluuuuUruLLdlUrruuuuurrrrrddrdddLdlUUUUUruLLLLulDDDDDDrdLLuruuuuurrrrrddrddLdlUUUUruLLLLulDDDDDDldRRurDDDDuuulldddddlllluulluRdrUUUUUUUUluRRRRRdddddddddddrrrruuuuuuuuuuullLulDDDDDDldRRurDDDuuulluuuuurrrrrddrdLdlUUUruLLLLulDDDDDDldRRurDDuulluuuuulllldddlldRurDDDDDDDldRRRRdrUUUUUddddrrrruuuuuuuuuuulllldddddldRRurDlldddddlllluuulluRluuurrddDDDDldRRRRdrUUUUUUluRRluuuuullllddddlldRurDDDDDDldRRRRdrUUUUUddddrrrruuuuuuuuuuulllldddddldRRldddddlllluuuulluRurDDDDDldRRRRdrUUUUUUruLL
 107 [18*15(15)] OK  8sec 740moves 194pushes uuuUURRRRuuuuurrRRRRllllllddrrUdlluurRRRdrruulDrdLullldddddLLuuuuurrrrrddlLLuullddRldddrruuUUdlluurRRRllddrrruruulDlllddlldllllDDDDDDuuuurrRRllllddddrruuUdddlluuuuuurrrrddddLruuuuurrddrdddLLLuuRRllddrrruUruLdlUUUUdlluurRRRRurDllllddlldllllddrRRRRRllddrrruUruLdlUUUUdlluurRRRRlllddlldllDullddrRRRRRllddrrruUruLdlUUUUdlluurRRRllddddrrdrddrruLdlUruLLulldllddrrruUruLdlUUUUdlluurRRldddddllllllddddrruUUdddlluuuurRRRRRllddrrruUruLdlUUddlluuurRRRlldddllddLruullllddddrruUUdddlluuuurRRRRRllddrrruUruLdlUUddlluuurRRldddllllllddRRRRRRlluurrrrrrdddddrrrruuulLLrrrdddlllluuUruLdlUruLLulDrrrdddddrruLdlUUUruLdlUruLLLLrrrrddddlldlluRRRRdrruLdlUUUruLdlUruLLLuluulldddddllddrRRRRRRRdrruLdlUUUruLdlUruLLrrddddlllllllllllddrUluRRRRRRRRRRRdrruLdlUUUruLdlUruL
 108 [ 8* 7( 6)] OK  0sec  65moves 15pushes DLUrdRluRllluurrDullddrdrruLdldlUrrrdrruLruLddlLulldRRuuuulldRurD
 109 [ 8* 8(12)] OK  0sec  94moves 16pushes drrrrruullullluurrrDulllddrrUdlluurDrddrrrddlllUdrUdrruulDrdLulldlluUUddRRlluuRuulDDurrrurrdLL
 110 [14*10( 9)] OK  2sec 1028moves 162pushes ulldddddrrdLLuuuuuLLullllddddrrrdRRRuuuulldlLrrurrddddddllllllllluuuuuuRRldldddddrrrrrrrrruuuuuullullllDurrrrdrrdddddrruLdldllllllllluuuuuurrrurrrrdrrdddDlllulldRRRRRlllulllldRRurrdrrruuuullulllldDDuuurrrrddllLrrruulDrdLLrurrrurrdLLLLulllldlldldddddrrrrrrrrrUUUUUdddddllllllllluuuuuurrrurrrrdrRdddddrruLdldllllllllluuuuuurrrurrrrdrrdddDlllulldRRRRRllllllluRRRdrrrruuuullulllldDDuuurrrrddllLrrruulDrdLLrurrrddddllllllluRRdrrrrruuuullulllldlldldddddrrrrrrrrUdlllllllluuuuuurrrurrrrdrrddddLruuuuurrdLLLLrrddddlddrUUUUUdddddllllllllluuuuuurrrurrrrdrRdddddrruLdldllllllllluuuuuurrrurrrrdrrdddDldRulLLLLulldRRRRRRddlllllllluuuuuurrrurrrrdrrdddDuuuullulllldDDuuurrrrddllLrrrurrurrdLulDDullulllldlldldddddrrrrrrrruulllllluRuUrrrruullllDDDDldRRRRllluuuuurDurrrddllLulDDDldRRRlluuuuurrrDrdLLLulDDDldRRluuuulldldddddrrrrrrrruuruUUdddlddlllllllluuuuuurrrurrrrdrRurrdLLLLulDrdLLLulDDDldRuuurrrurrrddddlddrUUUUUdddddllllllllluuuuuurrrurrrrdrRurrdLLLLulDrdLLLulDDDuurrrurrrddddrrdLullddrUUUUUdddddllllllllluuuuuurrrurrrrdrRurrdLLLLulDrdLLLulDD
 111 [14* 8(28)] OK  1sec 205moves 51pushes LrRdRluuUlDlUrrrRdLLLrddrUluurrdLLurruurrdRdRdDlUUrddrruuLruulllllldddRRldRRluRllluuurrdDrddlluRdlLullddrUluRRuuulllllDurrDurrrrrrrrrddddlLLLLLuuuulDDuurrrddLLuullldRRurrrrrrrddlLLrrruulllldDDullddrRlUluRR
 112 [19*19(29)] OK  8sec 1121moves 482pushes uuuuuluulluurrRRRurDDDrdLdlllluuUUUluRRRurDrddddllLLLdlUUUluRdrrrDurrrddllLulDDuuurrDurrddlLLLLruulldRRRurDDDLLuuuuurDrdLLLrrrrrdLLLdlUUUruuuuurrRRRdrruLLLLLLulDDDDDDldRdrUUluuuuullLLLdlluRRRRRRRRRRRRdrruLLLLLLulDDDDDDldRddddddddllLLLulldRRRRRRdrUUUUUUUruLdlUruuuuuuullllldldldDDDldRRRRRRRRRRurDrdLLLLddddddlllllululuUUUUUUUUUruulDDDDDDldRRRRRRRRRRurDrdLLulldddddddrrRRRurrdLLLLLLLLLLLLulldRRRRRRdrUUUUUUUUUUUddddddddddrrrrrururuUUUruLLLLLLLrrdddldlluuuUUUddrrrrrrruuUUUluurDDDDDDDDDDDDlddrUUUUUUruLLLLLLLrrdddldlluuuUUddddddddrrruRRdrruulDrdLLLLLLLLLLLLulldRRRRRRdrUUUUUdrruruuurrrrdddlDDDrdLLLLLLLLLLLLulldRRRRRRdrUUUUrruruuurrrruuulUUruulldRurDDDDDDDDDDlddrUUUUruLLLLulDDurrrruuuuuuulllldRRRurDDDDDDDDDDlddrUUUUruLLLLdlUlllllllddrdrdrrrrurUruullllllllllldddrDDlddrruLdlUUUUUUUUUUUUruulDDDDDDldRRRRRRRRRRllllllllluuurUUluurrdLulDDDDDDldRRRRRRRRRlllllddrdrdrrdddllluLLLdlUUUUUUUUUUruulDDDDldRRRRRRRlllllldddrdddrruLLdlUUUUUUUUUruulDDDDldRRRRRlddrdrdrrdddrrrurrruulDDrdLLLLLLLLLulldRRRRdrUUUddlllululululuuuuuuuuuurrrrdLLLulDDDDDDldRRRRllluuuuuuurrrrrrrrrrrddRRurDDDDDDDDDlddrUUUUruLLLrruuuuuuulllllllllldldLLulDDDDDldRRR
 113 [19*19(13)] OK 185sec 465moves 44pushes uuuuuurrddLruuuurrrrrrdddldldldldldllluuuUUdrruuuuuullllddddrRRlddrruUUdddllddddrrrurururururuuulllllLrrddLruulluullllddddllUdrrrrddddddlllulululululuuurrrRRlddrrrrddllUdrrddddrrrurururururuuulllllluulldDDuuurrddLruurrDulllluuuuuurrrdrdrdrdrdrdddlllLLruulllllluuRlddrrrrrrddrrrruuulululululullldddDDurrDulluuuullldldldldldldddrrrruuRlddlllldddrdrdrdrRRRllddrrruUUdddrrrurururuUUUddrruuulLLrrruuululululululllllldldldldDDDuulldddrRRluuuuururururrrrrrdrdLLLrruullldDD
 114 [28*19(25)] OK 15sec 1144moves 411pushes lddlddrrrurrrrrrdrruuurrrUUUdddlllddddrrrrrruullllLrrrrrddllllULLLLdlUruLLLLLulDDurrrrrrdrrruUlDrdLLLdlUruLLLLulDDurrrrrdrrrrdrrrruulllLLulDrdLLLdlUruLLLulDDurrrrdrrrrdrUdrrruullLLLulDrdLLLdlUruLLLulDldRurDurrrdrrrrrdrUdrruulLLLLulDrdLLLdlUruLLLulDrrrrdrrurrrrrrdLLLLLLLLdlUruLLLulldRurDrrrdrruuuuuRRDLulDDDDrdLLLdlUruLLLLullddrUluRRdrrrrdrruuuurDDDrdLLLLdlUruLLLLullddrUluRddlllluuuuuurrruuuuuururururrrrrdrdrdrddddldlDDDDDDrdLLLLdlUruLLLLrrrrdrruuuuuurururuuuulululullllldldldlddddddddllddlddrrruurDrrrrrdrruuuurrrdLLulDDDrdLLLdlUruLLLLLulDrrrrrrdrruuurrDDrdLLLLLdlUruLLLLLrrrrrdrruuurrrDDrdLLLLLLdlUruLLLLrrrrdrruuurrrrDDrdLLLLLLLdlUruLLLrrrdrruuurrrrrDDrdLLLLLLLLdlUruLLrrdrruuuuuururDDDDDDrdLLLLLdlUruLrdrruuuuuurrrDDDDDrdLLLLLLdlUUUUUUUUluRurDDDDDDDlddrrruuurrrrruLLLLulDDDDrdLLLdlUUUUUUUUluRurDDDDDDldddrrruuuurrrrruLLLLulDDDDDrdLLLdlUUUUUUUUluRurDDDDDlddddrrruuuuuurururDDDDDDDrdLLLLLLdlUUUUUUUUluRurDDDDldddddrrruuuuurrrrruLLLulDDDDDDrdLLLLdlUUUUdddrrruuuuurrrrrRRurrdLLLLLLLLulDDDDDrdLLLdlUUUddrrruuuuurrrrrrrddLLLLLLulDDDrdLLLdlUUdrrrurrrrrrUluuurrddLLLLLLulDDDrdLLLdlUrrruuurrrrrrruLLLLLLulDDDDrdLLLrruuuuurrrrrrruLLLLLulDDDDDDrdLLL
 115 [21*10(18)] OK  2sec 480moves 148pushes rrrdrrrdrrrdrrrdrrrUrDldRuurrDLulDllUdlluRRRRRllllllllulllulllullluurrrDrrrDrrrDrrrDullDRdRRRRRllllluurDldRurDldRRRRulllululllullDRdRRRurDldRurDldRRurDullulllldRRRurDldRRRullullllluurDldRRRurDldRurDldRRulululllulllullDRdRRRurDldRRRurDldRRRRllululllllldRRRRRurDldRurDldRuulullllllluurDldRRRurDldRRRurDldRRRlululllulllulllulllddrrRRRurDldRRRurDldRRRurDldRurDululllulllllldRRRRRurDldRRRurDldRRululllulllulllulDullddrRRRRurDldRRRurDldRRRurDldRuulllulllulllullDldRRRRRurDldRRRurDldRRRR
 116 [27*18(18)] X 600sec
 117 [11* 8(10)] OK  0sec 141moves 26pushes drrrrruuluullddDuulllllddrddrrurRRlllLrrruuullDDuurrdLDuururrddLLddrUluulllllddrRRRlllluurrrrrdDlllUdrrruullLrrrurrdLLLrddrUluRddllUdlluRRdrU
 118 [15*11(32)] X 330sec
 119 [ 8* 8( 8)] OK  0sec  75moves 18pushes ddLruulDLLURuulDllddRddrrUUUdrruLdlddlluuluurrurrDDrdLuuulldRlllddrUdddrruL
 120 [10*10( 9)] OK  0sec 114moves 30pushes urrrrDDDDDuuuuullllddrRRllluurrrrdDDulldRuruullDullddrRRluulDldRRdrDDrrrrddllllUUUdddrrUdrruulLdLdlUUdrrurrdLLLdlU
 121 [18*11(17)] OK  5sec 1176moves 278pushes ururrrrUUddrDuluuRRdRUUddDDrRURUUlDurruurrddddddlllUUUluRddddrrruuuuuulllDurrrdLDuulldRurrddddddlllullluuulllddrdRRuuuuruulllDDuurrrddlddddllullluuuluurrdRlullddrdddrrrdrruuuuruulllDlDDDuuururrrddlddddlluLLLLdlUruLLruulldDrrrrdrrrdrruuulLrruruullldldDDurrrdddlluLLLLdlUUUdrruulLLrruurrdrrDuurrrddldlLulDDurrrdddlluLLLLdlUUUdrruulLrrdddrrrdrrRddlllUdrrruuluuulllddlldllddrrruRUUlluuuluurrdrrddrrdddlLullldllddrrrurUruLLLLulDrdLLruuuuruurrdrddDurrrdddlluLLLLdlUruLLrrrdrrrdrrrddlllUdrrruullLdlUruLLLLdlUruLrrdrrrdddrrUruLLLdlUruLLLdlUluRdrUUddrruuuururrDDDDDDrddlUruLLLdlUruLLLdlUrrrrdrrrRUruURuurrddddddlllUdrrruuuuuullddllDDuurruurrddddddllluLLLLLdlUruLLLdlluRdrUUdrrrdrrrruuLrddlllluluurrrDDurrddlLLLdlUruLLLdlluRdrUrruurrrdrrrDuuruurrddddlLLulllddrrUruLLrddlllluluurrrDDurrddlLLLdlUruLLLLrrruuuulullddlddDDlddrUluRRurrrrdrrrrurrrrddlllUdrrruullLulDrdLLLLLdlUruLLLLrrruuuulullddlddDDlddrUluRurrrrrdrrrrrdrUdrruulLLulDrdLLLLLdlUruLLLLrrruuuulullddlddDDurrrruurrrdrrurruulDDDDrdLLLLLLdlUruLLLLrrrddldlllluurUUUddrrrrrdrrrrurrrruuLLulDDDrdLLLLLLdlUruLLLLrrrddldlllluurUUdrrrruurrrdrrurrrDrdLLLulDrdLLLLLdlUruLLLLrrrddldlllluurUdlddrUdrrrururrruurrurrrruLLulDDDDrdLLLLLLdlUruLLLL
 122 [14*12(17)] OK  0sec 646moves 196pushes dldlllllUULLDDRRRRRRurDldRRlddrruUddlllddlluluuUdddrdrruuluuulLLuullddRRRRRRurDDDullddrRRluuullllluulDldRRRRRRurDDDullddrRuuullllllDDllddrrUUUUluRurDldRRRRRurDldRRlulllllldRurrrdddrddlluluuUluRRRRdrUluRRldlllldlldllluuRRRRRRRRurDldRulllldlldlUdlluurRRRRRRurDrdLulDDuullllllluuuurrrDDDldRRRRRurDrdLulDuurruullldLLddlllluuuurrrdDDldRRRRRurDlllluurDldRRRurrdLulDlluuruulDDDldRRRRlllddddrdrruuruuUUruulDrdLLdllluulluRdrruulDDDldRRRRlllddddrdrruuruuUUruulDrdLdllllllllluRRRRurDldRRRRlllddddrdrruuruuUUdlllldlldllUluRRRRRRRRllluuurrrrrddlDDDuulllluuullulDDDldRRRRRRRllluuurrrrrddlDDullllullllluRRRRurDDldRRRRllluuurrrrrddlDuruulDullllllullDDDldRRRRRRRR
 123 [16*12(13)] OK  0sec 1071moves 218pushes rrrrUdlllluUUllllllluurrrrrrrDDlllllllDDDDDldRdrruLdlUUUUUUUrrrrrrruulllllllDldRRRRRRllllluurrrrrrrddDDlllLLLrrrrrruuuullllllldddDDDDldRdrruLdlUUUUUUdrrrrrrruuuullllllldldRRRRRllllddddRRDrrddrruuUUddddlluullulluuuuuurrrrrrrddddLLLLLLrrrrrdddddlluullulluUUdrrrrrrruuuullllllldldRRRRllluurrrrrrrrrrDrrdddldlllLulllllllddrrdrrddrruuuUruLLLLLLrrrrrdddddlluullulluUUdrrrrrrruuuullllllldldRRRllddddrrdrruLLLrrrdddrruuuuulllllldDDldRdrrUUruLLrdddlluuUUUUdrrrrrrruuuullllllldldRRlddddrrddLdlUUUUUUdrrrrrrruuuullllllldldRddddrrrrddLLLdlUUUUUUUddrrrrrrrdrrrrDrddLLdlluuLrddrrurruulullllulllllllddrrrrdddrruUUUddddlluuulllluurrrrrRdrUUUUruLLLLLLrrrrrdddddrrrrdrddlluLLLrrrdrruulullllulllllllddrrrrdddrruUUUddddlluuulllluurrrrrRdrUUUUruLLLLLrrrrdddddrrrrdrdLLLLLrrrruullllulllllllddrrrrdddrruUUUddddlluuulllluurrrrrRdrUUUUruLLLLrrrdddddlddrrddrUruLLLrrrruullllulllllllddrrrrdddrruUUUddddlluuulllluurrrrrRdrUUUUruLLLrrrrrdrdDDDDrdLLLLLrrrruullllulllllllddrrrrdddrruUUUddddlluuulllluurrrrrRdrUUUUruLLrrrrdDldRurDDDDrdLLLLLrrrruullllulllllllddrrrrdddrruUUUddddlluuulllluurrrrrRdrUUUUruL
 124 [20*13(18)] X 600sec
 125 [24*17(24)] X 600sec
 126 [13*13(21)] OK  1sec 909moves 254pushes ULrdRRUruullllDuuullllddddrruRDDDDDDrdLLLuuuurruullluuuurrrrddrrrrddldlluLrdrruruulllluullllddddrrurDDDDDDrdLLuuuuruurrdrruruullllDurrrrddldlluLulDDDDDrdLLLuuurruullluRRRllluuurrrrddDurrrrddldlluLulDDDDDDrdLuuuuuurrUddrruruullLdllllluuurrrrdDDrdLulDDDDDrdLLuuuruurrdrruUruLLLdllllluuurrrrdDDrdLulDDDDrdLLLuurruuururrrdLLulDrdLulDDDrdLLdlUruLrruuuruuulldRurDDDrdLulDDDDDDuuuuuullluuRRRurDDDrdLulDDDDDrdLuuuuuuruulllDDldRRurDDDDrdLLurrrrdddrrrruuuuuuuuLLLLLdlllluurrrDDrdLulDDDrdLLLrrrrrdddrrrruuuullUUUdddrruuuulLLLLdlllluurrrDDrdLulDDDrdLdlUruLrrdrrUdlluluurrdRRuuurrrddddllUUUdddrruuuulLLLLdlllluurrrDDrdLulDDDDldRurDDuurruurrdLullullddrdrrUruuullddRdrUUruLLLulDrdLulDDDDDurrrdrUluurrdLulDrdLLLLulDrrrrdddrUUUluurrdLulDrdLLLLLrrrrurrrrddlUruLLLulDrdLLLdlUruLrdrrrdddrrUUUruLLLulDrdLLruulullddrDDurrurrrdddLLdlUUruLLLulDuuuuruuurrrrDDDDDuuurrddddlLLulDrdLLLLuuuururrrrrruLulDDDDDuuurrddddlLLulDrdLLruulullddrD
 127 [16*10(16)] OK 13sec 956moves 164pushes urrrrrdddddddlllulldRullldRullldRurrrrrRdrruLLLLLLLLrrrrdRRulllldRRulllldRRurrrrrruuuuuullldRullldRddlllluuulllllddddddrrdRRRlllulluurrDulDuluurrDulDuluurrDRulllddrdrUdllddrrUdlluurDuuluurDDuurrdLdllddrrUUlluurrrrrdddrrrruuurrrrddddddlllllllldlllUUUlluuuurrrdRurDDuulllllddddrrdddrrrurrrrrrrruuuuuulllldddllldlluRuuulllllddrrDDDuuulluurrDDlluRRRRlldllddrrUUluurrdLurrrrdLLrddRRRdrruLLLrruuurrrrddddddlllllllldlllUUUllddRluuuuuurrrrrdddRRRdrruLuuurrdLurrrdLrddlUrddddlllllllldlllUdrrrurrdLLLrurrrrrrrruuuuuulDDuulldRullldRRlddLLLdlluRRRRdrUUdlllluuullldRRurDDullldllddddrrdRRRurrdLLLrurrrrrrrruulDrdLLLLLLLrrrrrruuruulDDuuruulDrdddddlllldLurrrdLurrruuuuuullldRullldRurrrrddddddllllldLLurrrrrrruuuuuulllldddllldlluRRRRdrruLuuurrrrddddddlldlLLurrrrrdLLLurrruuuuuulllldddLLLdlluRRRRllluuullllldRRurrrdddrrrdrruLuuurrrrddddlDuuruuulldLurrrdLrddddddllullldRurrdrruuuuuulDDDuuuulldRurDrdddddLruuuuuullllldRRurrrdddddddllLrruruuuuuullldlddLLLdlluRRRRdrUUdlllluulLL
 128 [ 8* 8(10)] OK  0sec 112moves 24pushes uullluurDurrrrDDDDuuLLdddlllUUUUrurrrrddllUddddllluuuururRRldddlDrdLLruururrdLuluulldlddRluurRurDlllddrUluRurrdL
 129 [32*20(25)] OK  3sec 4259moves 959pushes rrrururururuuuuuululululllldDlldldldlddrdrdrdrUrDDDuuulllululuururururruulllldldldlddddddrdrdrdrdrrRRRlluuuulllululuururururruurrrrdrdrdrddddddldldldlDDDldRRRRRRRRRRRdrUUUUUUUUUruLLLLrrrdddddddddllllllllllluuullluuuuUrDrdLulDDDuuurrrururuululululluulllldldldlddddddrdrdrdrdrrRRRlluuuurrrururuululululluurrrrdrdrdrddddddldldldlDDDldRRRRRRRRRRRdrUUUUUUUUUruLLLrrdddddddddllllllllllluuullluuuuurUrDrdLLulDDDDuuuurrrruruululululluulllldldldlddddddrdrdrdrdrrRRRlluuuuurrrruruululululluurrrrdrdrdrddddddldldldlDDDldRRRRRRRRRRRdrUUUUUUUUUruLLurruullllllllulululullllddrrdrdDlDDDrdLLulDDDDuuuururuuruululluurrrrdrdrdrddddddldldldldllLLLrruuuuururuuruululluulllldldldlddddddrdrdrdrDDDrdLLLLLLLLLLdlUUUUUUUUUluRRRRulllluurrrrrrrururururrrrddrrdDDDDDrdLLulDDDDuuuururuuuuulluurrrrdrdrdrddddddldldldldllLLLrruuuuururuuuuulluulllldldldlddddddrdrdrdrDDDrdLLLLLLLLLLdlUUUUUUUUUluRRRullluurrrrrrrururururrrrddrrdrdrdrddlUruLLulDDDDrdLLulDDDDuuuururuuuuulluurrrrdrdrdrddddddldldldldllLLLrruuuuururuuuuulluulllldldldlddddddrdrdrdrDDDrdLLLLLLLLLLdlUUUUUUUUUluRRulluurrrrrrrururururrrrddrrdrdrddLulDDDrdLLulDDDDuuuururuuuuulluulllldldldlddddddrdrdrdrdrrRRRlluuuuururuuuuulluurrrrdrdrdrddddddldldldlDDDldRRRRRRRRRRRdrUUUUUUUUUUruLLLLrrrruullllllllulululullllddrrdrdddDrdLLulDDrdLulDDDuuuururuuuuulluulllldldldlddddddrdrdrdrdrrRRRlluuuuururuuuuulluurrrrdrdrdrddddddldldldlDDDldRRRRRRRRRRRdrUUUUUUUUUUruLLLrrruullllllllulululullllddrrddlLdRurDDDDrdLLulDDDDuuuururuuuuulluulllldldldlddddddrdrdrdrdrrRRRlluuuuururuuuuulluurrrrdrdrdrddddddldldldlDDDldRRRRRRRRRRRdrUUUUUUUUUUruLLrruullllllllulululullllddrDDldRurDDDDrdLLulDDDDuuuururuuuuulluurrrrdrdrdrddddddldldldldllLLLrruuuuururuuuuulluulllldldldlddddddrdrdrdrDDDrdLLLLLLLLLLdlUUUUUUUUUUluRRRRlllluurrrrrrrururururrrrddrdddDDDDrdLulDDDuuuuruuuuuuluurrrrdrdrdrddddddldldldldllLLLrruuuuuruuuuuuluulllldldldlddddddrdrdrdrDDDrdLLLLLLLLLLdlUUUUUUUUUUluRRRllluurrrrrrrururururrrrddDulldRRurDDDDDDDrdLulDDDuuuuruuuuuuluurrrrdrdrdrddddddldldldldllLLLrruuuuuruuuuuuluulllldldldlddddddrdrdrdrDDDrdLLLLLLLLLLdlUUUUUUUUUUluRRlluurrrrrrrururururrrrddrdddlUruulldRurDDDDDDDrdLulDDDuuuuruuuuuuluulllldldldlddddddrdrdrdrdrrRRRlluuuuuruuuuuuluurrrrdrdrdrddddddldldldlDDDldRRRRRRRRRRRdrUUUUUUUUUUluRdrUUUllllllllululululllldddddLUruulldRRurDDDDDDDrdLulDDDuuuuruuuuuuluurrrrdrdrdrddddddldldldldllLLLrruuuuuruuuuuuluulllldldldlddddddrdrdrdrDDDrdLLLLLLLLLLdlUUUUUUUUUUruLdlUUUrrrrrrrururururrrrdddllldRRRurDDDDDDrdLulDDDuuuuruuuuuuluulllldldldlddddddrdrdrdrdrrRRRlluuuuuruuuuuuluurrrrdrdrdrddddddldldldlDDDldRRRRRRRRRRRdrUUUUUUUUUUluRddddddddddllllllllllluuullluuuuuruuulldRurDDDDrdLulDDDuuuuruuuuuuluurrrrdrdrdrddddddldldldldllLLLrruuuuuruuuuuuluulllldldldlddddddrdrdrdrDDDrdLLLLLLLLLLdlUUUUUUUUUUruLddddddddddrrrrrrrrrruuurrruuuuuruulDDDDDDuuuuuuuuuuuulllldldldlddddddrdrdrdrdrrRRRlluuuuuuuuuuuuurrrrdrdrdrddddddldldldlDDDldRRRRRRRRRRRdrUUUUUUUUUruLdddddddddllllllllllluuuururururuuuuurrrrrrrrdDuullllllllulululullllddddddlLUUluRRurDDDDDDDDDDuuuuuuuuuuuurrrrdrdrdrddddddldldldldllLLLrruuuuuuuuuuuuulllldldldlddddddrdrdrdrDDDrdLLLLLLLLLLdlUUUUUUUUUluRdddddddddrrrrrrrrrruuuululululuuuuullllllldDuurrrrrrrururururrrrddddlllldRRRurDDDDDDDDuuuuuuuuuuuulllldldldlddddddrdrdrdrdrrRRRlluuuuuuuuuuuuurrrrdrdrdrddddddldldldlDDDldRRRRRRRRRRRdrUUUUUUUUUUdddddddddllllllllllluuuururururuuuuurrrrrrrrddLruuluurDDDullllllllulululullllddddddlldRurDDDDDDuuuuuuuuuuuurrrrdrdrdrddddddldldldldllLLLrruuuuuuuuuuuuulllldldldlddddddrdrdrdrDDDrdLLLLLLLLLLdlUUUUUUUUUUdddddddddrrrrrrrrrruuuululululuuuuulllllllddRluuruulDDDurrrrrrrururururrrrdddddddlDDldRurDDDuuuuuuuuuuuulllldldldlddddddrdrdrdrdrrRRRlluuuuuuuuuuuuurrrrdrdrdrddddddldldldlDDDldRRRRRRRRRRRdrUUUUUUUUUUdddddddddllllllllllluuullluuuullluRRurDDDDDuuuuuuuuuuuulllldldldlddddddrdrdrdrdrrRRRlluuuuuuuuuuuuurrrrdrdrdrddddddldldldlDDDldRRRRRRRRRRRdrUUUUUUUUUddddddddllllllllllluuullluuuuulllluRRRurDDDDDDuuuuuuuuuuuurrrrdrdrdrddddddldldldldllLLLrruuuuuuuuuuuuulllldldldlddddddrdrdrdrDDDrdLLLLLLLLLLdlUUUUUUUUUUdddddddddrrrrrrrrrruuurrruuuuuuuulllDDldRRRurDDDDDuuuuuuuuuuuurrrrdrdrdrddddddldldldldllLLLrruuuuuuuuuuuuulllldldldlddddddrdrdrdrDDDrdLLLLLLLLLLdlUUUUUUUUUddddddddrrrrrrrrrruuurrruuuuuullllluRRRRurDDDDDDDuuuuuuuuuuuurrrrdrdrdrddddddldldldldllLLLrruuuuuuuuuuuuulllldldldlddddddrdrdrdrDDDrdLLLLLLLLLLdlUUUUUUUU
 130 [ 9* 8( 9)] OK  0sec  92moves 21pushes uulDullulldRRRllllddrUluRurrdrdLLruulldRllddrUrrdLullddRdrUUruLdddrUluurrrrddLLLrUdldlluluuR
 131 [15*14(12)] OK  1sec 405moves 90pushes lDlddrrddlldllLLulUUdrUddlDrrrddddllUUUUUUdllldRRRuurrrDulllddlllldlluRRRRRurDDDDlddrUUUUUUdddddrruurrrruuulllullLddllllluuluurrrdrrDrddddddrruuuuLrddddlluuuUUdrrddrrrruuulllullLddllllluuluRRRRllldddrrrrruurrrdrdLLLLrrddrrUUddrruuulLdlllluurrrDrdLLLrruullldDDDDldRuuuurrrurrruulDrdLLdlllluurrrDrdLLLrruullldDDDDlddrUUUUUrrddddLruuuulldddlddrUUUddrruuuururruulullDurrdrddlluLLruururrDDDrdLLruuulllddrDrdLLL
 132 [14* 9(10)] OK  0sec 273moves 34pushes lddDldRuuuurrdrDDLruulullddddlddrrrUUddllluuuuruurrdrddrrrddlLLrrruullluulullddddlddrrrUdllluuuulldlluRRRRddddrrrurrrruullluululldDDlddlllUdrrruuulldDldRRluuurrruurrdrddrrrddlllldlllUUdlluuulldRurDDldRRluuurrruurrdrddrrrddlllldlllUdrrrurrrUruLLrddllldlllulluuurrruurrdLulDD
 133 [12*11( 9)] OK  0sec 258moves 45pushes dddlULLuuululldldddrrdddRluuulluuururrdLDDDDuuuurrdddLruuullddDlluuuRurDDulldddlluuuRRRurDrrdddrrruulLrrddllllllluuurrrrDDurrrddllLLLrrddrddlUUUUrrruulllDurrrddllLLruuullllddddddRRRllluuuuuurrrrdddddrddlUUUUrrruulllDurrrddllLuuullllllddRluurrdDuurrrrdrrDrdLL
 134 [16*20(33)] X 600sec
 135 [ 9* 9( 9)] OK  0sec  94moves 19pushes UUruLdddrUUluurrrddLLrruullldDuuluurDDrrrddlllllluuRRuurrDlldllddrUluRddrrrddllUdrUrurruulDrdL
 136 [16* 7(13)] OK  1sec 324moves 79pushes ulLLLLLLLLLDLrurrrrDullDurrrrDulllldLurrrdLurrrdLurrrrrddlLULuRllllllllLddlluuRRRRdLurRRdLLurrRRRRlldLLurrrrdLLrrrddlUruLullddRluullddRluullddRluurrdLurrrdLdRuulllddRluurrdLurrrrdLLrrrddlUruLullddRluullddRluurrdLdRuurrdLLrrrddlUruLullddRluurrdLrrddlUruLuurDlddrrruuLLulDllllllllllddrrRRRRRRRRlllllllllluurrrrrrrrrrrrrddlUruL
 137 [ 9*10(21)] OK  2sec 218moves 74pushes dDlDlDlDDuurururrDrDrDDuulululuulldDlDDDuuuruulDDDDuuuurrrrrdDrDDDuuuluurDDDDuulldLDLDDRdLuuurDDldRRluuuuurrrddlLulDDDldRuuulUruuullddRluurrdDDDDDuuuulllddRluurrdDDDuulluRRurDDDurrruLLLulDDDuuuruurDDDrdLLulDuuluRurDDDD
 138 [13*12(40)] OK 20sec 425moves 156pushes uuurDuluurDuluurDuluurDlddrDuluurDDrDuluurDDurDrRuLuLLrrdLLuruLrdrdrddDlUruLLLurrrRuLLLrruLLrrdddddrRuLLdlUUruLLrrrDlddrruLLdlUUUruLrrdddrRurrdLLLLLdlUruLLrrrdrruLLLdlUruLrrdrdddRdrUUUruLLLLLdlUUrrdrdddrUUruLLLLLrrrrrddddddlUUUUUruLLLLdlUrrrrdddddlUUUUruLLLrrddddlUUruLLuuurRRllddrrruruulDDDDrdLLLLLuuuurruLLLrrrdrruLLLLrdddddddLdLdLrururuulDLDLLrrurrdLLLrrdRRRdrUruLLLLLLrrddLLrurrrdLLLuuuuuuuurrDDDDrdLLLuuuuurrrDDDDDrdLLLL
 139 [32*16(37)] X 600sec
 140 [27*14(23)] X 231sec
 141 [31*18(38)] OK 109sec 838moves 280pushes lDDulDDurRRdrruLLLLulDrrrrrRRdrruLLLLLLLLLrrrrrrrrrRRdrruLLLLLLLLLLLLuurDldRRdrruLLLuuluUluurDDDDrdLuuuuRRurrdLLLLulldRurDDDDrddrruRuurrdLulDDldlluuruLdlUUluurDrrrrRRurrdLLrrRRurrdLdLddlDuruuruLLLulldLDDlddldlluuuUddddrrRRRdrruLLLLLLruruurrdLDuulDuruurRRlllLulldRRRRurrdLLrrRRurrRRdrruRRdrruRRlldllulUUUrUdldddrdrrurrdrruUruuuLuLrddLUUruLrddrdddlUUruLdlUUUdddLdlluRRRurrddlUUUddddddllulUUluRRRurrddlUruLdlUUddldlddrRdrUUUUUddddlllldlluRRRRRdrUUUUruLdlUdldlddllllldlluRRRRRRRRRdrUUUUruLdllluLrddddlllluuulLLdlDururrrdddlllLrrrrrruLdllllluururrrdDrdLLdlluRRRRRRRRRdrUUUUdddlllllulluurDDldRRRRRRdrUUUruLdddllluuuuluullDDDDDldRRRRRRdrUllllllllllluuluRRRRRdrdrdrruuuuluullddDDDldRRRluluuuuurrddLruulldDDDuuuRurDllLLulldRRRRurrdLulDlDDllldlddrrrruUUUdllUdlluRuurrdLDlddlddLruuuurruulDDlddrUdlddldLLuRRRRRRlllldllLLulldRRRRdrUluRRdldlddlluRdrUlU
 142 [27*20(72)] OK 73sec 1788moves 545pushes llDrrrdddrrrddlDrdddLuruulDrdddDuuuuuuuulDulluullDRDuurrDulldlLrrdrRllulldRuuulDLrrddlUruuullllddDuuurrrrdddlUruullllddRldDuuuurrrrrrrrrdDLuulllllDrrrrrdLdLruLullddRRlUrddrUluuLrddrUluullldRRurrDullddrRlluRRurrddLLdlUluRdrrrDuuulDrddLruLuLrdLuLrdLuLDrrrdLuuulllldRdrrrddlUUlldRurruulDullddrRuulDrrrddlLuulldRurrrddlUddlLUrruruulDrddlllUdrUlluurDDuurrdDlddlUruruulDDullddrUddrrUUluLurrDulllldRRRRurrddlLuurDldLulDurrrDlddllUUluRdrrrrdDuLuuullDldddrrULrruulDLullddRdrURllURurrrddLuullLrrrddLLdlUruuullldRRDldRurDldRuuluRdRluRurrddLruulldDuulllllllddddDuuuuurrrrrrrddrdLLdlUruLdlldldDRdddDlDDDldldddrrruurrUrrdddlUruulldRurDDldRRulullllddllluuuurrurrdDuulldldldddrrruuRRRurDldRRluullluulldRurDDullldldddrrruuRRRurDDldRuullllUruulldRurDDldRRRurDldRullllddrUUruLulDDDrdLLruuuuuluurDDDDDDrdLurRRurDuuuuuLrdddllluuluuRDDDDDldRRurDuulluuuulllldRRurDDDDDDuuuuullDDuuurruurDDDDDDDldRRuuluuullllDDDDDuuurrrrdrrruuuluuLLulDDDDldRurDDldRRRurDullluuuullluRRurDDDDDDDldRuuuuuuurruLLulDDDDDDDDuuuuuuuuulldDDDDDldRRRurDDDuuuuuullluRRurDDDDDDDldRRurruuuluuuuLLdllluurrDDDDDDldRurDDldRuuuuuuullluRurDDDDDDDDuuuuuuulllDDDDDDuuuuuururuurDDDDDDDDldRurDDuuuuuuuluuuurrdLulDDDDDDDDDldRurDldRRRlluuuuurrddrddDuuuluuuuuUUUruLulDDrdLLulDDDDDDDDDldRurDldRRluuuuuuurruuuuuuulllllldddddRRurDDDDDDDDldRurDldRuuuuuuuluulllDDDDDDuuuuuuuRRRurrdLulDDDDDDDDDDuuuuuuuuuurruullDDDDDDDDDDDldRurDuuuuuurruuuurrrdDDDDDDDuuulLLLLLulDDDDDuuuurrrrrrrddlUruLLLLLLLulDDDDuuurrrrrrrdLLLLulDDDDuuurrrddrUruLLLulDDDDuuuurrrruLLLLdlluurDDDDDuuuurrrrrruulLrruullldDDDDrdLLLLLulDDuuurrrrruurDDDrdLLLulDDDuuuurruurrDDDrdLLLLLLulDDuuuuuururrrrDDDDDrdLLLulDDuuurruuuurrDDDDDrdLLLLulDuurruuuuuuurrDDDDDDDDDrdLuuuuuulllllllluurRlluurrrdDDDDDDDldRRRRuuuuuulllulDDDDDldRRRRRuuuulllllUluRRlluurrDDDrdLdlUUluuRurDrrrrrrrddddddddddLDuuuuullddddRdrUUU
 143 [21*13( 7)] OK  0sec 1181moves 311pushes RRRRUUllllllddddrrrrrrrrrrrruuuullllddLLLLLrrruullllluLrdrruLrdrruLdlllllluuurrrrrrrrrddLdlllllluLrdrrrrrruruullllllllldDDDDDDDldRRRRRRRRRRRRRRRRdrUUUUUUUUdddddlluuuuuururrdLLLLulDDurrddddddlllllllllllluuuurrrrrrddrruurRRluurrdDDDDuuuuurrddddddlLLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrrrrddlllllllllllllluUUUUdddddlluuuuuurRRRRRRlllllulluurrrrrrrrrddlDDullllllddddrrrrrrrrrrrruuuullllddlLLLrruulllluLLLrrrdrrrruruullllllllldDDDDDDDldRRRRRRRRRRRRRRRRdrUUUUUUUUdddddlluuuuuururrdLLLLulDDurrddddddlllllllllllluuuurrrrrrddrruurRRluurrdDDDDuuuuurrddddddlLLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrrrrddlllllllllllllluUUUUdddddlluuuuuurRRRRRRlllulllluurrrrrrrrrddlDDullllllddddrrrrrrrrrrrruuuullllddlLLruulluLLLLLrrrrrdrruruullllllllldDDDDDDDldRRRRRRRRRRRRRRRRdrUUUUUUUUdddddlluuuuuururrdLLLLulDDurrddddddlllllllllllluuuurrrrrrddrruurRRluurrdDDDDuuuuurrddddddlLLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrrrrddlllllllllllllluUUUUdddddlluuuuuurRRRRRRlulllllluurrrrrrrrrddlDDullllllddddrrrrrrrrrrrruuuullllddlLrruurrddLLuurDrdLuurrrddddlllllllllllluuuurrrrrruLLLLLLLrrrrrrrruullllllllldDDDDDDDldRRRRRRRRRRRRRRRRdrUUUUUUUUdddddlluuuuuururrdLLLLulDDDlddrUluRRluurrdDDDDuuuuurrddddddlLLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrrrrddlllllllllllllluUUUUdddddlluuuuuurRRRRRRurDD
 144 [11*11(32)] OK  2sec 341moves 120pushes ULulUdrUlLulDDDDDDDuuuuuurrdLulDDDDDuuuurrrdrRuLLLLulDDDuurrrrrULLLLdlUrrrrrdrRlllllllddRUUruLrrddLullddrUUUrrrrdrrUdlluRRluRddlldldDRUUUluRRdrUdllddddDurDuluurRlUUUdddlddrUUUUruLLdlUrrddddddRdrUULdlluurDldRRurDulluurDlddrruLLdlUUUUruLLLLLrrrrrdRddlllLdlDurDRRRurDllllulLDurrRRRurDldRuuuullllDDrddlluRRRRRuuulllllldRRurDDDDulllUUruLdddrUruLL
 145 [13*12(10)] OK  7sec 1025moves 226pushes urRRRRRRdDDuuulllldLurrrdLDDlllldRDDrdRlulldRRuluuurrruuurrrdddrdrrdddlllllulLLrrrdrrrrruuulluluuulldlddlllddDrrrrdrrrrruuulldlUUrdrrdddlllllulllluuurrruuurrrdrDDuululldlddllldddrrrrdrrrrruuulLdlUruuuluurDDDDuuullldlddllldddrrrrdrrrrruuulLuuuulllllldRurDulllldRRurrrrrrddddrrdddlllllulllluuurrrUUruLLLdlluRRRRRRldlddllldddrrrrdrrrrruuulluuuuulDlldlddldLulDurrrrdLLuruuLLurrrrrrddddrrdddlllllullllUUluRRRdrUUdllldddrrrrdrrrrruuulluuuullldLddllldddrrrrddlUrrrrrruuulluuuullldlddllldddrdRullldRRuluuurrruuurrrrddddrrdddllllluLLLdlUUUluRRRlldddrrrrdrrrrruuulluuuullldldDllldddrrrrddlUruLLLrrrdrrrrruuulluuuullldlddlllddDuuurrdLurrrdLLuruuulldRullldRRurrrrrrddddrrdddlllllulllluUluRRRdrruLuUruLLLdlluRRRRRRRlldldddlLuRdrUUUruLLLdRurrrrurDDDDuuullllldllluRRRRRRRlldLLLrrddlllldRddrdRullldRRuluuurrruuurrrurDDDuullldlddllldddrrrrddlUruLLLdlUUUluRRRdrUUUluRRRRurDDullldlddllldddrdRurrddlUruLLLdlUUUluRRRdrUUUluRRRRurDllldldddlLulDDDldRRRurrddlUruLLLdlUUUluRRRdrUUUluRRRRllllllldRRRurDDDrdLLLulDDDldRRRurrddlUruLLLdlUUUluRRRdrUUUluRRR
 146 [15*11(10)] OK  6sec 924moves 152pushes drrrrRRuUUllllluLuulldDRluurrdDrdrruLLLrrrdrruLLrrdrruLLrddddlluRdrUUUdddlllluRRdlllluRRdrrrruuullllluluurrrrrrrrrdddddddlldlllllllllluuurRRdrrrrrrurDllluRdlllllullldddrrrrrrrrrrUdlllllllllluuurrrdrruRdlllullldddrrrrrrrrrrurruuuuuuulllllllllddrdrrrrrdDrDLLLLLLLuRlllldddrrrrrrrrrrUdlllllllllluuurrrrdrruRRdllllulllldddrrrrrrrrrrurruuuuuuulllllllllddrdrrrrrdDrDLLLLLLulllldddrrrrrrrrrrUdlllllllllluuurrrrRRRRlllllllldddrrrrrrrrrrurruuuuuuulllllllllddrdrrrrrdDrDLLLLLullllldddrrrrrrrrrrUrruuuuuuulllllllllllddRdRUlluurrrrrrrrrrrdddddddlldlllllllllluuurrrrrrrrruullluLLrrdrruLLrrdrruLLrdddllllllllldddrrrrrrrrrrurruuuuuuulllllllllllddrdrRRRRRurDDDrDLLLLurrruulllllllulldRRRRRRRRurDDDrdLLLurruullllluLdlluuurrDDuulldddrRRRRRRurDDDrdLLuruulllllllluRluurrdDldRRRRRRurDDDrdLullllllllldddrrrrrrrrrrUrruuuuuuulllllllllddrdrruLLdlluluurrdDldRRRRRRurDDulllullluurrrrrrrrrdddddddlldlllllllllluuurrrrrrrrRuuulLLLLdlluluurrdDldRRRRRRurDDD
 147 [29*17(14)] X 600sec
 148 [13*18(16)] OK  7sec 477moves 114pushes lddlLUlDDlddrUdRDrdLurruulLUddddDlluRdrUdlddrUluurruruulldlluuRlddrrurrddlUruLdllluurDldRuuuurrrurrrRUruLddldddRDuluuururrddlLullddrUluRdrUdlddrdrruLLdlUUUluRdddrrrdddldlluRUUluRdrrddLdlUrruuuLLdlUUluurDrDDuulldRurDurruulDrdLLdlluurDldRuuRdrruululDDldRuuuUluurDDDrdrddLLulldRRuUrrddLLuuUUluurDDDDDuuulldRurDrdrddlUlUdrruLdlllddrUluRllldlllddddRDrdLurruulDrdLuuLdlluurDldRuuuurrdLDuurruululldRDDrruuLulDrrddlllDDrUdllddrRUUdrrddldlUdDlddrUUUruruullullddrUluRdrrrddlUruLdddldlluR
 149 [10*10( 9)] OK  0sec 161moves 38pushes LdllulUUrrRuUlDrdLuuuurDDDuullllddRdddrdrruLUUUruurrdddrddLLLdlUrrrruuluuullddRluurrdDuullllllddrRRRuulDrdLuurrrddLruullllllddrdddRdrruLUUUUruulDlllddrRldddRdrUU
 150 [15*13(59)] X 600sec
 151 [13*14(17)] OK  2sec 1542moves 340pushes LLLullddrUUrdrrDDuurrUUUdddllddlddrrULdlUruuurruuuluUruulDDuLLLullDurrdLdLLLdlDDlddRluurDrDDDuuulldddRddrrrruRRdrruLuuurruuuUUlulllldllldldddldddrddrrrrurRdrUUUddllldlllluuluuuuruururrrurrrrdrdddddlLLLullddrUruurDuluurDDlddRRdddllldlllluuluuuuruururrrurrrrdrdddddLLLLLdlUUUluRRldddrruuruulDDrDuullldddrrRRdddllldlllluuluuuuruururrrurrrrdrdddddLLLLLdlUUUluRRldddrrruuuulDrdddrdddlluRdrUUddllldlllluuluuuuruururrrurrrrdrdddddlLLLLdlUUUluRRRurDDullldddrrrrdddrruLdlUUddllldlllluuluuuuruururrrurrrrdrdddddlLLLLdlUUUluRRRurDllldddrrrrdddllldlluRRRRdrUUUddllldlllluuluuuuruururrrurrrrdrdddddlLLLLdlUUUluRRRlldddrrrrdddllldlllluRRRRRRdrUUUddllllllluluuuuruururrrurrrrdrdddddlLLLLdlUUUluRRldddrrrrdddllllllluluuurrddDldRRRRRRdrUUUddlllllluuuuluuururrrurrrrdrdddddlLLLLdlUUUluRdddrrrrdddllllllulluuRurDDDldRRRRRRdrUUUddlllllluuuuluuururrrurrrrdrdddddlLLLLdlUUUddrrrrdddlllllluuuuluuuluRluurDDDDDDldRurDDDlddrruLdlUrrrrrurruurruuuuululllldllLdlluurDDDDDldRurDDDuuuluuuurrrrurrrrdrdddddlldddllldlllluRRRRRRdrUUUddlllllluuuuluuuurrrrurrrrdrdddddlLLLLdlUUdrrrrdddlllllluuullddRluurrdDldRRRRRRdrUUUddlllllluuuuluuuurrrrurrrrdrdddddlLLLLdlUrrrrrruuuuululllullDrdLLLdlluurDDDDDldRurDDDldRRRRRRdrUUUddlllllluuuuluuuurrrurrrrrdrdddddlLLLLrrrrruuuuululllulllDrdLLdlluurDDDDDldRurDDDldRRRRRRdrUUUddlllllluuuuluuuurrurrrrrrdrdddddlLLLrrrruuuuulullllllLdlluurDDDDDDldRurDDDldRRRRRRdrUUUddlllllluuuuluuuuurrrrrrrrdrdddddlLLrrruuuuuluurDDullllldllldldddrddddrrrrurruurruuulUUruLLLLLLulDrdLLulDDDDDldRurDDDldRRRRRRdrUUUddlllllluuuuluuuuurrrrrrrrdddrdddlLrruuuluurDDDD
 152 [15*13(12)] OK 25sec 1037moves 229pushes ldddrruuRuuRuuulllldLLrrurrrrdddlddlddlldlluuuuululluurrDDDrdLLLulDuurrrurrrdrrRllluurrDulldlllddrdddddrrurruuruuuLuLLLLrrrrdrdddlddlldlluuuuululluurrDDDrdLLLuurrurrrdRullllddrdddddrruuuurUUluurrdLLLLrrrdddlddddlluuuuululluurrDDDrdLLrddlluUUdrruulLulDrrrdrdddddrrurruuruuuLrdddlddlluuuruUruLLLLrrrdddlddddlluuuuululluurrDDDrdLLrddlluUUUluurDldRuurrdrrrrdddldRlddrUUUUUruLLLLrrrddddddldlluuuullluuuurrDDDrdLLrddlluUUUUdddrruuuulLulDDurrrdrrrrrdrddLruulldDlddrUUUUruLLLLrrrddddddldlluuuullluuuurrDDDrdLLrddlluUUUUdddrruuuulLulDrrrdrrrrrdrdddLdlUUUUruLLLLrrrddddddldlluuuullluuuurrDDDDDrdLLruulldDrrrddrruuurrrRdLLdlUUUUUruLLLLrrrddddddldlluuuullluuuurrDDDrdLLrddlluUUUUUrrdrrrrrdrdrDrruLLdllluurrDrdLLdlUUUruLLLLrrrddddddldlluuuullluuuurrDDDDDDuuuuurrrurrrrdDDrdLLLdlUUUruLLLLrrrddddddldlluuuullluuuurrDDDDDrdLrddrruurrrrUluurrdLLLdlUUUruLLLLrrrddddddldlluuuullluuuurrDDDDuuurrrrrdrrdrrddLLLLdlUUUUruLLLLrrrddddddldlluuuullluuuurrDullddddddlddrUUUUrrrddlLrruullldDlddrUUrrruulDrdLLLrrrddrruuuuruuullllDDDDrdLLrrddlUUUruLLruuuullluurDDrrddL
 153 [15*13(12)] OK 27sec 1165moves 265pushes lddddlluuuuuluurrrurrrrddLdRuuullllddrRRdrUdldRdrruLdlUluulllulllddrdddddrruuuurRRuullluurrDulldlllddrdddddrruuuurrruuLuLLLLrrrrdrddlllddddlluuuuululluurrDDDrdLLLuurrurrrdRullllddrdddddrruuuurUUluurrdLLLLrrrdddlddddlluuuuululluurrDDDrdLLrddlluUUdrruulLulDrrrurrrrdddrruuLrddlluUruLLLLrrrdddlddddlluuuuululluurrDDDDDrdLLruulldDlddrUUrrrddrrurruUddlluuRlddrUUUUUruLLLLrrrddddddldlluuuuululluurrDDDDDrdLLLdlUrUUUUluurDldRuurrdrrrrrdrddLruulldDlddrUUUUruLLLLrrrddddddldlluuuullluuuurrDDDrdLLrddlluUUUUdddrruuuulLulDDurrrdrrrrdddddrUluuurrddLdlUUUruLLLLrrrddddddldlluuuullluuuurrDDDrdLLrddlluUUUUdddrruuuulLulDrrrdrrrrrdrddRdrruLLLLdlUUUruLLLLrrrddddddldlluuuullluuuurrDDDDDDuuuuurrrrrdrrDldRdrruLLLLdlUUUruLLLLrrrddddddldlluuuullluuuurrDDDDuuurrrurrrrDDDldRdrruLLLLdlUUUruLLLLrrrddddddldlluuuullluuuurrDDDrdLLrrddllluUUUUUrrdrrrrrdrrdddLLdlUUUUruLLLLrrrddddddldlluuuullluuuurrDDDrdLLruuuulldddDDDlddrUluRuurruuurrrrrdrrddddLLdlUUUUUruLLLLrrrddddddldlluuuullluuuurrDDDrdLLruuuulldddDDDuurruuurrrrrdrrddrruLLulDrdLLdlUUUruLLLLrrrddddddldlluuuullluuuurrDullddddddlddrUUUUUUddrrrddlLrruullldDlddrUUUUrrDrdLLruulldDlddrUUrrrddrruuuuruuullllDDDDrdLLrrddlUUUruLLruuLruullluurD
 154 [26*18(26)] X 600sec
 155 [16*13(19)] OK  1sec 782moves 169pushes LLLLrdLurrrrrdrrurrurruuullllllUUluurrdLLdldlllldRlddrDDDrdLuuuuluurDDDDDuuurDuluuurrurrrddrrrrrrdddlldlldllulllLddrrUdlluuuuluuurrurrrddrrrrrrdddlldlldllulLLrrrdrrurrurruuulllllluulldllldddrdDDuuuluuurrrdRRllulllluurDldRRRurrrddllUdrruulLdllldddrddrrrrdrrurrurruuulllluLrdrrrrdddlldlldllulllluuluuurrrdrrUUluurrdLulDrdLrddllullldddrdddlUUUrddrrrrdrruLLLLLrrrrrrrurruuullllulldllullldlddrdddrUluurDulUUluRRRllddddddrUrruurUdlddrrrrrrurruuullllulldLddrrDulllddrrdrruLLLLLLdlUUUUUluRRldddddrrrrrrrrruULDrdLLLLLLLLdlUUUUUluRdddddrrruuruururrdrrDDuurrdddlLulDrdLLLLLLLLdlUUUUUddddrrruurrrRRdrrruuulldDuurrdddlLulDrdLLLLLLLLdlUUUrDDrruuruururrdDuulldlddrrRRluurrdDuurrdddlLulDrdLLLLLLLLulDuuluurDDrddrrrrrrrurrruuLulDDurrddlLulDrdLLLLLLLLrruuruurRurDDulllddrrRRluurrdDurrddlLulDrdLLLLLLL
 156 [17* 9(13)] OK  0sec 774moves 223pushes lllllldlluRRRRRdrruulDrdLulDDrdLLLrruuulllddDDldRuuuuurrrrrrrurrrrdrdddddlluulllUUddrrrddrruuuuLLLLrrruulllDLLLulDrdLulDDrdLLLrruuulllddDDuuuurrrrrrrurrrrdrdddddlluullluUddrrrddrruuuuulullldLLLulDrdLulDDrdLLLLulDDuuuurrrrrrrrurrrrddllLrrrrddddlluullluUruLLLulDrdLulDDDrdLulDurrrUUluRRRurDurrrddllLrrrrddddlluullluUruLLLulDDDrdLulDrdLrdrUUUUluRRRurDurrrddllLrrrrddddlluullluUruLLLulDDDrdLLLLLdlUUruurrrrrrrdddrUluuurrrrddllLdlUruLLLulDDDrdLLLLLdlUruuurrrrrrrurrrDrdLLLdlUruLLLulDDDrdLLLLrruuulllddDuuulldRurrrrdddllllUrdrrruuurrrrrdddrrUUruulDrdLLLdlUruLLLulDDDrdLLLLLulDrrrruuulllDulDurrrrrrrrrdrrrrdLulllddrrUruLLLdlUruLLLulDDDrdLLLLLrrruuurrrrrdrrrrddLrddlluUUruLLLdlUruLLLulDDDrdLLLLrruuurrrrrdrrddddrUUUruLLLLdlUruLLLulDDDrdLLLruuurrrrrddddRRdrUUUruLLLLdlUruLLLulDDDrdLL
 157 [12*18(12)] OK 13sec 1223moves 317pushes dLDDuuurrrDDuulldlddllldDrrrddRuulllluurrruuurrrddldLLDDrddlUruLuuuuuruulldlddRluuurrrddlDDDrrdrUUUruLLrdddllluurUUddllluuuururrrddLLLdlUluRRdrUUddrdddlddLrDDrddlUUUUUdrruruulldLddddrdrrddddllllluluuUruRldldddrdrrrurruuulllUUUrruruulldlDDDDuulDrdrdrrddddllllluluuuruRuuruuuruulldlddRluuurrrddlDDDlddldldddrdrrrurruuulluLUluRRRdrUUUruLLrdddllluurUUddllluuuururrrddLLullddrUUrdrdddlddddrddlUUUluRRRdrUUUruLLrdddllluurUUddllluuuurrurrddLLLdlUluRRdrUdldldlldRRRluuurrrddlDDDDDrddlUUUluRRRdrUUUruLLrdddllluurUUddllluuurrRRuurrddLLLLLdlUluRRdrrdddlddddrdrrddddllllluluuuruRurDrddlUUUluRRRdrUUUruLLrdddllluurUUddllluuurrRRuurrddLLLLLdlUluRddddrrddddlldlluRRRurDrddlUUUluRRRdrUUUruLLrdddllluurUUddllluuurrRRuurrddLLLLLLulDldRRddrrddddllluuRRRRRdrUUUruLLrdddllluurUUddllluuurrRRuurrddLLLLLLulDDldRdrrrddddrdrrdrrdLulDuulluluurrrrrddlDlddrruLdlUruLLLdlUUUluRRRdrUUUruLLrdddllluurUUddlllluuurrrRRuurrddLLLLLLulDDlddrrrrddddrddRurrddlUruLLLdlUUUluRRRdrUUUruLLrdddllluurUUddllllluuurrrrRRuurrddLLLLLLdlluRdrUrrrdddlddddlldldddrdrrrrrUUUruLLLdlUUUluRRRdrUUUruLLrdddllluurUUddllllluuurrrrRRuurrddLLLLLLrrrdddlddddrdrrddddrUUruLdlUruLLLdlUUUluRRRdrUUUruLLrdddllluurUUddllllluurrurrRRuurrddLLLLrdddllllluuuRdlddrrrruruuruurDrdLLLdddllllUluR
 158 [11*10( 7)] OK  0sec 143moves 29pushes UUUruLdddrrUruLLulDDurrddldlluRllUluRRlddrruUrrddLdlUlluulluurDldRRluuurrurrDDDuuulldlldddrddrrrruuLrrruuluLrdrddldldlllluuluuurrurrDDurrdDrdLL
 159 [15*11(12)] OK  0sec 358moves 83pushes ddddldlllldlluRRRRRurDuulllllDurrrrddllldlluRRRRllluurrrrdDuurruuurrrddddLLLLdlllllllluurDldRRRRRRRlllluLdlluurDldRRRRRRllluurrrrrruuuuurDlddddrdrruuuulLulDDDDldRRullluuRlddrruUruulDDDDrdLuuuurrrddddLruuuulldlllluurDldRRlddrruUruulDDDDllllllddrrUdlluurRRRRRlllluluuRRurDDDuulllddrdrRRllllldlluuruRldlddrrurrrruuulllDDrdddlluuRRRRuuuuRlddrruruulDDrdLLruulldDD
 160 [11*10( 8)] OK  1sec 257moves 41pushes uuuuruuulldRurDDDllldlddRRdrUUUddllluuurrRRuuulllldRDuurrrdddldddllluuuRuuurrrddrRurrdLDDlDldLrururuuLLrrddldldldllulluuuruuurrrdDrrrddrdLuuullluulllddddlddrrdrUUUddllluuuruuurrrddrrrddddLLLdlUUdrruRdrUUUdddllllllluuuruuurrrddrrurrdLLrddddllllllluuuruuRRurD
 161 [13*14(10)] OK  1sec 847moves 211pushes ddrrrrddddlllLLdlluRRRRRRurrddlUruLuuulllluururrrDDDDrdLuulllluuluRlllldRRRurDDDDDDuuurrrrddddlllLLdlluRRRRRRRdrUUUUruLLLLrruuullLLdddddllUUUdddrruuuulLulldRRRlddddrrddrrrruuuuuuullllDDDDDDuuuuuurrrrdddddddlllLLdlluRRRRRRRdrUUUUruLLLruuullldlllllddRluurrrrddddlluUUdlluurRRlddddrrddrrrruuuuuuullllDDDDDDuuuuuurrrrdddddddlllLLdlluRRRRRRRdrUUUUruLLuuullllLuuulldRurDDDrdddddlluuuuRurDDDDDDuuuuuurrrrdddddddlllLLdlluRRRRRRRdrUUUUluuuullllluullDDldRRRurDDDDDDuuuuuurrrrdddddddlllLLdlluRRRRRRRdrUUUruuLrdddldllllluuuuuuurrrrddDuuullluLddllluuurrDDuulldddrRurDDDDDDuuuuuurrrrdddrrdddldllllLLdlluRRRRRRRdrUllllluuuuuuuuluurDDDDDDDDDuuuuuurrrrdddrrddllddlllLLdlluRRRRRRRlllluuuuuullluRRurDDDDDDDuuuuuurrrrdddrrddllddlllLLrrrrruurrdLuruulluuullldlddddddrrrrdrUllllluuuuuuurrrrdddrrddllDurrdLdLLrruulDrdLuurruulluuullldlddddddldlluRRRuuuuuuurrrrdddrrddlUruL
 162 [16*15(16)] X 239sec
 163 [18*12(11)] OK  6sec 641moves 209pushes lDlddRURRRRRRRRdrUUUUdddlllluuuurrrRRRurDlllddddlllllllluulDldRRRRRRRRRdrUUUUdddlllluuuurrrRRlddddllllllllldllddrrUUluRRRRRRRRRdrUUUUdddlllluuuurrurrrdLddddlllllldlLulDurrrrruuuullDDDuuurrddddlLLLdlUruuuRldddrrrruuuullDDDuulldddrRRluuuurrdddDDDrddlUUUUUUUdddrrruruuuulldlLddddlllllluluRRlddrrrruuullDDullddrRRRRRRRRurrdLLLLrruruuuulldlldddDDDrddlUUUUUUddlluuuuRlddddrrrrruruuuLLurrrrrdLLLLrrrrrddlUruLLLLddddlllllllluulluurDldRurDDullddrRRRRRRRRdrUUUUUruLLrdddddlllllllllUUluRRddddlllddrUUUUluRRurDDldRRRRRRRRdrUUUUdddlllllldllllddrrUUluRRRRRRRRdrUUUddlllllluLLulDldRRRRRRRRRdrUUdlllllldldldlUUluRRRRRRRRRdrUruLdlllllluuuLLdlluurDDDldRRRRRRR
 164 [16*12(13)] OK  0sec 546moves 168pushes rrrrrRRRRuurrDDLLLLLLLLLrruullldDldRurDDuurruurrrDulllddrrRRRuurrddLLLLLLLLLrruullldDldRurDurrrrrrruLdlllluurrrDrdLLLrruullldDDDuurrrurrurDrdLLLLLLrruullldDDurrrddrdddlUUUUUllluurrrDrdLLLLdlluRdrUUdrrrddrddddrrruuLLLdlUUUUUlllllluurrurrdrrDrdLLLLdlluRdrUrrrddrddrruLLdlUUUUlllllluurrurrdrrDrdLLLLLLrrrrruullulldlldDldRRRurrrrddrddddrUUruLLdlUUUUlllllluurrurrdrrDrdLLLLLLrrrrruullulldlldDldRRurrrrrddrdrdddrUruLLLdlUUUUUlllllluurrurrdrrDrdLLLLLLrrrrrurrrrrrdLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrddllUdrruulLLLLLLLLrrrrrdRurrrddllUdrruulLLLLLLLrrurrurrurDDrdLLLLLLL
 165 [14*13(11)] OK 76sec 703moves 162pushes luuurrrRRdddrruruuullDurrdddlLdlUrrruuulldDDrdLurruuLulDlllllldddrrrUUddllluuurrRRldddlddrUUUdddDrddlUUUUlulldlddRRRurDuuluurDDullluuurrrDDldllllluuuRRRRluullDurrdddddllluuuRRluurrdDDDlddddrrruuulLulDDurrruruuLLLuullddRluurrdDDDuurrrddldlLdlUrrrdrUUddlddrUUlulluuurrrrRRurrdLLLLLLLLdddrrurUdldlluuurrRRRRurrdLLLLLLLrrddldllllluuuruurrdDDDuuuullddldddrrRRluuurrrddlDDrUUUddllluuurrRRRRurrdddlllUdrrruuulldLLLLLrrdddlllllluuuruurrdDDDuuuullddldddrrRRluuurrrddddlUruuurrrurrdLLLLLLLrrdddlllllluuuruurrdDDDuuuullddldddrrRRluuurrrddddddllllUUruuuuuurrrrDullllddrrrRRRurrdLLLLLLLrrddddddlllluuruuuUrrrdddLLrrdddlllluurUUdrrruuurrddrUdrruulLLLLLLrrddddddlUUruuuurrrddrUruLLLLLLrrrrddddlUUUruLLLddddddrddlUUUUUU
 166 [16*14(15)] OK  4sec 667moves 163pushes dddlluuluuLrdddlllUluRRRurDDulllddrrRurDDDrdLLdlLLdlUlUUUUluRRurrrrdrddrdddLLLruuruullllUluRRRurDDulllddrrRurDDDDuuullllulldddddrruuLrddlluUUUluRRldddrrdLuluuururrrrdrddrdddLurrrdLLuuuruuuururrrddllddLruurruullldlddDDDlddrruLdlUruLururruuLulDDDDDDldRullluRurDDuururrdrruLLLruulldDDDDuullullllUluRRRurDDulllddrrRurDDrddlluRuuulullluRRurDDDulllddrrRurDDDurrddlLuuuuluuuullDDrdLulDrrrdrddrruuuuluLLLulDrrrrdrrdrrDlddrruLLLruulldDDDullddrRuulDulullllUluRRRurDDulllddrrRurDDrdLLruuuluuuuurDlddddrddrruuuuluLulDDDDulllddrrRurDDrdLuullllulldddrddlUUUUluRRurrrrddlllUluRRRurDDulllddrrRurDDDuullllulldddrrddRluulluuururrruurrrdrrurrDrdLLLulDDDDDulluulullluRRurDDDulllddrrRurDD
 167 [14*14(12)] OK  0sec 460moves 80pushes llDldddrruuLulDDldRRluurrdDldRuurrruLLLLulDDldRRluurrdDldddrruruUddldlluuuruurrrdLLulluuullllddddddlddddrrrrrrUruuruuuullllddrdddRdrUdldlllllluuuuruuRRlluuuurrrrdddlDldRRddllUUruuuruullllddddrRlluuuurrrrdddlDldddrrdrddllUUddlllluuuuruurrdddRdrUUdlluuuruulDurruullllddddrRdddrrdrrdrUUUUdddlllulluuuurrrrrrdLulllllddddldRurrdrddlluUluRdrUlluuuuurrurrDullddllddddrrdrrruuuuuLLLLulDDDDDldRurrdrddlluUluRdrrdddrrrruuuuLrddddlllluuurrUUUUruLLLLLulDDDDDldRurDrrddllUU
 168 [18*16(20)] OK  8sec 1804moves 424pushes lLLLuLulldRdRRuLdlUruLLLulDDDDDDDDrdLuuuuuuuurrrrdrdRRRlllllddrrrRUruLLLLrrrddlllluUUruLLLulDDDDrdLuuuurrrddddrrUdrruulLLrddlluUUruLLLulDDDrdLuuurrrrdrdddrUruLLLrddlluUUruLLLulDDDrddlUruLrddddddddrRRdrruLLLLdlUUUUUUUUluuurrrrdrdrrrdrdddldlldlDuruurrruuululllululllldddrdddddddrrrdrruLLLLdlUUUUUUUddddddrrrruuruulDDDuuurrrruuululllulullllddddrddddddrrrdrruLLLLdlUUUUUUdddddrrrruuurrrdLLulDDuuurrrruuululllululllldddddrdddddrrrdrruLLLLdlUUUUUluuuuuurrrrdrdrrruuuullddRluurrdDDDlllulullllddddddrddddrrrruuuurrrruuuLLLdlUruLLrddlluUUruLLLulDDDDDDDldRurDDDuuuluuuuuurrrrdrdrrrdrdddlddlllddllldlluRRRRdrUUUruurrruRRDRdrUruuuluuLLLLrrrrddrdddlllulluuluUddrddrrurDllluuluurrrrrddrddLLLLrrrruuluulllllddrrUdlluurRlldlllulullllddddddrddddrrrruuruurrrUUddlddlllddlllluuuuluuuuuurrrrdrdrrrurrddLLLLdlUruLLrddlluUUruLLLulDDDDDDDldRurDDDuuuluuuuuurrrrdrdrrrdrdddlddlllddllldlluRRRRdrUUdlllluuuuluuuuuurrrrdrdrrrdrdddllllllddrRlluurrrrrrurrrrruuluulLLrrrddrdddldlUruLLLrrrruuluulllddllulllulullllddddddrddddrrrruulluurrrrrrUUdrrrrruuluulllddLLLLdlUruLLrddlluUUruLLLulDDDDDDDldRurDDuuluuuuuurrrrdrdrrrdrruLLLLLLrddlluUUruLLLulDDDDDDDrdLuuuuuuurrrrdrdrrddRuurrurrrddrddlllllUUruLLLLLLrddlluUUruLLLulDDDDDDDrddlUruLuuuuuurrrrdrdrrrrddddllllllddrrddllllUUUdddrrrruulluurrDDDuuurrrruuuullllululllldddddddrdddrrrdrruLLLLdlUUUddrrrruuuurrrrurrrdddlUUruLLrrrruuluullldlllllulullllddddddddrddrrrruuuurrrrUUUruLLLLLLrddlluUUrrdrrrrddddlddlLulDDuuurrrruuuullllulllullddddddddrddrrrdrruLLLLdlUUdrrrruuuurrrruuuulllluluLLLulDDDDDDDDuuuuuuurrrrdrdrrruUlluurrDDDDrdLLLdlUruLLrddlluUUruLLLulDDDDDDDuuuuuurrrrdrdrrruulDrdLLLLrddlluUUruLLLulDDDDDDuuuuurrrrdrdrruuruulDDDrdLLLLrddlluUUruLLLulDDDDDuuuurrrrdrdrrrrruLLulDrdLLLLrddlluUUruLLLulDDDDuuurrrrdrdrrurrrruulLLulDDDrdLLLLrddlluUUruLLLulDDDuurrrrdrdrruuurrDDrdLLLLLLrddlluUUruLLLulDD
 169 [20*15(14)] OK  0sec 915moves 277pushes lLDDDDullddrRRdrruLLLLruulldDrdLLruulldDldRuuururrruuurrdLulDDDDullddrRRdrruLLLLruulldDDuuuuuRRddlldlldllluuuuuurrrrrrDrdddlluuRurDDDDullddrRRdrruLLLLruulldDrdLLLdlUruLLrruruurururrrdLulDDDDullddrRRdrruLLLLruulldDrdLLLdlUruLruruurururruruulDDDrdLulDDDDullddrRRdrruLLLLruulldDrdLLLulDururuururrrrrruLLulDrdLulDDDDullddrRRdrruLLLLruulldDrdLLruulldDuuruurururrrrrrrdLLLLLulDDDDullddrRRdrruLLLLdlUUdrruulLulDrdLuurururruuurrrDDDrdLLLLulDDDDullddrRRdrruLLLLdlUUdrruulLulDururuulllllldddddlddrURRdrrruuuuuruullllllddddDldRRluuuuuurrrrrrdrrrrruuLLulDDDrdLulDDDDullddrRRdrruLLLLruulldDrdLLLrruuuuurrrrrrrrdrruLLLLLLLulDDDDullddrRRdrruLLLLruulldDrdLLruuuuurrrrrrrrrrruullLLdllluurrDDrdLLLLulDDDDullddrRRdrruLLLLruulldDrdLuuuuururrrrrurrrDurrddlLLLLLLLulDDDDullddrRRdrruLLLLdlUUUrruullDldRuururruuurruurDDDDDrdLLLLulDDDDuuullddddrRRdrruLLLLruuuulldddDuuuururrrrrurrrrruLulDDDurrddlLLLLLLLulDDDDuuullddddrRRdrruLLLLruuLruulldD
 170 [17*12(10)] OK  1sec 986moves 228pushes dlldllldlluRRRRdrUluRRurrrddllUUUruLuullluLLulDDDDRddlDuruuluuurrrdrrrdddddlldllldlluRRRRdrUUdlllluuruulDDDuuuuuurrrdrrrdddddlldllldlluRRRRdrUluRRurrrddllUUluRuuuluLLLLulDDDDDDDuuuuuurrrrrdrdddddlldllldlluRRRRdrUluRRurrrddllUdrruulLuuuuruLLLLLLulDDDDDDDuuuuuurrrrrrddddddlldllldlluRRRRdrUluRRldlllluuuuuuurrrrrrdddddrrddllUUUUUddddlldlllluuuuuuurrrrrrrdLLLLrrrdddlDuruuuulllllldddddddrrrurRurrrddllUUUUUddddlldlllluuuuuuurrrrrrrdLLLrrddrDldddrruuLullddrUUUUddddlldlllluuuuuuurrrrrrrdLLulllllddddlldRurDDuuuuuurrrrrrddddddlldllldlluRRRRdrUluRRurrrddllUUUUUddddlldlllluuuuuuurrrrrrrdLulllllldddrdrruLLddlddrrrurruuruuuullllllddDDDDuuuuuurrrrrrddddddlldllldlluRRRRdrUluRRurrrddllUUruLuuuurRRurDrddddlluuRUruLLLLLLLLLLulDDDDDDDuuuuuurrrrrrddddddlldllldlluRRRRdrUluRRurrrddllUUruuluuurrrrddlddrUUUruLLLLLLLLLLulDDDDDDDuuuuuurrrrrrdddrddldlldllldlluRRRRdrUluRRurruuluuurrrrrdDlddrruLdlUUUruLLLLLLLLLLulDDDDDDDuuuuuurrrrrrdddrddlldldllldlluRRRlluuuuuuurrrrrrdddrddlldlddlUrururUUUdrddrddllUUUU
 171 [20*20(24)] OK  3sec 2606moves 777pushes ddlUllddrddLLdlluRuuululllluuuuuRdrruulDrdLLulDDDDDldRRRdrUUluRdrUluRdrUdlddrdddllldlddRRRRddrruurRdrrruruuuururuuuUlulluullluullllddLLulDrdLLulDDDDDldRRRdrUUluRdrUluRddlllluuuuurrrrruurrrrddLLLLLLulDrdLLulDDDDDldRRRdrUUluRdrUUddlllluuuuurrrrrrrrrrrrddlddldllluUUUluluurrrrddlLLLLLulDrdLLulDDDDDldRRRdrUUUdllluuuuurrrrrrrrrrrrddldLLLrrddllluUUUluluurrrrddlLLLLLulDrdLLulDDDDDldRurDuluuuuurrrrrrrdddddrrUruLLrddlluUUUluluurrrrddlLLLLLulDrdLLulDDDDDldRRRdrUUruLdllluuuuurrrrrrrrrrrrddrUUUruLLLLLLLLulDDurrrrddlllLLLulDrdLLulDDDDDldRRRdrUluRdrUluRdlllluuuuurrrrrrrddrdrrrdrrUUUUUruLLLLLLLLulDDurrrrddlllLLLulDrdLLulDDDDDldRRurDulluuuuurrrrrrrddrdrrrdrddrUUUUUUUruLLLLLLLLulDDurrrrddlllLLLulDrdLLulDDDDuuuurrrrrrrrrrrrrddrdrddddldlddddldlllullddlluulllluuurrrruuulllllluRRRdrUllluuuuurrrrrrrrrrrrrddrdrruLLdlUUUUruLLLLLLLLulDDurrrrddlllLLLulDrdLLulDDDDuuuurrrrrrrrrrrrrddrrdddddldlddddldlllullddlluulllluuurrrruuulllllluRRRRdrUUdlllluuuuurrrrrrrrrrrrrddrrdddddrddlUUUUUUruLLdlUUUUruLLLLLLLLulDDurrrrddlllLLLulDrdLLulDDDDDldRRRurDullluuuuurrrrrrrddrdrrdddddrRRRurrddlUUUUUUruLLdlUUUUruLLLLLLLLulDDurrrrddlllLLLulDrdLLulDDDDuuuurrrrrrrddrdrrdddddrrrddddldlllullddlluulllluuurrrruuulllllluRRRRdrUlllluuuuurrrrrrrddrdrrrdrddLruururrdddddllllluUUUruLLLrddlluUUUluluurrrrddlLLLLLulDrdLLulDDDDuuuurrrrrrrddrdrrdddddrrrddddldlllullddlluulllluuurrrruuulllllluRRRRllluuuuurrrrrrrddrdrrdddddrdRdrUluRRurrddlUUUUUUruLLdlUUUUruLLLLLLLLulDDurrrrddlllLLLulDrdLLulDDDDuuuurrrrrrrddrdrrdddddrrrddddldlllullddlluulllluuurrrruuulllllluRRRdrrrdddllldlddrrrrddrruurrdrrruUUUluRRRurrddlUUUUUUruLLdlUUUUruLLLLLLLLulDDurrrrddlllLLLulDrdLLulDDDDuuuurrrrrrrddrdrrdddddrrdddddlllullddlluulllluuurrrruuulllllluRRdrrrrdddllldlddrrrrddrruurruRRRdrUUUluRRurrddlUUUUUUruLLdlUUUUruLLLLLLLLulDDurrrrddlllLLLulDrdLLulDDDDuuuurrrrrrrddrdrrdddddrrdddllldllddlluulllluuurrrruuulllllluRuuuuurrrrrrrdddddddrddlLdlUUUddllldlddrUUluRRRdrUUdlllddrdrrddrruurrdrrUdlluurRRdrUUUluRRurrddlUUUUUUruLLdlUUUUruLLLLLLLLulDDurrrrddlllLLLulDrdLLulDDDDDldRRRRllluuuuuurrrrrrrddrdrrdddddrrdddllldRRdrUUUUluRRRurrddlUUUUUUruLLdlUUUUruLLLLLLLLulDDurrrrddlllLLLulDrdLLulDDDDDldRRRlluuuuuurrrrrrrddrdrrdddddrrddddllllluRRRRRdrUUUluRRurrddlUUUUUUruLLdlUUUUruLLLLLLLLulDDurrrrddlllLLLulDrdLLulDDDDDldRRluuuuuurrrrrrrdddddddrddllllllddrdrrRRRRRRdrUUUUluRRRurrddlUUUUUUruLLdlUUUUruLLLLLLLLulDDurrrrddlllLLLulDrdLLulDDDDDldRuuuuuurrrrrrrdddddddrddllllllddrdrrddlUruLLulldRRRRRRRRRRdrUUUUluRRRurrddlUUUUUUruLLdlUUUUruLLLLLLLLulDDurrrrddlllLLLulDrdLLulDDDDDuuuuurrrrrrrdddddddrddllllllddddRRdrUluRRRRRRRdrUUUUluRRRurrddlUUUUUUruLLdlUUUUruLLLLLLLLulDDurrrrddlllLLLulDrdLLulDDDD
 172 [15*16(15)] OK 20sec 1231moves 334pushes lllllUluRuRldddrddlUUUUddrrrdLurrruulDullDDrUluRddlllddrdddrrrurururrrruullluLLLLuuuRurDDDuullddddlllddrdddrrrurururrrruulllulLLrrrdrrrdddlddlllllllluuuluurrrUdllluuRuuRRRurDDDuullllddlddddrdddrrrurururrrruulllulLdLLLLrrrrurrdrrrdddlddlllllllluuuluUrrrrruuuulldDDuuurrdddrrdrrrdddlddlllllllluuuluurrRlllddrddlUUrddddlUUrdrrrurururrrruulllulluuullddddllDDDDldRRRRdrUluRRRdlllllluuuuurrdddLruuullddDDlddrUUUUdrruuuuuuullddRluurrrrdddrrdrrrdddlddlllllllldlddrUUluRRRRdrUluRRdrUdlllllluurruuullDDDDldRRRRRRRRdrUUdlluluurrrrdLddlllllllluurruuLulDDDDldRRRRdrUluRRuurrrruulllulluuullllddrDDrdLulDDDDldRRRRRRRRdrUUUddllluuurrRdrUUddlddlllllllluuuuuruuluurrrrdddrrdrrurrdLLrdddlddlllllllluuuuuruuluurrrrddddLLulDrdLulDDDDldRRRRdrUluRdrUdllllluuuuuruuluurDDDDrdLulDDDDldRRRRdrUluRdlllluuuuuruuurDDuuurrddddlLulDrdLulDDDDldRRRRRRRlllllluuuuurrrrurrdRRurrdLLrdddlddLLLLdlUllluuuuurrrruLLulDDrdLulDDDDldRRRRRRRRdrUUUruLLLrrdddlllllllluurrurUUruLLulDDrdLulDDDDldRRRRRRRRdrUUUruLLrdddlllllllluuuuururrruLLulDDDrdLulDDDDldRRRRRRRRdrUUUruLdddlllllllluuuuururrrrrdRRurDDulllullulllllluRRurDDDDrdLulDDDDldRRRRRRRRdrUUUddlllllllluuuuulUluRRurDDDrdLulDDDDldRRRRRRRRdrUUdlllllllluuulUUUluRRurDDDrdLulDDDDldRRRRdrUUdllllulUUUUUluRRurDDDrdLulDDDDldRRRRdrU
 173 [13*12(10)] OK  2sec 579moves 87pushes drrrddlllDurrrddlUruuulllullddddrrurRdrUUUluRRRRlldlllluuurrrrrrrrdddlUrdddlUllddLruurrruulllldlddlddrUUUUluRRdldddrruurrruulDrdLuuruullllllllddllddddrrRurrddldllUdrruruuuulllullddddrRlluurUUrdrrrddddlUddlluuurRdrUUdllldlluuurrrrurrdLLLLullddrUrrrrdddrrrdrddllulUdrdrruululLdlUUUdllldlluuurrrrurrdLLLLrrrdddrddrUruLLdlUUUUruLdllluuurrrrrrrrddllLrrruulllllllldddrrrdddrruuRlddlluuullluuurrrrrrrrdddddlUUruLLrruulDrdLddlldddddrUruLuluLdlUUdrrurruuuullllllldddrrRddllldlluuuRRRllluRddlddrrurrrrrurruuuullllllldDldRulluRdddlddrrurrrrrurruuuulllllllDDlddlddrrRRdrUUUUddrdddrUruLLdlUUU
 174 [19*18(24)] OK  1sec 1384moves 439pushes drdrrrrrdrUUUUUUUluururrddlLulDDDDDrdddlllllluluurrrDDuulllddrdrRRRRdrUUUUUUUluururrddlLulDDDDrddddlllluurDldRRRdrUUUUUUUluururrddlLulDDDrdddddllululuurDDDldRRRdrUUUUUUUluururrddlLulDDuulllllllddrDDrdrrdddllululuRRRRurDDDldRRRdrUUUUUUUluururrddlLulDrdddddddlluluuulLLrrrdddrdrruuuuuuuullllllllddrdDrrrddddllululuRRRRurDDDldRRRdrUUUUUUUUrruullDurrddlLLLLLLulllddrddrruLrdrrdddrdrruuuuuuuullllllllddrDDrrrddddllululuRRRRurDDDldRRRdrUUUUUUUUrruullDurrddlLLLLLullllddrdrrdrruLLLrrrddddrdrruuuuuuuullllllllddrDDrrrddddllululuRRRRurDDDldRRRdrUUUUUUUUrruullDurrddlLLLLulllllddrdddddrRRurDldRRRdrUUUUUUUUrruullDurrddlLLLullllllddrdrrddDDldRRRRRdrUUUUUUUUrruullDurrddlLLulllllllddrddddRRRurDDldRRRdrUUUUUUUUrruullDurrddlLulllllllluuurRRdLLulDDldRRRRRRRRlllllllddrdrrrrddddrdrruuuuuuurruullDlllllllluuurrruuLDDrdLLulDDldRRRRRRRRllllllluuuuuRRdrruulDrdLulDDrdLLulDDldRRRRRRRlllllluuurrurrRRRdrruLLLLLLulDDrdLLulDDldRRRRRRllllluurrrrUluRRRRdrruLLLLLLulDDrdLLulDDldRRRRRlllluuurrurrrrrddlLLLLLulDDldRRRRllluuurrurrrDurrddlLLLLLulDDldRRRlluurrrrrrrurrrruLLLLLLLLulDDrdLLulDDldRRluuurrurrrrrrrrrrrdrrdLdddddrddlUllulldRdddrdLLLdlUUUUUUdddddlluluuuulllluluuuuurrurrrrrrrrrrrdrdddddDrddlUlLulDDDDrdLLLdlUUUUUddddlluluuuulllluluuuuurrurrrrrrrrrrrdrdddddDrdLLLulDDDDrdLLLdlUUUUdddrrruuuurrruuuuuuulLLLLrrrdRurDDDDDDrdLLLulDDDDrdLLLdlUUUddrrruuuurrruuuuuuululllllldRRRRRurDldRurDDDDDDrdLLLulDDDDrdLLLdlUU
 175 [17*17(14)] OK 17sec 2130moves 402pushes rurrdrUrrrddddrddlUllulldRdddlllulldRddllllluuuuluurDRRRRRuuluUUUluurDDDDDDldRdrUluRddlllllDDDDlddrUUUUUluRRRdrUluRRRdllllluuruuRRldldlddrrururuUUUluurDDDDDDDldRuuuullllDDDldRRRdrUluRdrUluRuulluLulDDDDDldRRRdrUluRRuuurrurrrrrdLrrddDrddlUUUUruLullddRluurrdDDDuulUruLLLLrrrrddddrddlUUUUruLddddlLulldRRRlldddllLulldRRRRdrUllllddllllluuuuuuuuurrrrrruurrdrrrrddddrddlUUUUlluurrDrdLdddllldDuurrruuuuullllullddllddddlllldddddrrrrruurrrdrruLLLLulDDurrrruuurrruuuuullllullddllddddlllldddddrrrrdrruLLLLLrrrruurrrruuurrruuuuullllullddllddddllllddddlddrUUUUUUUUruurrrrruurrdrrdRurDDDDrdLLLulDDDuurrruuuuullllullddllddddlllldddddrrrrruurrrdrruLLLLulDDurrrruuurrruuuuullllullddllddddlllldddddrrrrdrruLLLLLrrrruurrrruuurrruuuuullllullddllddddllllddddlddrUUUUUluururuurrrrruurrdrrddRurDDDrddlUUUUruLLdlUruLrrdddddllldddllllddllllluuuuluRRRdrUruLdllluuUluRRRRldldlddrrruuruUUUluurDDDDDDuurruurrdddRRRurDDDrdLLLulDDDuurrruuulllluuullddllddlddllldddddrrrrruurrrdrruLLLLulDDurrrruuurrruuulllluuullddllddlddllldddddrrrrdrruLLLLLrrrruurrrruuurrruuulllluuullddllddlddlllddddlddrUUUUUUUUUluRRRRldldlddrrruuruUUUluurDDDDDurruurrddRRRurDDDDrdLLLulDDDuurrruuuulllluullddlllldldldddddddrrrrruurrrdrruLLLLulDDurrrruuurrruuuulllluullddlllldldldddddddrrrrdrruLLLLLrrrruurrrruuurrruuuulllluullddlllldldlddddddlddrUUUUUluRRRdrUUdllluuuurrrrrruurrurrDDDldRRurDDDrdLLLulDDDuurrruuuulllluullddlllldldldddddddrrrrruurrrdrruLLLLulDDurrrruuurrruuuulllluullddlllldldldddddddrrrrdrruLLLLLrrrruurrrruuurrruuuulllluullddlllldldlddddddlddrUUUUUluRRRRllluuuurrrrrruurrdRluurrdDDldRRurDDDrdLLLulDDDuurrruuuuullllullddlllldldldddddddrrrrruurrrdrruLLLLulDDurrrruuurrruuuuullllullddlllldldldddddddrrrrdrruLLLLLrrrruurrrruuurrruuuuullllullddlllldldlddddddlddrUUUUUluRRRdrUllluuuurrrrrruurrRurDDDldRRurDDDrdLLLulDDDuurrruuuuullullllddlllldldldddddddrrrrruurrrdrruLLLLulDDurrrruuurrruuuuullullllddlllldldldddddddrrrrdrruLLLLLrrrruurrrruuurrruuuuullullllddlllldldlddddddlddrUUUUUluRRRlluuuurrrrrruRRRurDDldRRurDDDrdLLLulDDDuurrruuuuulllllldlllldldldddddddrrrrruurrrdrruLLLLulDDurrrruuurrruuuuulllllldlllldldldddddddrrrrdrruLLLLLrrrruurrrruuurrruuuuulllllldlllldldlddddddlddrUUUUUluRR
 176 [14*12(10)] OK  2sec 760moves 162pushes uurururDrrurDDDuulllllddrUdldddddrrrdrruLLLLdlUUUUUluurrdLulDDrdLulDldddRRRRRRdrruLLLLdlUUUUUluurrdLulDDrdLLulDrrrdddrrrruurrruululuulllulDrrrrddrdrddllllluurDldRurDDurrruululuullllldddddddrrrdrruLLLLLLrrrrruurrruulDrdLLLulldRurDrruLLrruulDrddlluRuuuulllllddrUluRRRRurDDDDDldRlDuuruuuullllddldddddrrrdrruLLLLdlUUUUUluurrdLulDDrddddrrrruulluurDldRurDDuuruuuullllddldddddrrrdrruLLLLdlUUUUUluRuurrrrrddrdrddLLuuuuulllldlddddddrrrruUluRdrUUUUddddlddlllluuuulldllddrdRRRRRRdrruLLLLdlUUUUdddllluluurururururrrrurDDDDDurrddlLulDDuuruuuulllldldldldllddrdrrrrrrdrruLLLLdlUUUddrrrruuururDrdLLulDDuuruuuulllldldldldllddrdrrrrrrdrruLLLLdlUUdrrrruuuluuRlddrdddllllllluluurururururrrrrdDDDrdLulDDuuruuuulllldldldldllddrdrrrrrrdrruLLLLdlUrrrruuuruulUruLrdddddlddllllllluluurD
 177 [18*15(12)] OK 136sec 962moves 229pushes urrrUrrruuuulllllldlddrUluurrrrrrrddddllldddllUdrruuurrruuuulllllllddrrrrDDuurDldRRRRdrruulDrdLulDuluuuuuullDurrddddddlluullllluurrrrRRluurrdDDDDDDulluullllUluRRRRRRluurrdDDDDDlllDlLddrrUUUUruLLLrrrddrruuuulllllldlddrUUluRRRRRRluurrdDDDDuuullllllddrrrrddrRRdrruulDllllldllLLLrrrrrurrrrrrdddllUUddrruuulLLLLulDDllddrrUUUUruLLLrrrddrruuuulllllldlddrUUluRRRRRRlllllddrrrrddrruuuUddddllldlllllDRRurrrddllUluRRlddrruUUUruLLLrrrddrruuuulllllldlddrUUluRRRRRllllddrrrrddrruuuuLLLLLrrrrrddddlluulllluluurDrrrrrrddddrdddlluRdrUUddrruuulLLuuuulllllllddrrrrrddRRRllluullllUluRRRRRuurrDDDDDuuuuullddllllddrrrrddrRllldlldlllldlddrrrUUUluRRRRlddrruUUUruLLLrrrddrruuuuuullddlllldlddrUUluRddrrrrddrruuuuLLLrrrddddDrddlUUUUUdddrddrruuLLdlUUUddrrruulDrdLLdlUUllldlllllulDrrddddllluuuRRRRurrrddllUluRRlddrruUUUruLLrdddlldlllldRllddrrruUUluRRRRlddrruUUUruLdddlllllulluurDDDrddlluRRdrUluRRRRlddrruUlldlldddllUUluRRdrUluRRRdlldlllllddRRRRdrUUUUluRRdrdrruuUruulDDrrrdrruLLLrrdddrUUruLLL
 178 [16*17(18)] OK 335sec 1579moves 446pushes rrddddrruuLululuRRRdrruLLLulDldlluRRRuululldRDDrruuLrddlluUruLdlUruLLLulDrdLulDrdLLururrrrrdrdrdLdlUUruLdlUruLLLulDrdLulDrdLulDrdLuururrrrrddddldddrddRRuULUUUUruLdlUruLdlUruLLLulDrdLulDrdLulDururrrrrdrddddddrruLdlUUUUruLdlUruLdlUruLLLulDrdLLurrrrrddddlddRRdrruLdlUUUUruLdlUruLdlUruLLLulDrdLulDrdLuurrrrrdrdddddrdddlUUUUUruLdddrrdrddLddllUUUUUUUddrrdrddlLulDuuuuurDDrdLulDuuurRRdrruLLLulDDDldRuuuuululullluurrrrrrdrdddrDuluuulullllllddrrrdrdrdrdrdrruLLruuluuulullllllddrrrdrdrddddlllLLdlluRRRRRluurrruululullldldlddrDuluuuurrrrrdrdrddlllddlldlluRRRRuurUUruLdlUruLLLdlluRdrUUluRRRRRurDldRurDldRurDulullllllddrrrdrdrdLrdRRdrruLLLLdlUruululullluurrrrrrdrdrDDDuuululullllllddrrrdrdrdrdrdrruLLruuuululullllllddrrrdrdrddllUUruLdlUruLLLdlluRdrUUluRRRRRurDldRulllllddrrrdrdrdLdlUUruLdlUruLLLdlluRdrUUluRRRRRllllddrrrdrdrdddddlUUUUruLdlUruLdlUruLLLulDrdLulDDuurrrrrddddldRurrddlUUUruLdlUruLdlUruLLLulDrdLulDurrrrrdrdrdddddddlUUUUUUruLdlUruLdlUruLLLdlluRdrUUluRRlddrrrdrdrdddddddrruuLLdlUUUUUruLdlUruLdlUruLLLdlluRdrUUdrrrdrdrddRRdrruLLLLLdlUUUruLdlUruLLLulDrdLuuuurDDDrrrdrdrdrdrruuuulllululLLrrrdrdrruLuLLLrrrdrdrddddllldlllddRRdrUUUdrdrdLLdlUUUdlluuururrrdrruulUrdddllulDDDrdLrddddllUUluRdrUUUUUruLLulDrrdddddlluluuulDrdRRlddrruUUUluurDldRRRdrruLuuullulUrddrruLrddddLLulDDDDDrdLLuruulDuluRurDDldRurDDldldlUUUUluRdrUUUruLdlUruLdlUruLLLulDDurrrrdddDrrdddddlUUUUUUruLdlUruLdlUruLLLulDuuurDlddrrrrdrddddddddddrruUUruLdlUUUluRRRdrruLuuuululllulLLLulDrrrrrdrruLLLLLLrrrrrrdrddlUruLdlUruLLLLLrrrrrdrdrddddLLLdlUUruLdlUruLdlUruLLLLrrrrdrdddddlUUUUruLdlUruLLLrrrddddddlLLdlluRRRRdrUUUUUruLdlUruLL
 179 [15*13(13)] OK 19sec 829moves 183pushes uruuurRRRRlllldlddlddrrUdlluuruuurrrrddddrrurrdddlllUdrrururruuluuuulLLLruLLLLulldRRRRlllDDldRRRdrruLLLLrrrddddldRuuuuullldlddDldRurRRdrUUUruullllulDDDDuuurrrrrdrruLLLLLLrrdRRulllluuurrdRRRRRurrdLLLLLrrrrddddrddllulldLrurrdddlllUlUUUruulldRurDulllldlddldRRRRdrUUUddlllluuururrrrdLulllulDDDDuuurrrrrrrdLulldddddrdrrururruuluLLrrurDDulllulllllluuurrdRRRRRurDDDrdLuuulllllullldddrrrdddddrdrrururrUUluuuulllllulllddddlddldRRRRdrUUUUdddlllluuuurrrRRRllddddlluLdlUUUruulDDDDldRRRRlulluuurrrrdddDllllddrUluurrdLuluuuuruurrrdrrrrrddddrddllulldLLLdRurrurrdddlllUdrruruulldLdlUUUUdddrrurrdrruuluuuulllllullldddrrRRlddddrddrUluluuuullldlddrdRRdrUUUUdddllulluuurrrRddddrdrrruullDurrddlLdlUruLdlUUUUdddrrurrdrrrdLLLLLdlUruLdlUUUddrrurrdrruuluuuullluLLLLulDDDldRRluuurrrrrdrrrdddLrdrdddllllullllullldRRRRdrUUdrrurrdrruuluurDDDDrdLLLLLdlUruLdlU
 180 [18*16(15)] OK 73sec 1997moves 365pushes llluRRlluurrrdDldRuuuluullllddddddddddRdrUUUUUUrurruuluuuulDrdddrdddllldddddlluuuuuuuuuurrRurDDuurrdddlLrdddlllUUdrrruuruurrrrurrdLLLLLullldddrruUruLLrdddlluuluurDDDuurrdddrdddLLLddddRurrurrrddllUddlUruLLLdlUUUUruuuruuulldllllddddddddddrruuuuuurRdrrruuulldDldRldddrdRurrddlUruLLLdlUUUUdddrrrrdrrurruulDrdLulDrdLLLdlUluRuRRRdrruulDrdLulDrdLLLLLururruuuuuUddddddlldllluuuruuuruurrRRurrdLLLLLrrdddddddlldllluuuruuuruUruLLLdllllddddddddddrruuuuuurRdrUdldddrrrurruuuuuuullulllulDrrrrdrrdddddddlldllluuuullddddddlluuuuuuuuuurrRurrrrdrrdddddddrddllUluRRRluuuurrdrruLLLulDDDDuuuuuullulllldlllddddddddddrruuuuuurrddddrrrrdrruuLrddllulllldRRurrddlUruLLLdlUUUUdddrrrrdrrurruulDrdLulDrdLLLLLuruRRRdrruulDrdLulDrdLLLdlUluRurruuuurrruLLdlUrrrdrruuuLLulldRRlDDldRllddddlldllluuuLulDDDDDuuuurrdddrrrurruuuuurruullllulllldlllddddddddddrdrruLuuuuurrdddrrrurruuuuurruulllllddrdddLLLrrruuullDDuuruurrrrrdddllddddlldllluuuRuuuruurrrrrddllUddddddlldllluuuruuuruurrRRurDllllulllldlllddddddddddRdrruLuuuuuurRdddddRurrurDurrddlLdlUruLLLdlUUUUdddrdRRdrUrruuluuuuuuurrDulldddddddlldllluuurUUddldddrrrurruuuuuuullulllldlllddddddddddRdrruLuuuuuurRdrUdldddrrrurDurrddlLdlUruLLLdlUUUUdddrrrurruuuuuuullulllDurrrdrrddrdrUddrruLdlUruLLdlUrrrdrruuuLLulldRRlDDldRuuullllullldllllddddddddddRdrruLuuuuuurRddddrrrurruuuurrdLulDDDuuuurruullllullldllllddddddddddRdrruLuuuuuurrddddrrrurRRdrruulDrdLulDrdLLLLLururruuurrrruLLLulDDDDuuuurruullllullldllllddddddddddRdrruLuuuuuurrddddrrrurRRdrruulDrdLulDrdLLLdlUruLLrurruuuurrrrruuuLLulDDDDrdLLulDDDuuuurruullllullldllllddddddddddRdrruLuuuuuurrddddRRdrruLLrurRRdrruulDrdLulDuluuurrrrdrUUUUruLLLulDDDDrdLLulDDDuuuurruullllullldllllddddddddddRdrruLuuuuuurrddddRRdrruLurRRdrruLLLuuuuurruullllullldllllddddddddddRdrruLuuuuuurrdddddRRRdrUluLLdlUUUUdddrrruRRRdrruLLLrrddLLLLLrrrruuluuuuurruullllullldllllddddddddddRdrUUUUdddlluuuuuuuuuurrrurrrrdrrrrddddlldddrddllluuRRRddllUlllldRRurrddlUruLLLdlUUUddrrrrdrrurruulDrdLulDrdLLLdlUruLLLdlUUdrrruRRRdrruulDrdLulDrdLLLdlUruLLLdlUrrrurruuuuuUdrruulLLLulDD
 181 [19*15(14)] OK  1sec 884moves 244pushes llllluRdrUUUluRRRRurDuluurrrrrddRRRdrUlllluulllllluuurrdDLruulldDldRurDDDlddrUluRuuururrDLLLruulldDldRurDDDlddddrrruuulLdlUruuuurrdLulDDDDuuurrRllldddrrruUUluurrurrDLLLLdllluurrDDrdLulDDDuurrrdddllLLLrddddlluuuluurDDDDldRRRdrUruLdlUUdrrruuuruuuUluRRurrdLLLLdllluurrDDrdLulDDDuurrrdddllLLLrrrrdddldlllluuuluurDDDDldRRRdrUruLdlUrrruuuruuuuurrDLLLulDrdLulDDDuurrrdddllLLLrrrrdddldlllluuuluurDDDDldRRRdrUruLrruuuruuuurrDLLLLulDDDuurrrdddllLLLrrrrdddldlllluuuluurDDDDldRRRdrUruruuuruuuuurrrRdLLLLLulDrdLulDDDuurrrdddllLLLrrrrdddldlllluuuluurDDDDldRRRdrruuruuuruuuuurrrrRDDrruuLLLLLulDDrdLLLLulDDDuurrrdddllLLLrrrrdddlddllulluuuluurDDDDuuurrrrrdddlddllulLdlUruuuurrruuuururrrrrrrrrdLLLLLLLLulDrdLulDDDuurrrdddldddlddllulluuuurrRuuuurrrrrrrrdDldllUUUruLulDDrdLLLLulDDDuurrrrrddrrRuurrdLuulllldddrrrUUruLLLLLLLulDrdLulDDurrrrrddrrrdrUUUruLLLLLLLLulDrdLulDrrrdddldddlddlluRdrUlllllluRdrUUUluRR
 182 [23*14(16)] X 600sec
 183 [13*16(14)] OK  8sec 1359moves 302pushes rDDrdLLLulDullluuuuuuuulldRurruurRdrddlddddrdddlllluuuuulUrdddlUUrddddlUUrddddlUUrdrrurruuluuuuruulullddlDDDDDDDldRRRRurDldRRluuurrddrddlUUdlluuuuluuuLLrruruulullddldDDDDDDldRRRurrdLLLLuuuuuuuurDldRuuuurrdLulDDuurrurrdLulDrdLrddRRuLdlUUdrrrrdLLullulullddllldRurruurrdrddlddddrdddlllluuuuulUrdddlUUrddddlUUrddddlUUrdrrurruuluuuuruulullddlDDDDDDDldRuuulDDuuruuuuuruurrdrddldLLrruruulullddldDDDDrdLuuuuuurDldRuuuurrdLulDDuurrurrdLulDrdLrddlddddrdrruruuUUruLLLrrddddddllluluuuurUUddRRlllddddrdrruruuuUruLLrddddddllldddrruUddlluuuuluuuurrrrdddddLuruuuullluulullddlddddddddRRRurDldRRluuuuluuuurrrrdddddlddrddlUUdlluuuRlddlllluuuuuuuulldRurruurrdrddlddddrdddlllluuuuulUrdddlUUrddddlUUrddddlUUrdrrurruuluuuuruulullddlDDDDDDDldRRRurDrdLulDuurruuluuuurrrrdddddLuruuuullluulullddllldRurDDDDDDDldRRRRurDldRulllluuuuulUrdddlUUrddddlUUrdddrrurruuluuuLLrruruulullddldDDDDDDldRRRurDrdLullluuuuuuuurDldRuullldRurDDDDDDDldRRRurrddlUruLruuluuuLLulDDDDDDldRRRlluuuuuurrrdddrddddlUruuuluuuurrrrdddddlDDrddlUUdLLuuuuluuuurrrrdddddlDDrdLuuuuruuuulllldllldlUruulldRurDDDDDrdLuuuuuuruurrurrdLdddlddddrdRlddlllluuulUUUruulldRurDDDDDDDldRRRRllluuuuuurrrdddrddDuuuluuuurrrrdddddLLruruuuullllddddrDuluurDDuuluuruulLulDDDuurrrddldlLulDDDDDDldRRRRlllulUUUUUruulldRurDDDDDDDldRRRlluuuuuuuururrruulDrdLLulDDDuurrrddldlLulDDDDDDldRRluuuuuurrrurrruLdlUUluurrdLulDrdLLulDDDuurrrddldlLulDDDDDDldR
 184 [15*10(20)] OK  0sec 451moves 67pushes ruruururrdrddlLrruululldlddldllLuuululldlddrRRllluururrdrrurrdrddldlllUrdrddlUrururuululldllulldlddrrrrdRullldRullluururrdrrurrdrddlLLLLrrrDurruururrdrddllLLLrrrdddlUUrurruululldlddldllddrrRdrUlllluurruruululldDDDrruruururrdrddlldlLuuululldddRRlluuurrdrrurrdrddlldllUdrrddlUruLrurruululldllLulDDDuurrrrurrdLLLLLulDrrrrrrrddlUruLLLLLulldRRRlllllulldlddrRRRRRRlllldlddrRRllluuurrrrrUdllllllluururrdrrrRllllulldRllddrrrrrUdrruulLddlldlddrUUluRllluurDldRR
 185 [10* 8(10)] OK  0sec 150moves 39pushes uRRRRRdrddddlllulLrrdrrruulUlUdrruLuLLLLLdlddrUrRRRRdrUluulllllDurrrrrddllllLdlUrrrrrrrdddlUUruLLLrrdddlluRRdrUluuuulllllddrRRRlllluurrrrrdDDuuulDrdLL
 186 [22*14(15)] OK 55sec 1606moves 411pushes ruuuuuulllulllldddlDDrddlUUUUUUruulldRurDDlddllLdlluRRRRRlllddDDRRlluuuurrrddrdddlUllluuuuuuuullddRluurrdDDDrrrddrddlllluuUluRRRllddddrrrruuluUUUruulldRRRRRurDldddrrrruullLulDDDDldRuuuuullldlddlllddddllDllddrrrruUUUUUluRRRllddddrrrruuluUUUruulldRRRRRurDldddrrrruullLulDDDDDldRuuuuuullldlddlllddddlldRlllddrrrruUUUUUluRRRllddddrrrruuluUUUruulldRRRRRurDldddrrrruullLulDDDDDDuuuuuullldlddllldddddddllUdlluurRRlddrruUUUUUluRRRllddddrrrruuluUUUruulldRRRRRurDldddrrrruullLulDDDrrdddLruuulllddrRdrUllluuruuullldlddllldddddddlllUluRRRlddrruUUUUUluRRRllddddrrrruuluUUUruulldRRRRRurDldddrrrruullLulDDurrrrddddllllluuRRluuullldlddllldddddlldlllluluurrUruRRRurrrrddrddlllluuUluRRRllddddrrrruuluUUUruulldRRRRRurDldddlddrrrrruuuullLulDrrrrddddllllluurDldRRRlluuUUruLLLLdlddllldlllldldllUluurDDDrruLdlUrrruulDrdLdlluluurRluurDldlddrdrruuruuLLrDLrrdrrurrrrruuruulldRRRRRurDldddddldddrrrruruuuuuullLulDullldlddllldlllldlUruulldRurDldRRRRurrrrddrddlllluuUluRRRllddddrrrruuluUUUruulldRRRRRurDldRRlulllldlddllldlllldldlluRdrUUruulldRurDldRRRRurrrrddrddlllluuUluRRRllddddrrrruuluUUUruulDDDDDuuuurrrrdDDlddrUUUUruLLLLulDDDDllldlllldlllluuRRRurDldRRRRurDDDDldlddrruUluRRRRdrUUdlllluuuurrruuurrrrdddddldddrrrruruuuuuuLLLulDDDlddrUUUUruLLLLulldRurDldddllldlllluullulDrrdddllluuRRRurDldRRRRurDDDDldlddrruUluRRRRdrUlllluuulllldlllUluRRRurDldRRRRurDDDDldlddrruUluRRRRllldlldllllulUUUUluRRRurDldRRRRurDDDDldlddrruUluRRRlluuuurrruuurrrrrdrrrddlLLrrruulllldDlddrUUUUruLLLLulDDDuurrrrdddddrrUdlluuuurrrrddlLLrddlluUUUruLLLLulDDurrrrrdrrrddddLLuullddRdrUUdrruulLLrddlluUUUruLLLLulDrrrrdddddldRlddrUUUUUUUruLLLLrrrdddrrdddLullddrUUUUUUruLLL
 187 [19*14(20)] OK  4sec 1115moves 453pushes lLLLLUUUUUUruLdddddddDDldRurDululluRdrUUUruulDDDDDDrdLLuuurrrrrrrrrruulDrdLLLLLLLLLdlluRdrUUUruulDDDDDlddrruLLuurrrrrrrrrurrruRdllluRdldDDllddrrUUUUluurrdLulDrdLLLLLLLLLdlluRdrUUUUUUUddddddrrrruurDldRRRRurDDDllddrrUUUUluurrdLulDrdLLLLLLLLLdlluRdrUUUUUruLdddddrrrrrrrrrddlldRdrUUUUluurrdLulDrdLLLLLLLLLdlluRdrUUUUruLddddrrrrrrrruuruuulululldRdRdRDDDrdLLLLLLLLLdlluRdrUUUruulDDDDDDDuuurrrrrrrrurrrruLLLulDDrdLLLLLLLLLdlluRdrUUUruulDrdLLrddrrrrrrrruuuululuurDrDDDDDrdLLLLLLLLLdlluRdrUUUruulDrdLddrrrrrrrruuuuurDDDrdLulDrdLLLLLLLLLdlluRdrUUUUUddddrrrrrrrruuuuuulldRurDDDDDrdLLLLLLLLLdlluRdrUUUruulDDDDDlddrruLdlUruuuuuuruulDDDDDDDDldRuuulDurrrrrrrrruurrrrUrrdLLLLLulDDrdLLLLLLLLLdlluRdrUUUUUUdddddrrrrrrrrurrrDDDRddlUUUUUruLLLulDDrdLLLLLLLLLdlluRdrUUUUUddddrrrrrrrrurrrdddrddrruuLLdlUUUUruLLLulDDrdLLLLLLLLLdlluRdrUUUruulDDDDDDuurrrrrrrrurrrdddrruLdlUUUruLLLulDDrdLLLLLLLLLdlluRdrUUUruulDDDDDurrrrrrrrurrrddrrdrdLLdlUUUUUruLLLulDDrdLLLLLLLLLdlluRdrUUUUdddrrrrrrrruurrrruUUddrruuLDDrdLLLLLulDDrdLLLLLLLLLdlluRdrUUUddrrrrrrrruurrrruuruuulldRurDDDDrdLLLLLulDDrdLLLLLLLLLdlluRdrUrrrrrrrruurrrruuruulDDDrdLLLLulDDrdLLLLLLLLL
 188 [18*18(35)] OK 14sec 2702moves 731pushes uuuuuuuuulldlUrdddlUruurrdddLrddlUrdddlUrdddlULLLLullulUdrdddlluullLrrrddlllUUUUruLdlUUUluRdddrdddrrrddrruuululuuuuuuuuRlddrURUUddldlddddddrdrdddlluullluuuluuuluuuuuurrrrrurrrdLLLLLLLulDDDDDDDldRRRluluuuuuurrrrrrrdddlluRdrUUddldlddddddrdrdddlluullluuuluuuluuuuuurrrrrurrrdLLLLLLLulDDDDldRRRurDDuullluuurrrrrrrdddldlddrUUUluRdrUUddldddlddddrdrdddlluullluuuluuuluuuuuurrrrrurrrdLLLLLLLulDDDDldRRRurDullluuurrrrrrrdddlddrUUUUddddldlddddrdrdddlluullluuuluuuluuuuuurrrrrurrrdLLLLLLLulDDDDldRRurDulluuurrrrrrrddRRdLullddrUUUddddldlddddrdrdddlluullluuuluuuluuuuuurrrrrurrrdLLLLLLLulDDDDldRRRulluuurrrrrrrddrrddLullddrUUUUddddldlddddrdrdddlluullluuuluuuluuuuuurrrrrurrrdLLLLLLLulDDDDlddrUluRRRlluuurrrrrrrddrrdddLLullddrUUUluRdrUUddddldlddddrdrdddlluullluuuluuuluuuuuurrrrrurrrdLLLLLLLulDDDDldRRlddrdddrdddrrrddrrrrurrrrruuuuuuuulluuLLLLdlUUUddddldlddddrdrdddlluullluuuluuuluuuuuurrrrrurrrdLLLLLLLulDDDDDDDldRRuluuuuuurrrrrrrddrrdrruLLLdlUUddddldlddddrdrdddlluullluuuluuuluuuuuurrrrrurrrdLLLLLLLulDDDDlddrUluRRluuurrrrrurrrrrdDDrdLLLdlUUUdrrruuulldLLLLLLLulDDDDldRuuuurrrrrrrddrrrrdrddlUruLLLLdlUUUdrrruuulldLLLLLLLulDDDDlddrUluRdddrdddrdddrrrddrrrrurruuulluuUUUUUruLLdlUUdrrruuulldLLLLLLLulDDDDDDlddrruLdlUUUruuuurrrrrrrdddddldlddRRRlllddrdrdrrdrruuulluUUUUUUruLLdlUUdrrruuulldLLLLLLLulDDDDDDlddrruLdlUUruuuuurrrrrrrdddddldlddrUUUUUluRdrUUdrrruuulldLLLLLLLulDDDDDDlddrruLdlUruuuuuurrrrrrrddrrdddddlLdlUUUUUluRdrUUdrrruuulldLLLLLLLulDDDDDDuuuuurrrrrrrdddddldddlddrdrdddlluullluuuluuuLrdddlldddrRllddrrruUUUruLdlUUUddrdddrrrddrruuululuuurrUUUUUUdrrruuulldLLLLLLLulDDDDDDDuuuuuurrrrrrrddddddddllddrdrdddlluullluuuluuLrddrdddddllUluRRlddrruUUUruLdlUUdrdddddrrUruLLrddlluUUUruLdlUrdddrrrddrruuuluUUUUUUUluRdrUUdrrruuulldLLLLLLLulDDDDDDDuuuuuurrrrrrrddrrddddddddlLdlUUUUUUUUluRdrUUdrrruuulldLLLLLLLulDDDDDDuuuuurrrrrrrddddddddlddrddrrdLdlUUUluuurrrddlLdlUUUUUUUUluRdrUUdrrruuulldLLLLLLLulDDDDDuuuurrrrrrrddrrrrdrddddlUUUruLLLLdlUUUdrrruuulldLLLLLLLulDDDDuuurrrrrrrddrrrrdrrDulllldddddddrrdddrrruuuuuuuuLLdlUUruLLLLdlUUUdrrruuulldLLLLLLLulDDDuurrrrrurrrrrrrrrddlDDDulllldddddddrrdddrrruuuuuuuuLLdlUUruLLLLdlUUUdrrruuulldLLLLLLLLdlUrrrrrrurrrrrrrrDDDDDulllldddddddrrdddrrruuuuuuuuLLdlUUruLLLLdlUUUdrrruuulldLLLLLLLulDrdLurrrrrurrrrrrrrdLLulDDDrdLLLdlUUUdrrruuulldLLLLLLLulDDurrrrrrrddrrddddddddrrUUUUUUruLLLLdlUUUdrrruuulldLLLLLLLdlUrrrrrrrddrrrrdrrddrdLLdlUUUruLLLLdlUUUdrrruuulldLLLLLLLLrrrrrrrddrrrrdrrddrddddlLrrddddllluuuUUUUUUruLLLLdlUUUdrrruuulldLLLLLLulDrdLurrrrrrddrrrrdddddddrUUUUUruLLLLLdlUUUdrrruuulldLLLLLLdlUrrrrrrddrrrrdrrddrdddLLdlUUUUUruLLLLdlUUUdrrruuulldLLLLLLLrrrrrrddrrrrdrrddrddddddlUUruLLdlUUUUUruLLLLdlUUUdrrruuulldLLLLLulDrdLurrrrrddrrrrdddddddddddrrUUUUruLLdlUUUUUruLLLLdlUUUdrrruuulldLLLLLL
 189 [17*14(18)] X 600sec
 190 [19*16(19)] OK  4sec 1153moves 334pushes dddddrruuLUdrddlluUruLLLdlUruLLLdlUrrrrdrrrdrdLdlUUruLLLdlUruLLdlUrrrdrruuRDDDrdLdlUUruLLLdlUruLLrrdrruululuRRDDDrdLLLdlUruLrdrruuuulllldRRRurDDDrdLLrdddlluuUrrrdrruuULLdlUluurDDDrdLLLLLLrrddllluluurDDldRRRRdrUdrruuuuurrrrrruruulDDrdLLLLLLdlUluurDDDrdLLLLLLrrddllluluurDDldRRRRuurrruurrrrrruuuruulDDDDrdLLLLLLdlUluurDDDrdLLLrrdddllluuUrrruurrrUUrRllddrrruruulDDrdLLLLLLdlUluurDDDrdLLLLLLrrddllluluurDDldRRRlluurrrrrrdddlllUdrrruuuuuuuRRRRRllddrrruruulDDrdLLLLLLrruullldDDrdLLLLLLLulDDurrrrrrruuuurrrrrruullDurrddddllluuRRluurrdDDrdLLLLLLrruullldDDrdLLLLLLrrrrrdddlllullluluurDDurrrrrruuuurruRdrrruullDldRRluurrdDDrdLLLLLLrruullldDDrdLLLLLLLdlUrrrrrrruuuullluUrrDDldRurDDDrdLLLLLLLrrrrrruuuuululuLuLulldRdRldlUruurDrDDDurrdddllluRdrrrdddlllllldllluuuruuuuuRRdrURurDDDDldRRRurDDDrdLLLLLLrrrrruuuuulululllllldddddldddrrrUrrrrrrdddlllullddlluUddrruurrdrrruuuuuuuulululllllldddddldddrRlluuuruuuuurrrrrdddRRurDDDDrdLLLLLLrrrrruuuulllllUUluRRurDDDDldRRRurDDDrdLLLLLrrrruuuullllluRluurrdDDldRRRurDDDrdLLLLrrruuuuululululullDurrdrdrdrdrddddddddlllullddlluuulluuuruuuuurRRRurDDDDldRRRurDDDrdLLLrrdddlllullLrddlluUrrrrdrrruuuuuuuulululululDldRRurDDDDldRRRurDDDrdLL
 191 [ 9*18(30)] OK  9sec 577moves 125pushes ddddddddddLruuuuuuuuuulldddddddddDDDDDuuuuuuuuuuuuuurrrrddddddddddLLddRluuuRdrUUUUUUUdddddddllddrUluuuuuuuuuuullddddddddddddddRluuuuuuuuuuuuuurrdddddddddddddDuuuuuuuLruuuuuuullddddddDDDDDuuuurrddrruuLLddrUdldddddRUrDulluurDuluuuuuuuuuuulldddddddddRRRurDullLdlUrrddddddrruLdlUUUUUruLdllddRluurrdDrddlUUUdlluurRurrdLLdddddlluRRuulDuluuRRurrdLulDDDrdLuuuuuuuuuuuullddddddDDDrruuuuuuLruuullddDDDDuuurrdddddrruuuuuLLdddRluuurrddDlluuRurDulluuullddddRRddddddddddrUdllluRdrUUUUUUUUUUlluuuurrddDDDDDDDDDuuuuuuuuLdlUdddRluurrdDDDDlluRdrUUUlluurrDDuuurrdLLLulDurruuurrdLulDDDDuuuulldRurD
 192 [ 8* 8( 6)] OK  0sec  64moves 19pushes rrRlluuRuurrdDLUdDLddrUUUrrdLulDlddrrUdlluurDuurrdLulDldlluRRluR
 193 [11* 9( 6)] OK  0sec 356moves 50pushes luuUUllluurrrrrddDDrrUdlluuuurrrddLLrddlluUrrruullllllllddrrrddddrrrrUUUdddlllluuuullluurrrrrrrrddLddlluuUdddrrddlllluuuullluurrrrRRlllDDDDllUdrruuuulllddRRlluurrrdDuurrddddrrddllllllUUUdddrrrrrruulluuuulllllddRddrrUUUdddllddrrrrrruulluuuulLLrrrddddrruuLrddlluUUdrrddddlllllluurruuuurRllddddlluuRlddrruUUdddllddrrrrrruuuulluulLrrddrrddddllUUUUUdddddllUUUUU
 194 [29*20(18)] OK  3sec 1912moves 636pushes uuuulllllllllddddddrrrruulluurrrrddRRuuuurruLLLdllluurrDrdLLLLLLrrrrrrrddddlluullllddrrddlllluuuuuUUUUUUUUUUUdddddddddrrdrrrrrrrrdddRRurDuluuuuuurrdrrrrdrrddddlllLLLLdlUUUUUUUluurDDDDDDDDrdLLLLuuulllllllllddddddrrrruulluurrrrddrrUUUruLLLLLLLLrrrrrrrddddlluullllddrrddlllluuuuuUUUUUUUUUUddddddddrrdrrrrrrrrdddrrddrUUluuuuuuurrdrrrrdrrddddllllllLdlUUUUUUUluurDDDDDDDDrdLLLLuuulllllllllddddddrrrruulluurrrrddrrUUUruLLLLLLLLrrrrrrrddddlluullllddrrddlllluuuuuUUUUUUUUUdddddddrrdrrrrrrrrddddRurrddlUruLLLLuuulllllllllddddddrrrruulluurrrrddrrUUUruLLLLLLLLrrrrrrrddddlluullllddrrddlllluuuuuUUUUUUUUddddddrrdrrrrrrddddRRRurrddlUruLLLLdlUUUruLLLLLLLLrrrrrrrddddlluullllddrrddlllluuuuuUUUUUUUddddddddddddrrrruuRRRRRRRurrddlUruLLLLdlUUUruLLLLLLLLrrrrrrrddddllllddlllluuuuuUUUUUUddddrrdrrrrrrrrdddrruuuuuuurrdLulDDDDDDrdLLLLdlUUUruLLLLLLLLrrrrrrrddddllllddlllluuuuuUUUUUdddrrdrrrrrrrrdddrruuuuuuurruLdlluurDDDDDDDDrdLLLLdlUUUruLLLLLLLLrrrrrrrddddllllddlllluuuuuUUUUddrrdrrrrrrrrdddrruuuuuurrrruLLLulDDDDDDDrdLLLLdlUUUruLLLLLLLLrrrrrrrddddllllddlllluuuuuUUUdrrurrrruuurrruuurrrrrruurrrrrrdddrdddddddddLLLLLLLLLdlUUUUUUruulDDDDDDDrdLLLLdlUUUruLLLLLLLLrrrrrrrddddllllddlllluuuuuUUrrurrrrdrruLrdrrddddrrurrrrrrrrrruuuuuuuuuluuullllllddlllllldddlllddDDrdLLLLLLulDDDDDDuuuuurrrrrrrrrrdddrrurrrrrrrrrruLdllllllllluuuuurrrrrrdrrddDrdLLLLLLLLdlUUUUUUruulDDDDDDDrdLLLLdlUUUruLLLLLLLLulDDDDDuuuurrrrrrrrrrdddrrurrrrrrrruuuuuLLLLLLLulDDDDDDrdLLLLdlUUUruLLLLLLLLulDDDDuuurrrrrrrrrrdddrruuuuuurrrrdRRRurDDDDrdLLLLLLLLdlUUUUUUruulDDDDDDDrdLLLLdlUUUruLLLLLLLLulDDDuurrrrrrrrrrdddrrurrrrrrrrurruuuuuuurRluurDrrddlULLulDDDDDDDDrdLLLLLLLLLLdlUUUUUUruulDDDDDDDrdLLLLdlUUUruLLLLLLLLulDDurrrrrrrrrrdddrrurrrrrrrrurruuuuuuurrrruLLulDrdLulDDDDDDDDrdLLLLLLLLLLdlUUUUUUruulDDDDDDDrdLLLLdlUUUruLLLLLLLLulDrrrruLLLrurrrruuulLdlluRRRRRRdrUUUluRRRRRRdrUUdllllllluurrrrrrRRRRRRurDDDldRRRurDrdLLulDDDDDDDDrdLLLLLLLLLLdlUUUUUUruulDDDDDDDrdLLLLdlUUUruLLLLLLLL
 195 [14*14(15)] OK 10sec 1094moves 354pushes UUruLdddrUrRRddlUruLLLLrrrrdrrdLdDrdDlUUdLLdlluRRRRurDldRRdrruLLrruuuluLulldRlDDrdLdRRdrruLruuuluLLuuurDDllluRdDDDrddlUUUUUdddrddRdrruLLrruuuluLulldddddRRRdrUUUddlllulLLdlluRRRRurDuluuurrdLulDDDrdLdRRRllulLLdlluRRRRurDuluuurruulDDrdLulDDDrdLdRuuluuuluRdrruulDDrdLulDDDrddlUUUdrddRdrrUUddlluRdrUlllldRRRullulLLdlluRRRRurDuluUruulDDDDrdLuuuuullllluurDldRRRRllluulullddRluurrdrddlUrdrrrdrdddddRulLLdlluRRRRurDuluuulldRurDDDrdLddrUdrruLdlluuuuuuluRdrruulDrdLLLulllullldRRRRRRllldldlddrUUUUruLrdrrrdrddddddrruLdlUUUUdrDDldRRululLLdlluRRRRurDllldlllddrUluRurrddLUluRRRRlldllldRuurrrrdRRRllluurDuluUluRdrruulDrdLulDDDrdLLLdlluRRRRuuuulullldlddrrDulluuurrrrdrddddlldlluRRluulluuulluuurrDDDDurrrrdrddddddrruLdlUUUUdrDDldRuulLLdlluRRRRurDldRRlulllddLullddrUluRRdrUluRRRurDuluUluRdrruulDrdLulDDuulullldlDlddrUUUruuululldddrRRllluRdrruulDDDDlddrUrrddrrrrDulUUUluRdrruulDrdLulDDDrdLLLdlluRRRRurDldRuuluuuluRdrruulDDrdLulDDDrdLLLdlluRRRRurDuluuuullLLulldRRRRRRdrruulDDrdLulDDDDDuuuullUruLLLulldRRRRRRdrruulDDrdLulDDDDllluullUUruulldRRRRRRdrruulDDrdLulDDDrdLLLdlluRRRRuuuuulllluululDDldRRRRRRRdrruulDDrdLulDDD
 196 [13*10(34)] X 600sec
 197 [11*11(10)] OK  0sec 709moves 149pushes rrrdddrddddllllluuuuLrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRRRuuruuluuulldRullldRRulllldRDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRlluuuuluuurrdLulDDDrddddlluuuRldddrrrruuuuLUdrddddlllluuuruuuurrrdLddrddddRdrUUruLLrddlllllluuuruuuurrdddrdDuulLrrddrrddlllllluuurUrrrddrrruulLLddrrddlllllluuururDDDuulldddrRRRRdrUUruuulllddrRlluurrrdDuulllLuuulldDDuuurrdddLddddlluuuRldddrrrrrruulluullDDDuulldddrRRRRdrUUdlllluuuurrrrrddLLrruulllluuullddDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRRdrUUdlllluuuurrrrrddLruulllluuurrrDDuulldlddlddddrrrruuruuLLLLLruuullddDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRRdrUUdlllluuullluRdrruruuullddDldRurDDDuulldddrRRRRdrUlllluuuuruuLulDDDldRurDDDuulldddrRRRRllluuuurrrruuLLLLulDDDldRurDDDuulldddrRRRlluuuurrrUruLLLLulDDDldRurDDDuulldddrRR
 198 [13*13( 9)] OK  1sec 909moves 193pushes ruuuuuuulLLLrrruuLLLrrrddllldLLrrurrruulllDlLulldddddrdrruUruUrrddddddllllllluuRRDullddrRRRRRdrrruullDldRRRuuuuuuullllddlddLLddlluuRurDDullddrRRRRRdrrruullDurrddlLullllluuuluuuuurrdLulDDDDDrdddlluuRurDDullddrRRRRRlllluurruuruurrrrdddddddllUUruulldRurDuruuuluulllDllllddddrdrruuluUddrddllddrrrrruuuuuuruullldlLLulDDDDDrdddlluuRurDDullddrRRRRRlllluuuluuuurrrrurrrddrdddddddllUUUluRRRuuuluullldlldddrruLdlUUdrdddllddrrrrruuuuuuruullldlLLulDDDDDrdddlluuRurDDullddrRRRRRlllluuuluuuurrrrurrrddrdddddddllUUUluRRdrUlluuuruullldlDlddrruLdlUUruLLulDDDDDrdddlluuRurDDullddrRRRRRlllluurruuuuururrrddldddrrddddllUUddrruuuullldRuuuulLLdlUruLLulDDDDDrdddlluuRurDDullddrRRRRRlllluurruuuurrrdddrrddddllUUUdddrruuuulLuuulldllLruulldDDDrdddlluuRurDDullddrRRRRRlllluurruuuurrrdddrrddddllUUURurDDullddllllluurruuuurrrrrdDDuuullllulluRRRRurDDulllddddlddllddrrrrruururuuuLLLLLdlUruLLulDDDDDrdddlluuRurDDullddrRRRRRlllluurruuuurrrddD
 199 [13*10( 8)] OK  0sec 513moves 143pushes uuuuullddRluurrdDDDllddrrrruuuuLLuurDldddllddrrrruuuuLrddddlllluurruUUruLLLLLLulDDldddrruuLulDDldRuuururrrrddRluurrrddrddddlllluurruUUruLLLLLLulDDlddddrruuuLulDDDldRRdrUUruulluurrrrrrddddlUruuullddRdrUUruLLLLLLulDDlddddrruruulLulDDDldRRdrUruuulluurrrrrrrddrdLullddrUUUruLLLLLLulDDlddddrrruuulLulDDDldRuuuururrrrddrddlddrrUUUUUruLLLLLLulDDldddddrruruuulLulDDDuuururrrrrrrddrddLrddlluUUUUruLLLLLLulDDldddlddrrruruuulLulDururrrrrrrddrdddLdlUUUUUruLLLLLLulDDldRuurrrrddrddldRdrUUUUUruLLLLLLulDDldlddrUdlddrUUddrruLdlU
 200 [14*11(16)] OK  0sec 316moves 78pushes ruulldldlluulllddRluurrrddrruruLddRuuluuullDDDRluuurrddDrddlUrddddrrUUULrrrruuLLLDurrrddllLdddlluuURRuurrrddlLrruullldDllluUlluuurrdDuulldddlllddrRRRRuUllDurrddlLrrRRRuurrrddlLLLLdddrruLdlUrrUUrrruulllDDllLuullddRRRRRuurrrddlLLLruurrDrdLuullLLLddlluuRRRRRllllllllddrUluRRRddrruuLLrrrrrddlUruLLLddlluuRldRuluuurrdLulD
 201 [17*10( 8)] OK  0sec 305moves 68pushes dlllddrrrUdllluurrRddlllllUUUUluurrrdDDDDurrrddllLuuuurrDrdLLrrddllluUUUrrdrrRRRurrrddLLrrddllUlUdrdrruulLrruullDLLLLLdllluurrDullddrRurDurrrrurrrddddllulUdrdrruuuulldLLLLLdllluurrDrdLuullddddrrrUdllluuuullluurrrDDDDuuuullDldRRluurrdDrrdrrruulluLLLLLulDDldRRuurrrrrdrrddrrurrrddlLdlUruLLLLLrruullulllddrrD
 202 [25*15(21)] OK 24sec 1648moves 468pushes lulLLLLLLrrrrrrruuLLLLLLrrrrrrddlllllllDDrrrrrrDDrddllllllluluRddrrrrrrruuluulllllluurrrrrrruullllllDurrrrrrddlDDlllllluuRRRRRRllllluurrrrrrdDldRRRdrUUruulldRurDldRRRRRdrruulDDulllllldllluuullDullllddrrrRRluurrdDldRRRdrUUruulldRurDldRRRRRdrruulDrdLulDullllldlllldllUdlllluurrrRRRluurrdDldRRRdrUUUluRRRRllddrrruUUluRddddlllldllluuullllDullddrRRRRluurrdDldRRRdrUUUluRRRRllddrrruUruLdlUdllddldlllldllllUdlluurRRRRRluurrdDldRRRdrUUUluRRRRurDDDDulllldllluuulllluUruulDDDDDullddrRRRRluurrdDldRRRdrrruullDldRRlullluuulllluuuulllllldldRRRRRRllllluurrrrrrdDDDDullddrRRRRluurrdDldRRRdrUUruulDDDldRullluuulllluullllllddrrRRRllllluurrrrrrdDDullddrRRRRluurrdDldRRRdrUUruulldRurDldRRRRRdrruulDrdLulllllldllluuulllluuuullDullllddrrrRRluurrdDDDDullddrRRRRluurrdDldRRRdrUUruulldRurDldRRRRRRdrUllldRRulllllldllluuulllluuuullllDullddrRRRRluurrdDDDDullddrRRRRluurrdDldRRRdrUUUluRRRRurDDDlllldlllulllllllLUdrruurruullllllddrRRRRllllluurrrrrrdDDullddrRRRRluurrdDldRRRdrUUUluRRRRllddrrruUruLLdllddldlllldllllllDDlddrUUUUUdrruuluullddRRRRRRRluurrdDldRRRdrUUUluRRRRllddrrruUluRdddlllldlllldllllllddddrrrrrrruulUUUdlluurRluurrdDldRRRdrUUUluRRRRurDllluRdlddldlllldddrddlUUUUUdlluurRluurrdDldRRRdrUUUluRRRRRlllddldlllldllllllddRRRRRlllllddrrrrrruUUUUdlluurRluurrdDldRRRdrUUUluRRRlddldlllldddddllUdlllluurrrRRlddrruUUUUdlluurRluurrdDldRRRdrUUruulDDDDulllldddddllllUdlluurRRRRlddrruUUUUdlluurRluurrdDldRRRdrUUruulldRurDldRldlllullllllllLLUUUUrruullDldRRRRRRluurrdDDDDullddrRRRRluurrdDldRRRdrUUUluRdrUddldlllullllllllllulldRRRRRRRRRRRluurrdDldRRRdrUUruulldRurDlddlllldllllllllUdrruuluullddRRRRRRRRRluurrdDldRRRdrUUUluRdddlllldllllllllllUdrruululldRRRRRRRRRRRluurrdDldRRRdrUdlddrU
 203 [23*13(20)] X 600sec
 204 [31*19(74)] - 
 205 [19*11(50)] OK 34sec 499moves 118pushes LuLrddDrRuUddlllLuRlLrrdrrruurRdRlulldRRullllulDLddrUdrrruullLuuurDDldddrrruulLrrrrdDulldRRuulllluurRDullddrRuuurrDDDuuullddRluurrdDlluRurDrRurrDLulDlllllllLrrrrrrrrrrrddLUruLLLLLulDrrrrrdddDrddLdllUdrruUruLdddllulLUdrrdrruuuuuuulllllldddddRuuluuurrrrrrdddddddllulldlUUUddrrrdrruLLLLdlUdlUlLdllUUUruLddddrruUddlluuurRRRlllldRlddrruUdrrrrrrrruuuuuullllllddddlLdlUrddLdlUUUrrrrDullddrRdrruLLLLdlUUdllLuRdrUdlldllUluuRlddrRRRurrddlUllllluurDRRllldRRdrUluluuUluuRurrDulldDDDDDldRRRluluuuuuurrdLulDDDuurD
 206 [17*13(19)] OK 102sec 4032moves 718pushes rddddddlllllllldldlluuuuuuuuurrrurrrdddddrrrdLullulUUrddddlUUruuuullldllldddddddddrrururrrrrrrruuuuuulllLrrrrddddddlllllllldldlluuuuuuuuurrrurrrdDDDldRRRdrUllldRuluuuuullldDDlUruurrrddrrrrrddddddlllllllldldlluuuuuuuuurRlldddddddddrrururrrrrrrruuuuuullllluulllDllldddddddddrruruulDrrrrrrrrruuuuuullllluullldlddrDDDDldRuuuuuluulldddddddddrrUruuuulUUrddddlUUrddddlUUdddlluuuuuuuuurrrurrrddrrrrrddddddlllllldLLrrurrrrrruuuuuullllluullldllldddddddddrrUrrrurrdLLurrrrdLLurrrrdLLurruuuuuuruurrdddddddddlLLuuuuuuullllluullldllldddddddddrruruRRRRRRRllllllldldlluuuuuuuuurrrurrrddrrrrrruurrdddddddddlllUUUUUUdddddrdrruuuuuuuuullddLLLLLrrrrddddddlllllllldldlluuuuuuuuurrrurrrdDDDDuuurrrrrddddddllllllllulDrrrrrrrrruuuuuullllluullldDDDDDDldRRRRRRRRllllllluuuuuuuurrrddrrrrrruurrdddddddddlllUUUUUUdddddrdrruuuuuuuuullddLLLLLrrrrddddddlllllllluuuuuuuurrrdDDDldRRluuuuullldllldddddddddrrUruuuuuulUrdddddddldlluuuuuuuuurRdrddddddrrrrrrrruuuuuullllluulllDlddrddlUUrddddlUUrddddlUUrdrrdLLurrrrdLLurrrrdLLurrrrdLLurruurDDuuluuuuruurrdddddddddlLLuuuuurDDuuluullllldddrdRUllldRRuluuuuullldDDDDDDldRRRRRRRRllllllluuuuuuuurrrddrrrrrruurrdddddddddlllUUUUUUdddddrdrruuuuuuuuullddLLLLLrrrrddddddlllllllluuuuuuuurrrdDDDDuuuuullldllldddddddddrrUruuuuuulUrdddddddldlluuuuuuuuurRdrddddddrrrrrrrruuuuuullllluulllDlddrddlUUrddddlUUrddddlUUrdrrrrrrrruuuuuurDDuulluRdddddddrdrruuuuuuuuullDDlddddrDDldRuuuluuuullllldddldRuuuuuullldDDDDDDldRRRRRRRRllllllluuuuuuuurrrddrrrrrddddrdddlUUUUUUdddddlllllllluuuuuuuurrrddrrrrurrdLLLLLrrrrddddddlllllllluuuuuuuurrrdDDDDuuuuullldddlUrdddddddldlluuuuuuuuurRdrddddddrrrrrrrruuuuuullllluulllDlddrddlUUrddddlUUrdddrrdLLurrrrrrrruuuuuullllluullldllldddddddddrrUUUrdrrrrdLLurrrrdLLurrrruuuurDDuuluurDDuulllllluullldDDDDuulUruurrrddrrrrrddddddlllllllldldlluuuuuuuuurRlldddddddddrruurrrrrrrrruuuuuullllluulllDlddrddlUUddDDrddlUUUUddrdrrdLLurrrrrrrruuuuuullllllDDDuuuruulDrdrrrrrddddddlllllllluluurDDldRRRRRdrruLLrrrrdLLulldLLuRdrRurrdLLLrurrruurUUluullluRRdlllluullldllldddddddddrrUUUdddlluuuuuuuuurrrurrrddrrrrrruurrdddddddddLLLLLurruuuuuullllluullldllldddddddddrruurrrrRRRRdrUUUUUUdddddrdrruuuuuuuuullddLLLLLrrrrddddddlllllllldldlluuuuuuuuurrrurrrdDDDldRRRlluulUrrrrrrddrddDDuuuuluuruurrdddddddddlLLuuuuuuurDDDDDuuuuulllllluullldDDDDDDldRRRRRRRRllllllluuuuuuuurrrddrrrrrruurrdddddddddlllUUUUUUruLLLLLrrrrddddddlllllllluuuuuuuurrrdDDDldRRluuuuullldddlUrdddddddldlluuuuuuuuurRdrddddddrrrrrrrruuuuuullllluulllDDDDDDDldRRRRRRRRllllllluuuuuuuurrrddrrrrrruurrdddddddddlllUUUUUUruLLLLLrrrrddddddlllllllluuuuuuuurrrdDDDldRuuuuulDDDDuuuulldddddlUUUrdddddddldlluuuuuuuuurRdrddddddrrrrrrrruuuuuullllluulllDDDDDDDldRRRRRRRRllllllluuuuuuuurrrddrrrrrruurrdddddddddlllUUUUUUruLLLLLLulDDuuulldddddddlUUUUUddddddddlluuuuuuuuurRdrddddddrrrrrrrruuuuuullllluulllDDDDDDDldRRRRRRRRllllllluuuuuuuurrrddrrrrrruurrdddddddddlllUUUUUUruLLLLLLuulllddddddddrrdLLuuuuuuuullldddddddddrrUUUUUUUUddddddddlluuuuuuuuurRdrddddddrrrrrrrruuuuuullllluulllDlddrdddddrrrrdLLLLuuuuuuluulldddddddddrrUUUUUUUrdddddrrrrrrdLLLLLLurrrrrrrruuuuuullllluullldllldddddddddrrUUUrdrrrrrrdRRRluuuuuuulllllulDuulldllldddddddddrruuuUUrdddrrrrrrrruuuuuuruurrdddddddddLLLLLLLLLurrrrrrurDuuuuuuuurrdddddddddlLLLLLLurrrruuuuuuluRdrdddddddrruuuuuuuuullDDDDDDDDuuuuuuuurrdddddddddlLLLLurruuuuuullllluullldDDDDDDldRRRRRRRRdrUUUUUUruLLLLLrrrrddddddlllllllluuuuuuuurrrdDDDuuuullldddlUrdddddddldlluuuuuuuuurRdrddddddrrrrrrrruuuuuullllluulllDlddDDDDDuuuuuuurDDDDDDldRRRRRRRRdrUUUUUUruLLLLLrrrrddddddlllllllluuuuuuuurrrdDDuuullldllldddddddddrrUUUUUUUUddddddddlluuuuuuuuurRdrddddddrrrrrrrruuuuuullllluulllDDDDDDDldRRRRRRRRdrUUUUUUruLLLLLrrrrddddddlllllllluuuuuuuurrrdDuulllddddddddrrdLLuuuuuuuullldddddddddrrUUUUUUUUddddddddlluuuuuuuuurRdrddddddrrrrrrrruuuuuullllluulllDDDDDDDldRRRRRRRRdrUUUUUUruLLLLLLrrrrrddddddlllldLLLLuuuuuuuullldddddddddrrUUUUUUUUddddddddlluuuuuuuuurRdrddddddrrrrrrrruuuuuullllluulllDDDlddrdddrrrrrrdLLLLLLuuuuluuuulldddddddddrrUUUUUUUUddddddddlluuuuuuuuurRddddrdddrrrrrrrruuuuuullllluulllDlddrDDDDldRRRRRRRRdrUUUUUUruLLLLLrrrrddddddlllllllluuuuuluurDDDDDDldRRRRRRRRdrUUUUUUruLLLL
 207 [11* 8(11)] OK  3sec 466moves 108pushes lllldddDuuuurrrrdddLruuurrdddLruuullddRdrUlluurrrrdddLruuullllllllddddrdrrrrrrrUdllllllluluuuurrrrrrrrddLdDrdLLLLLLrrrrruuuruullllddrdRluluurrrrddlDDrdLLLLLrrrruuurDllluRlluullddRRldRRRlluuullllddRRllddrUluRluurrrrdddlLrruuullllddrDrUdrruLLrrdrruLLuurrrrddLLrrdLLLLLLrrrrrddrUUUdlllluuurrDDuulldddrRurDDrdLLLLrrruullluRluurrdDldRurDDrdLLLrruullllluRRRluurrdDldRurDDrdLLruuuluulllllldddRRRRRRurDDrdLuuuluurrDDDDuuuullllllDDuulldddrRRRRRurDDullllllluRRRRRluurrdDldRurD
 208 [12*10( 6)] OK  1sec 291moves 96pushes uuuUluurDDuulLLdlDDrdddlluuRlddrruUUluuruulDDDDrdddlluuRurUluurrrddDDrddlUUUUUruLLLulDDDuurrrddddrdRRurUUluuurrddLruulldDDrddlddrUUlUUruruulldDDDDrdLLLdlUUUdrdrrurUUluuurrddLruulldDDDDrdLLLdlUUrUUUluurDDDDDldRuuuuullllddrUluRRRurDDDuullldddDllddrrUUUUUluRRRurDDulllddlDrdddlluuRlddrruUUUUluR
 209 [20*14( 8)] OK  1sec 514moves 167pushes uLLLddddlUllluUUruLdlluurDrdddlLLulDrddlluRdrUluRRRdrUdlDDldRurrddlUruLdlUUUruLrdrrrruulDrdLLLLulDrrrruuruulDDurrrrdDDldRurrddlUluuurrRdrUluurrdLulDrdLLLulDurUUruLdlluurDldRurDDDldRRlulllldddlllluUUruLLulldRdRluurDrDDDldRRRRdrUUUluRRRRdrUUUruLdlluurDrdddlllldddlllluuuulldRurDDDldRRRRdrUUUluRRRRdrUlllldddllllulLLulDrddlluRdrUluRRRdrUdlDDldRurrddlUruLdlUUUruLrdrrrruulDrdLLLLulDrrrruuurrrrdDDldRRdrruLuLrddlUlUUUruLLLLulDDDrdLLruuurrrrddddrruLdlUUUruLrdrRdrUluurrdLulDrdLLLulDurUUruLLulldRdRluurDrDDDldRuuuulldRurD
 210 [13*12(13)] OK  2sec 356moves 64pushes RlullDRRlddddlDDRRddrruuLLrrrrruullllDurrrrddlllddlluuRRRRllddrrUdlluuluuuurrruuuRRdddrDDrdLuuuluuulldddlllddddrddrruRRdrUUUUdddllldlluuluurrrrdDuullllddrddrruRRdrruLLLuuullllddrrRllluurrrrdDuulllluurrrDulllddddrrrruuLLLrruullldDuurrruuullDDuurrdddddllluuRRluuurrddDuuurrdddrruuuLLLLdddlluuuRRlldLLulldRRlddlUrdddlddRRddrruuLLddllUUddrruurrrrruulllluuruuLL
 211 [10* 9( 9)] OK  1sec 149moves 43pushes llllULrdrUdrruLLdlLDuuuurrDDrdLDuuuullddRRllddlluuRRuurrddLruulldDrrddLddrUUUUlluurDldllddrRURUrRdrruLdlLdddllUUlluurDldRuuRuurrDDuLulDrrdRdrruLLrddL
 212 [16*14(23)] OK 18sec 967moves 178pushes rdddrDuluurDDurRdDlUruLrddrRllulllddddrRlluuuurrrdrrdrdddLLruruululluuuLddlluuullDDDDDDDDDuuuuuuuuurrdddrrrdrrururrrddddddddlllllllllldlluRRRRRRRRRRRlllllllllluuuuuuuuuurrdddrrrdrrururrrdddddddrddlUUUUUUUUdddddddllllllllllluuuuuuuuuurrdddrrrdrrururrurrdLLrddddddddllllllllllluuuuuuuuuurrdddrruuuLLdRurDrdddrruruRRurrdLLrddddddddllllllllllluuuuuuuuuuRRdrrrdddrruruRRurDDDDDDDDrdLLLLLLLLLLLdlUUUUUUUUUddddddddrrrrrrrrrrruuuuuuuullldlddDlUruLruruulDDDDuuLLuulllddrRRRdrUddrdddllUUUUruLLLruulllddddddrrRllluuuuuurrrddrrddrdddllUUUUrdrddLdlUUdrruulDDuuuuruulDDDDrUUluRRRurrdLLLLdddddlllllluuuuuuullDDDDDDDDDuuuuuuuuurrdddddddrrrrrruuuuurrrddddddddlllllllllldlluRRRRRRRRRRRlllllllllluuuuuuuuuurrdddddddrrrrrruuuuurrrdddddddrddlUUUUUUUUdddddddllllllllllluuuuuuuuuurrdddddddrrrrrruuuuurrurrdLLrddddddddllllllllllluuuuuuuuuurrdddddddrrrrrruuullDDuururuRRurrdLLrddddddddllllllllllluuuuuuuuuurrdrrrddlUddDDuRRurrdLuuruulDDuLrrRRurrdLLLLrrrddddddddllllllllllluuuuuuuuuurrdddRlddR
 213 [24*17(28)] OK 25sec 3136moves 928pushes rruuullulullldlllldddllldlllDDldDRUUUUluurDldRRRdrUUUluRRRlddrruUluRRRRlddrrrruuullDDullddrRRRdrUUluRullldlllldddllldllldddddrruuLrddlluUUUUluurDldRRRdrUUUluRRRlddrruUluRRRRlddrrrruuullDDullddrRRdrUUdlluulllldddllldllldddrrdLdlUUUUUluurDldRRRdrUUUluRRRlddrruUluRRRRlddrrrruruulllDDullddrRRRRllluulllldddllldlllddddlldRdrUUUUUUluurDldRRRdrUUUluRRRlddrruUluRRRRlddrrrruruulllDDullddrRRdrUlluulllldddllldllldddrrddrrruulDrdLLLLdlUUUUUUluurDldRRRdrUUUluRdrUddldllldddrrddrruurrrrRllllddllluulluuurrruuurrurrrrrddrddlllDDrdLLLLulDDrdLLLLdlUUUUUUluurDldRRRdrUUUluRRRlddrruUluRRRRlddrrrrruuulllDDullddrRRRddlldLddDDllddrRUUUUUddddrrrurruuruLdddllUlDLLuullllddllluulluuurrruuurrurrrrrddrrdrUUdllluulllldddllldllldddrrddrruurrrrrddrrrdLurrrDLulllluullllddllluulluuurrruuurrurrrrrddrrrurrrdddllDDulDrrrrdLDuulluurruuullldllluulllldddllldllldddrrddrruurrrrrddrrrrruLdlllluullllddllluulluuurrruuurrurrrrrddrrrurrrdddllddlDDuuururruuullldllluulllldddllldllldddrrddrruurrrrrddrrrRuuuururruuullldllluuurrrDDuullldddrddlllDDrdLLLLulDDrdLLLLdlUUUUUUluurDldRRRdrUUUluRRRlddrruUluRRRRlddrrrddlllddrdddrrrruuuururruuullluulllDDullddrRRddldLulDDrdLLLLulDDrdLLLLdlUUUUUUluurDldRRRdrUUUluRRRlddrruUluRRRRlddrrrddldlddddrrrruuuururruuullluulllDDuurrrddrrrdddllddldddlllluuuullDrdLLLulDDrdLLLLdlUUUUUUluurDldRRRdrUUUluRRRlddrruUluRRRRllldddllldllldddrrddrruurrrrrddrrrruuuururruuullluulllDurrrddrrrdddllddldddlllluuuuurrurrUdldlldlddddddlluuRlddrruUUUUluurrdLulDDrdLLLLulDDrdLLLLdlUUUUUUluurDldRRRdrUUUluRRRlddrruUluRRurDDulldddllldllldddrrddrruurrrrrddrrrruuullDDuurrdddlLLLddlluuRlddrruUUUUluurrdLulDDrdLLLLulDDrdLLLLdlUUUUUUluurDldRRRdrUUUluRRRlddrruUluRRRRllldddllldllldddrrddrruurrrrrddrruuLLLLLLulDDrdLLLLdlUUUUUUluurDldRRRdrUUUluRRRlddrruUluRRurDlldddllldllldddrrddrruurrrrrrrurrdLLLLLLLLulDDrdLLLLdlUUUUUUluurDldRRRdrUUUluRRRlddrruUluRRRlldddllldllldddrrddrruurrrrrrrddrUruLLLLLLLLulDDrdLLLLdlUUUUUUluurDldRRRdrUUUluRRRlddrruUluRRldddllldllldddrrddrruurrrrrddlldRdrUUUdrruulLLLLLulDDrdLLLLdlUUUUUUluurDldRRRdrUUUluRRRlddrruUddllldllldddrrddrruurrrrrrrdddLullddrUUUdrruulLLLLLulDDrdLLLLdlUUUUUUluurDldRRRdrUUUluRRRlddldllldddrrddrruurrrrrdddddrUUluRdrUUruLLLLLLLulDDrdLLLLdlUUUUUUluurDldRRRdrUUruulldRurDldRRdrUllldllldddrrddrruurrrrrrrrrdddLLLdlUUUdrruulLLLLLulDDrdLLLLdlUUUUUUluurDldRRRdrUUUluRdddllldddrrddrruurrrrrrrrddddLLdlUUUUdrruulLLLLLulDDrdLLLLdlUUUUUUluurDldRRRdrUUdllululuurrrddRddllldddrrddrruurrrrrrrurrrrrddLLLLdlUruLLLLLLLulDDrdLLLLdlUUUUUUruLdlUUUddlluluurrRRRurDDrdddllldddrrddrruurrrrrrrurrrDurrddlLLLdlUruLLLLLLLulDDrdLLLLdlUUUUUUruLdlUUUdrdrdrruuulullLLrddrdddddrrddrruurrrrrrrurrrrrdLLLLLLLLLLLulDDrdLLLLdlUUUUUUruLdlUUUddlluluuurrdRRRurDlllddrdddddrrddrruurrrrrrrrrdddrUUruLLLLLLLLLLulDDrdLLLLdlUUUUUUruLdlUUUddlluluuurrdRRRllddrdddddrrddrruurrrrrrrrrrdddrUUruLLLLLLLLLLLulDDrdLLLLdlUUUUUUruLdlUUUddlluluuurrdRlulldRlddrdrrrddddrrddrruurrrrrrrrrrrdddDrddlUUUUUruLLLLLLLLLLLulDDrdLLLLdlUUUUUUruLdlUUUdrdddddrrddrruurrrrrrrrrrrdddddlUUUUruLLLLLLLLLLulDDrdLLLLdlUUUUUUluurDldRRRdrUUUddllldddrrddrruurrrrrrrrrrrddddrruLLLLLdlUUUruLLLLLLLulDDrdLLLLdlUUUUUUruLdlUUrdddddrrddrruurrrrrrrrrrrdddrUUluurrdLLLLLLLLLLLLulDDrdLLLLdlUUUUUUruLdlU
 214 [19*16(17)] X 238sec
 215 [16*15(16)] OK  0sec 683moves 160pushes ldlUUUUUUruLLLrrddddddrruLdlUUUUUruLLuurrrrrDDDrddlUruLLLLullddrUluRRdrrruurDDlddrruLdlUruLLLLullddrUluRdddddrrdrdLLdlUUUUUUluuuurrrrrdddlllLdlUUrdddddddddlluRdrUUUUUUUluRRRRRurDlddrruLdlUruLLLLLulDrrrrruuulllllDurrrrrdddllllllllllldRddrrrddldldRRRRdrUUUUUUUUrrrruuullllllllldDuurrrrrrrrrdddlllldddddddlllluuruullluuuRRRllldddrrrdrDDullddrRRdrUUUUUUUddddddlluuulullluuuruuurrrrrrrrrdddlllLrrrruuullllllllldddrdLuuuurrrrrrrrrdddlllldddddddlluuulullluUluRRRluuurrrrrrrrrurDDDDlddrruLdlUruLLLrruuulllllllllddddlddrrrddDldRRRdrUUUUUUUddddddlluuuluurDDDDldRRdrUUUUUUddrrdrddrruLLLLdlUUUUddddlluuuulllluuuruuurrrrrrrrrrddddrdddlUUruLdlUruLLruuulllllllllddddlddrrrrddddrruuurrurDDrdLLLdlUUU
 216 [19*15(14)] X 409sec
 217 [24*16(20)] OK  3sec 2151moves 513pushes llllllllluuuuuuurrrurrrdrrrddddrruurRddLLLdlUUUUruLLLrruullullllldllddrrrurrrDDldldddrruuruLLullddrUluRdrruurrrddddrruurDrdLLLdlUUUUruLLLrruullullllldllddrrrurrrDDDlldddrruUruLLrdddlluuUrruurrrddddrrrrrruLLLulDrdLLdlUUUUruLLLrruullullllldllddrrrurrrDDDlldddrruUruLLLrruuulllddDDrddlluRdrUluuuullldddddddrrrrrrrrrrrrrurUUruLLLulDrdLLdlUUUUruLLLrruullullllldllddrrrurrrDDDlllddrdrruUruLLLrruuulllddDDurrrdddlllluRuurrruurrrddddrrrrrrrruLLLLLulDrdLLdlUUUUruLLLrruullullllldllddrrrurrrDDDllldddrrruUruLLruurrrddddrrrrrddldldddrruurrruulUUruLLLLLulDrdLLdlUUUUruLLLrruullullllldllddrrrurrrDDuulllddddddrrruuruLuurrrddddrrrrrrrddrrruuLLLLLLLLLdlUUUUruLLLrruullullllldllddrrrurrrDDDDDuuuurrrddddrruuruurrurrdDDDrdLLLLLLLdlUUUUruLLLrruullullllldllddrrrurrrDDDDuuurrrddddrrurrrrruulDDrdLLLLLLdlUUUUruLLLrruullullllldllddrrrurrrDDDuurrrddddrruurrRRurDDrdLLLLLLLdlUUUUruLLLrruullullllldllddrrrurrrDDurrrddddrruuruurrDDDrdLLLLLdlUUUUruLLLrruullullllldllddrrrurrrDrrrddddrrrrrrrddrddlllLrddlluUruLLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrrruruullllluuuulllullldlllddddddlddrUUUUUUUluRRRlluurrurrrrrdrrddlllulllDDDDDldRRluuuuuurrrdrrrddddrrrrrddRRRRlluurrrdDrdLLulDrdLLLLLrddlluUruLLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrrruruullllluuuulllullldlllddddddlddrUUUUUUUluRRRlluurrurrrrrdrrddlllulllDDDDDldRuuuuullldddddddrrrrrrrrrrruRRRRRRRlluurrrdDrdLLulDrdLLLLLrddlluUruLLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrurrruullllluuuulllullldlllddddddlddrUUUUUUUluRRRlluurrurrrrrdrrddlllulllDDDDDuuuuurrrdrrrddddrruuruurrRurDDDDDDullddrRRRlluurrrdDrdLLulDrdLLLLLrddlluUruLLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrurrruullllluuuulllullldlllddddddlddrUUUUUUUluRRRlluurrurrrrrdrrddlllulllDDDDuuullldddddddrrrrrrrrrrdRurrdrddlluUruLLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrurrruullllluuuulllullldlllddddddlddrUUUUUUUluRRRlluurrurrrrrdrrddlllulllDDDuuurrrdrrrddddrrrrrddrddldLdlUUruLLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrurrruullllluuuulllullldlllddddddlddrUUUUUUUluRRRlluurrurrrrrdrrddlllulllDDuurrrdrrrddddrrrrrddrddlddrUluRuurrddLLLLdlUruLLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrurrruullllluuuulllullldlllddddddlddrUUUUUUUluRRRlluurrurrrrrdrrddlllulllDurrrdrrrddddrrrrrrrddrdddLLLLdlUUruLLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrurrruullllluuuulllullldlllddddddlddrUUUUUUUluRRRlluurrurrrrrdrrddddddrruurrrurrrDDrdLLLLLLLLdlUUUUruLLL
 218 [19*16(23)] OK 80sec 1659moves 545pushes uuuuuuuuULrddlluUUluurDllldRdRluurrrrDDlUdLUrrdrruLLdlluLulldRdRRRRlllluururDllddrrrruuLrddlllluullldRurrddrrrruulLLrrrddlllluLulldRdRRRRddrrUULLrrddddlUruuullddRluuULuLLDRdRRddrdrdddddllllllluuurrrdRRRllullldlddrrrrrrruUddddlUruuulllullldlddrrrrdRullldRullldRuluuurrrrdrrrddLLLLLLdlUUUUruLLLulDrrrrrrdrdrrDrdLLLLLLdlUUUUruLLrddlluUruLrrdrrrdrdrrrddddlUruLLLLLLdlUUUUUUdrruulLLrddddddrrrdRRurrddlUruLLLLLLdlUUUUruLLulDrrddddrdRRRRurrddlUruLLLLLLdlUUUUUUdrruulLddllllluuuurrrrdDrdLrdddddlldRRRRRRRurrddlUruLLLLLLdlUUUUUUdrruulLddllllluuuurrrrdDrrrrdddrdrrUUrDDllluluurDDldRRlullldlddrrrrrruUruulDDDDrddlUruLLLLLLdlUUUruulDrdLLrddlllldldlluRURRRRRdrUUUruulDrdLddllllllddrUluRRRRRdrUUUUruLuuluullllddddrrrRRRRurDrdLLulDldddlllulullDDldRdrUluRRRRRdrUUUUruLuuluullllddddrrrRRRRurDrdLLrrdrruururuLuuLLddRDDDDDDrddlUruLLLLLLdlUUUUUrruullDuluullllddddrrrrRRluurrdDrrddrruuuuluurDDDDDDDDrddlUruLLLLLLdlUUUUUrruullDuluullllddddrrrrRRRurrddlUruLrdddrruuurruLulDDDDDDDrddlUruLLLLLLdlUUUUUrrruulllDuluullllddddrrrrRRRlluurrrdDrddrrddrUUUUUruLulDDDDDDrdLLLLLLdlUUUUUrrruulllDuluullllddddrrrrRuurrrdrdddrruuuuuuluLulldRdRluururDrDDDDDDDDDrdLLLLLLdlUUUUUUdddddrrrrrruulluuulullLrrrddlUruLrdrdddrruuuuuuuulllddrRlluurrrdDDDDDDDDrdLLLLLLdlUUUUUUdddddrrrrrruuuuuuuuuulDullddrRurDDDDDDDDrdLLLLLLdlUUUUURRurrdddrruuuuuuuurDDDDrdLulDDDDDrdLLLLLLdlUUUUdddrrrrrruulluuulldlLLLrrrrurrdddrruuuuuuurrrdLLulDDDDDDDDrdLLLLLLdlUUUUdddrrrrrruulluuulldlLLrrrurrdddrruuuurrUUruLLulDDDDDDDDDrdLLLLLLdlUUUUdddrrrrrruulluuulldlLrrurrdLLrrddlUruLrddrruuuuuullluRRurDDDDDDDDDrdLLLLLLdlUUUUdddrrrrrruuuuuuuuullllldRRRRurDDDDDDDDrdLLLLLLdlUUUddrrrrrruuuuuuuuulllllluRRRRurDDldRurDDDDDDDDrdLLLLLLdlUU
 219 [18*17(22)] OK 112sec 1681moves 541pushes rrdLLulDDDDldRdrUUdddlllllllDrddddrruLdlUUUUluRRRRdrUUUruLrrddrrdddlldddlluLLLdlUUUUluRRRRdrUUUrrdrrdddllddLLLLLdlUUUUluRRRRdrUUruLruuullldllDDDDrrrddddllluuUluRRRRurrdLulDDuurrrrrdddddLLLLLLLdlUUUUluRRRRdrUUrrrrurrdrrdrdddlUUdlldLdllluurrDrdLLLuururuuurrdrrDDrddlLLLdllluurrDrdLuuuuuurrdDDDuuuulldddddrRllulldRRuuuuurrddddLLulDuruulluuluuurrrddDDDDDldRlldddllulldlllluuRlddrruUUUluRRRRdrUluRdrUUUUUUUluRddddddddllllldddlldRdrUUUUluRRRRdrUluRRdrUUddlllllldlDDldRdrUUUUluRRRRdrUluRdrUUUUUUluRRdldllldllddlDDDDDldRdrUUUUluRRRRdrUluRRdrUrrdddllddLLLLLdlUUUUluRRRRdrUluRdrUUUUUUruLulDDrdLrddddrrrdddddLLLLLLLdlUUUUluRRRRdrUluRdrUUUUUluRRldddddrrrurrdddddLdllluurrDrdLLLLLLLLdlUUUUluRRRRdrUluRdrUUUUUUruLddddddrrrurrddddLruuuulldddDDrdLLLLLLLLdlUUUUluRRRRdrUluRRRdllllllddddrrrrrruurrrruuurrddLruulldDrdLLruuuulldddDDrdLLLLLLLLdlUUUUluRRRRurrdLulDllluuuurruRRurDDDDuuullldllddddrrrrrruLLdllllddddrrrrrruurrrrurrrdLLLLruuuulldddDDrdLLLLLLLLdlUUUUluRRRRRurrdLulDDullllddddrrrrrruurrrruuurDDrdLLLruuuulldddDDrdLLLLLLLLdlUUUUluRRRRRurrdLulDllllddddrrrrrruururuuuuuuuLLulDDDDDuuullldllddddrrrrrruLuuuuuuulDDrddddddllllluuuurrurRurDurrrdddddLruuuuuuLLdlluurDrrrdddddrrdrrddddLLLdlUUUUUUddddlldRRdrUluuuRRRurDDlddlldllllllllluuuuuuuurrurruurrruulDrdLLulDrrrrdddDDDDDDDrdLLLLLLLdlluRRlluuuuuuuurrurrrDDDuuuUruulDDDDDuuurrrdddddddRRddldlllllLLdlluRRRRRRdrUUluRdrUluRRlddrruUluRurrdLLuulluuuuullllDrrrrddddddddddlllllllluuuuuuuurrurRurDDuurrrddddrrdrrddLulDDrdLLLLulDrdLLLLLLdlUUUUluRRRRRRlllllddddrrrrrruururrrrrDrdLLLLLLulDrdLLLLLLdlUUUUluRRRRRlllluuuurrurruulDrrrrrddddddddddlllllllluuuuuuuurruRRurDurrrdddddddrDrdLLLulDrdLLLLLLdlUUUUluRRRRlllddddrrrrrruururrruLruulldDDDDrdLLLLLLLLdlUUUUluRRR
 220 [20*15(20)] X 301sec
 221 [13*13(12)] OK  0sec 519moves 146pushes urrddRRRurDDuuullDDuuuuuluRluurDDDDDDrddllluuluRRldddrrruulUdrddddlUruuululldddrRdrruulDDuuulDuulldddrRurDuuluUUluurDDDDDDuulldddrRRurrddlUruLullulldlldRuurrrdddllUUluRRldddrruuUUUluurDDDDDDuulldddrRRluurrrdddlUlllldlUUluRurDDldRRRRRdrUUddrruuulLLrddllluuuurruLdlUluurDDDDDDuulldddrRRRdrUUddrruuulLddllluuuuuuurDDrdLulDDDDuulldddrRRRdrrruuulldDldRRlullluuuuuuurrrdLLulDDDDDDuulldddrRRRdrrdrruLLLrruuulldDllluuuurrrUrruuLLLLdlluurDDDDDDDuulldddrRRRlluuuuuuurrrDurrddlLLLulDDDDDuulldddrRRluuuuurrrrruLLLLulDDDDDDuulldddrR
 222 [ 7* 9(11)] OK  1sec 121moves 31pushes uuuuuurRldlddrRRllUdrrULdlluuurrDDLruulldDuRddDlddrUUUUrrdDLruulldDuuluurDDrrddllUdrruuruuLLDurrddlUdddrddlUUUdlllddrUluR
 223 [ 9* 8(14)] OK  1sec 139moves 34pushes uuurrRRdrruLLLLdRRurrdddllUUddrruuulLdRurDlllllluuurrDDuulldddrRuLdlUrrRRdrruLLrruulDrddlluRuulDrddlddrUluLLulldRRllddrUluurrdLddrUluuruulD
 224 [ 9* 9(12)] OK  4sec 258moves 49pushes rrRRluRdllluluuuururrrrdrdddddLLuluuuUddddrdrruuuuululLrrdrddddLruuLruululldddddLdlluRluuRlddrdrRRluuuuuurrdrddddlLdlUrrrdLLulLdlluRluuuurRllddddrRRRdrruLLLrrruuuulullDlluRdllddddrRRRdrruLLrruuuulLrrddlDuruulDrddddlluRdrUUdllLLdlluRRlluurDuluurDlddddrruLdlUU
 225 [ 7* 9( 7)] OK  0sec  96moves 20pushes lUrurruullDDuulldRuruulDDrrrddllUUllddRddrrUdlluuluurrrrdLulllddrUluRddddrruLdlUUluurDuuurrDLulD
 226 [12* 7( 5)] OK  1sec  93moves 23pushes ulldlldlluUlulldRurDrddrruuLLrrdrrurrdLLuLLddlluuRRRRdLulllddrrUruLrrdrruLLLdldlluuLulldRRldR
 227 [ 8* 9(10)] OK  0sec 154moves 39pushes uulDlDDuuLrddLruulDlluururDRddlUdlluRdlddrUUrrdLullddrdrUUdlluurRdrUUrrddLLrrddlULuulllddrRRuulDururrddLLuurDuruulDrddllllluurDldRuRluurDRDullddlddrUUUluR
 228 [15*15(37)] X 156sec
 229 [11* 9(12)] OK  1sec 441moves 132pushes dlllluuurRldlddrrrruulLrrddrUdrrUdlluRlluurDuluuurrdLulDDDrdLddlllluuurrdRRuuuurrrrdLLulllldRurDDDDllulldddrrrrUUUUUluRRRRdlLulDDDDuuuulllldRRurrddddlluRdrUUdlllldddrrrrUdrruLdllllluuurrrrrDullllldddrrUUrurrdLurRlluUruLLLdlluRRRRRRdllddlLdddlluuuRRdddrrUUUUUruLLLdlluRRRRRdldddddlluuRlddrruUUUUruLLLLrrrddddddrrrruuuLLLdlUUUruLLLdRurDDDDllddrrUUUUUruLLrddddddrruLdlUUUUUddrrrrddLLLdlUUUUddllulldRRRRdrUddllllUluRRRlddrruUUdrdrrruulDrdLLLdlUU
 230 [16*10(18)] X 199sec
 231 [17*16(19)] X 553sec
 232 [11* 8(11)] OK  0sec 154moves 44pushes lLuLuulLdDlDlUrruurrddLruLrdrddllUdrrurruLLddlluRRllLLulldRRRRULLdlddrUluRurrdLrdrruuLuullDRDrrddllUlUlDlddrUluRlluuurRDDrRuuLrddddLLdlUrrruullDurrddrruuL
 233 [11*10( 7)] OK  1sec 224moves 31pushes uRRddrrrruuulldDuurrdddrddllllluurRRRlllluuRlddrrrruuullDllddddrrUdlluuuurrurrdddlLLrrruuulldlldDuurrDullddrRuuuulDrdddlluuRurDurrdddLLddllUdrruurruuulldlllldddRluuurrrurrrdddllddrrruruuuLrdddldllluuUUluurDDDuurrDrrddLLrddlU
 234 [29*17(66)] - 
 235 [12*13(13)] OK  0sec 466moves 129pushes urrurrdrDululldRRlllluRRRdldddlddrUUUUUluRdrrddddLruuuulldddlddrUUUUdddrruuuulLulldRRddddrruuurrrdddlLLLrrrrurrdLLLLLuuurruurDDDDuullldddrrRuuullluRlLLulldRRRRlldRurDDullddlddrUUUUruLulldRRdrrrrruulDrdLLLrrrdddlllLrrrruuuuuUUluurDDDDlddlluRlLLulldRRRRlldddldRRRlluuuRurDrrrdddlLLLrrrruuulllllddlddrUUUUruLulldRRRdrrrrddrrdLLLLLLrrrruuulllllddlddrUUUUruLulldRRdrrrrrUUUUluurDDDDDDDDrdLLLLLrrrruuulllllddlddrUUdrrrrruuulllllulldRRRlDDlddrUUUUluurDldRdddrrrrruuuuulDrdL
 236 [19*19(21)] X 600sec
 237 [13*13(12)] OK 10sec 289moves 104pushes ruuluuruululluluurDDllddrUUddddrddlUUrdrrurrdLLuruuluuruulDDrDDDDlddrUUUUUUdLrrrrdLLulDDDlddrUUUUluRRdlddrdrruLLdlUdlLLulldRRRRRRldddlUUruLLLulldRRulUUluurDDDDrddlUrRRurDDullldlddrUUluRlUUUluurDDDDDDullluRRdrUUUluurDDuuruulDDlddrrUUddlDDrdLLuruululldRRuurrdLLrDurRRdrruLLLLuluurDDllddrUUdR
 238 [28*20(34)] X 600sec
 239 [18* 9(38)] X 600sec
 240 [21*19(23)] X 341sec
 241 [13*12( 9)] OK  1sec 703moves 205pushes uuuuururrrrddldddlddrdrrrruruuluulldDuurrddrddldlllluluurDrRuuurrddrddldllllUluRuuuuruulDLLulDrdLulDDDDDDuuuuuurrrrDDDDlddrUUUUUruLdddddddrrrruruuluulldddLruuurrddrddldlllluUddrrrruUUdddlllluurrRlllddrrrruruulDllllddrrUdlluurRddrrUruulDLLddlluuUUUUruulDLLulDrdLulDDDuuurrrrDDDDlddrUUUUUruLdddddddrruuLrddlluluurDrrddrrUruLLLuuurrDDrddldllllUUUUUUruulDLLulDrdLulDurrrrDDDDlddrUUUUUruLdddddddrruuLrddlluUUUUUruulDLLulDDDDuuurrrDDDDlddrUUUUUruLLLrrdddddrrddrruruLLLLrddlluUUUUUruLdddddrruuRurDDrdLLLLrddlluUUdrruuuruuurrdLulDDDldRurDDrdLLLLrddlluluurDuUUUruulDDDDDuuuuulldRurDDDDuuulldlluRRRurDDDuulldlddlDlddrUrUUUUluRRRurDDulldlddddlluRdrUUUUluRRRurDlldllDDrddlluRdrUUUUluRRRldlddddldlddrUUUluRdrUUUUluRR
 242 [13*12(14)] OK  4sec 464moves 135pushes luurruuuururrrddlddddlddrrrUdllluurrRlluuuuruulDulldlluRdddlUrdddllddrUluRUruulDDDuuuruulDrrRurrdLulLrrdDDDDldRlddrUUUUUUruulDulldRlllDurrurrrdLLLrrDDDDlddrUUUUUruLdddddddrruuLrddlluUUUUUddddrrddrruruulDLLLrddlluluurDrrddrrUruLLLLLrrddllluUrrrrruuulldDDDurrddlLLruuuuRurDDrdLuuuluuurrdLulDDDrdLulDDDlluuuuruulDDDDDuuuuulldRurDDDDuuulldlluRRRurDDDuulldlddldlddrUrUUUUluRRRurDDulldlddddlluRdrUUUUluRRRurDlllluRRRdldllDDrddlluRdrUUUUluRRRldlddddldlddrUUUluRdrUUUUluRR
 243 [11*11(11)] OK  0sec 210moves 53pushes ddddlUlllddrrUrrrUdllldlluRRRurrdLurrrruullDurrddlLdlldddrrUUUUdllLLruruuuullddRluurrdDDDldRdddrruuuLLuuulluRurDDDDDrrdddlluUUUUdlLddlluuRlddrruRurDrrdddlluUUlldlluRRRRdddrruuuLLrrdLrddlUUruLrurruullDLDururrdLL
 244 [22*14(14)] X 285sec
 245 [12*12(16)] OK  5sec 316moves 96pushes DDrdrruuuuullllldddddrRRuluurDDldllllddrrUdlluurRRluuuuuuullddRluurrdDDDDDDllddrrUdlluurRuuuRldddlldRdrUUUUUUUlluurrDDDDDuuurrrDDLdLruLrruurrrruullDurrddlLLLLLLuullddRluurrdDuulDldRRRRRRRuurrddLLLLLrddlUrurrdddddddrruuLrddlluUUUUUUllddRluurrrruulDrdLLLrruulDrdLdDDDDrrddllUUUUUlllddrURurDllluRRdrDDrrddllUUUdrrdLdlUU
 246 [15*15(13)] OK  0sec 477moves 80pushes dlluuLLLulDrrrrddrruuLLLLulldRurDDDuuuluulluurrDDDDrdLLLrrrddldlluluUrrrrrruuuLLLuullddRluurrdDDurrrdddlluLLruulluRurDDDurrrdddlluLrdrrddrUruLLLruuullldddlllddrdrruruUllllddlluuuuuRRRRurDDullllldddddlluRdrrruurrrrrruuulllllllldddDldRRRdrddrrrrrUUUdddlllllddrUluuurruruurrrddldddlllLdlUUdrrrrruuuruullllllldddRRllulldddRRlluuurrdrdDrddlUUUdllluuurrdRlullulluRdrdrruurrrrrruuullllllllddDDldRRluuuuurrrrrrrrdddlllllldDlldddrrrrddrUlulllluuurruurrrrrrrddldddllLLdlUUdrrrrruuuUruLLL
 247 [23*13(17)] OK 15sec 1544moves 401pushes urrruuRRuuLrddllddllluuuuurrrDrrrRddLLuuruurDDurrrddlUruLLLdllllulldddlddrrrrrrrrrrUUUluulldllllDDDuuurrrrurrddrdddllllllLLLdlUUUruLLLLLLdlUruLdlUruLurrrrddrrurrrrdrrrruullDurrddlLLrrrurrddrdddlllllllllluuuuurrrDDDDuuurrrrurrddrdddllllllLLLdlUUUruLLLLLLdlUruLLrrdrrurrurrrrdrrddLruulldDDuuurrrrurrddrdddllllllLLLdlUUUruLLLLLLulldRurDrrurrurrrruuuurrDDDDurrddlLLruuuuullddddDDDDuuurrrrurrddrdddllllllLLLdlUUUUruLLLdlUUluurrdLLLrrdddllululuurDDldRdrrrurrurrrrdrruuLruuullddDDDDDDuuurrrrurrddrdddllllllLLLdlUUUUruLLLdlUUluurrdLulDrddrrurrrrurrrDrdLLLruulldDDDDuuurrurrrrddrdddllllllLLLdlUUUUUruLrrrurrrrurDlddllddllddrrrrrrruuuluuLLLulDrdLLruulldDDDDuuurrurrrrddrdddllllllLLLdlUUUUluRdrUddlddrrruurrrDuluuurrrrddrdddlllLLLLLLdlUUUUruLLLdlUUddllluuurrurrdLLLrrdddllluuluurDDurrrddrrrddddrrruurrrrrDullluuurrrrddrdddlLLLLLLLLdlUUUUruLLLdlUUddlllluuurrrurrdLLLLrrrddrrrddddrrruurrrrUUUruLLLLruuullddDDDDDDurrrddllLLLdlUUUUruLLLdlUUUruLdddrrrddddrrruuuurrurrrrdLLLLLruulldDDDDurrrddllLLLdlUUUUruLLLdlUUddlllluururrRddrrrddddrrruuuuuuuuurrrrDDDDrdLLLLruulldDDDDurrrddllLLLdlUUUUruLLrddddrrruuuuuuuuurrrrrrrrrddddLLLLLLulDrdLLruulldDDDDurrrddllLLLdlUUUUruLddddrrrrrrrrrruuuUluluuluurrrrrddddlLLLLLulDrdLLruulldDDDDurrrddllLLLdlUUUruulDrdLddrrruuuurrurrrrrrrddLruulldlllddrddrruuUUdrruulLLLLLulDrdLLruulldDDDDurrrddllLLLdlUUUruLLLLuuullldlddrrRRRRRdrUdlddrrruuuurrurrrrrrruuLLLLdllluuurrdDDDrdLLLLruulldDDDDurrrddllLLLdlUUUruLLLLuuullldlddrrRRRluuulllulDrrrrdddlllUUddrrrrdRRuLrdddrrruuuuuuuuurrrrrrDurrrddllLLruulldDDDrdLLLLruulldDDDDurrrddllLLLdlUUUluR
 248 [20*12(24)] OK 227sec 943moves 293pushes ulllUUddrruuulLLLLLrrrrdRurDDullddrRRRdrUdddllllldDuurrdddlLLLLLrrrruuurruuurrrrrrrrrruuulllllDDrdLLLLLdlUlluurrDDDDrdLdddlluuuRRRRurDrrrrrrrdddllllllluUUUluurrruuurDDuurrrrdddlllLLLLLLdlUlluurrDDDDrdLdddlluuuRRRRRRRRRRllllluluurrruuurrrdDuurrdddlLLLLLLLLdlUlluurrDDDDrdLdddlluuuRRRuuurrrrurRdrUUdlluurRRllDDrdLLLLLLLdlUlluurrDDDDDDuuuurrrrrrrrrruLLLLulDrdLLLLdlluRRRlddldllldddrrUUUUUruLuullddRRRRddrdLLulDlldddrruUUUUruLuullddRRRllllluRdrrruullDldRRRllllllluRRRdrruuulllDurrrdddlluLrRdrrruullDldRuuulDullddrRdrUluRRurDDDDDrdLdddlluuuRRRuuluuullddllllluRRRRdrUluRRurDDDDrddlUUUdrrdrdLLulDlldddrruUUUUddlllllllddRdrrrruuurrrrrdddrrrrrrruuuLLLLLLLLLLLLLLLrrrrrrrrrrrrrdRurDDuullllllldddrruLdlUUUrDlddrruLdlUrrrUdlluurRRRdrruLLLLLLLLLulDlldddrruUUUrrdrrrrdddrrUUruLLLLLLLLulDlldddrruUUrrrrrrrrdddrUUruLLLLLLLLLLdddlluuuRRRRRllldddlllllluluuRRRRRRRRRllllddRdrUdlllluUddlluluurrRRRRRRllllldRlddrruUluRRRlldddlllluRdrUUdllluurrRRRRldlldlUdlluurRRRR
 249 [15*17(16)] OK 15sec 752moves 206pushes lddlllldllluuuuuuulDDldRurDDDDDldRurrurrrrdDDlluRdrUUruLLLLulDrdLLLdlUUUUUluRRdddddrrurrrrrdrrULLLLLLulDrdLLLulDuuuurrrUUruulDrdLLLulDDDDDuurrruLLulDDDrdddrrurrrrruuluRdddlluluuRRurDDDuulllddrdrdrruLLLLLulDrdLLLrruurururruruullLLrrrrddddddrrUruLLrddlluUluurDDDurrddlLLLLLulDrdLLruurururruruulllldlddlldddDrruurururrurrruLdlddddlllldllluuuuuurrrurrrrDDDDDurrddlLLLLLulDrdLLrurrrrruurUluurrdLulDDDDurrddlLLLLLulDrdLuurururruruullllulDrdLLdlluurDDDDDuuuuuRdrruulDrdLLulDDDDuuuurrrrrrrdddddddlddrdLrrddldllululluuRRRlllddrrdrdrruruullUUUruLLLullddrUluRdrUrdrdddllllddrrUdlluurRRldddrdrruruullUUUruLLLullddrUluRdrrrddddLulllddrrUdlluurRRdrUUUruLLLLulDrrruLLrrdrdddrdrddlLUUUUUruLLLulDrrrddddllddRdrUUUUUUruLLLLrrrruuulllDlddrruLrdrddddlldlldRRRdrUUUUUUruLLL
 250 [15*15(17)] OK 195sec 1644moves 382pushes ldddlDDllllddrUllluuurrrrddLddlddrUUdrrRRRurrddlUllllllululluuurrrrddlDDldRRRlluuurrdLurrrdLLuluulllldddrrdrdrrRRRRdrruLLLLrrruuuluuLLulDDDuuuruurDDuuurrdLulDldddlddlluullululuurrdDrruRRRRllldllllddrUdlldddrrdrdrrRRRRdrUUUddlllllllululluuurrrrddlDDldRRRlluuurrdLulDurrrrdLLulldlddrrrRRRRdrruLLLLrrruuluuuLLulDDDuuuruurDDldlddldLLLLrruruullllddlddrUUdrrrurrrrdLLulldlddrrrRRRRdrruLLLLruRurDuluuuLLulDDDllldlddrrrRRRurrrddllUUUddllllllluurDldRRRlluuurrdLulDurrrrdLLLurruuuruururrddLLulDDrdLulDDuuruulldllLuullddRdrdrrddrdrruLLdlUrruuuruururuulDDDurrddlLulDDrdLulDDDldRuuuuruuruuulldRurDDDurrddlLulDDrdLulDDuuruulldllLuullddRddlDDlddrUUdrrRRurRuuuruulldllLuullddRdrdrrDullllDDlddrUUdrrruRdlDuuruullllDDldRRRdrUdlddrUluulluuuruuluurrdDrrurrrdddldddLLuuullUdrrdddLLLrrruuullllddlddrUUdrrrrrruuuuruulldlDDDDuuuuurrrdddldddlLuuullllDDlddrUUdrrRRuuullllDDldRRRlluuurrrruuurrrrdddrdDDDrrddlUUddlUluRuuuuluuulUruulldRdrrrdLLdlUUdlldldddddLLLrrruuullllddlddrUUdrrddrrrRRRRdrruLLLLLLLLdlUUdrrrrrruruuuuluuullldldddddlLddrrrrrrrrruuuuLrddddllllllllluurruuuuuurrrrdddrDDDDldRdrruLLLLruruuuuluuullldlddllllDDlddrUUdRRddrrrRRRRdrruLLLLrrrruuLDuruulluluuullldlddlluluRRllluRurDldddlDDlddrUUdrrddrrrRRRurrrddllUluRddrruLLLLLLLrrrrrrruuuulluluuullllDurrrrdddrdrrddddlluUrruulDululuuuuruulDDDldRullldllLdlUrrrurrruruulDDDDDldRuuulldlllddllDDlddrUUdrrddRRRRRRRdrruLLLLLLLLdlUUdrrrrrrrrruuuullDDDuurrdddlLLLrrrruuLulDrrddlUUluulUUUluRllldlllddllDDldRuuuruurrrurrrurrrddLLulDDrdLulDDDuurrrdddrddlllLLLLdlUrrrrrrrruuruulDDDrdLLLLruRdrUluuuuluurUruLLdllldlDDDDuuuuurrrrdddrdddddllLLLLrrrrruruurDDrdLLLLLLLrrrruruuuuluuullldllllluRurDDDldRRluurrdDDuuuurrrruulDDDDrdLulDD
 251 [16*18(20)] X 313sec
 252 [14*13(14)] X 469sec
 253 [20*14(16)] OK  7sec 1738moves 480pushes ddrrururrruuuruulDrddllDurruullDRdrUUUUruLLLLLdlUluRdrrrrrdddddldlUrdddlUllulDrrrruuuuuruulllldldlddrrDDldRRRdrUUUlDurruullDRdrUUUUruLLLLLdlluurDldRdlddrrdddrRdrUUUUluRdrUUUruLLLLLLulDDrdLulDururrrrrrddddllDDuuururuulllllddlddrrdddrRdrUUUUluRdrUUUruLLLLLLulDrdLdddrrdddddlUdlluRRdrUUUlDrddlluRdrUluRRRdrUUUUluRdrUUUruLLLLLLulDDrdLddrrDDldRRRdrUUUUluRdrUUUruLLLLLrrrrdddddlddllluuulluuuuurDDldddrrdddddllllluRRRRdrUluRRRdrUUUUluRdrUUUruLLLLLrrrrdddddlddllluuulluuuuurDlddddrrddddllllllluuullldRurrrdrDullddrRdrruLrrruuruulluuuuulllldddllllDDDrrrdddrRdrruLdlUlluuullddRluuluuurrrruuurrrrdddddrrddddlllllllUlluullluRdrrddrrdrrrrrruuruulluuuuulllldddlllldDldddRRuuLulDrrrrrdDldRRRRRRdrUluRRRdrUUUruLulDDrddllldlllllluuulllddRRlluurrrdDldRRRRRRdrUluRRRdrUUUUdddllldlllllluuulluLrdrrdddrrrrruuruulluuuuulllldddlllldDldRurrdDldRRluurrdDldRRRRRRdrUluRRRdrUUUluRdrUUUUruLLLLLLrrrrrdddddlddllluuulluuuUruLLLLrrrdddddrrddddlllllluuullulluurrrruuluurDDDuurrrrdddddrrddddlllllluuullulldRurDDldRRluurrdDldRRRRRRdrUluRRRdrUUUluRdrUUUUruLLLLLLrrrrrdddddlddllluuulluuuUruLLLLrrrrdrrrrrddddlluRdrUUUruLLLLLLulDDDuurrrrrrdddddllDrdLLLulDrddlluRdrUluRRRdrUUUUluRdrUUUruLLLLLLulDDurrrrrrdddddlddllldllllllullllUruulldRRurDDldRRluurrdDldRRRRRRdrUluRRRdrUUUUluRdrUUUruLLLLLLulDrrrrrrdddddlddllldlllllluurDldRRRRRdrUluRRRdrUUluurrdLddllldllluLrdrrurrruruulDrddllldlllllluurDrrdrrurrrruulDrdLLLulDrddlluRdrUluRRRdrUUUUdddllldllllLrrrrurrruuuuRddddllldlllullulullulluurrrdrruLuuluRRRRRdrrrrrrddlddrUUUruLLLLLLrrrrrdddddlddllldlllulllldRRRRRRdrUluRRRdrUUUUluRdrUUUruLLLLLrrrrdddddlddllldlllullllluRurDDldRRRRRRdrUluRRRdrUUUUluRdrUUUruLLLLrrrdddddlddllldlllullllllllUruulldRRRurDDldRRRurDldRRRRRdrUluRRRdrUUUUluRdrUUUruLLLrrdddddlddllldlllullulullulluurrRdrUUUluRRRR
 254 [17*16(21)] OK  2sec 1072moves 321pushes ulluuRRllddrrruUUUruLdlUruLLururrrrddddDDDDrdLLLdlllUdlluurRRlluurrruuuuluurrdRurDDDDDDDDrdLLruuullllllddrrddrrUUUddrruuulLulDuuuululluRRlluurDDldRurDDldRurDDrddrruuuuuullLLdlluurDldRurDDldRurDuluuruuLulDDDldRurDDldRuuurrrruRRRurrdddrddDlDlDlLLLdddlluuuRldddrruuUUUUUUruLLLLLruulldDldRurDDDuuurrrrurrrurrdddrddrddLDLLLLLLdddlluuuRldddrruuUUUUUUruLLLLLruulldDDDuurrrrrddddddrrrrrrrddlllUdrrruullLLLLLdddlluuuRldddrruuUUUUUUruLLLLLruulldDldRurDDuurrrrddddddrrdRurrrrddlllUdrrruullLLLLLdddlluuuRldddrruuUUUUUUruLLLLLruulldDldRurDldRuurrrrurrrurrdddrdddlDrdLLLLLLdddlluuuRldddrruuUUUUUUruLLLLLruulldDDurrrrrddddddrruRRRurDrdLLLLLLLdddlluuuRldddrruuUUUUUUruLLLLLruulldDldRurDurrrrddddddrrrrddrUdrruulLLLLLLLrdddlluuUUUddrrrrrrrddrUruLLLLLLLLrdddlluuUUdrrrrurrruruulDDDrdLLLLLLLrdddlluuUrruuuuuuurrrRurDDDDDDDrdLLLLLrurrruuuuuullllddlddddDDDrdLLruuullllllddrrddrrUUdrruuuuuuuuuurrrdRurDDDDDDrdLLLLLrurrruuuuuullllddlddddDDDrdLLruuullllllddrrddrrUrruuurrurrruulUUUluRurDDDDDDDrdLLLLLrurrruuuuuullllddlddddDDDrdLLruuurrurrruuullldRRurDDDrdLLLLLLLLrruuuuuuurrrdDDldRRurDDDrdLLLLLLL
 255 [18*14(11)] OK  8sec 978moves 277pushes ldlUruulDllluuuurrrrrDRullllllddddrrrurrUUruLLLLLrrrrdddldlllluuuluurDDDDDDDDllddrrUdlluurRRRRRdrruLdlUUUUlllluuuurrrrrdddLdlDururuuullldRRullllddddrrrruruUruLLLLLrrrrdddldlllluuuluurDDDDDDDDllddrrUdlluurRRRRRdrruLdlUUdlllluuurrrdRddlUruuuruuurrrDLLullllllddddrrrruruUruLLLLLrrrrdddldlllluuuluurDDDDDDDDllddrrUdlluurRRRRRRluuuuruurrdddrruLdlUUUruLLLLLLLrrrrdddldlllluuuluurDDDDDDDDllddrrUdlluurRRRRRuuuuruurrrDlddrruLdlUUUruLLLLLLLrrrrdddldlllluuuluurDDDDDDDDllddrrUdlluurRRRlluuurrrruruurrrddrrrddlUruLLLdlUUUruLLLLLLLrrrrdddldlllluuuluurDDDDDDDDllddrrUdlluurRRluuurrrruruurrrddrrrddddlUUUruLLLdlUUUruLLLLLLLrrrrdddldlllluuuluurDDDDDDDDllddrrUdlluurRuuurrrruruurrrddrrddddlddrUUUUUruLLLdlUUUruLLLLLLLrrrrdddldlllluuuluurDDDDDDurrrruruurrrddrrddddddrrruuLLullddrUUUUruLLLdlUUUruLLLLLLLrrrrdddldlllluuuluurDDDDDrrrruruurrrddrrddddddrrUruLLullddrUUUUruLLLdlUUUruLLLLLLLrrrrdddldlllluuuluurDDDuurrrrrdddldddlUruLLLrrrddddrrruuluLLdlUruLLrrdrrdDLdlUUdrruulLdlUruLrdddrddrUruLLdlUUUU
 256 [17*15(17)] OK  3sec 835moves 209pushes ulluulldRurDldRRdrUUUruulldRurDullululuurDDDDDDDldRRdrUUUUruLdlluurDulullUrrdddddllluuluuuRRRurDDDDDDDldRRdrUUUUdddlluuuurRRdrUllllddllluurUUddlluuurRRurDDDDDDDldRRdrUUUUdddlluuuurRRllululldRurDDDDDullluuluRRRurDDDDuuuuullluRuulDDrdddlluuRurDDullddrRRurDDDuuuuuLdlluurDldRRurDDDDuuuulluurDDDDldRurDrdrdddrrrruUUdddlllluuuruururrrrdDDuuulllldlddllullldlddrrddRRdrUUUUdddllluulluuurrrrdRdddrrrruuurruuulllldldDldRuuururrrrdddrDDLLrruuluuulllldldddlddrrrrUddrUluRdllllluuuruururrrrdddllDDrdLLLLrddlluUUUdddllluulluuurrrrdRdddrrrruuurruuulllldldDuururrdDDDDrdLLLLrddlluUUUddrrrruuuuuulldlddLruururrddlLulDrrrdrrrddLLrruullldDrdLLLLrddlluUUUddrrrruuurrDrdLLruulldDrdLLLLrddlluUUdrrrrrdrdrruLLdlUUluuurrddLruulldDrdLLLLrddlluUrrrrurrrDullddrdrruLLdlUUdrruulLruulldDrdLLLLrrruuuuuuuurDlddddrruuuLulDDDDDDrdLLLrruuuuuuuulDrdddlluuRurDDDDDDrdLL
 257 [17*15(19)] OK  1sec 1176moves 358pushes ldlddrrruruuLDDuLLLdllulluuuRldddrrdrruruulllLulDDDrddlluRRRRlulluurrrrrddlDldRRluuLLLrrrruullllldDDldRurDldRuuurrrrrruLdlUruLLLLLulDDDrddlluRRRurDDuurrrrrdrrruUruullluullllLLLdDldlddrrrrruullLLulDDDDldRurDuurrrruuluLrdrrdrrddrrruuruullluullllllldDrdLLulDDDrddlluRRRRurDDuuruululluuruRuulDlDDDDrdLLulDDDrddlluRRRRurDldRuuruululluuuullddRluurrdDDDrdLLulDDDrddlluRRRurDurruululluurruLulDDDDrdLLulDDDrddlluRRRRurDuruululluurrrruLLLulDDDDrdLLulDDDrddlluRRRRurruululluuurrrruLLulDDrdLulDDDrdLLulDDDrddlluRRRulluuurruurrrrrruLLLLLulDDDDrdLLulDDDrddlluRRurrrrrrrdrrruuruuluuLLLLLLLLulDDDrdLLulDDDrddlluRdrUluRRRRRRurrddlUruLLrrddrrruulUdrruulLdlUUdrruulLLLLLLLulDDDrdLLulDDDrddlluRdrUluRRRRRRRurDldRRluullullulluurrrrrrrddrddrUruLLdlUUdrruulLLLLLLLulDDDrdLLulDDDrddlluRdrUluRRRRRRurrddlUluullulluurrrrrrrrrddddddLLLrrruurrdLuuuluulllllllllddrrdrrddrrdrrrUUUruLLdlUUdrruulLLLLLLLulDDDrdLLulDDDrddlluRdrUluRRRRRRuullulluurrrrrrrrrddrruLdllluurrDrdLLdlUUdrruulLLLLLLLulDDDrdLLulDDDrddlluRdrUluRluuurruurrrrrddRRdrruLdlUUdrruulLLLLLLLulDDDrdLLulDDDrddlluRuuurrrrrrddlllLrrrruullulluurrrrrrrrrddddddllluLLLLLrrruullulluurrrdRurrrddllUUruLLLLLulDDDDrdLLulDDDDldRuuuurrrrrDrdLLrrrruLLulDrdL
 258 [13* 8(12)] OK  0sec 212moves 48pushes dDlDDullddrRuulDururrDLLrrrrddllUdrruulLuluurDDDrruLdlUllddlluuRRRRdLrrrddllUdrruulLdLLrruuluurDDDrrddllUlUUruulDrdDlUrdrrddllUdrruulLddrUluullllddRRRRlllldlluRRuurrrrddllLrrruullDurruullDurrdddddrruLruuLrdddrruL
 259 [15*15(24)] X 600sec
 260 [19*13(34)] X 600sec
 261 [19*13(21)] OK 12sec 325moves 92pushes uUdLurrrdLLuURdllluRuLrddrruLruRlddddRdRdRdrruLuLuLLuurDulluurDDrdLddRUddRluurDrDululluullddRluurrrDDuuluulLrruRuRurrdLdLdLLrDuluRddllluRdrruulDrdLuuruRlddrUrUdldldlddrUUUddllllluuRRRllluLuLulldRdRdRRuLuLrddlUlUdrrrdddrrddlLdLdLdlluRuRuRRdLdLruulDlDururrUUlDDuurrruuLLulldRRDDrruuLLddlddrUluRuurrddddLruuuullulldRDrddlUUUdrdR
 262 [12*12(11)] OK  1sec 434moves 91pushes uLullldDDulldRdRRRDDlllllddrrrrrUUUUddlllDullddrRRluurrruullDurrddlLLrrrdrRdrruLLLrrruullUUddDuuLLddlluuRRddDuuullluuruurrrdrDDDDuuuululllddDDrrdddrRdrruuulluLrdrrdddllullulllddlluuRRRRlUUluurDDDuuuuurrrdrddddrrdddllullUlLuuuuuurrrdrdddlLLrrrdrrdddllullulluUrrrrdrrddLruullullllddLddlluuRRRRluurrrrdrrddlLLrUUUllllluuruurrrdrdDuululllddDldRRRlluuuurrrdrddDDDurrddlLuuuuuululllddddddlddlUluRRRuuuurUluurrdLulDDDDldRRluuuurrrdLLulDDDldR
 263 [13*10(10)] OK  2sec 427moves 120pushes uurRdrrdrruuruululllddDuuurrrdrddDrdLLLruuruuluurDDDDDrdLLuuruuulllldddlllluuUluRRRdRRRRRurDDDDuuulllldddlllddlUUUUddrrrrurUluRRRllddldlddrUUUruurrdrddldLLLdlUruLLrrdrrrdrruLLLLrruruulullddldDuuruururrDDDDlddrruLLLLrruruuulllllluurDldRRRRRurDDDDDldRuuuuulllddldldRRRlluuruurrrdddlDuruuullllDDDlluRdrUruullulllDDDDuuuurrrdrDrdLdlluRddRRluUruulDDDldRuuuululllddddRRurDllddlUUUUUluRRRurDldRRRRRurDDDDDuuuulllddldlllluRRRdrUruulDDD
 264 [27*16(22)] X 395sec
 265 [17*17(20)] OK  0sec 562moves 167pushes rddddddlluuluUruLLLulDDDldRulllllluUrDldRRRurDldRullluuuulullddddRRurDldRRRuurrrddlLulDlluuuulDDuuullddddrRurDldRRRurDuuuuuurRdLulDDDrdLulDuruurrrruruullllDDrdLulDDDrrdddlluUruLuuuruurDDuurrrddldlLLulDDDrdLrrddddddlLuRdrUUUUUUruLddddddlllldlddrrrrUUluRdrUUUUUdlluurRurDldddddlllldRRlllddrrrruUluRdrUUUUlluurrDullddrRddddlddlUUluRRdrUUUUUUddddddlddllUUluRRRdrUUUUlllllullluRRurDDldRRRRRlllluullluRRurDDDldRRRRuuuuurrrruLLulDrdLulDDDDDuuuuuruurrDDrdLLLulDDDDrrrrrdddrddrruuuuLLrrddddlluuluUruLLLLLrrrrdddrUdddrruuuulLdlUruLLLLrrrrdrrdLLdlUUruLLLrrrdrrddLLdlUUUruLL
 266 [23*20(28)] X 385sec
 267 [32*18(50)] X 600sec
 268 [18*11(16)] OK 19sec 1659moves 348pushes lDldLLulLDlUrrrdLrrrurRdLulLdlluRRRRdLLrrrrRUUUUrruullDLLullDurrdrrurDlllulldRullldRddllllLLdlUUluRdrUluRRRdllddrrrrrruuurrdRRRurrddddddLLLLLullllllUdrrrrrrdrrrrruuuuuulldllullldddlllLLLdlUUluRRRRllddrrddrrrrrrurDldRullldRullldRullldRuluurrrruuurrrdrrurrddddddlluLLLLLLLLdlUUdrrrrrrrrrdrruuuuuulldllullldddlllLLLdlUUluRdrUluRRdlddrrdddlddrrUUluuurrrruuurrrdrrurrddddddllulllllllLdlUUdrrrrrrrrrdrruuuuuulldllullldddlllLLLdlUUluRRRlddrrddrrrdLulldlddrruUruLdlUUdrrrrrrrrrdrruuuuuulldllullldddlllLLLdlUUruLrddrrddrrrrrdLLLulldlddrruUruLdlUUdrrrrrrrrrdrruuuuuulldllullldddlllLLLulDrddlluRdrUUUUluRdddrrddrrrrrrrdLLLLLulldlddrruUruLdlUUdrrrrrrrrrdrruuuuuulldllullldddlllLLLdlUUUrddrrddrrrrrrrrrdLLLLLLLulldlddrruUruLdlUUdrrrrrrrrrdrruuuuuulldllullldddlllLLLdlUruLrdrrrrrruuurrrdrrDDDDuuuuurrddddddlLLLLLLLLulldlddrruUruLdlUUdrrrrrrrrruuuullullldddlllLLLulDrddlluRdrUUUluRddrrrrrruuRRRRllllddllllddrrrrrrrrrdrruuuuuullDDDDDuuuuurrddddddlLLLLLLLLulldlddrruUruLdlUUdrrrrrrrrruuuulllllddlllLLLdlUUrdrrrrrruurrdLurrrrddddllllllllluurrrrUruulldRRRRRlldlldllllddrrrrrrrrrdrruuuuuullDDDDDuuuuurrddddddlLLLLLLLLulldlddrruUruLdlUUdrrrrrrrrruuuullldlldlllLLLulDrddlluRdrUUUUddrrrrrruurrrrrddlUruLLulldRRRdrddddrruuuuuullDDDDDuuuuurrddddddlLLLLLLLLulldlddrruUruLdlUUdrrrrrrrrruuuullldlldlllLLLulDrddlluRdrUUUdrrddrrrrrrrrrdrruuLruuuulldddDDurrddlLLLLLLLLulldlddrruUruLdlUUdrrrrrrrrruuuullldlldlllLLLulDrddlluRdrUUrrddrrrrrrrrrurruLruuullddDDDurrddlLLLLLLLLulldlddrruUruLdlUUdrrrrrrrrruuuullldlldlllLLLdlUrrrrrrruurrrrrurrddLruulldDDDDurrddlLLLLLLLLulldlddrruUruLdlUUdrrrrrrrrruuuullldlldlllLLLrrrrrruurrrrrurDDDrdLulDDurrddlLLLLLLLLulldlddrruUruLdlUUdrrrrrrrrruuuullldlldlllLL
 269 [ 7* 9(11)] OK  1sec 122moves 37pushes uulUUruulDDuLLdRllddrRUUluulDDrrddllddrRUUdrruUULLDDuurrdLrddlUlllUUddrrrrddLuuruuluurDDDDlddrUUlllluuRlddddrUluRluuruulDD
 270 [13*13(13)] OK  2sec 580moves 82pushes dddddlllllllllluuRRuuRRRUdllluuuurrDDDrdLuuuurrrrdddLLLrrruuullllddDrrrrdddlllUUddrrruuuuuulllldddRRlluuullddddddlluuuuuuuurrrrDullllddddddddrruuuuuurRRldddrruLdlUUUllddddddllddrrrrrUUUUddddllllluurruuuuuurrdddRuluullddddddRllluuuuuuuurrrrDDDDuullddddddrRllllddrrrrruUUUUdddllluuuuuurrddRddddrrruuuuuulLLrrrddddddlllllllluuuuuuuurrrrdDDullddddddrrrddllUdllluurrRRlddrruUUUUdddllluuuuuurruurrrDulllddllddddddrrrrrruuuuuuLLLrruullldDllddddddrrrddrrUdrrruuuuuuuuuulllddrddddddLLrddlluUUUddllllluuuRluuuuurrrrddllddDDDuulldddrRRRlddrruUUdllluuulluuRluuurrrrddllDDDDDuulldddrRRRlddrruU
 271 [16*15(21)] X 115sec
 272 [13*10( 3)] OK  1sec 574moves 83pushes llUllluuuurrddRluullddddrrrUddrruuLUUddrddllullluuuurrruurrddLLLLrrrdddrddllulllllluuruuurrDDDDuuurrrrdddrddllullLLLrruuuuulldddldllddrrUUluuurrddLdlUUdrruuuulllddRRlddrruUddlddrrruuuuulLrrdrrddRluullddddrrrdrruulUUdlluuruurrddLLLLrrrdddrddllulllllluuruuurrDDDDuuurrrrdddrddllullLLLrruuuuulldddldllddrrUUluuurrddLdlUUdrddrrrrrrUruuullddRdrUUdlluuruurrddLLLLrddrddlllllluuruuurrDDDDuuurrddrddllLLLrruuuuulldddldllddrrUUdrrruuuuulldddLruuuulllddRRlluurrrdDurrdddddlllulUUdrddrrruuuuullulllddRddrrUUddlluuRURuLLrddlddrddrrruuuuuLLrrdddddllluuluurUruLddlddrruUddlddrrruuuuulLdlU
 273 [17*12(19)] X 600sec
 274 [18*10(21)] X  77sec
 275 [18*13(14)] OK 26sec 1297moves 237pushes lDLLLLLLulldLLddrDDurrurrrddddrruurrrdLuruullUdlddddlluuuulldllluluurrurrdrrrrRddrrdddlDDrdLLLLLLLLdlluRuuLLLLLruuullddDDDuuuuuuuRRRlluurrDrrrurrdrrrrrddlddddlluuuulldllldDuurrurrrddddrruurrddddllllllLdlluRuuLLLdlluluuurrddDrdLulDDuurrrruuurrurrrddddrruurrddddllllllLdlUrrrrrrrruuuullddlluuuulldllldddrrrDullluuurrurrrddddrruurrddddlllllLLdlluRRRllUdrruulLLLLLLruuullddDDurrrrruuurrurrrddddrruurrddddllllLLLdlUUdrruulLLLLdlluluuurrddDDDuurrruuurrurrrddddrDuruurrddddllLLLLLdlUUdrruulLLLLdlluluuurrddDrdLulDurrrrrrrddrrruuruRurDDDrdLLLLLLLLdlUUdrruulLLLLLLdlUrrrrruuuulUdrdrrurrrddddrruuuuruulllllulldlLrrRDDrdLLruuulllddrDDDuurrurrrddddrddllluullLLLLLrrrrrrrddrrruuruuuuruullllLulDDDrdLLruuulllddrDDDuurrurrrddddrddllluullLLLLuuulluurrRlllddrrdddrrruuuulUdrdrrurrrUdddddrruuuuruullLLLulDDDrdLLrurrrddddrddllluulllllluuulluurrrrdrDDDuurrurrrddddrddllluullLLLrruuuulullllddrrddDrdLLruuuulluuruurrDRRRurDDDrdLLruuulllddrDDDuurrurrrddddrddllluullLLLrruuuuluulullddlddrrddDDuuuulluurrRurrrrdddllulUluRRRurDDDrdLLruuulllddrDDDuurrurrrddddrddllluullLLLrruuuulullllddrrddDrdLurrruuurruuurrrrrrddrruLdllddddlluuuuuurrrurDllllddddddrruuuurUdrruLuLLLLLLulDDDrdLLruuulllddrDDDuurrurrrddddrddllluullLLLrruuuulullllddrrddDuuulldRurDulluurrrurrrrrrrrrrrddlUruLLLLLLulDDDrdLLruuulllddrDDDuurrurrrddddrddllluullLLL
 276 [17*13(21)] X 116sec
 277 [ 9* 7( 9)] OK  0sec 175moves 30pushes uullldDlllddrrrUUrrruulDrdLLLddllluurRllddrrrrrUUdLurruullDDrruLdddllllluurrRRllllddrrrrruUruullllDurrrrddlddllllluurRuulDurrrrrddlddlllUUUluRddddlluRdrUdrrruulDrdLuurruulDulD
 278 [11*10( 8)] OK  1sec 187moves 26pushes rrurruuluulldddlluuRUrruullDurrddlDDuurrddLrrddllULrddlllUUUdddlluuuRURDDulldddrrrrrurruuluulldLrurrddrddllulUdrddllllluuurrdRlulldddrrrUdrrurruulLdddlllUrdrruuuruuluulldllDDullddrRuuurrD
 279 [18*18(36)] X 600sec
 280 [ 7* 9(11)] OK  0sec 113moves 28pushes uuuuRDDuuluurDDuRRdLulldddrrUUruLdddlluuRlddrruUddllddrUluuurrddLdlUrruurrddLruLuuurDDlddrddlUUUUruulDDllluurDldR
 281 [18*13(19)] X 600sec
 282 [18*13(25)] X 600sec
 283 [31*16(59)] X 600sec
 284 [25*18(24)] X  38sec
 285 [ 7* 7( 6)] OK  0sec  62moves 12pushes lddrrrUdllluurruulllDurrDulldRdRluurrdLdlddrUdrruLULuurDullldR
 286 [11* 9( 5)] OK  0sec 239moves 50pushes llldddllddrURRRdrUllluuuurrrrrrddddLLrruuuullllllddddrruurrDLDlddrUUllluuuurrrrrrddddlLuullDDlllluRdrUUUdddrruurrddrruuuulllllLrrrrrrddddllLLLLullddrUluRdrUUUdddrrrddllUdrruulLLullddrUluRdrUUddrddrUruLLLullddrUluRdrUdrruurDrdLLLLullddrUluR
 287 [20*12(17)] X 600sec
 288 [18* 9(15)] OK 64sec 999moves 299pushes rrdddddrrrUUUrrDulldRuruullDRurDlddlddllluuuurRRurDlDDuulllullLLddddlllluurruuRRRRllddddlllddlUUrrrruuuullddlluuRRddllDDrddlUUUUddrrrdLullddrUluRdrrurrdLLuruuuurrdLulDDDDuuurrRRRRRurrdLLLLLLLrrddddrrrUUUdddllluuuurrRurrdLLddrUluurrdrdLLdlUrrrdLrddlUruullldddllluuuullullddddldLLuluurruulDulldRdRluRdlddrddlUUUUruulldRdddrdrruLLdlUrrrrrdLLuruuuurrdLulDDDDuuurrrrddddrrruuurruullDDDuuLLLLLulldRRRRRlllullLLLDlluRRRRRddddllllUUddrrrruuuullllldRurrrrdrruLLLLLrrrrrdrrddddrrrUUUrruullDDDuuLLLLLullddddldLurrrdLLuruuuurrdLulDDDDuuurrrrrrrddlUruLLLLLulldRRRRRllllldddllllddrUluuuuluRRRRRddddldLurruuuullllddddRRllddrUluRluuuurrrrddddrdLLLrruuuuullllddddddrUrrruuuurruLLLrrrdrruLLLLrrrrdrRdrrruullDurrddlLdlUruLLLLLLulDDDDrdLLLLdlUUUUUluRdddddrrrruuuurrrrrrrurrdLLLLLLLLulDDDDrdLLLLdlUUUUUddddrrrruuuurrrrrrrrrrdddlUUruLLLLLLLLLulDDDDrdLLLLdlUUUUdddrrrruuuurrrrrrrddRurrddlUUruLLLLLLLLLulDDDDrdLLLLdlUUUddrrrruuuurrrrddddrrrUUUruLLLLLLLulDDDDrdLLLLdlUUdrrrruuuurrrrrrrdddRurrddlUUUruLLLLLLLLLulDDDDrdLLLLdlU
 289 [32*20(31)] X 600sec
 290 [19*16(20)] OK 28sec 1321moves 383pushes dddddrruuLUdrddlluUruLLLdlUruLLLdlUrrrrdrrrdrdLdlUUruLLLdlUruLLdlUrrrdrruuRDDDrdLdlUUruLLLdlUruLLrrdrruululuRRDDDrdLLLdlUruLrdrruuuulllldRRRurDDDrdLLrdddlluuUrrrdrruuULLdlUluurDDDrdLLLLLLrrddllluluurDDldRRRRdrUdrruurrruurruLLLLdlUluurDDDrdLLLLLLrrddllluluurDDldRRRRuurrruurrrrrruruulDDrdLLLLLLdlUluurDDDrdLLLrrdddllluuUrrruurrrrrruuuruulDDDDrdLLLLLLdlUluurDDDrdLLLLLLrrddllluluurDDldRRRlluurrrrrrdddlllUdrrruuuuurrrUUrRllddrrruruulDDrdLLLLLLdlUluurDDDrdLLLLLLrrrrrdddlllullluluurDDurrrrrruuuuRRRRRllddrrruruulDDrdLLLLLLdlUluulluUruLuLulldRddlUrRluurDullDrrrDDDDldRRurrrrrddllllUluluuuullddlUrurrddddrdrdrddlllllldllluuuruuuuuRRdrUllldddddldddrrurrrrrrruurrruulllDDDrdLLLLLLLulDrdLurrrrrrruuulluRRRRRRRllddrrruruulDDrdLLLLLLrruullldDDrdLLLLLLrrrrrdddlllullddlluuuuurDlddRRlluurrrrrrruuuullluurrDDldRurDDDrdLLLLLLLulDDDrrddllUdrruulUUddrRlluurrrrrruuuurrrrrruullDurrddlLLLLLulDldRurDDDrdLLLLLLLdlUrrrrrrruuuulllllUUlulldddddldddRRurrrrrrruuuuululululullDurrdLrrddddlluuURurDDDDuLrdrrrddddllllllldlluuuruuuuurRRRurDDDldRRdrruulDuulululullDurrdrdrdrdrdddddllllllldlluuuruuuuurRRRurDDDldRRRurDDDDrdLLLLLLLrrrrrruuuulldRurDDDrdLLLLLLrrrrruuuulllldRRRurDDDrdLLLLLrrrruuuulllllUUluRRurDDDDldRRRurDDDrdLLLLrrruuuurruRdrrruullDurrddlLLLLLulDldRurDDDrdLLLrruuuuulululululDldRRurDDDDldRRRurDDDrdLLruuuuulululllllldddddldddrrDrrddllUU
 291 [27*18(27)] X 600sec
 292 [19*18(22)] X  99sec
 293 [15*15(13)] X 600sec
 294 [21*16(20)] OK 172sec 1741moves 440pushes dddldlldllluuulUluurDuurrDrddLruulDLDDDDldRRRurrrddllUluRRurDDDllullluuuuurrdLulDDDDldRRRurrrddllUluRRlddrruUluRRRRdrUlulluuLLLLulDrdLulDDDDldRRRurrrddllUluRRlddrruUUruuullllululldldRRdrruulDrdLulDDDDldRRRurrrddllUluRRlddrruUluRRRurDulluulllllllldRurDDDDldRRRurrrddllUluRRlddrruUluRRlddrruUluRddddrdddlllllldLdlluluuRurUUUUUruulDDDDldRRRurrrddllUluRRlddrruUluRRlddrruUrrrrdrrrdddrDrddldllUlullLLuuulllllulllddldlddrdrruurrrrrRdrUUUruLLdlUruuuluuurrrrrruRurrdrddLdlDDlldldlldlddrrrrdrdrruruululuUruLLLdllluurrDrdLLruulldDrdLLruuullddDrdLrddrrrruRDuurrdrddlULLLLLLLuuulllllulllddldlddrdrruurrrrrRdrUUUruLdlUUdrdddrrrrrrrddllUdrruulLLLLLLuuulllllulllddldlddrdrruurrrrrRdrUUdrrrrururuuulldldlldLddrrrrrrUUUUruLLLdllluurrDrdLLruulldDDllllllulllddrDrdrrrrrrrrrrrrrruLdlUUUUruLLLdllluurrDulldddlluUddlluuurRRllldlldlllddrdLrrddldlluRUUUUUUUUruulDDDDldRRRurrrddllUluRRurDlldllldddddlluuRlddrruUUUUUUUruulDDDDldRRRururrrrdddllllUluRddrrrrrruuLrddldddrrrrururuuulldLLdllllllluuurrrrrdrDrdLLLrruululDrrdrruulLdddldddllllllulldRRRRRRRRRRRRdrUluRdrUUUUruLLLdllluurrDrdLLruulldDullullllddlllddrdrddLdlUUUUUUUUUUluRRRRRRRdddrdrrurrdrrruururuulullddlllllLulDDDuurrrrrrururrdrddldlddlldlllulluLLrrdrrurrdrrruulUdrruLrruulLDDDDDDDDrddlUUUUruLLLdllluurrDrdLLrurrrdddddlllllluuuRldddllllllululuuuuuuurrrrrrrrrrrruRurDDDDDDDDDrddlUUUUruLLLrruuuuulldlllllldddrdrrurrDrdLurrrdddddlllllluuulUdrrUdldddrrrrururuuulldldLruurrruuuuulldlllllldddrRlluuurrrrrrurrdddddlldlLrurrrdddddllllllllllllululuurrrdrrURldllullluuuuurrrrrrrrrrrrurrdLLLLLLLLdddlDuruuurrrrrrrrdddddddddlllllluuulLrrdddrrrrururuuuuuuulldRurDDDDDDDDrdLLLLLLLLLLLLLLdlUUUUUUUUluRddddrrurRluRdldllluuuuurrrrRRRRRRRRRurDDDDDDDDDrdLLLLLLLLLLLLLulldRRRRRRRdrUUdllllllululuuuuurUluRRRRRRRRRRRRurrdLLLLLLLulDD
 295 [31*20(41)] X 600sec
 296 [20* 9(37)] X 600sec
 297 [21*18(22)] X 600sec
 298 [13* 7( 7)] OK  0sec 166moves 42pushes urrrRurrDLDlddrruUdrruLrdrruLdllldlluRRRlluuulDDrdrruLdlUlulldRRRddlUruLrdrruLdlluuurrDDrdLdlluuRlulldRRuurrdLLdddrruUddlluRUrrdLullllulldRRRRddrruuLLuurrDDllddrrUruL
 299 [ 9* 9( 9)] OK  0sec 210moves 39pushes luuuurDrrruLLdlldddrrUUddlluuurRlllldRurrrdddlluUddrruuulLrrurrdLLdddlluuuuRRluulDDrrddddlluulluuRRllddrrUdddrruuuLULDDurrrruLLdlluuurrDDuulldddrRlldlluRRuuurrddddddllUUluluRddrddrruLdlUrruuurrddLruLuluulldRurD
 300 [15*13(22)] OK  5sec 466moves 68pushes rrrrrrrrUdDrrddLruululllllllldlddRUrUdlluurRRRllddlUddlddrUrUrrrdrruRldllullldlluurDuuluurDDlddrrrrrdrrurUUruulDllLLLLdllddrrrrrdrruruUddldllullllluurrurrrrrRlllllldDuurrrrrrdddldllullLuuurrrrrrdrrddddllUdrruuuulluurrDRlulldlllllldddrrrdrrrdrruuuUlldDuuulllllldlluurDldRurrrrrrrurDRdLulllllllluluuRDrDullddrRRRRRRllllluululuurDrDullddrUdlddrUrdrrrrrRurrdLLLLLLLLulluurrrrrurrdrDDuululldlllllddrrdrrrrrRlllllluUddrrrrrruuululldllLrrrurrdrddrrddlUruLdlllllllullddrUluR
 301 [26*16(32)] X 600sec
 302 [26*16(47)] OK 17sec 4135moves1159pushes DDDrRurRluuRDrruuulllllllldlLulllDDDDDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUUluRRRRRRurDDullllddrrrRRRdrUUUUlldlllllluululldlluuuuuuuurrrdddDDDuuuuuulldldddddddrruRuuuuuurrddddLruuuulldddDDuLLrruuuuulldldddDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUUluRRRRRRurDDullllddrrrRRRdrUUdlllllllulldllluuuuluuurrruuuurrurrrrrrrrdddllldldllLLLLLLrruuuuulldldddDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUUluRRRRRRlllddrrrruUruLLLdlldlldllluuuuluulluRdrUrrruuuuulldlddDDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUUluRRRRRRlllddrrrruUruLLdlllluururUdldldddldllluuuuluuurrruuuurrurrrrrrrrdddllldldlLLLLLLLrruuuuulldldddDDDDrddddlluuuRurDDDuuuluuurrrrrrrddldldddldllLLLLruulldDrdLLLLLuurrurrrruruuuulluRdrrrruuuuulldlddDDDDDrddddlluuuRurDDDDrruurruururuuuLdllluuuurrddDrdLLLLLLulDldRurDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUUluRdrUUddldllllluulluuullllluuurrrRRRRdrrrruuuuulldlddDDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUUluRdrUdldllluuuuluuuullllDDuurrrrdddddldlluuuLLLLrrruuurruRdrdrrruuuuulldldDDDDDDrddddlluuuRldddrruuUluRdrUlluuurrrrruLruuullddDrdLLLLulDldRurDDDrddddlluuuRRuluuurrruuLLrruuulldldDDDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUluurrdLulDrdLLLLLLdlUUdrruulLulDrdLLLrddlluUUUruurruuurrurrrrDrdLLruulldDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUluurrdLulDrdLLLLLLdlUUdrruulLulDrdLLLrururuulllddldDrrurrrruruuuurrrrrrrrruLLLLLLulDrdLLruulldDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUluurrdLulDrdLLLLLLdlUUdrruulLulDrdLuuruulllddlddrRRlddrruUluRRlddrrrruuullDDullddrRRRRRdrUUluRRRRRRurDDullllddrrrRRRurDldRulllllllulldllluuuuluuurrurrruLLLLrruuulldldDDDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUUluRRRRRRurDDullllddrrrRRRdrUllluuurrrrrddddLruuuulllldllllldlldllluuuuluuurrurrrrruLLLLLLrruuulldldDDDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUUluRRRRRRurDDullllddrrrRRRllllllulldllluuuuluuuuulluRdrrrruuulldlDDDDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUUluRRRRRRlllddrrrruUluRRRRRllluurrrrdDlllldllllldlldllluuuuluuurrurrrrrrrrurrDDDuuulldldllllllllldddrddddrruurrrrrrurruuRuuuLLLLLLLLLulDrdLLruulldDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUUluRRRRRRlllddrrrruUluRRRRlluuruuulllddrUUruulDrdLLLLLLLLulDrdLLruulldDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUUluRRRRRRlllddrrrruUluRRRluuruuulllllulluullullllDDDDDldRurDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUluurrdLulDrdLLLLLLdlUUdrruulLulDrdLuuruuluuurruuruulDDDrrddddddldlluuuluuurRRurDDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUluurrdLulDrdLLLLLLdlUUdrruulLdlUruuulllddlddrRlluuruulDDDldRuuuurrruuurruullDDDDuurrrrdddddldlluuuLLLrruuurrurrrrrrrrrdrrrrrdLLLLLLLLLLLruulldDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUluurrdLulDrdLLLLLLruulldDuulldddrRuuuuuuluuullDDuRurDDuurrrrdddddldlluuuLuuurrurrrrruurDDDrdLLLLruulldDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUluurrdLulDrdLLLLLLruulllldddrrUUUUUddrruruuuuuurrrrrrruLLLulDDDrdLLLruulldDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUluurrdLulDrdLLLLLLruulllldddrrUUUUdrruruuuurrurrrrrrrruulLLLLLulDDDrdLLLruulldDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUluurrdLulDrdLLLLLLruulllldddrrUUdrruulLLrrruruuuurrurrrrrrrrurrruLLLLLLLLLulDDDrdLLLruulldDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUluurrdLulDrdLLLLLLruuuruuuuuurrrurrrrrDDrdLLLLLLLLLLdlUruLLruulldDDDuurrurrrrruurrurrrrrrrDrdLLLLLLLLLulDDDrdLLLruulldDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUUluRRRRRRlllddrrrruUluRdrUdllllldlldllluuuuluuuuurrruurrurrrrrrDDDDrdLLLLLLLLLLLruulldDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUUluRRRRRRlllddrrrruUruLdlllldlldllluuuuluuurrrrrrrrrrrrddlDuruuuuulllllllullLLulDDDDDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUUluRRRRRRRlllldlldllluuuuluuuuurrUruLLulDDDDDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUUluRRRRRRlllddrrrruUlllldlldllluuuuluuuuuulllllDrddlluRRRRRurDDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUUluRRRRRRllldlldllluuuuluuuuuuuullllDDDldRRRRurDDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUUluRRRRRlldlldllluuuuluuuuuuuulllllDDDrddlluRRRRRurDDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUUluRRRRldlldllluuuuluuuulllllllluurRRRRRRurDDDDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUUluRRRdlldllluuuuluuuuuullllllDullddrRRRRRRurDDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUUruLddllluuuuluuuuuullllllluRRurDDDldRRRRurDDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUluRurrdLLdllluuuuluuuuuuurrrrrurDDDDrdLLLLLLruulldDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRRRdrUUdllluuuuluuuuuuurrrrrurrDDDDrdLLLLLLLruulldDDDDrddddlluuuRurDDDuulldddrRuuuuluuuuuuurrrrrurrrDDDDrdLLLLLLLLruulldDDDDrddddlluuuRldddrruuUluuuuuuuurrrrrurrrrrDDDDrdLLLLLLLLLLruulldDDDD
 303 [25*18(41)] X 600sec
 304 [19*17(53)] X 600sec
 305 [15*15(61)] X 603sec
 306 [25*16(43)] X 600sec
---------------- (2019/03/27 08:07:39 Finish) (there are 10 levels I skipped earlier, the total time need to add 1 hour and 40 minutes.)
Solved  = 244
Cancel(-) =  3
Failed(X) =  59
Skips (?) =  0
----------------
Total   = 306

Total Unsolved = 62
Personal tools